• Đồng ý cơ chế hoạt động chính thức của kho ngoại quan xăng dầu
  Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa cho ý kiến đồng ý cơ chế hoạt động chính thức của kho ngoại quan xăng dầu. Như vậy, hoạt động xuất, nhập xăng dầu, các nguyên liệu để pha chế xăng dầu; hoạt động pha chế; chuyển đổi chủng loại xăng dầu đề xuất ra nước ngoài sẽ được áp dụng cho tất cả kho ngoại quan xăng dầu.

  Khoa ngoại quan xăng dầu Vân Phong (Nguồn: Sưu tầm)

  Nội dung này được Văn phòng Chính phủ truyền đạt tại văn bản 1555/VPCP-KTTH. Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, cơ quan liên quan khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể đối với hoạt động của kho ngoại quan xăng dầu theo quy định của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP năm 2014 về kinh doanh xăng dầu, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP năm 2015 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và pháp luật hiện hành liên quan.

  Nội dung hướng dẫn phải bảo đảm quản lý chặt chẽ, đồng thời tạo điều kiện cho hoạt động của các kho ngoại quan xăng dầu, kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

  Trước đó, hoạt động xuất, nhập xăng dầu, các nguyên liệu để pha chế xăng dầu; hoạt động pha chế; chuyển đổi chủng loại xăng dầu để xuất ra nước ngoài mới chỉ được thực hiện thí điểm tại kho ngoại quan xăng dầu Vân Phong, theo Quyết định 264/QĐ-TTg năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.

  Qua hơn hai năm thực hiện thí điểm, kết quả đạt được tương đối khả quan. Theo Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, nguồn thu NSNN thông qua lượng hàng hóa NK từ kho ngoại quan Vân Phong tăng lên đáng kể, tăng hơn 100% từ 6,634 nghìn tỷ đồng trong 2 năm 2012 và 2013 tăng đến 20,566 nghìn tỷ đồng tính từ năm 2014 đến cuối năm 2015.

  Ngoài ra, với sự tăng trưởng đáng kể của kho ngoại quan xăng dầu Vân Phong đã góp phần đảm bảo đời sống và giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động trên địa bàn.
  Bộ Tài chính sau khi có các phân tích về hiệu quả hoạt động kho ngoại quan xăng dầu Vân Phong và trên cơ sở ý kiến tham gia của một số cơ quan quản lý, DN đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép mở rộng hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hoạt động xuất, nhập xăng dầu, các nguyên liệu để pha chế xăng dầu; hoạt động pha chế; chuyển đổi chủng loại xăng dầu để xuất ra nước ngoài cho tất cả kho ngoại quan xăng dầu. Cơ chế này cũng phù hợp theo quy định tại khoản 4 Điều 83 Nghị định 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

  Riêng đối với sản phẩm xăng dầu tạm nhập vào kho ngoại quan Vân Phong sau khi chuyển đổi chủng loại, Bộ Tài chính đề nghị chỉ cho phép xuất kho ngoại quan để XK ra nước ngoài mà không được NK vào nội địa.

  Đề xuất này phù hợp với thực tế và các quy định hiện nay. Trong thời gian thực hiện thí điểm, kết quả hoạt động chuyển đổi chủng loại xăng dầu trong kho ngoại quan Vân Phong cũng hạn chế. Ngoài ra, việc sản phẩm xăng dầu sau khi chuyển đổi chủng loại nếu đưa vào thị trường nội địa sẽ không phù hợp với quy định về khai báo đối với hàng hóa xuất kho NK vào nội địa tại Nghị định 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

  Sau khi những đề xuất được Phó Thủ tướng Chính phủ đồng ý, Bộ Tài chính giao Tổng cục Hải quan chủ trì xây dựng Thông tư thay thế Thông tư 88/2013/TT-BTC năm 2013 hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hoạt động xuất, nhập xăng dầu, nguyên liệu để pha chế xăng dầu; hoạt động pha chế, chuyển đổi chủng loại xăng dầu tại kho ngoại quan xăng dầu.

Thông tin khác
 • Xăng dầu giảm giá từ 15h00 ngày 25⁄11⁄2021 Thực hiện các quy định, hướng dẫn, chỉ đạo điều hành của Chính phủ và các cấp có thẩm quyền, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định, từ 15h00 ngày 25⁄11⁄2021, trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut, không trích lập Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng E5RON92; chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 300 đồng⁄lít, các mặt hàng xăng dầu khác không chi. 25th 11
 • Số dư quỹ BO xăng dầu quý III⁄2021 Bộ Công Thương thông tin về số dư quỹ BO xăng dầu quý III⁄2021 để doanh nghiệp và người dân tham khảo. 22th 11
 • Thông tin điều hành xăng dầu ngày 11⁄10⁄2021 Theo Liên Bộ Công Thương - Tài chính, việc điều hành giá xăng dầu nhằm góp phần bảo đảm thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát và bình ổn thị trường năm 2021, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp đang gặp khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng xăng sinh học nhằm bảo vệ môi trường theo chủ trương của Chính phủ. 11th 10
 • Thông tin điều hành xăng dầu từ 15h00 ngày 25⁄9⁄2021 Nhằm hỗ trợ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, hạn chế mức tăng giá xăng dầu, Liên Bộ Công Thương – Tài chính đã thực hiện chi sử dụng liên tục Quỹ BOG ở mức cao. Theo Liên Bộ Công Thương - Tài chính, tại kỳ điều hành xăng dầu ngày 25⁄9⁄2021, nếu không tiếp tục chi Quỹ BOG đối với xăng E5RON92 ở mức 850 đồng⁄lít, giá xăng E5RON92 sẽ tăng 1.423 đồng⁄lít so với giá hiện hành. 25th 09
 • Thông tin điều hành xăng dầu từ 15h00 ngày 10⁄9⁄2021 Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, từ 15h00 ngày 10⁄9⁄2021, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường được điều chỉnh tăng. 10th 09
 • Xăng dầu đồng loạt giảm giá từ 15h00 hôm nay Theo Liên Bộ Công Thương - Tài chính, sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, từ 15h00 hôm nay (ngày 26⁄8⁄2021), giá xăng dầu được điều chỉnh giảm. 26th 08
 • Giá xăng giữ ổn định, giá dầu giảm từ 15h00 ngày 11⁄8⁄2021 Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn, từ 15h00 hôm nay (ngày 11⁄8⁄2021), giá bán các mặt hàng xăng giữ ổn định, giá dầu giảm so với giá hiện hành. 11th 08
 • Thông tin điều hành xăng dầu ngày 12⁄7⁄2021 Từ 15h00 ngày 12⁄7⁄2021, giá xăng dầu được điều chỉnh tăng so với mức giá trước đó. 12th 07
 • Thông tin điều hành xăng dầu từ 15h00 ngày 26⁄6⁄2021 Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, từ 15h00, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường được điều chỉnh tăng. 26th 06
 • Thông tin điều hành xăng dầu ngày 11⁄6⁄2021 Theo đó, từ 15h00 ngày 11⁄6⁄2021, Xăng E5RON92 tăng 622 đồng⁄lít so với giá hiện hành, nếu kỳ điều hành này không chi Quỹ BOG 1.600 đồng⁄lít thì giá sẽ tăng 2.222 đồng⁄lít và giá bán là 20.648 đồng⁄lít). 11th 06
 • Thông cáo báo chí về công bố chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2017
  Thực hiện Quyết định số 24⁄2017⁄QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3134⁄QĐ-BCT ngày 31 tháng 8 năm 2018 về việc kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương (MOIT)
Bản quyền thuộc về Bộ Công Thương
Địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (04) 22202222  Fax:(04) 22202525
Email: bbt@moit.gov.vn Điện thoại: (04) 22205392 Fax: (04) 22205397
Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương" hoặc "http://www.moit.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này

máy đo độ mặn máy đo ph