Chi phí định mức
Xăng Xăng E5,E10 Dầu diesel Dầu hỏa Dầu mazut Tham chiếu
1050 đồng/lít 1250 đồng/lít 950 đồng/lít 950 đồng/lít 600 đồng/kg Thông tư liên tịch số 90/2016/TTLT-BTC-BCT ngày 24 tháng 6 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2014 quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu
Lợi nhuận định mức
Xăng Dầu diesel Dầu hỏa Dầu mazut Tham chiếu
300 đồng/lít 300 đồng/lít 300 đồng/lít 300 đồng/kg Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC ngày 29/10/2014 quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.
Thuế nhập khẩu
Xăng Dầu diesel Dầu hỏa Dầu mazut Tham chiếu
10% 1,03% 0,11% 3,26%

Công văn số 74/BTC-QLG ngày03 tháng01năm 2018 của Bộ Tài chính về thuế nhập khẩu bình quân áp dụng trong công thức tính giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu (áp dụng trong quý I/2018

Thuế tiêu thụ đặc biệt
Xăng Xăng E5 Dầu diesel Dầu hỏa Dầu mazut Tham chiếu
10% 8% - - -

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 70/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014

Thuế bảo vệ môi trường
Xăng Dầu diesel Dầu hỏa Dầu mazut Tham chiếu
3.000 đồng/lít 1.500 đồng/lít 300 đồng/lít 900 đồng/kg Nghị quyết số 888a/2015/UBTVQH13ngày 10tháng 3năm 2015của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Mức trích lập Quỹ bình ổn giá
Xăng Dầu diesel Dầu hỏa Dầu mazut Tham chiếu
300 đồng/lít 300 đồng/lít 300 đồng/lít 300 đồng/kg Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC ngày 29/10/2014 quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.
Thuế giá trị gia tăng
Xăng Dầu diesel Dầu hỏa Dầu mazut Tham chiếu
10% 10% 10% 10% Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12, Quốc hội thông qua ngày 03 tháng 6 năm 2008

Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương (MOIT)
Bản quyền thuộc về Bộ Công Thương
Địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (04) 22202222  Fax:(04) 22202525
Trưởng Ban biên tập: TS. Trần Tuấn Anh - Bộ trưởng Bộ Công Thương
Email: bbt@moit.gov.vn Điện thoại: (04) 22205392 Fax: (04) 22205397
Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương" hoặc "http://www.moit.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này

máy đo độ mặn máy đo ph