Ngành xăng dầu
Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
5977/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 05/07/2017
2833/BCT-TTTN Về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 05/04/2017
9434/BCT-TTTN Điều hành kinh doanh xăng dầu 05/10/2016
BCTCHN 2015-PLX Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 27/02/2016
0145/PLX-TCKD Giải trình báo cáo tài chính quý IV-2015 - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 26/02/2016
BCTC-Cty mẹ Quý IV/2015- PLX Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty mẹ - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 25/02/2016
0132/PLX-KD Báo cáo Quỹ Bình ổn giá định kỳ - tháng 01 năm 2016 24/02/2016
Quỹ BOG IV và cả năm 2015-TTTN Thông báo tình hình trích lập, sử dụng và số dư Quỹ bình ổn trong Quý IV và cả năm 2015 04/02/2016
0066/PLX-KD Báo cáo Quỹ Bình ổn giá định kỳ - tháng 12 năm 2015 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 25/01/2016
0005PLX-HĐQT Báo cáo tình hình quản trị công ty 2015 04/01/2016
1427/PLX-TCKT Giải trình Báo cáo Tài Chính Quý III năm 2015 - Petrolimex 17/11/2015
BCTC-Cty mẹ/PLX/Quý III-2015 Báo cáo tài chính Quý III⁄2015 của Công ty mẹ - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 16/11/2015
BCTC- Hợp nhất/PLX- Quý III/2015 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III⁄2015 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 16/11/2015
Quỹ BOG III/2015-TTTN Thông báo tình hình trích lập, sử dụng và số dư Quỹ bình ổn trong Quý III năm 2015 06/11/2015
1329/PLX-KD Báo cáo Quỹ Bình ổn giá định kỳ - tháng 9 năm 2015 26/10/2015
1187/PLX-KD Báo cáo định kỳ quỹ bình ổn giá xăng dầu tháng 8 năm 2015 24/09/2015
1098/PLX-TCKD Giải trình BCTC soát xét 6 tháng 2015 01/09/2015
BCTC-bán niên 6 tháng 2015-Cty mẹ/PLX Báo cáo tài chính đã được soát xét bán niên 6 tháng 2015 của Công ty Mẹ - Petrolimex 31/08/2015
BCTC-Hợp nhất bán niên 6 tháng 2015/PLX Báo cáo tài chính hợp nhất đã được soát xét bán niên 6 tháng 2015 31/08/2015
1063/PLX-KD Báo cáo Quỹ Bình ổn giá định kỳ - tháng 7 năm 2015 24/08/2015
1033/PLX-TCKD Giải trình báo cáo tài chính quý II⁄2015 18/08/2015
BCTC-Cty Mẹ/PLX/6 tháng 2015 Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2015 của Công ty mẹ - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 14/08/2015
Quỹ BOG II/2015-TTTN Thông báo về Tình hình trích lập sử dụng và số dư Quỹ BOG trong Quý II năm 2015 10/08/2015
0910/PLX-KD Báo cáo Quỹ Bình ổn giá định kỳ - tháng 6 năm 2015 24/07/2015
0799/PLX-HĐQT Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2015 01/07/2015
0604/PLX-KD Báo cáo Quỹ Bình ổn giá định kỳ - tháng 4 năm 2015 25/05/2015
Số 0577/PLX-TCKT Giải trình Báo cáo Tài chính quý 1⁄2015 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 18/05/2015
BCHN-Petrolimex-Quý 1.2015 Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2015 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 15/05/2015
Quỹ BOG I/2015-TTTN Thông báo về Tình hình trích lập sử dụng và số dư Quỹ BOG trong Quý I năm 2015 12/05/2015
BCTC-Cty Mẹ/PLX/Quý 1-2015 Báo cáo Tài chính Quý 1⁄2015 của Công ty mẹ-Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 12/05/2015
Số 0486/PLX-KD Báo cáo Quỹ Bình ổn giá định kỳ - tháng 3 năm 2015 24/04/2015
0455/PLX-HĐQT Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 21/04/2015
BCTN-2014/PLX Báo cáo thường niên Tập đoàn xăng dầu Việt Nam 2014 17/04/2015
BCTC-Đã kiểm toán-Cty mẹ 2014 Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2014 của Công Ty Mẹ 31/03/2015
BCTC_HN-Đã kiểm toán-2014 Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2014 31/03/2015
0285/PLX-KD Báo cáo Quỹ Bình giá định kỳ tháng 2 năm 2015 25/03/2015
0181/PLX-KD Báo cáo định kỳ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu 25/02/2015
BCTC-HN2014 Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2014-Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 14/02/2015
BCTC-Công ty mẹ 2014 Báo cáo tài chính - Công ty mẹ 2014 14/02/2015
1080/PLX-TCKT Giải trình báo cáo tài chính quý IV⁄2014 14/02/2015
0088/PLX-KD Báo cáo định kỳ Quỹ bình ổn giá xăng dầu tháng 12 năm 2014 26/01/2015
1572/PLX-KD Báo cáo định kỳ Quỹ bình ổn giá xăng dầu tháng 10 năm 2014 24/11/2014
1385/PLX-KD Báo cáo Quỹ Bình ổn giá định kỳ - Quý III năm 2014 22/10/2014
83/2014/NĐ-CP Nghị định về Kinh doanh xăng dầu 03/09/2014
0943/PLX-KD Báo cáo Quỹ bình ổn giá xăng dầu quý II-2014 22/07/2014
0837/PLX - HĐQT Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2014 01/07/2014
BCTC Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2014-đã soát xét 30/06/2014
BCTC CTM Báo cáo tài chính riêng 6 tháng năm 2014 đã được soát xét của Công ty mẹ Petrolimex 30/06/2014
0700/PLX-HĐQT Báo cáo Giám sát tài chính của Petrolimex năm 2013 05/06/2014
1009/VN1A-HNBC Báo cáo kiểm toán độc lập Công ty mẹ và hợp nhất Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 31/03/2014
Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương (MOIT)
Bản quyền thuộc về Bộ Công Thương
Địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (04) 22202222  Fax:(04) 22202525
Email: bbt@moit.gov.vn Điện thoại: (04) 22205392 Fax: (04) 22205397
Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương" hoặc "http://www.moit.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này

máy đo độ mặn máy đo ph