• Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 4 năm 2015
  Trong tháng 4⁄2015, hệ thống điện quốc gia vận hành, cung cấp điện ổn định, đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy, đáp ứng yêu cầu hoạt động chính trị - xã hội, sản xuất kinh doanh và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Đặc biệt trong đợt nghỉ lễ (từ 28⁄4 đến 3⁄5), các nhà máy điện và lưới điện truyền tải 500 - 220kV, 110kV vận hành tương đối ổn định, các đơn vị điện lực chủ động tổ chức ứng trực 24⁄24h liên tục, phục vụ các hoạt động kỷ niệm tại các địa phương và nhu cầu vu

  I. Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD tháng 4 năm 2015:

  1. Tình hình cung ứng điện:

      Trong tháng 4/2015, hệ thống điện quốc gia vận hành, cung cấp điện ổn định, đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy, đáp ứng yêu cầu hoạt động chính trị - xã hội, sản xuất kinh doanh và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Đặc biệt trong đợt nghỉ lễ (từ 28/4 đến 3/5), các nhà máy điện và lưới điện truyền tải 500 - 220kV, 110kV vận hành tương đối ổn định, các đơn vị điện lực chủ động tổ chức ứng trực 24/24h liên tục, phục vụ các hoạt động kỷ niệm tại các địa phương và nhu cầu vui chơi, giải trí của nhân dân.

      Sản lượng điện toàn hệ thống trong tháng đạt 13,44 tỷ kWh. Sản lượng điện trung bình đạt 448 triệu kWh/ngày. Sản lượng cao nhất là 486,456 triệu kWh/ngày (ngày 3/4), công suất cao nhất là 22.709 MW (ngày 21/4). Lũy kế 4 tháng năm 2015, sản lượng toàn hệ thống đạt 49,25 tỷ kWh, tăng 11,31% so với cùng kỳ năm 2014.

  Tháng 4/2015, sản lượng điện sản xuất và mua của EVN ước đạt 13,073 tỷ kWh. Lũy kế 4 tháng năm 2015, sản lượng điện sản xuất và mua của EVN ước đạt 47,9 tỷ kWh, tăng 11,12% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó thủy điện chiếm 32,27%, nhiệt điện than chiếm 33,74%, tua-bin khí chiếm 32,67%, nhiệt điện dầu chiếm 0,14% và nhập khẩu Trung Quốc chiếm 1,17%.

  Tháng 4/2015, sản lượng điện thương phẩm ước đạt 11,795 tỷ kWh. Lũy kế 4 tháng năm 2015, sản lượng điện thương phẩm ước đạt 42,839 tỷ kWh, tăng 11,13% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, điện thương phẩm nội địa tăng 11,5% (miền Bắc tăng 13,39%, miền Trung tăng 11,31%, miền Nam tăng 9,81%), điện cấp cho công nghiệp - xây dựng chiếm 54,7% tăng 11,64%, điện cấp cho thương mại chiếm 4,7% tăng 19,96%, điện cấp cho quản lý và tiêu dùng chiếm 34,1% tăng 9,58%; điện cấp cho nông nghiệp chiếm 1,8% tăng 18,09%; điện cấp cho thành phần khác chiếm 4,6% tăng 6,16%.

  Xu hướng truyền tải trên lưới 500kV trong tháng 4 tiếp tục theo hướng Bắc - Trung truyền vào Nam. Lỹ kế 4 tháng năm 2015, tổng sản lượng truyền tải trên giao diện Bắc - Trung là 3,6 tỷ kWh và Trung - Nam là 3,45 tỷ kWh.

  Thực hiện chương trình tiết kiệm điện, trong tháng 4, EVN đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác thực hiện tiết kiệm điện tại khu vực miền Nam. Lũy kế 4 tháng năm 2015, điện năng tiết kiệm được toàn Tập đoàn ước đạt 947,17 triệu kWh bằng 2,25 % điện thương phẩm.

  Nhìn chung tháng 4/2015, trong bối cảnh tình hình thủy văn có nhiều biến động, hạn hán ở miền Trung - Tây Nguyên, đồng thời Tập đoàn Điện lực Việt Nam phải thực hiện khối lượng đóng cắt điện rất lớn trên lưới truyền tải phục vụ thi công đấu nối các công trình điện trọng điểm, song EVN đã nỗ lực phấn đấu vận hành hệ thống điện đạt hiệu quả kinh tế, khai thác tối đa các nguồn nhiệt điện than, huy động các nguồn nhiệt điện dầu, kết hợp vận hành hợp lý các nhà máy thuỷ điện để đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn phục vụ phát triển kinh tế xã hội đồng thời đảm bảo nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, đẩy mặn và cấp nước phục vụ sinh hoạt cho hạ du.

  2. Chỉ số tiếp cận điện năng

  Trong 3 tháng đầu năm 2015, toàn Tập đoàn có 1.218/1.258 trường hợp cấp điện cho khách hàng trung áp dưới 36 ngày (đạt tỷ lệ 96,74%) với thời gian giải quyết trung bình là 29,3 ngày.

  Trong tháng 4/2015, Tập đoàn đã tổ chức các đoàn công tác kiểm tra việc thực hiện chỉ số tiếp cận điện năng tại tất cả các Công ty Điện lực của Tổng Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVNHCM). Theo đó, EVNHCM đã xây dựng quy trình cấp điện qua trạm biến áp theo cơ chế một cửa. Tổng số các công trình từ năm 2014 đến hết tháng 3/2015 là 367 khách hàng và tổng số thời gian thực hiện đều thấp hơn so với thời gian quy định từ 5-7 ngày. Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại khách quan như: Công trình do khách hàng đầu tư, Công ty Điện lực  không thể can thiệp hoặc kiểm soát thời gian thực hiện, một số khách hàng đã có thỏa thuận cấp điện nhưng trong quá trình triển khai phải giãn tiến độ công trình do khách hàng thay đổi quy mô hoặc gặp khó khăn trong giải phóng mặt bằng... Hiện tại, EVN đang tiếp tục kiểm tra chỉ số tiếp cận điện năng tại các Tổng Công ty để đưa ra hướng giải quyết kịp thời các tồn tại chủ quan và kiến nghị với các cơ quan quản lý nhà nước về các vướng mắc khách quan để rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng với lưới điện trung áp.

  3. Tình hình đầu tư xây dựng:

  Về nguồn điện: Trong tháng 4/2015 đã hòa đồng bộ phát điện thành công lần đầu bằng dầu TM2 Nhiệt điện Duyên Hải 1 và đốt lò lần đầu bằng dầu TM2 Nhiệt điện Ô Môn 1.

  Về lưới điện: Trong tháng 4/2015, đã hoàn thành đóng điện 5 công trình 500-220kV, trong đó có những công trình đặc biệt quan trọng như đường dây 500kV đấu nối Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1, đường dây 220kV Vân Trì - Chèm, trạm biến áp 220kV Tây Hồ. Lũy kế 4 tháng đầu năm đóng điện được 14 công trình (gồm 2 công trình 500kV và 12 công trình 220kV). Tổng Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh đã khánh thành công trình cáp ngầm xuyên biển cấp điện cho xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ (giai đoạn 1).

  Thực hiện giá trị đầu tư xây dựng: Tháng 4/2015 giá trị khối lượng thực hiện đầu tư ước đạt 8.230 tỷ đồng. Lũy kế 4 tháng năm 2015, ước giá trị khối lượng đầu tư xây dựng thực hiện đạt 31.754 tỷ đồng.

  II. Một số nhiệm vụ công tác tháng 5/2015:

  Tháng 5/2015, dự kiến phụ tải của hệ thống điện có thể đạt tới 463 triệu kWh/ngày, công suất lớn nhất khoảng 24.780 MW. Công suất khả dụng của hệ thống điện quốc gia khoảng từ 26.000 - 28.200 MW (bao gồm cả các tổ máy nhiệt điện than đang thí nghiệm, chưa tính mua điện Trung Quốc và các tổ máy nhiệt điện chạy dầu). Như vậy trong tháng 5/2015, hệ thống điện đáp ứng đủ công suất cho nhu cầu phụ tải và có dự phòng.

  Mục tiêu vận hành HTĐ tháng 5/2015 là: Khai thác cao các tổ máy nhiệt điện than và tua-bin khí đảm bảo cấp điện miền Nam và giữ mức nước các hồ thủy điện miền Nam. Khai thác các hồ thuỷ điện theo biểu đồ, đảm bảo yêu cầu cấp nước hạ du của các địa phương, nhất là tại các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ đang trong tình trạng khô hạn nghiêm trọng. Một số yêu cầu cấp nước hạ du trong tháng 5 như sau:

  - Thủy điện Hàm Thuận - Đa Mi duy trì lưu lượng xả 35 - 37 m3/s với thời gian xả tối thiểu 12 - 14 giờ/ngày.

  - Thủy điện Đa Nhim duy trì lưu lượng xả trung bình ngày là 8 m3/s (từ 01 - 15/5) và 15 - 17 m3/s (từ 16 - 31/5).

  - Thủy điện Đại Ninh duy trì lưu lượng xả 12 - 15 m3/s với thời gian xả tối thiểu 12 giờ/ngày.

  - Thủy điện Buôn Tua Srah duy trì lưu lượng xả 50 m3/s/ngày với thời gian xả tối thiểu 12 - 15 giờ/ngày, bắt đầu từ 7h00 hàng ngày.

  - Thủy điện Trị An duy trì lưu lượng xả trung bình ngày tối thiểu là 80 m3/s.

  - Thủy điện Bản Vẽ duy trì lưu lượng xả trung bình ngày là 160 m3/s.

  Về công tác đầu tư xây dựng nguồn điện, dự kiến trong tháng 5/2015 sẽ hoàn thành quá trình phát điện thử nghiệm tổ máy 1 và đốt than chạy phát điện thử nghiệm tổ máy 2 - Nhiệt điện Duyên Hải 1; hoàn thành chạy tin cậy, tiến tới cấp PAC tổ máy 1 – Nhiệt điện Mông Dương 1; hoàn thành chạy tin cậy tổ máy 1, tiến tới cấp PAC cho cả 2 tổ máy - Nhiệt điện Nghi Sơn 1.

  Về lưới điện:

  + Tích cực tháo gỡ GPMB đối với các công trình: đường dây 220kV Thường Tín - Kim Động, Phan Thiết - Phú Mỹ 2; đường dây 220kV sau trạm biến áp 500kV Cầu Bông; đường dây 220kV Cao Bằng - Bắc Kạn, trạm biến áp 220kV KCN Hải Hà và các đường dây 220kV Cẩm Phả - Hải Hà, Duyên Hải - Mỏ Cày, Mỏ Cày - Bến Tre.

  + Bám sát, đôn đốc tiến độ các công trình cấp bách như: lưới điện đồng bộ Trung tâm Điện lực Thái Bình, các công trình 500-220kV khu vực Hà Nội (đường dây 500/220kV Hiệp Hòa – Đông Anh - Bắc Ninh 2, các trạm biến áp 220kV Sơn Tây, Long Biên, Đông Anh...), các công trình cấp điện cho TEXHONG.

  + Tập trung thực hiện đảm bảo tiến độ công trình đường dây 220kV Chèm - Tây Hồ để sớm khai thác công suất trạm biến áp 220kV Tây Hồ.

  + Đẩy nhanh tiến độ thực hiện đường dây 110kV Mường La - Sơn La mạch 2, đường dây  Hiệp Hoà - Yên Phong (cấp điện cho Samsung Bắc Ninh) và các đường dây 110kV đồng bộ với trạm biến áp 220kV Hải Dương 2, Than Uyên, Hải Hà.

Thông tin khác
 • Thông cáo báo chí về công bố chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2017
  Thực hiện Quyết định số 24⁄2017⁄QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3134⁄QĐ-BCT ngày 31 tháng 8 năm 2018 về việc kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương (MOIT)
Bản quyền thuộc về Bộ Công Thương
Địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (04) 22202222  Fax:(04) 22202525
Trưởng Ban biên tập: TS. Trần Tuấn Anh - Bộ trưởng Bộ Công Thương
Email: bbt@moit.gov.vn Điện thoại: (04) 22205392 Fax: (04) 22205397
Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương" hoặc "http://www.moit.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này

máy đo độ mặn máy đo ph