• Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD tháng 11 năm 2015
  Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa có thông cáo báo chí về Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 11 năm 2015. Cụ thể:

  I. Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD tháng 11 năm 2015:

  1.   Về sản xuất - kinh doanh và cung ứng điện:

  Trong tháng 11 năm 2015, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã cung cấp đủ điện, ổn định, an toàn phục vụ phát triển kinh tế xã hội, các sự kiện văn hóa, chính trị, đặc biệt là kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khoá 13 và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Hệ thống điện vận hành liên tục, tối ưu, có dự phòng.

  Sản lượng toàn hệ thống tháng 11 đạt 13,91 tỷ kWh. Sản lượng cao nhất đạt 503,69 triệu kWh (ngày 16/11) và công suất cao nhất 25.642MW (ngày 16/11). Luỹ kế 11 tháng năm 2015 sản lượng điện toàn hệ thống đạt 150,2 tỷ kWh, tăng 13,04% so với cùng kỳ năm 2014.

  Sản lượng điện sản xuất và mua của EVN trong tháng 11 đạt 13,53 tỷ kWh. Lũy kế 11 tháng ước đạt 146,49 tỷ kWh, tăng 11,93% so với cùng kỳ, trong đó thủy điện chiếm 36,92%, nhiệt điện than chiếm 32,52%, tua-bin khí chiếm 29,12%, nhiệt điện dầu chiếm 0,29%, nhập khẩu chiếm 1,07%. Riêng điện sản xuất trong 11 tháng đạt 61,683 tỷ kWh, tăng 8,78% so với cùng kỳ.

  Tháng 11/2015, sản lượng điện thương phẩm đạt 12,3 tỷ kWh. Lũy kế 11 tháng năm 2015, sản lượng điện thương phẩm đạt 131,33 tỷ kWh, tăng 11,73% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, điện thương phẩm nội địa đạt 130,29 tỷ kWh, tăng 11,86%, điện cấp cho công nghiệp - xây dựng tăng 10,94%, điện cấp cho thương mại tăng 22,96%, điện cấp cho nông nghiệp tăng 23,95%, điện cấp cho quản lý và tiêu dùng tăng 10,93%.

  2.   Tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng:

  Các dự án nguồn điện: Trong tháng 11/2015 đã cấp chứng chỉ chấp nhận tạm thời (PAC) và vận hành thương mại tổ máy 2 Nhiệt điện Ô Môn 1, tổ máy 1 Nhiệt điện Mông Dương 1; nghiệm thu hoàn thành công trình Thủy điện Bản Chát.

  Các dự án trọng điểm như: Nhiệt điện Duyên Hải 3, Duyên Hải 3 mở rộng, Vĩnh Tân 4, Thái Bình và Thủy điện Huội Quảng, Lai Châu, Sông Bung 2, Trung Sơn vẫn đáp ứng tiến độ.

  Các dự án lưới điện: Trong tháng 11/2015 hoàn thành đóng điện 01 công trình 220kV và đoạn tuyến 220kV Vũng Áng - Formosa. Lũy kế 11 tháng năm 2015 đóng điện 36 công trình 220-500kV (5 công trình 500kV, 31 công trình 220kV). 

  Trong tháng 11/2015 khởi công 2 công trình 220kV. Luỹ kế 11 tháng khởi công 42 công trình (5 công trình 500kV và 37 công trình 220kV).

  Thực hiện giá trị đầu tư xây dựng: Trong 11 tháng năm 2015, ước giá trị khối lượng thực hiện đạt 112.092 tỷ đồng, cao hơn so với cùng kỳ năm 2014; giá trị giải ngân đạt 92.984 tỷ đồng.

  3.   Một số công tác khác:

  - Kiểm tra tiến độ một số công trình nguồn điện cấp bách khu vực miền Nam.

  - Nhằm hướng tới chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Ngày truyền thống Ngành Điện lực Việt Nam 21/12, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành chỉ thị số 4800/CT-EVN ngày 13/11/2015 về việc thực hiện các hoạt động trong Tháng “Tri ân khách hàng” và tổ chức Hội nghị phổ biến các nội dung hoạt động của Tháng “Tri ân khách hàng” tới lãnh đạo các đơn vị. Theo đó, các hoạt động thể hiện sự tri ân của EVN tới khách hàng sẽ được tổ chức trong tháng 12/2015 thuộc các lĩnh vực: Sản xuất, kinh doanh, truyền tải, phân phối điện và các hoạt động an sinh xã hội.

  - Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về chỉ số tiếp cận điện năng năm 2015 của Việt Nam do Nhóm nghiên cứu Doing Business (Ngân hàng Thế giới) công bố và kiến nghị các công tác liên quan đến cơ quan quản lý nhà nước để giảm thời gian tiếp cận điện năng; chỉ đạo các Công ty Điện lực làm việc với chính quyền địa phương để thực hiện kết nối thông tin một cửa các tỉnh về chỉ số tiếp cận điện năng... Theo kết quả đánh giá của Doing Bussines, chỉ số tiếp cận điện năng năm 2015 của Việt Nam tăng 22 bậc so với năm 2014 và đứng ở vị trí 108/189 nền kinh tế trên thế giới. Thời gian cấp điện cho khách hàng đấu nối vào lưới điện Trung áp của Việt Nam là 59 ngày (bao gồm các thủ tục của EVN và các đơn vị chức năng liên quan), tốt hơn các nước Indonesia, Timor-Leste, Cambodia, Myanmar, Lào. Chỉ số tiếp cận điện năng của Việt Nam là chỉ số có kết quả thay đổi tốt nhất trong 10 chỉ số đánh giá về môi trường kinh doanh của Việt Nam. Kết quả này minh chứng cho nỗ lực không ngừng của EVN trong quá trình quyết tâm cải thiện công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng nói chung.

  II. Một số nhiệm vụ công tác tháng 12/2015:

  Tháng 12/2015, dự kiến phụ tải của hệ thống điện có thể đạt bình quân 457,5 triệu kWh/ngày, công suất lớn nhất khoảng 25.300 MW. Hệ thống điện (HTĐ) đáp ứng đủ công suất cho nhu cầu phụ tải và có dự phòng.

  Mục tiêu vận hành HTĐ tháng 12/2015: Khai thác tối thiểu các hồ thuỷ điện để vừa đảm bảo cung cấp điện, đồng thời đảm bảo mục tiêu tích nước và cấp nước hạ du. Các tổ máy nhiệt điện than và tua bin khí khai thác tối đa kết hợp công tác sửa chữa lớn theo kế hoạch. Bảo đảm vận hành an toàn lưới điện 220-500kV, cung cấp điện an toàn, ổn định.

  Về công tác đầu tư xây dựng: (1) Nguồn điện: Đảm bảo tiện độ phát điện TM1 và tổ chức Lễ mừng phát điện TM1 Thủy điện  Lai Châu; nút hầm dẫn dòng, đảm bảo phát điện TM1 Thủy điện  Huội Quảng vào cuối tháng 12/2015; khởi công dự án Thủy điện Đa Nhim mở rộng; tổ chức khánh thành công trình Thủy điện Bản Chát... (2) Lưới điện: Tổ chức khánh thành đường dây 500kV Sơn La - Lai Châu; đảm bảo hoàn thành đóng điện đường dây 220kV Cầu Bông - Đức Hoà; khẩn trương hoàn thiện thủ tục để khởi công các công trình đường dây 500kV Vĩnh Tân - Sông Mây - rẽ Tân Uyên, Sông Mây - Tân Uyên, trạm biến áp 500kV Tân Uyên (đồng bộ các dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 và Vĩnh Tân 4)...

  Về công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng: Thực hiện thành công các hoạt động trong Tháng “Tri ân khách hàng” trên toàn quốc; tiếp nhận quản lý vận hành hệ thống điện trên đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng); tổ chức “Lễ đóng điện dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Nghệ An giai đoạn 2014 -2016” hướng tới mục tiêu đến hết tháng 12/2015 cấp điện đến trung tâm 16 xã (trong đó có 12 xã biên giới) thuộc 3 huyện Kỳ Sơn, Tương Dương và Quỳ Châu - tỉnh Nghệ An.

  Trong công tác vận hành, Tập đoàn chỉ đạo các đơn vị tiếp tục nghiêm túc thực hiện công tác phòng chống thiên tai, đề phòng những diễn biến thời tiết cực đoan trong những tháng cuối năm do ảnh hưởng bởi hiện tượng El Nino 2015 - 2016 và phối hợp với Sở Công thương các tỉnh, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

Thông tin khác
 • Thông cáo báo chí về công bố chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2017
  Thực hiện Quyết định số 24⁄2017⁄QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3134⁄QĐ-BCT ngày 31 tháng 8 năm 2018 về việc kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương (MOIT)
Bản quyền thuộc về Bộ Công Thương
Địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (04) 22202222  Fax:(04) 22202525
Email: bbt@moit.gov.vn Điện thoại: (04) 22205392 Fax: (04) 22205397
Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương" hoặc "http://www.moit.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này

máy đo độ mặn máy đo ph