Các khoản chi phí chưa hạch toán vào giá thành sản xuất kinh doanh

Các khoản chi phí chưa hạch toán vào giá thành sản xuất kinh doanh tính đến 31/12/2017
Số dư chênh lệch tỷ giá chưa được hạch toán vào giá thành sản xuất, kinh doanh điện của Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia 1.940,29tỷ đồng
Khoản chênh lệch tỷ giá thực hiện hợp đồng mua bán điện của các đơn vị phát điện 3.071,14tỷ đồng
Các khoản chi phí chưa hạch toán vào giá thành sản xuất kinh doanh tính đến 31/12/2016
Chênh lệch tỷ giá thực hiện phân bổ lũy kế đến 31/12/2016 9.795 tỷ đồng
Các khoản chi phí chưa hạch toán vào giá thành sản xuất kinh doanh tính đến 31/12/2015
Chênh lệch tỷ giá thực hiện phân bổ lũy kế đến 31/12/2015 9.806,29 tỷ đồng
Cước phí vận chuyển đường ống dẫn khí Phú Mỹ - TP. Hồ Chí Minh 580 tỷ đồng
Các khoản chi phí chưa hạch toán vào giá thành sản xuất kinh doanh tính đến 31/12/2014
Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa hạch toán 4.787,48 tỷ đồng
Các khoản chi phí chưa hạch toán vào giá thành sản xuất kinh doanh tính đến 31/12/2013
Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa hạch toán 8.811,71 tỷ đồng
Các khoản chi phí chưa hạch toán vào giá thành sản xuất kinh doanh tính đến 31/12/2012
Lỗ lũy kế sản xuất kinh doanh điện 4.736,7 tỷ đồng
Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa hạch toán 15.109,52 tỷ đồng
Chi phí tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn 31,54 tỷ đồng

Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương (MOIT)
Bản quyền thuộc về Bộ Công Thương
Địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (04) 22202222  Fax:(04) 22202525
Trưởng Ban biên tập: TS. Trần Tuấn Anh - Bộ trưởng Bộ Công Thương
Email: bbt@moit.gov.vn Điện thoại: (04) 22205392 Fax: (04) 22205397
Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương" hoặc "http://www.moit.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này

máy đo độ mặn máy đo ph