• Phương pháp tính tiền điện với các khách hàng sử dụng điện sinh hoạt trong trường hợp ngành điện điều chỉnh lịch ghi chỉ số theo điều kiện sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn lưới điện và thay công tơ định kỳ theo quy định của Luật Đo lường
  Tổng công ty Điện lực Hà Nội thông tin về Phương pháp tính tiền điện với các khách hàng sử dụng điện sinh hoạt trong trường hợp ngành điện điều chỉnh lịch ghi chỉ số theo điều kiện sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn lưới điện và thay công tơ định kỳ theo quy định của Luật Đo lường. Cụ thể như sau:

  a. Ngành điện điều chỉnh lịch ghi chỉ số:

  Đối với khách hàng mua điện mục đích sinh hoạt: Các mức bậc thang để tính tiền điện được xác định trên cơ sở số ngày sử dụng điện thực tế của khách hàng, theo công thức:

  Trong đó:

  ti - Mức bậc thang thứ i để tính tiền điện (kWh);

  Mqi - Mức bậc thang thứ i quy định trong biểu giá (kWh);

  N - Số ngày tính tiền (ngày);

  T - Số ngày (theo lịch) của tháng trước liền kề (ngày);

  h - Số hộ dùng chung;

  (Kết quả tính toán được làm tròn đến hàng đơn vị)

  b. Thay công tơ định kỳ theo quy định của Luật Đo lường:

  Cách tính lượng điện năng tiêu thụ trong tháng có thay công tơ điện (S) = Sản lượng điện tiêu thụ trước khi thay công tơ (Sc)+ Sản lượng điện tiêu thụ sau khi thay công tơ điện (Sm). Cụ thể:

  Sc= chỉ số ghi được trên công tơ cũ vào thời điểm treo tháo công tơ – chỉ số công tơ tháng n.

  Sm= chỉ số công tơ tháng (n+1) - chỉ số ghi được trên công tơ mới vào thời điểm treo tháo công tơ.

  Ví dụ: Hóa đơn tiền điện tháng 4 từ ngày 11/3 đến ngày 10/4/2016 (chỉ số công tơ tháng 3 là 9.998):

  Ngày 26/3/2016, Công ty Điện lực tiến hành thay công tơ định kỳ, chỉ số ghi trên công tơ cũ vào thời điểm tháo công tơ là 10.142, chỉ số ghi được trên công tơ mới vào thời điểm treo công tơ là 0.

  Ngày 10/4/2016, Công ty ghi chỉ số công tơ tháng 4, chỉ số công tơ tháng 4 là 275.

  Như vậy, Sc = 10.142 – 9.998 = 144 kWh, Sm = 275 - 0 = 275 kWh

  Lượng điện năng tiêu thụ trong tháng có thay công tơ điện (S) = 419 kWh.

  Tiền điện phải thanh toán (có thuế VAT) trong kỳ hóa đơn từ 11/3 đến 10/4/2016 (có thay công tơ ngày 26/3/2016) là: 938.413 đồng.

  3. Ảnh hưởng các đợt nắng nóng đến sản lượng điện tiêu thụ và hóa đơn tiền điện:

  3.1. Kỳ ghi chỉ số phát hành hóa đơn đối với khách hàng mua điện mục đích sinh hoạt của Tổng công ty Điện lực TP Hà nội hầu hết kéo dài từ ngày 3 đến 20 hàng tháng và đặc thù của ngành điện là khách hàng dùng điện trước, thanh toán tiền sau. Do vậy EVN HANOI dự báo hóa đơn tiền điện của khách hàng sẽ bị ảnh hưởng do các đợt nắng nóng như sau:

  + Hóa đơn tiền điện tháng 4 của khách hàng chịu ảnh hưởng nhiều bởi thời tiết nắng nóng do lịch ghi chỉ số của khách hàng vào trước thời điểm nắng nóng.

  Bảng Thống kê sản lượng tiêu thụ điện của khách hàng khi ảnh hưởng của nắng nóng năm 2016 Đợt 1:

  Phiên ghi chỉ số

  Số ngày chưa bị ảnh hưởng nắng nóng

  Số ngày bị ảnh hưởng nắng nóng

  Từ ngày 4/3 đến ngày 3/4/2016

  24

  7

  Từ ngày 5/3 đến ngày 4/4/2016

  23

  8

  Từ ngày 6/3 đến ngày 5/4/2016

  22

  9

  Từ ngày 7/3 đến ngày 6/4/2016

  21

  10

  Từ ngày 8/3 đến ngày 7/4/2016

  20

  11

  Từ ngày 9/3 đến ngày 8/4/2016

  19

  12

  Từ ngày 10/3 đến ngày 9/4/2016

  18

  13

  Từ ngày 11/3 đến ngày 10/4/2016

  17

  14

  Từ ngày 12/3 đến ngày 11/4/2016

  16

  15

  Từ ngày 13/3 đến ngày 12/4/2016

  15

  16

  Từ ngày 14/3 đến ngày 13/4/2016

  14

  17

  Từ ngày 15/3 đến ngày 14/4/2016

  13

  18

  Từ ngày 16/3 đến ngày 15/4/2016

  12

  19

  Từ ngày 17/3 đến ngày 16/4/2016

  11

  20

  Từ ngày 18/3 đến ngày 17/4/2016

  10

  21

  Từ ngày 19/3 đến ngày 18/4/2016

  9

  22

  Từ ngày 20/3 đến ngày 19/4/2016

  8

  23

  Tương tự như vậy, Hóa đơn tiền điện tháng 5, 6 và 7 : Tương tự các phiên ghi chỉ số như trên, số ngày sử dụng điện các tháng nằm trọn trong giai đoạn nắng nóng, dự báo hóa đơn tiền điện tháng 5, 6 và 7 tăng cao do nhu cầu sử dụng thiết bị làm mát tăng cao.

  3.2. Ví dụ điển hình khách hàng sử dụng điện khi chịu ảnh hưởng của các đợt nắng nóng:

  Ví dụ điển hình một hộ sử dụng điện thông thường

  STT

  Thiết bị

  Đơn vị

  Công suất

  (kW)

  Số lượng

  Thời gian sử dụng

  (giờ)

  S.lượng bình quân ngày

  (kWh)

  Ghi chú

  1

  Đèn neon

  bộ

  0.04

  8

  7

  2.24

  2

  Quạt trần

  cái

  0.075

  2

  5

  0.75

  3

  Quạt cây

  cái

  0.048

  3

  10

  1.44

  4

  Tủ lạnh

  cái

  0.15

  1

  24

  3.6

  5

  Máy giặt

  cái

  0.4

  1

  1

  0.4

  6

  Ấm đun nước

  cái

  1

  1

  0.3

  0.3

  7

  Bàn là

  cái

  1

  1

  0.3

  0.3

  Bình quân sử dụng điện 1 ngày khi chưa sử dụng

  thiết bị làm mát

  9.03

  8

  Khi sử dụng Điều hòa nhiệt độ

  (9000BTU)

  cái

  0.845

  1

  11

  9.295

  Dùng từ 19h đến 6h sáng hôm sau

  Ví dụ cho hóa đơn tiền điện tháng 4 từ ngày 11/3 đến ngày 10/4/2016 (có 17 ngày sử dụng điện chưa bị ảnh hưởng nắng nóng không dùng điều hòa và 14 ngày sử dụng điện nắng nóng, có dùng điều hòa).

  Ghi chú:

  1. Bình quân ngày không dùng điều hòa điện năng sử dụng là: 9.03 kWh

  Nên sản lượng điện bình quân một tháng (từ ngày 11/3 đến ngày 10/4/2016) khi không dùng điều hòa là: 9.03 x 31 ≈ 280 kWh

  2. Bình quân ngày nóng dùng điều hòa khi thời tiết chuyển mùa (Điều hòa 9000BTU - loại điều hòa có công suất nhỏ nhất trên thị trường):

  2.1 Dùng 1 điều hòa điện năng sử dụng là: 18.325 kWh

  Nên sản lượng điện bình quân một tháng (từ ngày 11/3 đến ngày 10/4/2016) khi 17 ngày không dùng điều hòa và 14 ngày dùng 1 điều hòa là: 9.03 x 17 + 18.325 x 14 ≈ 410 kWh

  2.2 Dùng 2 điều hòa điện năng sử dụng là: 27.620 kWh .

  Nên sản lượng điện bình quân một tháng (từ ngày 11/3 đến ngày 10/4/2016) khi 17 ngày không dùng điều hòa và 14 ngày dùng 2 điều hòa là: 9.03 x 17 + 27.620 x 14 ≈ 540 kWh

  2.3 Dùng 3 điều hòa điện năng sử dụng là: 36.915 kWh

  Nên sản lượng điện bình quân một tháng (từ ngày 11/3 đến ngày 10/4/2016) khi 17 ngày không dùng điều hòa và 14 ngày dùng 3 điều hòa là: 9.03 x 17 + 36.915 x 14 ≈ 670 kWh

  Ta có bảng sau:

  Nội dung

  SL Bình quân tháng

  (kWh)

  Tiền điện

  có thuế

  (đồng)

  So sánh

  với tháng không dùng điều hòa

  (lần)

  SL

  Tiền

  Tháng không dùng điều hòa

  ≈ 280

  ≈ 559,691

  Tháng nắng nóng dùng điều hòa

  (9000BTU)

  1 điều hòa

  ≈ 410

  ≈ 912,802

  ≈ 1.47

  ≈ 1,63

  2 điều hòa

  ≈ 540

  ≈ 1,282,743

  ≈ 1.93

  ≈ 2.3

  3 điều hòa

  ≈ 670

  ≈ 1,652,684

  ≈ 2.4

  ≈ 2,95

  Mặt khác, giá điện sinh hoạt được xây dựng theo mức bậc thang, nếu khách hàng tiêu thụ điện năng càng nhiều thì mức giá điện càng tăng, dẫn đến hóa đơn tiền điện tăng (từ kWh 401 trở lên khách hàng sẽ phải trả mức giá điện sinh hoạt bậc thang cao nhất: 2.587 đ/kWh).

  Chuyên gia khuyến nghị về việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả:

  Theo PGS.TS Nguyễn Đức Lợi: Trời càng nóng thì máy điều hòa càng tốn điện. Có 2 nguyên nhân: Thứ nhất, trời càng nóng thì hiệu quả năng lượng của máy càng giảm. Thứ hai, nhiệt độ ngoài trời càng nóng thì tổn thất nhiệt từ ngoài môi trường vào trong phòng càng tăng, máy phải làm việc đầy tải và hết công suất nên tiêu tốn điện năng sẽ rất cao.

  Tổn thất nhiệt này được tính bằng công thức Q = k.F.Δt. Trong đó: k là hệ số truyền nhiệt, coi như không đổi. F là diện tích của vách, trần, nền nhà cũng không đổi. Δt là hiệu nhiệt độ giữa môi trường bên ngoài và trong nhà, nó phụ thuộc vào nhiệt độ bên ngoài.

  Ví dụ, nếu nhiệt độ ngoài trời là 30oC, nhiệt độ trong nhà đặt 25oC thì hiệu nhiệt độ giữa môi trường bên ngoài và trong nhà lúc này là 5 độ. Nếu nhiệt độ ngoài trời là 40oC thì hiệu nhiệt độ là 15 độ và tổn thất nhiệt sẽ tăng lên gấp ba. Khi đó, máy điều hòa phải làm việc gấp ba lần, lượng điện tiêu thụ cũng tăng lên gấp ba lần.

  Thực tế thì có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sự tiêu tốn điện năng cho điều hòa. Ví dụ, phòng ở không cách nhiệt tốt, không kín khí hoặc sử dụng máy điều hòa lâu năm, công nghệ cũ thì càng tốn nhiều điện hơn.

  Lắp đặt máy điều hòa không đúng cách cũng làm tiêu tốn nhiều điện năng, thậm chí làm cháy, hỏng máy. Ví dụ như dàn nóng ở bên ngoài lắp ở vị trí mà ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp hoặc có vật cản che phía trước, dàn lạnh trong phòng nếu lắp không đúng vị trí khiến không khí điều hoà không được phân phối đồng đều trong phòng cũng là nguyên nhân gây tốn điện...

  Ngoài ra, điều hòa tiêu tốn nhiều điện còn do thói quen của người sử dụng. Nhiều người bật máy lên là cài đặt nhiệt độ xuống thấp nhất có thể. Việc làm đó không làm cho nhà mát nhanh hơn mà còn lãng phí điện năng không cần thiết. Cứ giảm xuống 1 độ thì điều hòa đã tốn thêm 5-7% điện năng. Do đó, đặt nhiệt độ trong phòng càng gần nhiệt độ ngoài trời thì sẽ tiết kiệm điện. Hoặc nhiều người có thói quen chỉ tắt điều hòa bằng điều khiển từ xa. Trong trạng thái này, điều hòa vẫn tiêu thụ khoảng 15 W điện chờ, tức là cỡ 2 bóng đèn nhỏ.

  5. Khuyến cáo cách sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả của EVN HANOI:

  - Rút phích cắm điện ra khỏi ổ điện khi không sử dụng thiết bị.

  - Lắp đặt thiết bị điện khoa học, hợp lý, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên.

  - Hạn chế sử dụng các thiết bị điện cùng một lúc vào giờ cao điểm.

  (Sáng từ 9h30 – 11h30; Tối từ 17h00- 20h00).

  - Sử dụng các sản phẩm tiết kiệm năng lượng đã được dán nhãn ngôi sao năng lượng của Bộ Công thương.

  - Điều hòa là thiết bị sẽ tiêu tốn nhiều điện năng nhất nên để giảm tiền điện khi sử dụng điều hòa Quý khách hàng cần lưu ý:

  + Cứ giảm 1oC của điều hòa thì sản lượng điện tiêu thụ sẽ tăng ít nhất 7%. Vì vậy, ban ngày nên điều chỉnh nhiệt độ của điều hòa từ 25oC trở lên và ban đêm từ 27 – 28oC.

  + Cần định kỳ bảo trì: vệ sinh tấm lọc bụi của điều hòa ít nhất 3 tháng một lần, bảo dưỡng định kỳ điều hòa ít nhất 1 năm 1 lần.

  + Điều hòa sử dụng công nghệ inverter có thể tiết kiệm từ 30 đến 35% điện năng tiêu thụ.

  Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và giải đáp thỏa đáng thắc mắc của khách hàng sử dụng điện, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội kính đề nghị Quý báo gửi các ý kiến đóng góp, thắc mắc của độc giả về địa chỉ email:evnhanoi@evnhanoi.vn hoặc trực tiếp điện thoại tới Trung tâm chăm sóc khách hàng (trực 24/7): 19001288 – (04)22222.000 để được tiếp nhận, tư vấn và giải đáp.

Thông tin khác
 • Thông cáo báo chí về công bố chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2017
  Thực hiện Quyết định số 24⁄2017⁄QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3134⁄QĐ-BCT ngày 31 tháng 8 năm 2018 về việc kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương (MOIT)
Bản quyền thuộc về Bộ Công Thương
Địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (04) 22202222  Fax:(04) 22202525
Trưởng Ban biên tập: TS. Trần Tuấn Anh - Bộ trưởng Bộ Công Thương
Email: bbt@moit.gov.vn Điện thoại: (04) 22205392 Fax: (04) 22205397
Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương" hoặc "http://www.moit.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này

máy đo độ mặn máy đo ph