• Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 4 năm 2014
  I. Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD tháng 4 năm 2014:

  1. Tình hình cung ứng điện:

  Trong tháng 4/2014, hệ thống điện quốc gia vận hành, cung cấp điện ổn định, đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy phục vụ các ngày lễ lớn, cũng như yêu cầu hoạt động chính trị - xã hội, sản xuất kinh doanh và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân.

  Sản lượng điện toàn hệ thống trong tháng đạt 12,134 tỷ kWh. Sản lượng điện trung bình đạt 404,5 triệu kWh/ngày. Sản lượng cao nhất là 439,18 triệu kWh/ngày (ngày 25/4), công suất cao nhất là 20.927 MW (ngày 25/4). Lũy kế 4 tháng năm 2014, sản lượng toàn hệ thống đạt 44,25 tỷ kWh, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2013.

  Tháng 4/2014, sản lượng điện sản xuất và mua của EVN ước đạt 11,876 tỷ kWh. Lũy kế 4 tháng năm 2014, sản lượng điện sản xuất và mua của EVN ước đạt 42,99 tỷ kWh, tăng 8,28% so với cùng kỳ năm 2013, trong đó điện sản xuất chiếm 39,2%, điện mua chiếm 60,8%.

  Tháng 4/2014, điện thương phẩm ước đạt 10,783 tỷ kWh. Lũy kế 4 tháng năm 2014, điện thương phẩm ước đạt 38,5 tỷ kWh, tăng 8,31% so với cùng kỳ năm 2013. Điện thương phẩm nội địa tăng 8,49%, trong đó miền Bắc tăng 12,54%, miền Trung tăng 5,0%, miền Nam tăng 5,73%. Điện cấp cho nông nghiệp chiếm 1,7% tăng trưởng 16,46%; điện cấp cho công nghiệp chiếm 54,5% tăng 12,32%; điện cấp cho thương mại, khách sạn - nhà hàng chiếm 4,4% tăng 3,65%; điện cấp cho quản lý tiêu dùng chiếm 34,6% tăng 3,65%, thành phần khác chiếm 4,9% tăng 1,98%.

  Thực hiện chương trình tiết kiệm điện, trong tháng 4, điện năng tiết kiệm được toàn Tập đoàn ước đạt 224,6 triệu kWh. Lũy kế 4 tháng năm 2014, sản lượng điện tiết kiệm ước đạt 817,4 triệu kWh, bằng 2,16% điện thương phẩm.

  Nhìn chung tháng 4/2014, trong bối cảnh xảy ra 2 lần sự cố khí PM3; tình hình thủy văn có nhiều biến động, hạn hán nặng ở miền Trung - Tây Nguyên, đồng thời Tập đoàn Điện lực Việt Nam phải thực hiện khối lượng đóng cắt điện rất lớn trên lưới truyền tải phục vụ thi công đấu nối các công trình điện trọng điểm, song EVN đã nỗ lực phấn đấu vận hành hệ thống điện đạt hiệu quả kinh tế, khai thác tối đa các nguồn nhiệt điện than, huy động các nguồn nhiệt điện dầu phục vụ công tác lưới, chống quá tải, giữ điện áp... Đặc biệt, EVN đã kết hợp vận hành hợp lý các nhà máy thuỷ điện để đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn phục vụ phát triển kinh tế xã hội đồng thời đảm bảo nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, đẩy mặn và cấp nước phục vụ sinh hoạt cho hạ du.

  2. Tình hình đầu tư xây dựng:

  Về nguồn điện: Trong tháng 4/2014, nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đã phát điện tổ máy 1 đạt công suất 600MW/622MW, tổ máy 2 đã nhận điện thử nghiệm thiết bị từ ngày 26/4/2014.

  Về lưới điện: Trong tháng 4/2014, đã hoàn thành đóng điện 5 công trình 500-220kV. Bên cạnh đó, EVN đã khởi công được 3 công trình: Trạm biến áp 220kV Kon Tum và đường dây đấu nối; trạm biến áp 220kV Tây Ninh; lắp máy 2 trạm biến áp 500kV Hà Tĩnh. Luỹ kế từ đầu năm 2014, EVN đã hoàn thành đóng điện 12 công trình và khởi công được 9 công trình lưới điện 500-220kV.

  Đặc biệt, công trình trọng điểm đường dây 500kV Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông, sân phân phối 500kV trạm Cầu Bông và trạm biến áp 220kV Củ Chi đã hoàn thành đóng điện đúng tiến độ, góp phần quan trọng đảm bảo truyền tải điện an toàn, ổn định từ miền Bắc vào miền Nam, kịp thời cung ứng đủ điện cho sinh hoạt và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và khu vực miền Nam nói riêng ngay trong mùa khô năm 2014 và những năm tiếp theo.

  Thực hiện giá trị đầu tư xây dựng: Tháng 4/2014 giá trị khối lượng thực hiện đầu tư ước đạt 10.000 tỷ đồng. Lũy kế 4 tháng năm 2014, ước giá trị khối lượng đầu tư xây dựng thực hiện đạt 30.489 tỷ đồng.

  3. Các công tác khác:

  EVN đã phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm điện khí hóa nông thôn tại Việt Nam... Theo đó, EVN đã hoàn thành xuất sắc vai trò chủ đạo trong việc đầu tư lưới điện quốc gia cho khu vực nông thôn, nâng tỷ lệ số xã có điện lưới từ 6.673/8.885 xã đạt tỷ lệ 75,1% (năm 1998) lên 9.002/9.086 xã đạt tỷ lệ 99,08% (cuối năm 2013) và nâng tỷ lệ số hộ dân nông thôn có điện lưới từ 7,111/11,384 triệu hộ đạt tỷ lệ 62,5% (năm 1998) lên 16,225/16,620 triệu hộ đạt tỷ lệ 97,62% (cuối năm 2013)...

  Về kế hoạch xả nước chống hạn, xâm nhập mặn, cung cấp nước đảm bảo sản xuất nông nghiệp vụ mùa, hè thu năm 2014 tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên: Từ ngày 25 - 29/4/2014, Tổng cục Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) và Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các nhà máy thủy điện và các đơn vị liên quan tại 4 địa phương có các lưu vực sông lớn, thống nhất lịch điều tiết nước các hồ chứa thủy điện, bổ sung nước cho hạ du trong thời gian căng thẳng về nguồn nước. Theo đó, EVN sẽ nỗ lực bằng mọi giá để đảm bảo cấp nước đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh từ nay đến hết tháng 8/2014. Cụ thể:

  - Lưu vực sông Ba - Bàn Thạch: hồ thủy điện Sông Ba Hạ, Sông Hinh sẽ xả nước qua phát điện với tổng lưu lượng xả từ 40 m3/s trở lên từ ngày 15/5 đến 6/6/2014 và từ 35 - 40 m3/s từ ngày 7/6 đến 31/8/2014.

  - Lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn: hồ thủy điện A Vương sẽ xả nước qua phát điện ít nhất 18 giờ/ngày với tổng lưu lượng xả từ 39 m3/s trở lên từ ngày 10 - 31/5/2014; hồ thủy điện Đăk Mi 4 sẽ xả nước qua phát điện ít nhất 18 giờ/ngày với tổng lưu lượng xả từ 50 m3/s trở lên từ ngày 15 - 31/5/2014; hồ thủy điện Sông Tranh 2 sẽ xả nước qua phát điện ít nhất 18 giờ/ngày với tổng lưu lượng xả từ 110 m3/s trở lên từ ngày 15 - 31/5/2014.

  - Lưu vực sông Cái - Phan Rang: hồ thủy điện Đơn Dương sẽ xả nước với lưu lượng từ 16 - 18 m3/s từ ngày 01 - 31/5/2014 và từ ngày 1/6 đến 31/8/2014 tùy thuộc nhu cầu dùng nước và khả năng nguồn nước sẽ vận hành điều tiết nước hồ chứa thủy điện phù hợp.

  - Lưu vực sông La Ngà - Lũy: hồ thủy điện Đại Ninh sẽ xả nước ít nhất 12 giờ/ngày với lưu lượng trung bình 17 m3/s từ ngày 01 - 31/5/2014 và từ 10 - 20 m3/s từ ngày 1/6 đến 31/8/2014; hồ thủy điện Hàm Thuận - Đa Mi sẽ xả nước ít nhất 12 giờ/ngày với lưu lượng trung bình 35 m3/s từ ngày 01/5 đến 30/6/2014 và từ ngày 1/7 đến 31/8/2014 tùy thuộc nhu cầu dùng nước và khả năng nguồn nước sẽ vận hành điều tiết nước hồ chứa thủy điện phù hợp.

  II. Một số nhiệm vụ công tác tháng 5/2014:

  Tháng 5/2014, dự kiến phụ tải của hệ thống điện có thể đạt tới 413 triệu kWh/ngày, công suất lớn nhất khoảng 21.990 MW. Mục tiêu vận hành HTĐ tháng 5/2014 là: khai thác tối đa các nguồn nhiệt điện than và tua bin khí để đảm bảo cấp điện miền Nam; các nguồn thuỷ điện khai thác theo kế hoạch điều tiết nước đã được Bộ NN&PTNN, Tổng cục Thủy lợi và các địa phương thống nhất để vừa đáp ứng yêu cầu cấp nước hạ du khu vực miền Trung - Tây Nguyên, vừa đảm bảo cho kế hoạch phát điện trong các tháng mùa khô tiếp theo. Các Tổng Công ty Điện lực đảm bảo cấp điện cho kỳ thi tốt nghiệp PTTH; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và vận động tiết kiệm điện, đảm bảo cung ứng điện trong mùa khô 2014.

  Về nguồn điện, dự kiến trong tháng 5/2014 sẽ hoàn thành quá trình phát điện thử nghiệm đốt than tổ máy 1 - nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đạt công suất thiết kế 622MW để chuyển sang giai đoạn chạy tin cậy; tiến hành chạy tin cậy 2 tổ máy - nhiệt điện Nghi Sơn 1...

  Về lưới điện:

  + Giải quyết dứt điểm các vướng mắc về đền bù giải phóng mặt bằng, tập trung thi công đảm bảo trong tháng 5/2014 hoàn thành đưa vào vận hành các công trình: Đường dây 500kV Phú Lâm - Ô Môn, trạm biến áp 500kV Cầu Bông, đường dây 220kV Cầu Bông - Củ Chi, đường dây 220kV Hà Đông - Thành Công, trạm biến áp 220kV Thành Công, đoạn 4 mạch đường dây 220kV Vân Trì - Chèm, đường dây 220kV Duyên Hải - Trà Vinh; nâng công suất các trạm biến áp 500kV Hà Tĩnh, 220kV Sơn La.

  + Đối với đường dây 500kV Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông: Theo dõi vận hành, kịp thời xử lý các tồn tại để đảm bảo vận hành an toàn công trình.

  +Tiếp tục làm việc các địa phương liên quan đến công tác đền bù giải phóng mặt bằng đảm bảo tiến độ hoàn thành các đường dây 220kV đấu nối sau các trạm biến áp 500kV Cầu Bông, Sông Mây; giải quyết dứt điểm các vướng mắc để hoàn thành đóng điện đoạn đường dây 220kV Nghi Sơn - Vinh.

  + Đảm bảo tiến độ các công trình cấp điện cho Samsung Bắc Ninh, Thái Nguyên và cấp điện cho huyện đảo Lý Sơn bằng cáp ngầm.

  + Hoàn thành di dời các công trình điện phục vụ giải phóng mặt bằng quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh qua khu vực Tây Nguyên.

  THÔNG TIN LIÊN HỆ:

  Ban Quan hệ cộng đồng - Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

  Điện thoại: 04.66946405/66946411 Fax: 04.66946402

  Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình - Hà Nội;

  Website: www.evn.com.vn, www.tietkiemnangluong.vn

Thông tin khác
 • Thông cáo báo chí về công bố chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2017
  Thực hiện Quyết định số 24⁄2017⁄QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3134⁄QĐ-BCT ngày 31 tháng 8 năm 2018 về việc kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương (MOIT)
Bản quyền thuộc về Bộ Công Thương
Địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (04) 22202222  Fax:(04) 22202525
Email: bbt@moit.gov.vn Điện thoại: (04) 22205392 Fax: (04) 22205397
Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương" hoặc "http://www.moit.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này

máy đo độ mặn máy đo ph