• Điều chỉnh giá xăng dầu từ 15h chiều nay
  Cụ thể, sau khi điều chỉnh giá Xăng RON 92: tăng 350 đồng⁄lít; Xăng E5: tăng 350 đồng⁄lít; Dầu diesel 0.05S: tăng 350 đồng⁄lít; Dầu hỏa: tăng 350 đồng⁄lít; Dầu mazut 180CST 3.5S: tăng 350 đồng⁄kg.
  Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước ngày 20 tháng 4 năm 2017 là: 66,127 USD/thùng xăng RON 92; 65,913 USD/thùng dầu diesel 0.05S; 65,298 USD/thùng dầu hỏa; 319,127 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S. 
  Giá etanol E100 đưa vào tính giá cơ sở mặt hàng xăng E5 theo Công văn số 398/BTC-QLG ngày 19 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính về điều hành kinh doanh xăng dầu là 13.813 đồng/lít (chưa có thuế GTGT).
  Thực hiện quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC, Thông tư liên tịch số 90/2016/TTLT-BTC-BCT; căn cứ khoản 1 Công văn số 172/VPCP-KTTH ngày 18 tháng 01 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ về áp dụng biện pháp trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5; căn cứ Công văn số 1072/BTC-QLG ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính về điều hành kinh doanh xăng dầu, Công văn số 4521/BTC-QLG ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính về thuế nhập khẩu bình quân gia quyền áp dụng trong công thức tính giá cơ sở, Công văn số 398/BTC-QLG ngày 19 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính về điều hành kinh doanh xăng dầu; nhằm mục đích điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm kế hoạch mục tiêu CPI năm 2017, giảm chi phí đầu vào của doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ đời sống sinh hoạt của người dân, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ sắp tới, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định:
  1. Quỹ Bình ổn giá xăng dầu
  1.1. Trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu
  Giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành.
  1.2. Chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu
  - Xăng khoáng: 414 đồng/lít;
  - Xăng E5: 364 đồng/lít;
  - Dầu diesel: 300 đồng/lít;
  - Dầu hỏa: 297 đồng/lít;
  - Dầu mazut: 304 đồng/kg.
  2. Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như mục 1 nêu trên, giá các mặt hàng xăng dầu điều chỉnh như sau:
  - Xăng RON 92: tăng 350 đồng/lít;
  - Xăng E5: tăng 350 đồng/lít;
  - Dầu diesel 0.05S: tăng 350 đồng/lít;
  - Dầu hỏa: tăng 350 đồng/lít;
  - Dầu mazut 180CST 3.5S: tăng 350 đồng/kg.
  Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá:
  - Xăng RON 92: không cao hơn 17.583 đồng/lít;
  - Xăng E5: không cao hơn 17.382 đồng/lít;
  - Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 13.819 đồng/lít;
  - Dầu hỏa: không cao hơn 12.338 đồng/lít;
  - Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 10.966 đồng/kg.
  3. Thời gian thực hiện
  - Trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu: Áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 20 tháng 4 năm 2017.
  - Điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu: Do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quy định nhưng không sớm hơn 15 giờ 00 ngày 20 tháng 4 năm 2017.
  - Kể từ 15 giờ 00 ngày 20 tháng 4 năm 2017, là thời điểm Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố giá cơ sở kỳ công bố cho đến trước ngày Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố giá cơ sở kỳ kế tiếp, việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quyết định phù hợp với các quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, Thông tư Liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC, Thông tư liên tịch số 90/2016/TTLT-BTC-BCT.
Thông tin khác
 • Thông cáo báo chí về công bố chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2017
  Thực hiện Quyết định số 24⁄2017⁄QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3134⁄QĐ-BCT ngày 31 tháng 8 năm 2018 về việc kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương (MOIT)
Bản quyền thuộc về Bộ Công Thương
Địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (04) 22202222  Fax:(04) 22202525
Trưởng Ban biên tập: TS. Trần Tuấn Anh - Bộ trưởng Bộ Công Thương
Email: bbt@moit.gov.vn Điện thoại: (04) 22205392 Fax: (04) 22205397
Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương" hoặc "http://www.moit.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này

máy đo độ mặn máy đo ph