• Tình hình cung cấp điện kì nghỉ Lễ 30⁄4 và 01⁄5
  Thực hiện nhiệm vụ giám sát và báo cáo kịp thời tình hình cung cấp điện đảm bảo cung ứng điện trong các dịp Lễ, Tết và các sự kiện chính trị, văn hóa lớn trong năm 2020 được giao tại Chỉ thị số 15⁄CT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Cục Điều tiết điện lực (ĐTĐL) gửi Văn phòng Bộ thông tin tổng hợp về tình hình cung cấp điện trong kì nghỉ Lễ 30⁄4 và 01⁄5 năm 2020 (từ ngày 30⁄4 đến hết ngày 03⁄5⁄2020), cụ thể như sau:

  I. Tình hình chuẩn bị đảm bảo cung cấp điện kì nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 năm 2020

  Để chủ động đảm bảo cung cấp điện trong kì nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 năm 2020, Cục ĐTĐL đã thực hiện các công việc sau:

  1. Cục ĐTĐL đã có Văn bản số 447/ĐTĐL-HTĐ ngày 24 tháng 4 năm 2020 yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị trực thuộc đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy và thực hiện chế độ báo cáo tình hình đảm bảo cung cấp điện trong kì nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 năm 2020.

  2. Cục ĐTĐL đã ban hành Quyết định số 63/QĐ-ĐTĐL ngày 27 tháng 4 năm 2020 của Cục trưởng Cục ĐTĐL về việc cử công chức trực kì nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 năm 2020. Trong đó, Cục ĐTĐL đã chủ động phân công lịch trực Lãnh đạo và các cán bộ chuyên môn hàng ngày trong suốt thời gian diễn ra kì nghỉ Lễ 30/4 và 01/5.

  II. Tình hình đảm bảo cung cấp điện trong kì nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 năm 2020

  1.  Phụ tải hệ thống điện:

  Phụ tải hệ thống điện quốc gia trong kì nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 thấp hơn so với các ngày bình thường. Phụ tải có xu hướng tăng dần trở lại trong các ngày cuối cùng của kì nghỉ Lễ. Công suất cao nhất trong kì nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 đạt 29.892MW vào ngày 29/4. Sản lượng cao nhất đạt 626,1 triệu kWh vào ngày 29/4, sản lượng thấp nhất đạt 473,2 triệu kWh vào ngày 01/5.

  Chi tiết về sản lượng điện ngày, công suất cực đại (Pmax) trong kì nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 tại Phụ lục đính kèm Báo cáo này.

  2. Tình hình cung cấp khí:

  - Khí Nam Côn Sơn và Cửu Long: Khả năng cấp khí ngày đạt khoảng 17 triệu m3.

  - Khí Cà Mau: Khả năng cấp khí ngày đạt khoảng 4,5 triệu m3.

  Đánh giá chung: Các nguồn cung cấp khí về cơ bản đảm bảo cho công suất khả dụng của các nhà máy điện sử dụng khí, không ảnh hưởng đến việc đảm bảo cung cấp điện.

  3. Tình hình vận hành nguồn điện:

  Các nhà máy điện (NMĐ) vận hành ổn định trong kì nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 năm 2020; hệ thống điện luôn đảm bảo dự phòng cao. Trong kì nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 có xảy ra một số sự cố tổ máy phát điện (NMĐ Duyên Hải 1, NMĐ Phú Mỹ 3, NMĐ Vĩnh Tân 2, NMĐ Nậm Chiến 2, NMĐ Duyên Hải 3, NMĐ Uông Bí, NMĐ Vũng Áng 1, NMĐ Cẩm Phả) tuy nhiên không ảnh hưởng đến việc cung cấp điện.

  4. Tình hình vận hành lưới điện truyền tải 500-220 kV:

  Lưới điện truyền tải 500-220 kV vận hành ổn định, tin cậy. Do phụ tải thấp, điện áp các hệ thống điện miền và lưới điện truyền tải 500 kV cao, Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (A0) đã tách dự phòng vận hành một số đường dây 220kV để điều chỉnh điện áp, chủ yếu tại các giờ thấp điểm đêm.

  Trong kì nghỉ Lễ 30/4 và 01/5, xảy ra 02 sự cố trên lưới điện 220kV tuy nhiên không gây ngừng, giảm cung cấp điện, cụ thể: i) ngày 29/4/2020, sự cố đường dây 220kV Sê San 3 – Sê san 3A gây nhảy máy cắt 220kV tại trạm biến áp (TBA) 220kV nhà máy điện Sê San 3; ii) ngày 03/5, lúc 02h40, sự cố đường dây 220kV Phan Thiết 2 -  Đá Bạc.

  5. Tình hình vận hành lưới điện từ 110 kV trở xuống:

  Lưới điện 110kV vận hành ổn định. Trong thời gian kì nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 xảy ra 04 sự cố trên lưới điện 110kV gây ngừng, giảm cung cấp điện, cụ thể: i) ngày 01/5, từ 01h02 đến 01h21, sự cố đường dây 110kV Trà Vinh 2 -  Cầu Ngang gây ngừng giảm cung cấp điện với tổng công suất 62MW khu vực tỉnh Trà Vinh; ii) ngày 02/5, từ 09h17 - 12h22, sự cố đường dây 110kV Trị An – Phú Giáo do vi phạm hàng lang an toàn lưới điện gây ngừng giảm cung cấp điện với tổng công suất 19,4 MW. Đến 09h27, Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Nam (A2) chuyển phụ tải bị ảnh hưởng sang nhận điện từ trạm biến áp 110kV Đồng Phú, khôi phục cung cấp điện cho khách hàng; iii) ngày 03/5, từ 01h24 đến 01h36, sự cố đường dây 110kV Phan Thiết – Hàm kiệm do sự cố thiết bị gây nhảy các máy cắt 110kV của TBA 110kV Phan Thiết, TBA 110kV Hàm Kiệm gây ngừng giảm cung cấp điện với tổng công suất 51MW; iv) ngày 03/5, từ 21h29 đến 21h33, sự cố đường dây 110kV Can Lộc – Nghi Xuân do rơ le bảo vệ tác động gây ngừng giảm cung cấp điện với tổng công suất 7MW.

  Lưới điện trung và hạ thế cơ bản vận hành ổn định, có một số sự cố nhỏ nhưng đã được các đơn vị nhanh chóng khắc phục. Các Tổng công ty Điện lực đã thực hiện tốt việc cung ứng điện, đảm bảo đáp ứng nhu cầu phụ tải điện. Trong đó, việc cung cấp điện cho các TP lớn như Hà Nội và TP Hồ Chí Minh cơ bản được đảm bảo. Tình hình sự cố lưới điện trung thế trong kì nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 năm 2020 cụ thể như sau:

  - Khu vực Miền Bắc: trong các ngày 01, 03/5, xảy ra 74 sự cố trung áp chủ yếu tại khu vực Hải Phòng, Thanh Hóa, Yên Bái, Lai Châu, Hà Tĩnh, Nghệ An do ảnh hưởng của giông lốc, gây ảnh hưởng mất điện 6.295 phút cho 348.774 khách hàng. Các đơn vị điện lực đã tập trung nhân lực xử lý sự cố khôi phục cấp điện lại ổn định cho khách hàng.

  - Khu vực miền Trung: trong ngày 01/5, từ 9h11 đến 11g16, xảy ra sự cố thiết bị 22kV tại TBA 110kV Đồng Đế gây mất điện với tổng công suất 17,8 MW khu vực tỉnh Khánh Hòa do vi phạm hàng lang an toàn lưới điện.

  - Khu vực miền Nam: trong ngày 02/5, xảy ra sự cố một số thiết bị trung thế gây gián đoạn cung cấp điện tại Cần Thơ, Long An, Bình Thuận, Bình Phước. Sự cố đã được các đơn vị điện lực khôi phục nhanh chóng.

  - Thành phố Hà Nội: xảy ra 02 sự cố trên lưới điện trung thế, cụ thể: i) ngày 30/4, từ 13h00 đến 17h15, xảy ra 01 sự cố do vi phạm hành lang an toàn lưới điện gây mất điện một phần phường Văn Quán, phường Yết Kiêu, phường Quang Trung. Các sự cố đều được xử lý nhanh chóng để cấp lại điện cho khách hàng; ii) ngày 01/5, từ 16h00 đến 20h50, xảy ra 01 sự cố trên lưới điện trung thế  35kV tại Trạm biến áp 110kV Vân Đình gây mất điện một phần thị trấn Đại Nghĩa và các xã thuộc huyện Vân Đình.

  - Thành phố Hồ Chí Minh: xảy ra 03 sự cố trên lưới điện gây ngừng giảm cung cấp điện, cụ thể: i) ngày 01/5, xảy ra 02 sự cố tại các khu vực quận 12, quận 4 do hư hỏng thiết bị; ii) ngày 02/5, xảy ra 01 sự cố gây ngừng giảm cung cấp điện tại huyện Bình Chánh do hư hỏng thiết bị.

  Đánh giá chung, các đơn vị điện lực đã tập trung, kịp thời xử lý khôi phục cung cấp điện sớm cho khách hàng, đảm bảo cung cấp điện phục vụ nhân dân.

  6. Đánh giá chung

  - Về tình hình cung cấp điện cho sản xuất và sinh hoạt trong kì nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 năm 2020 của cả nước: đã được các đơn vị chủ động chuẩn bị tốt và thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra, không có sự cố lớn về nguồn và lưới điện, không gây ngừng giảm cung cấp điện trong thời gian dài. Việc cung cấp điện cho đời sống, sinh hoạt và các hoạt động sản xuất trong kì nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 năm 2020 được đảm bảo an toàn, ổn định.

  - Về cung cấp điện cho các thành phố lớn như Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh trong kì nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 năm 2020: Hệ thống lưới điện phân phối tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh vận hành ổn định, một số sự cố lưới trung thế có xảy ra nhưng đã được các Đơn vị Điện lực nhanh chóng khắc phục.

  PHỤ LỤC

  Thống kê sản lượng điện ngày, công suất cực đại (Pmax) trong kì nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 năm 2020

  Ngày 29/4/2020:

  29/4

  Sản lượng ngày (triệu kWh)

  Công suất cực đại (MW)

  2020

  2019

  So với cùng kỳ 2019

  2020

  2019

  So với cùng kỳ 2019

  HTĐ Quốc Gia

  626,1

  601,8

  +4,0%

  29.892

  27.880

  +7,2%

  HTĐ Miền Bắc

  266,1

  271,0

  -1,8%

  13.469

  12.317

  +9,4%

  HTĐ Miền Nam

  296,3

  260,6

  +13,7%

  14.710

  12.364

  +19,0%

  HTĐ Miền Trung

  55,2

  59,0

  -6,5%

  2.711

  3.368

  -19,5%

  TCT ĐL Hà Nội

  46,4

  47,5

  -2,3%

  2.770

  2.427

  +14,1%

  TCT ĐL Tp HCM

  74,2

  63,0

  +17,7%

  3.826

  3.150

  +21,5%

  Ngày 30/4/2020 :

  30/4

  Sản lượng ngày (triệu kWh)

  Công suất cực đại (MW)

  2020

  2019

  So với cùng kỳ 2019

  2020

  2019

  So với cùng kỳ 2019

  HTĐ Quốc Gia

  506,2

  603,6

  -16,1%

  23.937

  27.880

  -14,1%

  HTĐ Miền Bắc

  222,5

  271,2

  -17,9%

  11.641

  12.317

  -5,5%

  HTĐ Miền Nam

  222,2

  262,1

  -15,2%

  10.400

  12.364

  -15,9%

  HTĐ Miền Trung

  53,0

  59,0

  -10,2%

  2.506

  3.368

  -25,6%

  TCT ĐL Hà Nội

  38,6

  47,5

  -18,8%

  2.401

  2.427

  -1,11%

  TCT ĐL Tp HCM

  57,6

  63,0

  -8,6%

  3.155

  3.150

  +0,2%

  Ngày 01/5/2020:

  01/05

  Sản lượng ngày (triệu kWh)

  Công suất cực đại (MW)

  2020

  2019

  So với cùng kỳ 2019

  2020

  2019

  So với cùng kỳ 2019

  HTĐ Quốc Gia

  473,2

  504,4

  -6,2%

  22.950

  24.082

  -4,7%

  HTĐ Miền Bắc

  207,8

  207,1

  0,3%

  11.372

  10.779

  5,5%

  HTĐ Miền Nam

  207,8

  247,5

  -16,1%

  10.100

  12.157

  -16,9%

  HTĐ Miền Trung

  48,6

  49,8

  -2,5%

  2.333

  2.466

  -5,4%

  TCT ĐL Hà Nội

  36,1

  38,7

  -6,7%

  2.266

  2.207

  2,7%

  TCT ĐL Tp HCM

  54,2

  61,1

  -11,3%

  2.578

  3.114

  -17,2%

  Ngày 02/5/2020:

  02/5

  Sản lượng ngày (triệu kWh)

  Công suất cực đại (MW)

  2020

  2019

  So với cùng kỳ 2019

  2020

  2019

  So với cùng kỳ 2019

  HTĐ Quốc Gia

  526,3

  632,1

  -16,7%

  25.864

  31.469

  -17,8%

  HTĐ Miền Bắc

  234,5

  256,0

  -8,4%

  12.559

  13.791

  -8,9%

  HTĐ Miền Nam

  234,0

  318,3

  -26,5%

  11.083

  16.705

  -33,7%

  HTĐ Miền Trung

  52,6

  58,4

  -9,9%

  2.816

  2.894

  -2,7%

  TCT ĐL Hà Nội

  40,3

  47,4

  -14,8%

  2.588

  2.998

  -13,7%

  TCT ĐL Tp HCM

  59,1

  79,9

  -26,1%

  2.785

  4.294

  -35,1%

  Ngày 03/5/2020:

  03/5

  Sản lượng ngày (triệu kWh)

  Công suất cực đại (MW)

  2020

  2019

  So với cùng kỳ 2019

  2020

  2019

  So với cùng kỳ 2019

  HTĐ Quốc Gia

  561,9

  665,1

  -15,5%

  27.514

  31.416

  -12,4%

  HTĐ Miền Bắc

  253,9

  273,2

  -7,1%

  13.459

  14.319

  -6,0%

  HTĐ Miền Nam

  245,0

  327,0

  -25,1%

  11.687

  16.194

  -27,8%

  HTĐ Miền Trung

  55,0

  61,8

  -11,1%

  2.694

  3.132

  -14,0%

  TCT ĐL Hà Nội

  44,0

  49,6

  -11,4%

  2.764

  2.948

  -6,2%

  TCT ĐL Tp HCM

  61,5

  80,6

  -23,7%

  2.993

  4.154

  -27,9%Thông tin khác
 • Thông cáo báo chí về công bố chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2017
  Thực hiện Quyết định số 24⁄2017⁄QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3134⁄QĐ-BCT ngày 31 tháng 8 năm 2018 về việc kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương (MOIT)
Bản quyền thuộc về Bộ Công Thương
Địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (04) 22202222  Fax:(04) 22202525
Email: bbt@moit.gov.vn Điện thoại: (04) 22205392 Fax: (04) 22205397
Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương" hoặc "http://www.moit.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này

máy đo độ mặn máy đo ph