• Báo cáo kiểm toán độc lập Công ty mẹ và hợp nhất Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
    Thực hiện Chỉ thị số 11⁄CT-BCT về việc tăng cường công khai, minh bạch đối với hoạt động kinh doanh điện, xăng dầu, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam công bố "Báo cáo kiểm toán độc lập Công ty mẹ và hợp nhất Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam" để độc giả được biết và tham khảo.

    Theo đó, Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam được lập ngày 31/3/2014, bao gồm Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2013, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất.

    Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, Tập đoàn đã phê duyệt phương án chia cổ tức với mức 500VND/cổ phiếu. Đến thời điểm 31/3/2014, Công ty mẹ chưa chi trả do chưa hoàn thành quyết toán cổ phần hóa.

    Tại ngày 31/12/2013, Dự án Kho Xăng dầu Ngoại quan Vân Phong đã được tạm tăng nguyên giá trị tài sản cố định theo chi phí thực tế phát sinh với số tiền là 2.098.991.376.200 VND và trích khấu hao trong năm 2013 với số tiền là 87.745.309.447 VND. Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành của toàn bộ dự án chưa được lập và phê duyệt. Vì vậy, các giá trị nêu trên có thể thay đổi tùy thuộc vào quyết định phê duyệt quyết toán chính thức của cấp có thẩm quyền.

    Theo Quyết định số 011/PLX-QĐ-HĐQT ngày 14/01/2013 vè việc thành lập Tổng công ty Vận tải Thủy Petrolimex, Biên bản bàn giao tài sản và nguồn vốn giữa Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và Tổng công ty Vận tải Thủy Petrolimex ngày 01/4/2013, Công ty mẹ đã thực hiện bàn giao các khoản đầu tư tài chính dài hạn tại 05 công ty con (Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco, Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO, Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng, Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex và Công ty Cổ phần Cảng Cửa cấm Hải Phòng). Giá trị bàn giao là giá trị ghi sổ của Công ty mẹ, chưa bao gồm giá trị tăng hoặc giảm do đánh giá lại các khoản đầu tư tài chính khi thực hiện cổ phần hóa Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam.

    Trong năm, Công ty mẹ đã thực hiện nghĩa vụ thuế theo quyết định của Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về việc truy thu thế những lô hàng tạm nhập nhưng tái xuất không hết, chuyển sang tiêu thụ nội địa trong năm 2012 với số tiền thuế truy thu 170.045.456.193 VND. Công ty mẹ đã ghi nhận vào thuế giá trị gia tăng được hoàn và giá vốn hoạt động kinh doanh xăng dầu với số tiền lần lượt là 15.489.959.281 VND và 154.555.496.912 VND.

    Chi tiết Báo cáo xem tại đây.

Thông tin khác
  • Xăng dầu giảm giá từ 15h00 ngày 25⁄11⁄2021 Thực hiện các quy định, hướng dẫn, chỉ đạo điều hành của Chính phủ và các cấp có thẩm quyền, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định, từ 15h00 ngày 25⁄11⁄2021, trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut, không trích lập Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng E5RON92; chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 300 đồng⁄lít, các mặt hàng xăng dầu khác không chi. 25th 11
  • Số dư quỹ BO xăng dầu quý III⁄2021 Bộ Công Thương thông tin về số dư quỹ BO xăng dầu quý III⁄2021 để doanh nghiệp và người dân tham khảo. 22th 11
  • Thông tin điều hành xăng dầu ngày 11⁄10⁄2021 Theo Liên Bộ Công Thương - Tài chính, việc điều hành giá xăng dầu nhằm góp phần bảo đảm thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát và bình ổn thị trường năm 2021, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp đang gặp khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng xăng sinh học nhằm bảo vệ môi trường theo chủ trương của Chính phủ. 11th 10
  • Thông tin điều hành xăng dầu từ 15h00 ngày 25⁄9⁄2021 Nhằm hỗ trợ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, hạn chế mức tăng giá xăng dầu, Liên Bộ Công Thương – Tài chính đã thực hiện chi sử dụng liên tục Quỹ BOG ở mức cao. Theo Liên Bộ Công Thương - Tài chính, tại kỳ điều hành xăng dầu ngày 25⁄9⁄2021, nếu không tiếp tục chi Quỹ BOG đối với xăng E5RON92 ở mức 850 đồng⁄lít, giá xăng E5RON92 sẽ tăng 1.423 đồng⁄lít so với giá hiện hành. 25th 09
  • Thông tin điều hành xăng dầu từ 15h00 ngày 10⁄9⁄2021 Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, từ 15h00 ngày 10⁄9⁄2021, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường được điều chỉnh tăng. 10th 09
  • Xăng dầu đồng loạt giảm giá từ 15h00 hôm nay Theo Liên Bộ Công Thương - Tài chính, sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, từ 15h00 hôm nay (ngày 26⁄8⁄2021), giá xăng dầu được điều chỉnh giảm. 26th 08
  • Giá xăng giữ ổn định, giá dầu giảm từ 15h00 ngày 11⁄8⁄2021 Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn, từ 15h00 hôm nay (ngày 11⁄8⁄2021), giá bán các mặt hàng xăng giữ ổn định, giá dầu giảm so với giá hiện hành. 11th 08
  • Thông tin điều hành xăng dầu ngày 12⁄7⁄2021 Từ 15h00 ngày 12⁄7⁄2021, giá xăng dầu được điều chỉnh tăng so với mức giá trước đó. 12th 07
  • Thông tin điều hành xăng dầu từ 15h00 ngày 26⁄6⁄2021 Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, từ 15h00, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường được điều chỉnh tăng. 26th 06
  • Thông tin điều hành xăng dầu ngày 11⁄6⁄2021 Theo đó, từ 15h00 ngày 11⁄6⁄2021, Xăng E5RON92 tăng 622 đồng⁄lít so với giá hiện hành, nếu kỳ điều hành này không chi Quỹ BOG 1.600 đồng⁄lít thì giá sẽ tăng 2.222 đồng⁄lít và giá bán là 20.648 đồng⁄lít). 11th 06
  • Thông cáo báo chí về công bố chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2017
    Thực hiện Quyết định số 24⁄2017⁄QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3134⁄QĐ-BCT ngày 31 tháng 8 năm 2018 về việc kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương (MOIT)
Bản quyền thuộc về Bộ Công Thương
Địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (04) 22202222  Fax:(04) 22202525
Email: bbt@moit.gov.vn Điện thoại: (04) 22205392 Fax: (04) 22205397
Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương" hoặc "http://www.moit.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này

máy đo độ mặn máy đo ph