Ngành Xăng dầu
Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
7194/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 06/09/2018
5778/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 23/07/2018
1757/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 08/03/2018
Quỹ BOG Quý IV năm 2017 Thông báo tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ bình ổn xăng dầu Quý IV năm 2017 01/02/2018
10896/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 20/11/2017
8178/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 05/09/2017
Quỹ BOG Quý II năm 2017 Thông báo tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ bình ổn xăng dầu Quý II năm 2017 25/08/2017
7616/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 19/08/2017
7027/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 04/08/2017
6473/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 20/07/2017
5977/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 05/07/2017
5430/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 20/06/2017
4881/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 05/06/2017
Quỹ BOG Quý I năm 2017 Thông báo tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ bình ổn xăng dầu Quý I năm 2017 26/05/2017
4442/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 20/05/2017
3886/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 05/05/2017
3372/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 20/04/2017
2833/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 05/04/2017
2284/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 21/03/2017
1775/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 06/03/2017
1315/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 18/02/2017
Quỹ BOG Quý IV và cả Năm 2016 Thông báo tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ bình ổn xăng dầu Quý IV và cả năm 2016 10/02/2017
845/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 03/02/2017
562/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 19/01/2017
88/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 04/01/2017
12255/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 20/12/2016
11674/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 05/12/2016
11070/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 19/11/2016
Quỹ BOG Quý III Năm 2016 Thông báo tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ bình ổn xăng dầu Quý III năm 2016 14/11/2016
10541/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 04/11/2016
9999/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 20/10/2016
8811/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 20/09/2016
8239/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 05/09/2016
7716/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 19/08/2016
Quỹ BOG Quý II Năm 2016 Thông báo tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ bình ổn xăng dầu Quý II năm 2016 15/08/2016
7204/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 04/08/2016
6695/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 20/07/2016
6056/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 05/07/2016
5450/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 20/06/2016
4353/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 20/05/2016
Quỹ BOG Quý I Năm 2016 Thông báo tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ bình ổn xăng dầu Quý I năm 2016 10/05/2016
3835/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 05/05/2016
3407/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 20/04/2016
2974/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 05/04/2016
2427/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 21/03/2016
1851/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 04/03/2016
1407/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 18/02/2016
1407/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 18/02/2016
1273/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 03/02/2016
564/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 19/01/2016
12/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 04/01/2016
12925/BCT - TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 18/12/2015
1549/PLX-PR Đề nghị Cục Quản lý thị trường Bộ Công Thương bảo hộ nhãn hiệu Petrolimex 10/12/2015
43/2015/TT-BCT Thông tư quy định tỷ lệ hao hụt xăng dầu trong hoạt động kinh doanh xăng dầu 08/12/2015
12401/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 03/12/2015
11858/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 18/11/2015
11330/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 03/11/2015
10755/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 19/10/2015
10755/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 19/10/2015
10225/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 03/10/2015
9709/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu. 18/09/2015
9144/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 03/09/2015
8616/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 19/08/2015
8047/BCT-TTTN Điều hành kinh doanh xăng dầu 04/08/2015
7294/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 20/07/2015
6714/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 04/07/2015
6056/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 19/06/2015
5507/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 04/06/2015
01/2015/PLX-NQ-ĐHĐCĐ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 26/05/2015
4972/BCT-TTTN Công văn Điều hành kinh doanh xăng dầu 20/05/2015
78/2015/TT-BTC Thông tư số 78⁄2015⁄TT-BTC ngày 20⁄5⁄2015 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 20/05/2015
4391/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 05/05/2015
61/2015/TT-BTC Thông tư sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 27/04/2015
3543/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 13/04/2015
2943/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 26/03/2015
2374/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 11/03/2015
1976/BCT-TTTN Hướng dẫn trích lập, sử dụng Quỹ bình ổn xăng dầu 27/02/2015
1337/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 05/02/2015
687/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 21/01/2015
54/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 06/01/2015
12826/QĐ-BCT Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 22/12/2014
12248/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 06/12/2014
11747/BCT-TTTN Điều hành kinh doanh xăng dầu 22/11/2014
11088/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 07/11/2014
39/2014/TTLT-BCT-BTC Thông tư liên tịch quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83⁄2014⁄NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu 29/10/2014
38/2014/TT-BCT Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83⁄2014⁄NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu 24/10/2014
14479/BTC-QLG Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 13/10/2014
13792/BTC-QLG Công văn về điều hành kinh doanh xăng dầu 30/09/2014
12680/BTC-QLG Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 09/09/2014
12143/BTC-QLG Công văn về điều hành kinh doanh xăng dầu 29/08/2014
7831/BTC-QLG Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 12/06/2014
70/2013/TT-BTC Thông tư sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 22/05/2013
135/TB-BTC Thông báo về việc điều chỉnh chi phí kinh doanh định mức xăng, dầu 28/03/2013
1269/2011/UBTVQH12 Nghị quyết về Thuế bảo vệ môi trường 14/07/2011
36/2009/TT-BCT Thông tư ban hành quy chế đại lý kinh doanh xăng dầu 14/12/2009
234/2009/TT-BTC Thông tư hướng dẫn cơ chế hình thành, quản lý và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 84⁄2009⁄NĐ-CP ngày 15⁄10⁄2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu 09/12/2009
84/2009/NĐ-CP Nghị định về kinh doanh xăng dầu 15/10/2009
27/2008/QH12 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 14/11/2008
13/2008/QH12 Luật Thuế giá trị gia tăng 03/06/2008
Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương (MOIT)
Bản quyền thuộc về Bộ Công Thương
Địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (04) 22202222  Fax:(04) 22202525
Email: bbt@moit.gov.vn Điện thoại: (04) 22205392 Fax: (04) 22205397
Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương" hoặc "http://www.moit.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này

máy đo độ mặn máy đo ph