• Một số thông tin về việc điều hành giá xăng dầu ngày 19⁄8⁄2016
  Thực hiện quy định tại Nghị định số 83⁄2014⁄NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 39⁄2014⁄TTLT-BCT-BTC, Thông tư Liên tịch số 90⁄2016⁄TTLT-BTC-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư Liên tịch số 39⁄2014⁄TTLT-BCT-BTC và hướng dẫn của Bộ Tài chính về thuế tiêu thụ đặc biệt quy định tại Nghị định số 100⁄2016⁄NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số đ

  Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước ngày 19 tháng 8 năm 2016 là 50,094 USD/thùng xăng RON 92; 52,508 USD/thùng dầu diesel 0.05S; 52,522 USD/thùng dầu hỏa; 235,739 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S(Chi tiết tại bảng thống kê giá thành phẩm xăng dầu thế giới 15 ngày gần đây).

  Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 718/BTC-QLG ngày 18 tháng 8 năm 2016 về điều hành kinh doanh xăng dầu về thuế tiêu thụ đặc biệt, giá bán E100 đưa vào tính toán giá xăng E5 như sau:

  - Đối với thuế tiêu thụ đặc biệt: Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy địnhh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý Thuế, quy định “Đối với hành hóa sản xuất trong nước, hành hóa nhập khẩu là giá do cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu bán ra. Trường hợp giá bán của cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu bán ra không theo giá giao dịch thông thường trên thị trường thì cơ quan thuế thực hiện ấn định thuế theo quy định của Luật quản lý thuế.”

  - Đối với giá cơ sở xăng học E5: Giá bán E100 đưa vào tính toán giá xăng E5 cho kỳ này theo quy định tại Thông tư liên tịch số 90/2016/TTLT-BTC-BCT là: 13.805 đồng/lít.

  Thực hiện quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC, Thông tư Liên tịch số 90/2016/TTLT-BTC-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư Liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC và hướng dẫn của Bộ Tài chính về thuế tiêu thụ đặc biệt quy định tại Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế; với mục đích điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định:

  1. Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

  Giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành.

  2. Sau khi thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như mục 1 nêu trên, giá các mặt hàng xăng dầu điều chỉnh như sau:

  - Xăng RON 92: tăng 675 đồng/lít;

  - Xăng E5: tăng 975 đồng/lít;

  - Dầu diesel 0.05S: tăng 253 đồng/lít;

  - Dầu hỏa: tăng 200 đồng/lít;

  - Dầu mazut 180CST 3.5S: tăng 214 đồng/kg.

  Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn giá cơ sở:

  - Xăng RON 92: không cao hơn 15.374 đồng/lít;

  - Xăng E5: không cao hơn 15.225 đồng/lít;

  - Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 11.914 đồng/lít;

  - Dầu hỏa: không cao hơn 10.496 đồng/lít;

  - Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 8.837 đồng/kg.

  3. Thời gian thực hiện

  - Trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu: Áp dụng từ 15 giờ 30 ngày 19 tháng 8 năm 2016.

  - Điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu: Do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quy định nhưng không sớm hơn 15 giờ 30 ngày 19 tháng 8 năm 2016 đối với các mặt hàng xăng dầu.

  - Kể từ 15 giờ 30 ngày 19 tháng 8 năm 2016, là thời điểm Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố giá cơ sở kỳ công bố cho đến trước ngày Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố giá cơ sở kỳ kế tiếp, việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quyết định phù hợp với các quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, Thông tư Liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC, Thông tư liên tịch số 90/2016/TTLT-BTC-BCT.

  Chi tiết văn bản điều hành xem tại đây.

  Chi tiết Một số thông tin về việc điều hành giá xăng dầu ngày 19/8/2016 xem tại đây.

Thông tin khác
 • Thông cáo báo chí về công bố chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2017
  Thực hiện Quyết định số 24⁄2017⁄QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3134⁄QĐ-BCT ngày 31 tháng 8 năm 2018 về việc kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương (MOIT)
Bản quyền thuộc về Bộ Công Thương
Địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (04) 22202222  Fax:(04) 22202525
Email: bbt@moit.gov.vn Điện thoại: (04) 22205392 Fax: (04) 22205397
Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương" hoặc "http://www.moit.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này

máy đo độ mặn máy đo ph