Các thông số về công suất khả dụng của hệ thống điện
Theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam 5
STT Nội dung Đơn vị tính Phụ tải cực đại HTĐ Công suất khả dụng HTĐ (không bao gồm nhập khẩu điện Trung Quốc, NMTĐ nhỏ, NMĐ chạy dầu) Nguồn số liệu
78 Tháng 03/2021 MW 37.895 46.420 Theo b/c của EVN
77 Tháng 02/2021 MW 35.504 47.398 Theo b/c của EVN
76 Tháng 01/2021 MW 36.57 45.335 Theo b/c của EVN
75 Tháng 12/2020 MW 36.140 42.064 Theo b/c của EVN
74 Tháng 11/2020 MW 36.153 40.536 Theo b/c của EVN
73 Tháng 10/2020 MW 35.094 40.041 Theo b/c của EVN
72 Tháng 09/2020 MW 37.835 39.860 Theo b/c của EVN
71 Tháng 08/2020 MW 38.608 40.723 Theo b/c của EVN
70 Tháng 07/2020 MW 38.608 41.136 Theo b/c của EVN
69 Tháng 06/2020 MW 38.617 41.822 Theo b/c của EVN
68 Tháng 05/2020 MW 37.808 41.982 Theo b/c của EVN
67 Tháng 04/2020 MW 32.614 41.815 Theo b/c của EVN
66 Tháng 03/2020 MW 34.925 42.008 Theo b/c của EVN
65 Tháng 02/2020 MW 33.686 41.973 Theo b/c của EVN
64 Tháng 01/2020 MW 35.006 43.077 Theo b/c của EVN
63 Tháng 12/2019 MW 35.251 40.783 Theo b/c của EVN
62 Tháng 11/2019 MW 34.310 39.019 Theo b/c của EVN
61 Tháng 10/2019 MW 34.050 39.197 Theo b/c của EVN
60 Tháng 09/2019 MW 34.106 37.839
59 Tháng 07/2019 MW 36.954 38.212
58 Tháng 04/2019 MW 37.702 38.171
57 Tháng 03/2019 MW 32.859 37.689
56 Tháng 02/2019 MW 32.854 38.155
55 Tháng 01/2019 MW 32.292 38.247
54 Tháng 12/2018 MW 32.443 38.735
53 Tháng 11/2018 MW 32.778 37.453
52 Tháng 10/2018 MW 31.969 36.226
51 Tháng 09/2018 MW 32.196 34.583
50 Tháng 08/2018 MW 31.955 35.841
49 Tháng 07/2018 MW 35.126 36.218
48 Tháng 06/2018 MW 34.152 38.026
47 Tháng 05/2018 MW 32.998 39.420
46 Tháng 04/2018 MW 30.720 39.258
45 Tháng 03/2018 MW 29.364 40.705
44 Tháng 02/2018 MW 28.746 40.705
43 Tháng 01/2018 MW 29.811 40.253
42 Tháng 12/2017 MW 29.719 31.087
41 Tháng 11/2017 MW 29.531 32.552
40 Tháng 10/2017 MW 28.756 33.703
39 Tháng 09/2017 MW 29.561 32.487
38 Tháng 08/2017 MW 30.854 32.627
37 Tháng 07/2017 MW 29.289 33.521
36 Tháng 06/2017 MW 30.206 33.870
35 Tháng 05/2017 MW 28.331 33.389
34 Tháng 04/2017 MW 28.763 32.874
33 Tháng 03/2017 MW 27.007 32.571
32 Tháng 02/2017 MW 26.164 31.585
31 Tháng 01/2017 MW 26.735 32.737
30 Tháng 12/2016 MW 26.988 30.970
29 Tháng 11/2016 MW 26.988 30.853 Theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam
28 Tháng 10/2016 MW 26.538 30.199
27 Tháng 9/2016 MW 26.409 31.289
26 Tháng 8/2016 MW 27.650 29.434
25 Tháng 7/2016 MW 27.755 30.076
24 Tháng 6/2016 MW 28.108 31.438
23 Tháng 5/2016 MW 26.896 31.731
22 Tháng 4/2016 MW 25.781 30.710
21 Tháng 03/2016 MW 24.443 28.588
20 Tháng 02/2016 MW 23.443 30.063
19 Tháng 01/2016 MW 24.369 30.621
18 Tháng 12/2015 MW 24.937 27.070
17 Tháng 11/2015 MW 25.013 26.048
16 Tháng 10/2015 MW 24.653 26.125
15 Tháng 9/2015 MW 24.334 24.713
14 Tháng 8/2015 MW 25.133 24.834
13 Tháng 7/2015 MW 25.809 25.057
12 Tháng 6/2015 MW 25.254 25.296
11 Tháng 5/2015 MW 25.192 24.880
10 Tháng 4/2015 MW 23.283 23.581
9 Tháng 3/2015 MW 26.727 23.659
8 Tháng 2/2015 MW 21.645 24.585
7 Tháng 1/2015 MW 21.752 24.382
6 Tháng 12/2014 MW 22.201 23.474
5 Tháng 11/2014 MW 22.210 24.438
4 Tháng 10/2014 MW 22.076 24.135
3 Tháng 9/2014 MW 21.053 23.193
2 Tháng 8/2014 MW 21.775 24.332
1 Tháng 7/2014 MW 21.588 23.883

Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương (MOIT)
Bản quyền thuộc về Bộ Công Thương
Địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (04) 22202222  Fax:(04) 22202525
Email: bbt@moit.gov.vn Điện thoại: (04) 22205392 Fax: (04) 22205397
Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương" hoặc "http://www.moit.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này

máy đo độ mặn máy đo ph