• Đảm bảo vận hành thị trường điện hiệu quả
  Ngày 26⁄8⁄2015, Cục Điều tiết điện lực, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác vận hành Thị trường phát điện cạnh tranh giai đoạn từ 1 tháng 7 năm 2014 đến 30 tháng 6 năm 2015 và Kế hoạch triển khai Thị trường bán buôn điện cạnh tranh. Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

  Tham dự Hội nghị có đại diện Bộ Tài Chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; các đơn vị chức năng trực thuộc Bộ Công Thương; các Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN), Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV); 05 Tổng công ty phát điện trực thuộc các Tập đoàn EVN, PVN và TKV; 05 Tổng công ty Điện lực; Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia; Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia, Công ty Mua bán điện và hơn 60 đơn vị phát điện đang và sẽ tham gia thị trường điện trong thời gian tới.

  59/109 nhà máy điện tham gia thị trường phát điện cạnh tranh

  Thực hiện Quyết định số 63/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Lộ trình hình thành và phát triển thị trường điện lực Việt Nam, Bộ Công Thương đã chỉ đạo Cục Điều tiết điện lực, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị liên quan triển khai xây dựng và đưa Thị trường phát điện cạnh tranh vào vận hành từ tháng 7/2012 đến nay. Từ 31 nhà máy điện (tổng công suất lắp đặt là 9300MW) tham gia thị trường năm 2012, sau 3 năm đã có 59 nhà máy điện (tổng công suất 14.796MW) trực tiếp tham gia thị trường, chiếm 41,63% tổng công suất lắp đặt toàn hệ thống.

  Bước sang năm thứ ba, thị trường phát điện cạnh tranh đã có nhiều tiến bộ đáng khích lệ. Về phía Bộ Công Thương, trong 01 năm qua đã ban hành 04 Thông tư quan trọng tạo nền tảng pháp lý cho các hoạt động giao dịch trên thị trường điện. Thông tư số 30/2014/TT-BCT ngày 02/10/2014 quy định thị trường phát điện cạnh tranh đã giải quyết những tồn tại vướng mắc trong giao dịch của các đơn vị trên thị trường điện như công tác chào giá của các nhà máy thuỷ điện, công tác thanh toán, quy định về việc đăng ký và tham gia thị trường điện của các nhà máy điện mới. Một Thông tư quan trọng nữa đã được Bộ Công Thương ban hành là Thông tư số 21/2015/TT-BCT quy định về phương pháp xác định giá dịch vụ phụ trợ, đây là quy định rất quan trọng về dịch vụ phụ trợ lần đầu tiên được xây dựng và ban hành để thực hiện trong thị trường phát điện cạnh tranh và sẽ tiếp tục áp dụng trong giai đoạn thị trường bán buôn điện cạnh tranh.

  Hội nghị tổng kết  công tác vận hành thị trường phát điện cạnh tranh giai đoạn từ 1 tháng 7 năm 2014 đến 30 tháng 6 năm 2015

  Cục Điều tiết điện lực, cơ quan được Bộ Công Thương giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý công tác vận hành thị trường điện đã ban hành đầy đủ 11 Quy trình hướng dẫn Thông tư số 30/2014/TT-BCT. Lãnh đạo Bộ và các đơn vị tham gia Hội nghị cũng đánh giá cao Cục Điều tiết điện lực trong việc ban hành đầy đủ, đúng thời gian quy định các Quyết định phục vụ cho công tác vận hành thị trường điện năm 2015 như: Quyết định ban hành Danh sách nhà máy điện tham gia thị trường phát điện cạnh tranh năm 2015; Quyết định phê duyệt Kế hoạch vận hành thị trường phát điện cạnh tranh năm 2015; Quy trình hướng dẫn thực hiện thí nghiệm đo đặc tuyến tổ máy phát điện của nhà máy nhiệt điện đốt than tham gia thị trường điện lực cạnh tranh.

  Về phía các đơn vị tham gia thị trường phát điện cạnh tranh cũng đã có những đổi mới tích cực phù hợp với môi trường kinh doanh trên thị trường điện. Các đơn vị phát điện về cơ bản đã tuân thủ các quy định về ký kết hợp đồng mua bán điện, thoả thuận và ký kết sản lượng điện theo năm, xác nhận hồ sơ và thực hiện thanh toán tiền điện, v.v...

  Về phía Trung tâm Điều độ Hệ thống điện quốc gia - đơn vị điều độ hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện đã triển khai các công việc quan trọng như xác định giá CAN, giá trần thị trường, xác định giá thanh toán thị trường theo từng chu kỳ giao dịch... đảm bảo tuân thủ đúng quy định thị trường điện và các văn bản có liên quan khác. Giá điện trên thị trường cơ bản phản ánh đúng quy luật cung cầu trên thị trường. Giá thị trường thường ở mức cao vào cuối mùa khô. Trong mùa mưa từ tháng 7 đến tháng 9 hàng năm giá thị trường thường thấp, sản lượng thủy điện cao đặc biệt vào những thời điểm xuất hiện bão, lũ, có thể về ở mức giá sàn.

  Hệ thống vận hành an toàn tin cậy

  Báo cáo Tổng kết vận hành 3 năm thị trường phát điện cạnh tranh, ông Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực, Bộ Công Thương cho biết, qua 3 năm triển khai thị trường phát điện cạnh tranh đã được vận hành theo đúng quy định, đảm bảo hệ thống vận hành an toàn tin cậy, cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế-xã hội; Tăng tính minh bạch, công bằng trong việc huy động các nguồn điện; Công bố đầy đủ thông tin cho các thành viên thị trường điện theo đúng quy định; Các nhà máy điện đã rút ngắn thời gian sửa chữa bảo dưỡng, cắt giảm chi phí vận hành, chủ động trong chào giá nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất của đơn vị. Các đơn vị phát điện tuân thủ chặt chẽ mệnh lệnh điều độ hơn trước đây; Nhiều nhà máy điện chủ động trong đăng ký, chuẩn bị tham gia thị trường điện; Trình độ, kinh nghiệm của các thành viên tham gia thị trường điện đặc biệt là các nhà máy điện tăng đáng kể; Công tác vận hành thị trường điện ngày càng quy củ, nề nếp theo các quy định của thị trường điện.

  Ông Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực, Bộ Công Thương

  Ông Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, những kết quả trên đã khẳng định đúng đắn về triển khai thị trường điện ở Việt Nam. Đồng thời, qua 3 năm thực hiện thị trường phát điện cạnh tranh, các đơn vị đã có bài học kinh nghiệm tốt cho triển khai thị trường bán buôn cạnh tranh trong tương lai.

  Đánh giá tổng kết về công tác vận hành thị trường điện, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng khẳng định, trước khi chuẩn bị cho thị trường phát điện cạnh tranh thì vẫn có một vài ý kiến băn khoăn. Tuy nhiên sau 3 năm triển khai thì chúng ta có thể khẳng định, việc xây dựng thị trường phát điện cạnh tranh là cần thiết và đã mang lại lợi ích cho các bên liên quan. Sau 3 năm vận hành vẫn còn một số tồn tại, tuy nhiên thị trường phát điện cạnh tranh đã đạt được những kết quả cơ bản. Trong 109 nhà máy điện công suất trên 30MW thì đã có 59 nhà máy điện tham gia vào thị trường phát điện cạnh tranh với công suất đặt 14.796 MW đạt gần 42%.

  Thị trường điện Việt Nam đã được triển khai thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn tin cậy, cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội. Thị trường đã tạo cơ hội để tăng minh bạch, công bằng trong việc huy động các nguồn các nhà máy điện, đã rút ngắn thời gian sửa chữa bảo dưỡng, cắt giảm chi phí vận hành, chủ động trong chào giá nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất của đơn vị. Trình độ, kinh nghiệm của các thành viên tham gia thị trường điện đặc biệt là các nhà máy điện tăng đáng kể. Kết quả vận hành thị trường phát điện cạnh tranh trong 03 năm qua đã khẳng định đúng đắn về triển khai thị trường điện ở nước ta. Qua đó, Bộ Công Thương và các thành viên tham gia thị trường điện đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm tốt cho triển khai thị trường bán buôn cạnh tranh trong tương lai.

  Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng chỉ đạo tại Hội nghị

  Đưa các nhà máy điện tham gia vào thị trường điện

  Khẳng định hình thành và phát triển thị trường điện theo đúng lộ trình là chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước và để chuẩn bị tốt nhằm thời gian tới hướng đến triển khai thực hiện thị trường bán buôn điện cạnh tranh và tiến lên thị trường bán lẻ điện cạnh tranh, Thứ trưởng Thương Hoàng Quốc Vượng chỉ đạo Cục Điều tiết điện lực và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện xây dựng và ban hành các văn bản, quy định theo Thiết kế chi tiết đã được phê duyệt; Tiếp khu đầy đủ ý kiến đóng góp, đặc biệt chú trọng đến những vấn đề còn tồn tại trong triển khai thị trường phát điện cạnh tranh để từ đó nghiên cứu, xử lý phù hợp với điều kiện thực tiễn; Quan tâm hơn nữa đến công tác đầu tư hệ thống điện nhằm đảm bảo vận hành hiệu quả. Tăng cường trao đổi thông tin nhằm kịp thời xử lý những vướng mắc trong quá trình vận hành thị trường phát điện cạnh tranh; Các đơn vị tăng cường các giải pháp đưa tối đa các nhà máy điện bao gồm cả các nhà máy thuỷ điện đa mục tiêu tham gia thị trường điện; Xây dựng chương trình khung đào tạo nâng cao năng lực cho các thành viên tham gia thị trường điện; Tập trung nỗ lực triển khai, xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ thị trường điện, v.v...

  Tại Hội nghị, ông Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực đã trình bày Tổng quan về triển khai thực hiện thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam. Theo đó, ngày 10/8/2015, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 8266/QĐ-BCT phê duyệt Thiết kế chi tiết Thị trường bán buôn điện cạnh tranh (VWEM) với các nội dung chính đó là các quy định về Thiết kế chi tiết Thị trường VWEM; Kế hoạc thực hiện Thị trường VWEM cũng như công tác tổ chức thực hiện. Theo Quyết định số 8266/QĐ-BCT thì thành viên tham gia thị trường bao gồm bên bán, bên mua, các đơn vị cung cấp dịch vụ; Thị trường giao ngay gồm mô hình thị trường, quy định về chào giá, lập kế hoạch vận hành, lập lịch huy động, xác định giá thị trường; v.v… Kế hoạch thực hiện Thị trường VWEM được tiến hành qua các giai đoạn: Giai đoạn chuẩn bị tính đến hết năm 2015; Trong năm 2016 sẽ triển khai Giai đoạn vận hành thí điểm bước 1 Thị trường VWEM (tính toán mô phỏng trên giấy, không thanh toán thực); Từ năm 2017 đến năm 2018 triển khai Giai đoạn vận hành thí điểm bước 2 thị trường VWEM; Từ năm 2019 sẽ vận hành Thị trường VWEM.

  Các đại biểu tham dự Hội nghị đã tiến hành bàn luận sôi nổi về các tồn tại, vướng mắc và giải pháp xử lý của từng đơn vị trong quá trình triển khai kế hoạch thị trường bán buôn điện cạnh tranh. Tại Hội nghị, nhiều thắc mắc của các đơn vị đã được Cục Điều tiết điện lực giải đáp đầy đủ. Nhiều vấn đề cũng được Hội nghị thắng thắn nhìn nhận cần tiếp tục nghiên cứu tháo gỡ trong thời gian tới như việc hình thành và quản lý Quỹ bù chéo giữa các Tổng công ty điện lực, vấn đề phân bổ các hợp đồng mua bán điện từ EVN về các Tổng công ty điện lực, cơ chế thu hút đầu tư xây dựng các nguồn điện mới trong thị trường bán buôn điện. Lãnh đạo Bộ Công Thương đã ghi nhận và giao nhiệm vụ cho Cục Điều tiết điện lực tiếp tục nghiên cứu, phân tích và báo cáo trong các cuộc họp sau.

Thông tin khác
 • Thông cáo báo chí về công bố chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2017
  Thực hiện Quyết định số 24⁄2017⁄QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3134⁄QĐ-BCT ngày 31 tháng 8 năm 2018 về việc kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương (MOIT)
Bản quyền thuộc về Bộ Công Thương
Địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (04) 22202222  Fax:(04) 22202525
Trưởng Ban biên tập: TS. Trần Tuấn Anh - Bộ trưởng Bộ Công Thương
Email: bbt@moit.gov.vn Điện thoại: (04) 22205392 Fax: (04) 22205397
Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương" hoặc "http://www.moit.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này

máy đo độ mặn máy đo ph