Ngành Điện
Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
4035/QĐ-BCT Quyết định ban hành khung giá phát điện năm 2020 31/12/2019
4036/QĐ-BCT Quyết định Ban hành Biểu giá chi phí tránh được năm 2020 31/12/2019
3733/QĐ-BCT Về việc phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2020 16/12/2019
3733/QĐ-BCT Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2020 16/12/2019
800/QĐ-BCT Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương về cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng thực hiện Nghị quyết số 02⁄NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ 03/04/2019
648/QĐ-BCT Về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện 20/03/2019
281/QĐ-BCT Ban hành khung giá phát điện năm 2019 12/02/2019
226/QĐ-BCT Biểu giá chi phí tránh được năm 2019 31/01/2019
46/2018/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 21⁄2015⁄TT-BCT ngày 23 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 15/11/2018
2099/BCT-ĐTĐL Giá truyền tải điện năm 2018 20/03/2018
341/QĐ-BCT Biểu giá chi phí tránh được năm 2018 24/01/2018
4495/QĐ-BCT Quyết định quy định về giá bán điện 01/12/2017
13/2017/TT-BCT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56⁄2014⁄TT-BCT và Thông tư số 30⁄2014⁄TT-BCT 03/08/2017
6609/BCT-ĐTĐL Giá truyền tải điện năm 2017 25/07/2017
34/2017/QĐ-TTg Khung giá của mức bán lẻ điện bình quân 2016-2020 25/07/2017
24/2017/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân 30/06/2017
679/QĐ-BCT Biểu giá chi phí tránh được 2017 cho các dự án điện sinh khối 06/03/2017
02/2017/TT-BCT Thông tư quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện 10/02/2017
5107/QĐ-BCT Khung giá phát điện năm 2017 29/12/2016
5106/QĐ-BCT Biểu giá chi phí tránh được năm 2017 29/12/2016
4711/QĐ-BCT Quyết định Phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện năm 2017 02/12/2016
BC/2016 Thông cáo báo chí về giá thành sxkd điện năm 2016 25/07/2016
942/QĐ-BCT Quyết định ban hành Biểu giá chi phí tránh được áp dụng cho các dự án điện sinh khối năm 2016 11/03/2016
14754-QĐ-BCT Ban hành khung giá phát điện năm 2016 31/12/2015
14579-QĐ-BCT Ban hành Biểu giá chi phí tránh được năm 2016 30/12/2015
51/2015/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30⁄2014⁄TT-BCT ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh và Thông tư số 56⁄2014⁄TT-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện 29/12/2015
13549/QĐ-BCT Quyết định Phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện năm 2016 10/12/2015
42/2015/TT-BCT Thông tư quy định đo đếm điện năng trong hệ thống điện 01/12/2015
832/QĐ-EVN Quyết định về việc sửa đổi Quy trình cấp điện và Quy trình ghi chỉ số công tơ trong Bộ Quy trình kinh doanh điện năng áp dụng trong EVN. 01/09/2015
8266/QĐ-BCT Quyết định phê duyệt thiết kế chi tiết thị trường bán buôn điện cạnh tranh 10/08/2015
10/2015/TT-BCT Thông tư quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực 29/05/2015
09/2015/TT-BCT Thông tư quy định trình tự, thủ tục phê duyệt chủ trương mua, bán điện với nước ngoài 29/05/2015
2256/QĐ-BCT Quyết định quy định về giá bán điện 12/03/2015
12085/QĐ-BCT Quyết định ban hành khung giá phát điện năm 2015 31/12/2014
12086/QĐ-BCT Quyết định ban hành Biểu giá chi phí tránh được năm 2015 31/12/2014
56/2014/TT-BCT Thông tư quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện 19/12/2014
57/2014/TT-BCT Thông tư quy định phương pháp, trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện 19/12/2014
11115/QĐ-BCT Phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện năm 2015 05/12/2014
32/2014/TT-BCT Thông tư quy định về trình tự xây dựng, áp dụng Biểu giá chi phí tránh được và ban hành Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ 09/10/2014
31/2014/TT-BCT Thông tư quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện 02/10/2014
30/2014/TT-BCT Thông tư quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh 02/10/2014
8474/QĐ-BCT Quyết định quy định về mức chi phí ngừng và cấp điện trở lại 23/09/2014
4887/QĐ-BCT Quyết định quy định về giá bán điện 30/05/2014
16/2014/TT-BCT Thông tư quy định về thực hiện giá bán điện 29/05/2014
15/2014/TT-BCT Thông tư quy định về mua, bán công suất phản kháng 28/05/2014
14/2014/TT-BCT Thông tư quy định trình tự xác minh và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng Cơ quan Điều tiết điện lực 26/05/2014
28/2014/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện 07/04/2014
12/2014/TT-BCT Thông tư Quy định tính toán mức giá bán lẻ bình quân 31/03/2014
10116/QĐ-BCT Quyết định về việc phê quyệt Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện năm 2014 30/12/2013
69/2013/QĐ-TTg Quyết định quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân 19/11/2013
8440/QĐ-BCT Quyết định ban hành khung giá phát điện năm 2013 15/11/2013
2165/QĐ-TTg Quyết định về khung giá của mức bán lẻ điện bình quân các năm 2013 - 2015 11/11/2013
19/2013/TT-BCT Thông tư quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện 31/07/2013
03/2013/TT-BCT Thông tư quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh 08/02/2013
24/2012/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực 20/11/2012
31/2011/TT-BCT Thông tư quy định điều chỉnh giá bán điện theo thông số đầu vào cơ bản 19/08/2011
268/QĐ-TTg Quyết định về Biểu giá bán lẻ điện 23/02/2011
28/2004/QH11 Luật Điện lực 03/12/2004
  • Thông cáo báo chí về công bố chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2017
    Thực hiện Quyết định số 24⁄2017⁄QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3134⁄QĐ-BCT ngày 31 tháng 8 năm 2018 về việc kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương (MOIT)
Bản quyền thuộc về Bộ Công Thương
Địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (04) 22202222  Fax:(04) 22202525
Email: bbt@moit.gov.vn Điện thoại: (04) 22205392 Fax: (04) 22205397
Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương" hoặc "http://www.moit.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này

máy đo độ mặn máy đo ph