• Huy động tối đa các nguồn điện đảm bảo cung ứng đủ điện các tháng cao điểm mùa khô năm 2014
  Ngày 21⁄5⁄2014, Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị 17⁄CT-BCT về việc cung cấp điện và vận hành hệ thống điện các tháng cao điểm mùa khô 2014.
  Theo đó, để đáp ứng khả năng cung cấp điện và vận hành an toàn hệ thống điện quốc gia các tháng cao điểm mùa khô năm 2014, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

  Tập đoàn Điện lực Việt Nam:

  Thường xuyên theo dõi tăng trưởng phụ tải điện, diễn biến thuỷ văn, tình hình vận hành các nhà máy nhiệt điện than, tuabin khí để: i) xây dựng phương án điều tiết các hồ thủy điện hợp lý, duy trì mực nước các hồ thủy điện không giảm quá thấp trước thời điểm ngày 01 tháng 6 năm 2014 để dự phòng phát điện đến cuối mùa khô 2014, đặc biệt là các hồ thủy điện khu vực miền Nam; ii) xác định thời điểm thích hợp huy động các nhà máy điện chạy dầu FO, DO để có dự phòng cần thiết cho vận hành hệ thống điện quốc gia đến cuối mùa khô năm 2014.

  Nâng cao công suất khả dụng các nhà máy điện do Tập đoàn đầu tư, quản lý vận hành. Huy động tối đa các nguồn điện, kể cả các nguồn điện chạy dầu (FO, DO), các nguồn điện dự phòng của khách hàng sử dụng điện trong trường hợp cần thiết để đảm bảo cung ứng đủ điện các tháng cao điểm mùa khô năm 2014.

  Phối hợp với các đơn vị phát điện quản lý các nhà máy nhiệt điện dầu FO để đảm bảo khả năng sẵn sàng huy động và thực hiện yêu cầu vận hành; phối hợp với các đơn vị phát điện quản lý các nhà máy điện tua bin khí Phú Mỹ, Bà Rịa, Nhơn Trạch, Cà Mau đảm bảo khả năng sẵn sàng chuyển đổi chạy dầu DO để đáp ứng nhu cầu điện của hệ thống điện quốc gia khi thiếu khí cho phát điện.

  Rà soát, bố trí kế hoạch hợp lý và rút ngắn thời gian thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa các tổ máy phát điện để đảm bảo khả năng sẵn sàng huy động trong các tháng 5, 6 năm 2014; hạn chế thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa ngoài kế hoạch được duyệt ngoại trừ trường hợp bất khả kháng.

  Chỉ đạo Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia phối hợp với các nhà máy nhiệt điện để chuẩn bị các phương án cấp điện tự dùng để khôi phục nhanh các tổ máy phát điện khi xảy ra sự cố lưới điện hoặc sa thải các tổ máy phát điện.

  Chỉ đạo các đơn vị phát điện phối hợp với các ban, ngành tại địa phương, Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia lập kế hoạch và huy động các tổ máy để đáp ứng đủ yêu cầu cấp nước hạ du tại một số địa phương, đặc biệt là yêu cầu cấp nước khu vực sông Vu Gia-Thu Bồn, khu vực sông Bé, khu vực sông Là Ngà, khu vực sông Cái.

  Chỉ đạo Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia phối hợp với Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, các Tổng công ty Điện lực và các Tổng công ty phát điện chuẩn bị các phương án vận hành hệ thống điện nhằm ứng phó với tình trạng quá tải lưới điện; rà soát phương án vận hành lưới điện truyền tải 500-220 kV, không thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa ngoài kế hoạch được duyệt ngoại trừ trường hợp bất khả kháng; rà soát các hệ thống tự động phòng tránh nguy cơ xảy ra sự cố diện rộng, hệ thống rơle sa thải phụ tải theo tần số thấp (F81), kiểm tra chỉnh định hệ thống rơle tự động sa thải tổ máy phát điện, kiểm tra các hệ thống sa thải đặc biệt trên toàn hệ thống điện.

  Chỉ đạo Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia và các Tổng công ty Điện lực: i) Tăng cường kiểm tra tất cả các tuyến đường dây, những khu vực hành lang tuyến có nguy cơ cháy cao, lưu ý các khu vực đã xảy ra cháy rừng trước đây, các khu vực có nhiều cây, cỏ khô, thực bì dễ gây cháy rừng, khu vực mà người dân có tập quán đốt nương làm rẫy để có biện pháp xử lý kịp thời; ii) Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của địa phương, như: Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, Ban Chỉ huy quân sự tỉnh, lực lượng kiểm lâm để có biện pháp phối hợp tuyên truyền, xử lý các trường hợp đốt rừng vi phạm Nghị định 14/2014/NĐ-CP ngày 26/2/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện cao; iii) Tăng cường các biện pháp giáo dục, vận động người dân không đốt rẫy, thả diều, vật bay gây sự cố, tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương để người dân hiểu và thực hiện bằng các hình thức báo chí, phát thanh, truyền hình phù hợp với các đối tượng cần tuyên truyền.

  Chỉ đạo các Tổng công ty điện lực khẩn trương rà soát, đề xuất các phương án tiết giảm nhu cầu điện tập trung vào các hộ sử dụng nhiều điện (sắt thép, xi măng, …) để đối phó với trường hợp có khả năng mất cân đối cung - cầu điện hệ thống điện.

  Chỉ đạo các Tổng công ty điện lực, Công ty điện lực đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục trong các đợt thi tốt nghiệp THPT và thi Đại học, Cao đẳng năm 2014.

  Chỉ đạo các Tổng công ty điện lực, Công ty điện lực tỉnh phối hợp với Sở Công Thương các tỉnh trên phạm vi cả nước để đẩy mạnh tuyên truyền về kế hoạch cung ứng điện năm 2014, những khó khăn trong việc cung ứng điện cho HTĐQG, đặc biệt cho miền Nam năm 2014 để toàn xã hội hiểu, chia sẻ khó khăn với ngành điện, thực hiện tiết kiệm điện, sử dụng điện hợp lý và hiệu quả.

  Tập đoàn Dầu khí Việt Nam:

  Phối hợp với chủ mỏ Talisman và các đơn vị liên quan để nhanh chóng khắc phục sự cố giàn khai thác khí xảy ra ngày 17/4/2014, đảm bảo vận hành ổn định, tin cậy hệ thống cung cấp khí Tây Nam Bộ (PM3-CAA) và rút ngắn thời gian ngừng cấp khí PM3 để bảo dưỡng sửa chữa hệ thống cung cấp khí trong tháng 7 năm 2014.

  Chỉ đạo Tổng công ty khí Việt Nam (PVGas) đảm bảo duy trì sản lượng khí Nam Côn Sơn, PM3-CAA ở mức cao để cung cấp cho các nhà máy điện tua bin khí vận hành trong các tháng 5, 6 năm 2014.

  Chỉ đạo, đôn đốc để vận hành ổn định các nhà máy điện do Tập đoàn đầu tư, quản lý trong các tháng 5, 6 năm 2014. Phối hợp với EVN để sẵn sàng chuyển đổi các tổ máy tuabin khí sang chạy dầu trong trường hợp sự cố thiếu khí trong các tháng 5, 6 và trong thời gian ngừng cấp khí để bảo dưỡng hệ thống cung cấp khí trong tháng 7 năm 2014.

  Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam:

  Phối hợp với EVN để chuẩn bị phương án sẵn sàng huy động tối đa công suất các nhà máy điện thuộc phạm vi quản lý của các Tập đoàn theo kế hoạch huy động của EVN; chỉ đạo, đôn đốc để đảm bảo vận hành tin cậy các nhà máy điện do Tập đoàn quản lý để đảm bảo cung ứng điện toàn hệ thống.

  Đảm bảo cung cấp than đầy đủ và liên tục cho các nhà máy nhiệt điện than phát điện trong các tháng 5, 6 năm 2014, đặc biệt là các nhà máy nhiệt điện than miền Bắc và các nhà máy mới đưa vào vận hành như nhà máy Nghi Sơn, Vĩnh Tân 2.

  Các Tổng công ty điện lực, Công ty điện lực:

  Thường xuyên theo dõi, cập nhật nhu cầu phụ tải điện mới trên địa bàn quản lý và nắm bắt kế hoạch sản xuất của các khách hàng sử dụng điện. Phối hợp với Sở Công Thương để báo cáo UBND tỉnh/thành phố về tình hình cung cấp điện và các giải pháp thực hiện để đảm bảo cung cấp điện.

  Tập trung hoàn thành các công trình đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng công suất đường dây, trạm biến áp để đáp ứng nhu cầu điện và vận hành an toàn lưới điện.

  Rà soát, thay thế các thiết bị đóng cắt trung thế (cầu dao, áptômát) để chống quá tải cục bộ trong những thời điểm nhu cầu phụ tải tăng đột biến do nắng nóng.

  Phối hợp với Sở Công Thương các tỉnh trên phạm vi cả nước để đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tiết kiệm điện đối với khách hàng sử dụng điện trên địa bàn quản lý của đơn vị.

  Phối hợp với Sở Công Thương tại địa phương tăng cường công tác tuyên truyền về đảm bảo an toàn công trình lưới điện cao áp; thường xuyên kiểm tra hành lang lưới điện để kịp thời phát hiện nguy cơ sự cố cũng như thực hiện các biện pháp ngăn chặn.

  Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

  Tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 171/CT-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng chính phủ về thực hiện tiết kiệm điện trong phạm vi cả nước, đặc biệt ở các tỉnh miền Nam.

  Giám sát việc thực hiện cung cấp điện của Tổng công ty điện lực và Công ty điện lực tại địa phương, giải quyết các khiếu nại của khách hàng về tình trạng cung cấp điện không tuân thủ các quy định trên địa bàn.

  Phối hợp với Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, Tổng công ty Điện lực, Công ty điện lực tại địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo an toàn công trình lưới điện cao áp theo quy định tại Nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp.

  Phối hợp với các Tổng công ty điện lực, Công ty điện lực tại địa phương để tổ chức và giám sát việc thực hiện tiết kiệm điện của khách hàng.

Thông tin khác
 • Thông cáo báo chí về công bố chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2017
  Thực hiện Quyết định số 24⁄2017⁄QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3134⁄QĐ-BCT ngày 31 tháng 8 năm 2018 về việc kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương (MOIT)
Bản quyền thuộc về Bộ Công Thương
Địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (04) 22202222  Fax:(04) 22202525
Trưởng Ban biên tập: TS. Trần Tuấn Anh - Bộ trưởng Bộ Công Thương
Email: bbt@moit.gov.vn Điện thoại: (04) 22205392 Fax: (04) 22205397
Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương" hoặc "http://www.moit.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này

máy đo độ mặn máy đo ph