• Tập trung phát huy các lợi thế so sánh để tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh
  Sáng ngày 24⁄5, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Đây là đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 2 kể từ khi Petrolimex hoạt động theo mô hình công ty cổ phần (từ ngày 01.12.2011).

  Chủ tịch đoàn điều hành đại hội gồm các ông: Bùi Ngọc Bảo - Chủ tịch Hội đồng quản trị Petrolimex, Trần Văn Thịnh - Tổng giám đốc Petrolimex và Đinh Thái Hương - Chủ tịch Công đoàn Xăng dầu Việt Nam.

  Tham dự đại hội có 212 cổ đông & đại diện cổ đông đại diện cho 1.064.1703876 cổ phần chiếm 99,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

  Đến dự có đại diện lãnh đạo Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương cùng các Ban chức năng của Đảng ủy khối.

  Đại hội đã thực hiện chương trình theo thể lệ pháp luật quy định, thông qua 5 báo cáo và 2 tờ trình của ban lãnh đạo Petrolimex, thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 (như tài liệu đã cung cấp đến các cổ đông tại website www.petrolimex.com.vn/Nhà đầu tư/Đại hội đồng cổ đông).

  Tại đại hội, Tổng giám đốc Petrolimex Trần Văn Thịnh đã trình bày báo cáo kết quả sản xuất - kinh doanh (SX-KD) năm 2013 và kế hoạch năm 2014.

  Báo cáo của Tổng giám đốc Petrolimex được xây dựng trên cơ sở Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam cùng với những đánh giá về tình hình năm 2013, dự báo tình hình năm 2014, các định hướng phát triển Petrolimex trong năm 2014 và các năm tiếp theo.

  Về kết quả SX-KD năm 2013:

  • Doanh thu hợp nhất: 195.927 tỷ đồng.

  • Lợi nhuận sau thuế: 1.579 tỷ đồng (trước thuế: 2.021 tỷ đồng).

  • Hệ số lợi nhuận sau thuế lần lượt trên doanh thu thuần là 0,81%, trên vốn chủ sở hữu (ROE) là 10,66%, trên tổng tài sản (ROA) là 2,75% và hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trên doanh thu thuần là 4,07%.

  Đại hội đồng cổ đông ghi nhận các nỗ lực của ban lãnh đạo Petrolimex, các đơn vị thành viên, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp, đội ngũ cán bộ công nhân viên - người lao động (CBCNV-NLĐ) đã không ngừng nỗ lực vượt khó, đẩy mạnh SX-KD góp phần tích cực vào thành tích chung nói trên của toàn Tập đoàn.

  Riêng về hoạt động kinh doanh xăng dầu, lợi nhuận trước thuế đạt 849 tỷ đồng. Đây là lợi nhuận kinh doanh của Công ty Mẹ - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và 42 công ty con hoạt động theo mô hình công ty TNHH MTV do Công ty Mẹ đầu tư 100% vốn điều lệ, đang hiện diện kinh doanh trực tiếp tại 62/63 tỉnh, thành phố trong cả nước; chịu sự chi phối của Nghị định 84.

  Phân tích về lợi nhuận xăng dầu, Tổng giám đốc Petrolimex nêu rõ 4 nguyên nhân chính: Giá nhập mua xăng dầu thành phẩm năm 2013 thấp hơn 3-4% so với năm 2012; tỷ giá ngoại tệ năm 2013 tương đối ổn định; về chi phí tuy chưa đủ bù đắp chi phí thực tế nhưng định mức phí kinh doanh xăng dầu đã được tính ở mức 860 đồng/lít với xăng dầu sáng và 500 đồng/kg đối với mazút để làm căn cứ tính giá cơ sở; với tần suất tăng/giảm giá 11 lần, 4 lần chỉnh thuế suất nhập khẩu và 10-12 lần điều chỉnh mức chi từ quỹ bình ổn giá xăng dầu - cách điều hành của cơ quan quản lý nhà nước về xăng dầu trong năm 2013 đã được thực hiện sát hơn với sự biến động của giá xăng dầu thế giới, lợi nhuận định mức từng bước được đưa vào trong cơ cấu tính giá cơ sở…theo hướng ngày càng thực hiện đầy đủ hơn các quy định của Nghị định 84 hiện hành.

  Năm 2014, Petrolimex xác định tập trung phát huy các lợi thế so sánh để tiếp tục nâng cao hiệu quả kinh doanh; đặc biệt, tập trung đẩy mạnh hoạt động kinh doanh tại các cửa hàng xăng dầu trên cơ sở phối hợp tốt với các Tổng công ty chuyên ngành (PLC, PGC, Pjico và PGT) gia tăng cung ứng hàng hóa/dịch vụ Petrolimex ngoài xăng dầu; tiếp tục đẩy mạnh khai thác các thị trường ngoài ngành và ở nước ngoài để hỗ trợ cho kinh doanh xăng dầu đang còn nhiều khó khăn. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu của năm 2014, như sau:

  • Sản lượng xăng dầu xuất bán (tại Việt Nam, tại Lào; tái xuất và buôn bán quốc tế của Petrolimex Aviation, Petrolimex Singapore): 9.228.600 m3, tấn.

  • Doanh thu hợp nhất: 200.000 tỷ đồng.

  • Lợi nhuận hợp nhất trước thuế: 2.000 tỷ đồng.

  • Chia cổ tức: 8-10%.

  • Tổng giá trị đầu tư: 891 tỷ đồng.

  Bên cạnh việc bảo đảm an toàn PCCN & VSMT để sản xuất, tiếp tục thực hành tiết kiệm, khẩn trương hoàn thành dự án Egas, đầu tư để triển khai kinh doanh xăng E5 theo lộ trình của Chính phủ, thực hiện tốt các cam kết về an sinh xã hội và trách nhiệm cộng đồng theo nguyên tắc có trọng tâm trọng điểm trên cơ sở nguồn lực hình thành từng năm và việc phát động các phong trào để phát huy sức mạnh của cả tập thể CBCNV-NLĐ như chương trình “Petrolimex với biển đảo Tổ quốc Việt Nam”.

  Về công tác thông tin tuyên truyền, bên cạnh việc công bố thông tin doanh nghiệp theo quy định đối với công ty cổ phần đại chúng, tiếp tục đẩy mạnh tin, bài về các vấn đề công chúng quan tâm tại website www.petrolimex.com.vn, thực hiện minh bạch xăng dầu theo Chỉ thị 11 của Bộ trưởng Bộ Công Thương; tôn vinh điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt và các nỗ lực của tập thể CBCNV-NLĐ Petrolimex trên tất cả các lĩnh vực SX-KD, hoạt động của lãnh đạo Petrolimex cùng các đơn vị thành viên và của các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp trên cơ sở phối hợp với các cơ quan báo chí truyền thông trung ương, chuyên ngành và các địa phương.

  Thay mặt Đoàn chủ tịch, Chủ tịch Hội đồng quản trị Petrolimex Bùi Ngọc Bảo đã giải đáp các ý kiến chất vấn của cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2012, 2013; kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Petrolimex Singapore và Petrolimex Lào; chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2014; lộ trình thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp trong đó đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực kinh doanh xăng dầu; các chính sách của nhà nước dự kiến sẽ được sửa đổi, bổ sung thay thế Nghị định số 84/CP-NĐ sẽ có tác động như thế nào đối với Petrolimex và một số vấn đề khác. Sau khi trả lời chất vấn, các cổ đông đều nhất trí và thống nhất thông qua.

Thông tin khác
 • Xăng dầu giảm giá từ 15h00 ngày 25⁄11⁄2021 Thực hiện các quy định, hướng dẫn, chỉ đạo điều hành của Chính phủ và các cấp có thẩm quyền, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định, từ 15h00 ngày 25⁄11⁄2021, trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut, không trích lập Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng E5RON92; chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 300 đồng⁄lít, các mặt hàng xăng dầu khác không chi. 25th 11
 • Số dư quỹ BO xăng dầu quý III⁄2021 Bộ Công Thương thông tin về số dư quỹ BO xăng dầu quý III⁄2021 để doanh nghiệp và người dân tham khảo. 22th 11
 • Thông tin điều hành xăng dầu ngày 11⁄10⁄2021 Theo Liên Bộ Công Thương - Tài chính, việc điều hành giá xăng dầu nhằm góp phần bảo đảm thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát và bình ổn thị trường năm 2021, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp đang gặp khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng xăng sinh học nhằm bảo vệ môi trường theo chủ trương của Chính phủ. 11th 10
 • Thông tin điều hành xăng dầu từ 15h00 ngày 25⁄9⁄2021 Nhằm hỗ trợ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, hạn chế mức tăng giá xăng dầu, Liên Bộ Công Thương – Tài chính đã thực hiện chi sử dụng liên tục Quỹ BOG ở mức cao. Theo Liên Bộ Công Thương - Tài chính, tại kỳ điều hành xăng dầu ngày 25⁄9⁄2021, nếu không tiếp tục chi Quỹ BOG đối với xăng E5RON92 ở mức 850 đồng⁄lít, giá xăng E5RON92 sẽ tăng 1.423 đồng⁄lít so với giá hiện hành. 25th 09
 • Thông tin điều hành xăng dầu từ 15h00 ngày 10⁄9⁄2021 Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, từ 15h00 ngày 10⁄9⁄2021, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường được điều chỉnh tăng. 10th 09
 • Xăng dầu đồng loạt giảm giá từ 15h00 hôm nay Theo Liên Bộ Công Thương - Tài chính, sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, từ 15h00 hôm nay (ngày 26⁄8⁄2021), giá xăng dầu được điều chỉnh giảm. 26th 08
 • Giá xăng giữ ổn định, giá dầu giảm từ 15h00 ngày 11⁄8⁄2021 Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn, từ 15h00 hôm nay (ngày 11⁄8⁄2021), giá bán các mặt hàng xăng giữ ổn định, giá dầu giảm so với giá hiện hành. 11th 08
 • Thông tin điều hành xăng dầu ngày 12⁄7⁄2021 Từ 15h00 ngày 12⁄7⁄2021, giá xăng dầu được điều chỉnh tăng so với mức giá trước đó. 12th 07
 • Thông tin điều hành xăng dầu từ 15h00 ngày 26⁄6⁄2021 Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, từ 15h00, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường được điều chỉnh tăng. 26th 06
 • Thông tin điều hành xăng dầu ngày 11⁄6⁄2021 Theo đó, từ 15h00 ngày 11⁄6⁄2021, Xăng E5RON92 tăng 622 đồng⁄lít so với giá hiện hành, nếu kỳ điều hành này không chi Quỹ BOG 1.600 đồng⁄lít thì giá sẽ tăng 2.222 đồng⁄lít và giá bán là 20.648 đồng⁄lít). 11th 06
 • Thông cáo báo chí về công bố chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2017
  Thực hiện Quyết định số 24⁄2017⁄QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3134⁄QĐ-BCT ngày 31 tháng 8 năm 2018 về việc kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương (MOIT)
Bản quyền thuộc về Bộ Công Thương
Địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (04) 22202222  Fax:(04) 22202525
Email: bbt@moit.gov.vn Điện thoại: (04) 22205392 Fax: (04) 22205397
Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương" hoặc "http://www.moit.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này

máy đo độ mặn máy đo ph