• Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 1 năm 2015
  Trong tháng 01⁄2015, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cung cấp đủ điện đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân; đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định và tin cậy phục vụ các hoạt động chính trị - xã hội, đặc biệt đã điều tiết nước từ các hồ thuỷ điện và cung cấp điện an toàn, liên tục cho các trạm bơm nước phục vụ đổ ải vụ Đông Xuân 2015 của các tỉnh trung du và đồng bằng Bắc bộ.

  I. Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD tháng 01 năm 2015:

  1. Tình hình cung ứng điện:

  Trong tháng 01/2015, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cung cấp đủ điện đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân; đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định và tin cậy phục vụ các hoạt động chính trị - xã hội, đặc biệt đã điều tiết nước từ các hồ thuỷ điện và cung cấp điện an toàn, liên tục cho các trạm bơm nước phục vụ đổ ải vụ Đông Xuân 2015 của các tỉnh trung du và đồng bằng Bắc bộ.

  Sản lượng điện toàn hệ thống trong tháng đạt 12,38 tỷ kWh. Sản lượng ngày cao nhất đạt 421,12 triệu kWh (ngày 7/01), công suất cao nhất đạt 21.752 MW MW (ngày 5/01). Sản lượng điện sản xuất và mua của EVN ước đạt 12,15 tỷ kWh, trong đó điện sản xuất 4,79 tỷ kWh.

  Điện thương phẩm ước đạt 10,88 tỷ kWh, tăng 12,53% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, điện thương phẩm nội địa tăng 12,8 %: miền Bắc tăng 13,56 %, miền Trung tăng 9,1%, miền Nam tăng 12,75 %.

  2. Tình hình xả nước qua phát điện của các hồ thủy điện phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2014-2015 khu vực trung du và đồng bằng Bắc bộ

  Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ NN&PTNT, từ 07h00 ngày 16/01/2015, các hồ thủy điện: Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang đã tăng cường lượng xả nước qua phát điện đợt 1 phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2014-2015 khu vực trung du và đồng bằng Bắc bộ. Tổng lượng nước xả đợt 1 khoảng 1,6 tỷ m3. Diện tích có nước tính đến hết đợt 1 là: 235.971 ha, chiếm 37,4% tổng diện tích gieo cấy theo kế hoạch.

  Từ 07h00 ngày 27/01/2015 các hồ thuỷ điện tiếp tục tăng cường xả nước qua phát điện đợt 2 để phục vụ gieo cấy. Lịch lấy nước đợt 2 theo kế hoạch là 9 ngày (từ 0h00 ngày 30/01 đến 24h00 ngày 7/02). Tuy nhiên, trên thực tế, điều kiện về nguồn nước trong đợt 1 và các ngày đầu đợt 2 khá thuận lợi. Mực nước sông Hồng tại Hà Nội đạt 2,2m sớm hơn yêu cầu 15h (đợt 1), 8h (đợt 2) và được duy trì liên tục ở mức tương đối cao (trung bình đợt 1 là 2,32m, đợt 2 là 2,3m). Đồng thời, với sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Lãnh đạo Bộ NN&PTNT, Tổng cục Thủy lợi và các địa phương nên tiến độ lấy nước được thực hiện nhanh hơn so với dự kiến. Do đó, để bảo đảm tiết kiệm nguồn nước xả từ các hồ chứa thủy điện phục vụ cung ứng điện mùa khô, Bộ NN&PTNT đã thống nhất với Tập đoàn Điện lực Việt Nam giảm thời gian lấy nước đợt 2 và đợt 3 tổng cộng 3 ngày (đợt 2 giảm 2 ngày, đợt 3 giảm 1 ngày), cụ thể:

  - Đợt 2: Lấy nước từ 0h00 ngày 30/01/2015 đến 24h00 ngày 05/02/2015 (7 ngày);

  - Đợt 3: Lấy nước từ từ 0h00 ngày 13/02/2015 đến 24h00 ngày 16/02/2015 (4 ngày).

  Kết thúc đợt 2, tổng lượng nước xả của các hồ thủy điện khoảng 2,22 tỷ m3. Diện tích có nước đạt 552.977 ha, chiếm 86,60% tổng diện tích gieo cấy theo kế hoạch. Trong đó, tỉnh Hà Nam đã hoàn thành kế hoạch lấy nước, các tỉnh có diện tích đủ nước đạt trên 90% kế hoạch là: Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình. Tiến độ lấy nước của các địa phương thường xuyên gặp khó khăn về nguồn nước trong các năm trước như Bắc Ninh, Hà Nội, Hưng Yên cũng được cải thiện rõ rệt (Bắc Ninh 66,9%, Hà Nội 74,7%, Hưng Yên 89,7%). Nhìn chung, nguồn nước bảo đảm yêu cầu, thuận lợi cho các địa phương lấy nước nên tiến độ lấy nước đợt 2 tăng nhanh, vượt so với kế hoạch dự kiến.

  3. Tình hình đầu tư xây dựng:

  Trong tháng 01/2015 đã đưa 2 tổ máy hòa lưới với tổng công suất lắp đặt là 1.162MW, gồm TM1 Nhiệt điện Mông Dương 1 (540MW) và TM1 Nhiệt điện Duyên Hải 1 (622MW). Về lưới điện: Hoàn thành đóng điện 4 công trình gồm: Nâng công suất các trạm biến áp 220kV Sóc Trăng, Châu Đốc, Phan Thiết và đường dây 220kV Vĩnh Tân - Phan Thiết.

  Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã hoàn thành cấp điện cho 2 xã đảo cuối cùng (Ngọc Vừng, Thắng Lợi) huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

  Thực hiện giá trị ĐTXD và tình hình giải ngân: Trong tháng 01/2015, giá trị khối lượng thực hiện vốn đầu tư toàn Tập đoàn ước đạt 6.356 tỷ đồng, trong đó giá trị giải ngân đạt 3.540 tỷ đồng.

  4. Các công tác khác:

  - Trong tháng 01/2015, Tập đoàn và các đơn vị (9 TCT) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2014 triển khai nhiệm vụ kế hoạch 2015.

  - HĐTV Tập đoàn đã thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2015, trên cơ sở đó TGĐ Tập đoàn đã giao kế hoạch năm 2015 cho các TCT phát điện, truyền tải điện và phân phối điện và các Ban QLDA trực thuộc Tập đoàn;  

  - Đã ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của 03 Tổng Công ty Phát điện, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia và 05 Tổng công ty Điện lực; thành lập Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát, Ban QLDA Thủy điện 1 trực thuộc Tập đoàn;

  - Tổ chức kiểm tra công tác đảm bảo điện phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2014 - 2015.

  - Trả lời kiến nghị kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII…

  II. Một số nhiệm vụ công tác tháng 02/2015:

  Tháng 02/2015, dự kiến phụ tải trung bình của hệ thống điện là 351 triệu kWh/ngày, công suất phụ tải lớn nhất khoảng 21.720 MW. Mục tiêu vận hành HTĐ tháng 02/2015 là: Khai thác hồ thuỷ điện theo kế hoạch, các tổ máy nhiệt điện than khai thác theo kế hoạch điều tiết thuỷ điện, khai thác cao tua bin khí theo khả năng cấp khí, đảm bảo cấp điện miền Nam và giữ mức nước các hồ thuỷ điện miền Nam. Bên cạnh đó, EVN sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Thủy lợi - Bộ NN&PTNT chỉ đạo các hồ thuỷ điện Hoà Bình, Thác Bà và Tuyên Quang thực hiện xả nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân đợt 3 đảm bảo tiến độ gieo trồng; chỉ đạo các đơn vị đảm bảo cung ứng điện phục vụ bơm nước cho sản xuất nông nghiệp và tết Nguyên đán Ất Mùi.

  Trong công tác đầu tư xây dựng: Đôn đốc Nhà thầu EPC đảm bảo mốc đốt lò lần đầu bằng dầu TM2 Nhiệt điện Duyên Hải 1 vào ngày 21/02/2015 theo tiến độ đề ra; chuẩn bị đốt lò bằng dầu TM2 Nhiệt điện Mông Dương 1 và hoàn thành thủ tục thành lập Công ty Thủy điện Sông Bung, nghiệm thu bàn giao tổng thể công trình Thủy điện Sông Bung 4.

  Về lưới điện: Đôn đốc Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia tích cực giải quyết các tồn tại để hoàn thành đóng điện các công trình: Kháng điện 500kV Thạnh Mỹ, nâng cấp tụ bù dọc 500kV tuyến Nho Quan - Hà Tĩnh, đường dây 500kV đấu nối Nhiệt điện Vũng Áng 1, đường dây 220kV Thường Tín - Kim Động, đấu nối Nhà máy Nhiệt điện Mạo Khê, trạm biến áp 220kV Hải Dương 2, lắp máy 2 trạm biến áp 220kV Thành Công; đôn đốc Tổng Công ty Điện lực Hà Nội tập trung thực hiện đảm bảo tiến độ các công trình đường dây 220kV Chèm - Tây Hồ và trạm biến áp 220kV Tây Hồ; Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đẩy nhanh tiến độ thực hiện đường dây 110kV Hiệp Hoà - Yên Phong (cấp điện cho Samsung Bắc Ninh) và các đường dây 110kV đồng bộ với trạm biến áp 220kV Than Uyên, Hải Hà; Tổng Công ty Điện lực miền Nam hoàn thành nốt khối lượng thi công, kéo cáp và đấu nối hoà lưới điện Dự án cấp điện lưới quốc gia cho huyện đảo Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang...

Thông tin khác
 • Thông cáo báo chí về công bố chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2017
  Thực hiện Quyết định số 24⁄2017⁄QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3134⁄QĐ-BCT ngày 31 tháng 8 năm 2018 về việc kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương (MOIT)
Bản quyền thuộc về Bộ Công Thương
Địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (04) 22202222  Fax:(04) 22202525
Trưởng Ban biên tập: TS. Trần Tuấn Anh - Bộ trưởng Bộ Công Thương
Email: bbt@moit.gov.vn Điện thoại: (04) 22205392 Fax: (04) 22205397
Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương" hoặc "http://www.moit.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này

máy đo độ mặn máy đo ph