Văn bản pháp luật
Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
4035/QĐ-BCT Quyết định ban hành khung giá phát điện năm 2020 31/12/2019
4036/QĐ-BCT Quyết định Ban hành Biểu giá chi phí tránh được năm 2020 31/12/2019
3733/QĐ-BCT Về việc phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2020 16/12/2019
3733/QĐ-BCT Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2020 16/12/2019
800/QĐ-BCT Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương về cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng thực hiện Nghị quyết số 02⁄NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ 03/04/2019
648/QĐ-BCT Về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện 20/03/2019
281/QĐ-BCT Ban hành khung giá phát điện năm 2019 12/02/2019
226/QĐ-BCT Biểu giá chi phí tránh được năm 2019 31/01/2019
46/2018/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 21⁄2015⁄TT-BCT ngày 23 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 15/11/2018
7194/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 06/09/2018
5778/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 23/07/2018
2099/BCT-ĐTĐL Giá truyền tải điện năm 2018 20/03/2018
1757/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 08/03/2018
Quỹ BOG Quý IV năm 2017 Thông báo tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ bình ổn xăng dầu Quý IV năm 2017 01/02/2018
341/QĐ-BCT Biểu giá chi phí tránh được năm 2018 24/01/2018
4495/QĐ-BCT Quyết định quy định về giá bán điện 01/12/2017
10896/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 20/11/2017
8178/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 05/09/2017
Quỹ BOG Quý II năm 2017 Thông báo tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ bình ổn xăng dầu Quý II năm 2017 25/08/2017
7616/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 19/08/2017
7027/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 04/08/2017
13/2017/TT-BCT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56⁄2014⁄TT-BCT và Thông tư số 30⁄2014⁄TT-BCT 03/08/2017
6609/BCT-ĐTĐL Giá truyền tải điện năm 2017 25/07/2017
34/2017/QĐ-TTg Khung giá của mức bán lẻ điện bình quân 2016-2020 25/07/2017
6473/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 20/07/2017
5977/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 05/07/2017
24/2017/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân 30/06/2017
5430/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 20/06/2017
4881/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 05/06/2017
Quỹ BOG Quý I năm 2017 Thông báo tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ bình ổn xăng dầu Quý I năm 2017 26/05/2017
4442/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 20/05/2017
3886/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 05/05/2017
3372/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 20/04/2017
2833/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 05/04/2017
2284/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 21/03/2017
1775/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 06/03/2017
679/QĐ-BCT Biểu giá chi phí tránh được 2017 cho các dự án điện sinh khối 06/03/2017
1315/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 18/02/2017
Quỹ BOG Quý IV và cả Năm 2016 Thông báo tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ bình ổn xăng dầu Quý IV và cả năm 2016 10/02/2017
02/2017/TT-BCT Thông tư quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện 10/02/2017
845/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 03/02/2017
562/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 19/01/2017
88/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 04/01/2017
5107/QĐ-BCT Khung giá phát điện năm 2017 29/12/2016
5106/QĐ-BCT Biểu giá chi phí tránh được năm 2017 29/12/2016
12255/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 20/12/2016
11674/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 05/12/2016
4711/QĐ-BCT Quyết định Phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện năm 2017 02/12/2016
11070/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 19/11/2016
Quỹ BOG Quý III Năm 2016 Thông báo tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ bình ổn xăng dầu Quý III năm 2016 14/11/2016
10541/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 04/11/2016
9999/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 20/10/2016
8811/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 20/09/2016
8239/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 05/09/2016
7716/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 19/08/2016
Quỹ BOG Quý II Năm 2016 Thông báo tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ bình ổn xăng dầu Quý II năm 2016 15/08/2016
7204/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 04/08/2016
BC/2016 Thông cáo báo chí về giá thành sxkd điện năm 2016 25/07/2016
6695/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 20/07/2016
6056/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 05/07/2016
5450/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 20/06/2016
4353/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 20/05/2016
Quỹ BOG Quý I Năm 2016 Thông báo tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ bình ổn xăng dầu Quý I năm 2016 10/05/2016
3835/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 05/05/2016
3407/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 20/04/2016
2974/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 05/04/2016
2427/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 21/03/2016
942/QĐ-BCT Quyết định ban hành Biểu giá chi phí tránh được áp dụng cho các dự án điện sinh khối năm 2016 11/03/2016
1851/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 04/03/2016
1407/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 18/02/2016
1407/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 18/02/2016
1273/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 03/02/2016
564/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 19/01/2016
12/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 04/01/2016
14754-QĐ-BCT Ban hành khung giá phát điện năm 2016 31/12/2015
14579-QĐ-BCT Ban hành Biểu giá chi phí tránh được năm 2016 30/12/2015
51/2015/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30⁄2014⁄TT-BCT ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh và Thông tư số 56⁄2014⁄TT-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện 29/12/2015
12925/BCT - TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 18/12/2015
1549/PLX-PR Đề nghị Cục Quản lý thị trường Bộ Công Thương bảo hộ nhãn hiệu Petrolimex 10/12/2015
13549/QĐ-BCT Quyết định Phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện năm 2016 10/12/2015
43/2015/TT-BCT Thông tư quy định tỷ lệ hao hụt xăng dầu trong hoạt động kinh doanh xăng dầu 08/12/2015
12401/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 03/12/2015
42/2015/TT-BCT Thông tư quy định đo đếm điện năng trong hệ thống điện 01/12/2015
11858/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 18/11/2015
11330/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 03/11/2015
10755/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 19/10/2015
10755/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 19/10/2015
10225/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 03/10/2015
9709/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu. 18/09/2015
9144/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 03/09/2015
832/QĐ-EVN Quyết định về việc sửa đổi Quy trình cấp điện và Quy trình ghi chỉ số công tơ trong Bộ Quy trình kinh doanh điện năng áp dụng trong EVN. 01/09/2015
8616/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 19/08/2015
8266/QĐ-BCT Quyết định phê duyệt thiết kế chi tiết thị trường bán buôn điện cạnh tranh 10/08/2015
8047/BCT-TTTN Điều hành kinh doanh xăng dầu 04/08/2015
7294/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 20/07/2015
6714/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 04/07/2015
6056/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 19/06/2015
5507/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 04/06/2015
10/2015/TT-BCT Thông tư quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực 29/05/2015
09/2015/TT-BCT Thông tư quy định trình tự, thủ tục phê duyệt chủ trương mua, bán điện với nước ngoài 29/05/2015
01/2015/PLX-NQ-ĐHĐCĐ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 26/05/2015
4972/BCT-TTTN Công văn Điều hành kinh doanh xăng dầu 20/05/2015
78/2015/TT-BTC Thông tư số 78⁄2015⁄TT-BTC ngày 20⁄5⁄2015 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 20/05/2015
4391/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 05/05/2015
61/2015/TT-BTC Thông tư sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 27/04/2015
3543/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 13/04/2015
2943/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 26/03/2015
2256/QĐ-BCT Quyết định quy định về giá bán điện 12/03/2015
2374/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 11/03/2015
1976/BCT-TTTN Hướng dẫn trích lập, sử dụng Quỹ bình ổn xăng dầu 27/02/2015
1337/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 05/02/2015
687/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 21/01/2015
54/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 06/01/2015
12085/QĐ-BCT Quyết định ban hành khung giá phát điện năm 2015 31/12/2014
12086/QĐ-BCT Quyết định ban hành Biểu giá chi phí tránh được năm 2015 31/12/2014
12826/QĐ-BCT Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 22/12/2014
56/2014/TT-BCT Thông tư quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện 19/12/2014
57/2014/TT-BCT Thông tư quy định phương pháp, trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện 19/12/2014
12248/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 06/12/2014
11115/QĐ-BCT Phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện năm 2015 05/12/2014
11747/BCT-TTTN Điều hành kinh doanh xăng dầu 22/11/2014
11088/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 07/11/2014
39/2014/TTLT-BCT-BTC Thông tư liên tịch quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83⁄2014⁄NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu 29/10/2014
38/2014/TT-BCT Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83⁄2014⁄NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu 24/10/2014
14479/BTC-QLG Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 13/10/2014
32/2014/TT-BCT Thông tư quy định về trình tự xây dựng, áp dụng Biểu giá chi phí tránh được và ban hành Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ 09/10/2014
31/2014/TT-BCT Thông tư quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện 02/10/2014
30/2014/TT-BCT Thông tư quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh 02/10/2014
13792/BTC-QLG Công văn về điều hành kinh doanh xăng dầu 30/09/2014
8474/QĐ-BCT Quyết định quy định về mức chi phí ngừng và cấp điện trở lại 23/09/2014
12680/BTC-QLG Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 09/09/2014
12143/BTC-QLG Công văn về điều hành kinh doanh xăng dầu 29/08/2014
7831/BTC-QLG Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 12/06/2014
4887/QĐ-BCT Quyết định quy định về giá bán điện 30/05/2014
16/2014/TT-BCT Thông tư quy định về thực hiện giá bán điện 29/05/2014
15/2014/TT-BCT Thông tư quy định về mua, bán công suất phản kháng 28/05/2014
14/2014/TT-BCT Thông tư quy định trình tự xác minh và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng Cơ quan Điều tiết điện lực 26/05/2014
28/2014/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện 07/04/2014
12/2014/TT-BCT Thông tư Quy định tính toán mức giá bán lẻ bình quân 31/03/2014
14/2014/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện 26/02/2014
10116/QĐ-BCT Quyết định về việc phê quyệt Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện năm 2014 30/12/2013
69/2013/QĐ-TTg Quyết định quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân 19/11/2013
8440/QĐ-BCT Quyết định ban hành khung giá phát điện năm 2013 15/11/2013
2165/QĐ-TTg Quyết định về khung giá của mức bán lẻ điện bình quân các năm 2013 - 2015 11/11/2013
137/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực 23/10/2013
19/2013/TT-BCT Thông tư quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện 31/07/2013
70/2013/TT-BTC Thông tư sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 22/05/2013
135/TB-BTC Thông báo về việc điều chỉnh chi phí kinh doanh định mức xăng, dầu 28/03/2013
03/2013/TT-BCT Thông tư quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh 08/02/2013
24/2012/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực 20/11/2012
11/2012/QH13 Luật Giá 20/06/2012
31/2011/TT-BCT Thông tư quy định điều chỉnh giá bán điện theo thông số đầu vào cơ bản 19/08/2011
1269/2011/UBTVQH12 Nghị quyết về Thuế bảo vệ môi trường 14/07/2011
268/QĐ-TTg Quyết định về Biểu giá bán lẻ điện 23/02/2011
36/2009/TT-BCT Thông tư ban hành quy chế đại lý kinh doanh xăng dầu 14/12/2009
234/2009/TT-BTC Thông tư hướng dẫn cơ chế hình thành, quản lý và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 84⁄2009⁄NĐ-CP ngày 15⁄10⁄2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu 09/12/2009
84/2009/NĐ-CP Nghị định về kinh doanh xăng dầu 15/10/2009
27/2008/QH12 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 14/11/2008
13/2008/QH12 Luật Thuế giá trị gia tăng 03/06/2008
28/2004/QH11 Luật Điện lực 03/12/2004
  • Thông cáo báo chí về công bố chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2017
    Thực hiện Quyết định số 24⁄2017⁄QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3134⁄QĐ-BCT ngày 31 tháng 8 năm 2018 về việc kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương (MOIT)
Bản quyền thuộc về Bộ Công Thương
Địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (04) 22202222  Fax:(04) 22202525
Email: bbt@moit.gov.vn Điện thoại: (04) 22205392 Fax: (04) 22205397
Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương" hoặc "http://www.moit.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này

máy đo độ mặn máy đo ph