• Một số thông tin về điều hành xăng dầu ngày 20⁄12⁄2016
  Mức giá mới sau khi điều chỉnh đối với mặt hàng Ron 92 là 17.594 đồng⁄lít

  Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước ngày 20/12/2016 là: 63,451 USD/thùng xăng RON 92; 62,557 USD/thùng dầu diesel 0.05S; 63,782 USD/thùng dầu hỏa; 324,935 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S (Chi tiết tại bảng thống kê giá thành phẩm xăng dầu thế giới 15 ngày gần đây). Như vậy, so với kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 05 tháng 12 năm 2016, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 20 tháng 12 năm 2016 tăng 5,065 USD/thùng xăng RON 92 (tương đương 8,7%); tăng 4,736 USD/thùng dầu diesel 0.05S (tương đương 8,2%); tăng 5,253 USD/thùng dầu hỏa (tương đương 9,0%); tăng 32,576 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S (tương đương 11,1%).

  Giá etanol E100 đưa vào tính giá cơ sở mặt hàng xăng E5 theo Công văn số 1215/BTC-QLG ngày 18 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính về điều hành kinh doanh xăng dầu là 13.833,08 đồng/lít (chưa có thuế GTGT).

  Giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường tại kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 20 tháng 12 năm 2016 chênh lệch so với kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 05 tháng 12 năm 2016 là: cao hơn 1.019 đồng/lít xăng RON 92 (tương đương 5,93%); cao hơn 950 đồng/lít xăng E5 (tương đương 5,60%); cao hơn 761 đồng/lít dầu diesel 0.05S (tương đương 5,89%); cao hơn 824 đồng/lít dầu hỏa (tương đương 7,12%); cao hơn 822 đồng/kg dầu mazut 180CST 3.5S (tương đương 7,93%). So sánh giữa giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường tại kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 20 tháng 12 năm 2016 và giá bán xăng dầu tối đa tại kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 05 tháng 12 năm 2016 thì chênh lệch ở mức: cao hơn 1.519 đồng/lít xăng RON 92 (tương đương 9,11%); cao hơn 1.400 đồng/lít xăng E5 (tương đương 8,47%); cao hơn 1.011 đồng/lít dầu diesel 0.05S (tương đương 7,98%); cao hơn 1.184 đồng/lít dầu hỏa (tương đương 10,56%); cao hơn 1.222 đồng/kg dầu mazut 180CST 3.5S (tương đương 12,26%).

  Thực hiện quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC, Thông tư liên tịch số 90/2016/TTLT-BTC-BCT; thực hiện Công văn số 2804/VPCP-KTTH ngày 05 tháng 12 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ về phương hướng điều hành giá xăng dầu; căn cứ Công văn số 1072/BTC-QLG ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính về điều hành kinh doanh xăng dầu, Công văn số 1215/BTC-QLG ngày 18 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính về điều hành kinh doanh xăng dầu; nhằm mục đích điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, giảm chi phí đầu vào của doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh, hỗ trợ đời sống sinh hoạt của người dân, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định:

  1. Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

  1.1. Giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành.

  1.2. Chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như sau:

  - Xăng khoáng: 600 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 500 đồng/lít);

  - Xăng E5: 600 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 450 đồng/lít);

  - Dầu diesel: 250 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 250 đồng/lít);

  - Dầu hỏa: 450 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 360 đồng/lít);

  - Dầu mazut: 550 đồng/kg (kỳ trước chi sử dụng 400 đồng/kg).

  2. Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như mục 1 nêu trên, giá các mặt hàng xăng dầu điều chỉnh như sau:

  - Xăng RON 92: tăng 919 đồng/lít;

  - Xăng E5: tăng 800 đồng/lít;

  - Dầu diesel 0.05S: tăng 761 đồng/lít;

  - Dầu hỏa: tăng 734 đồng/lít;

  - Dầu mazut 180CST 3.5S: tăng 672 đồng/kg.

  Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá:

  - Xăng RON 92: không cao hơn 17.594 đồng/lít;

  - Xăng E5: không cao hơn 17.322 đồng/lít;

  - Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 13.433 đồng/lít;

  - Dầu hỏa: không cao hơn 11.943 đồng/lít;

  - Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 10.634 đồng/kg.

  3. Thời gian thực hiện

  - Trích lập, chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu: Áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 20 tháng 12 năm 2016.

  - Điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu: Do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quy định nhưng không sớm hơn 15 giờ 00 ngày 20 tháng 12 năm 2016.

  - Kể từ 15 giờ 00 ngày 20 tháng 12 năm 2016, là thời điểm Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố giá cơ sở kỳ công bố cho đến trước ngày Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố giá cơ sở kỳ kế tiếp, việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quyết định phù hợp với các quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, Thông tư Liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC, Thông tư liên tịch số 90/2016/TTLT-BTC-BCT.

  Liên Bộ Công Thương - Tài chính gửi tới các cơ quan thông tin đại chúng để kịp thời đưa thông tin, định hướng dư luận đồng thuận với chủ trương điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước.

Thông tin khác
 • Thông cáo báo chí về công bố chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2017
  Thực hiện Quyết định số 24⁄2017⁄QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3134⁄QĐ-BCT ngày 31 tháng 8 năm 2018 về việc kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương (MOIT)
Bản quyền thuộc về Bộ Công Thương
Địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (04) 22202222  Fax:(04) 22202525
Email: bbt@moit.gov.vn Điện thoại: (04) 22205392 Fax: (04) 22205397
Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương" hoặc "http://www.moit.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này

máy đo độ mặn máy đo ph