Chi phí định mức
Xăng Xăng E5,E10 Dầu diesel Dầu hỏa Dầu mazut Tham chiếu
1050 đồng/lít 1250 đồng/lít 950 đồng/lít 950 đồng/lít 600 đồng/kg Thông tư liên tịch số 90/2016/TTLT-BTC-BCT ngày 24 tháng 6 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2014 quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu
Lợi nhuận định mức
Xăng Dầu diesel Dầu hỏa Dầu mazut Tham chiếu
300 đồng/lít 300 đồng/lít 300 đồng/lít 300 đồng/kg Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC ngày 29/10/2014 quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.
Thuế nhập khẩu
Xăng Dầu diesel Dầu hỏa Dầu mazut Tham chiếu
10% 0,85% 0,13% 3,04%

Công văn số 638/BTC-QLG ngày 14tháng01năm 2019của Bộ Tài chính về thuế nhập khẩu bình quân gia quyềnáp dụng trong công thức tính giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu (áp dụng trong quý I/2019)

Thuế tiêu thụ đặc biệt
Xăng Xăng E5 Dầu diesel Dầu hỏa Dầu mazut Tham chiếu
10% 8% - - -

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 70/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014

Thuế bảo vệ môi trường
Xăng Dầu diesel Dầu hỏa Dầu mazut Tham chiếu
4.000 đồng/lít 2.000 đồng/lít 1.000 đồng/lít 2.000 đồng/kg Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14ngày 26 tháng 9năm 2018của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Mức trích lập Quỹ bình ổn giá
Xăng Dầu diesel Dầu hỏa Dầu mazut Tham chiếu
300 đồng/lít 300 đồng/lít 300 đồng/lít 300 đồng/kg Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC ngày 29/10/2014 quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.
Thuế giá trị gia tăng
Xăng Dầu diesel Dầu hỏa Dầu mazut Tham chiếu
10% 10% 10% 10% Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12, Quốc hội thông qua ngày 03 tháng 6 năm 2008

Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương (MOIT)
Bản quyền thuộc về Bộ Công Thương
Địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (04) 22202222  Fax:(04) 22202525
Email: bbt@moit.gov.vn Điện thoại: (04) 22205392 Fax: (04) 22205397
Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương" hoặc "http://www.moit.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này

máy đo độ mặn máy đo ph