Thông cáo báo chí
Thông cáo báo chí về công bố chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2017
Thực hiện Quyết định số 24⁄2017⁄QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3134⁄QĐ-BCT ngày 31 tháng 8 năm 2018 về việc kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
Petrolimex giảm giá xăng dầu trên toàn hệ thống từ 15 giờ ngày 21⁄12⁄2018
Sau giảm, giá xăng E5RON92 được niêm yết 16.787 đồng⁄lít; Xăng RON95-III: không cao hơn 18.141 đồng⁄lít;
Từ 15h chiều 21⁄11, xăng dầu giảm giá mạnh
Cụ thể, từ 15h ngày 21⁄11⁄2018, Xăng E5RON92 giảm 973 đồng⁄lít; Xăng RON95-III giảm 1.093 đồng⁄lít; Dầu diesel 0.05S giảm 907 đồng⁄lít; Dầu hỏa giảm 844 đồng⁄lít; Dầu mazut 180CST 3.5S giảm 508 đồng⁄kg.
Một số thông tin về điều hành giá xăng ngày 05⁄9⁄2017
Trong kỳ điều chỉnh này, giá xăng Ron 92 tăng 306 đồng⁄lít. Ngoài ra, giá các loại xăng, dầu khác như xăng E5, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut 180CST 3.5S cũng đồng loạt điều chỉnh theo xu hướng chung của thế giới.
Một số thông tin về điều hành giá xăng ngày 20⁄7⁄2017
Trong kỳ điều chỉnh này, giá xăng RON 92 được điều chỉnh tăng thêm 357 đồng⁄lít; Xăng E5 tăng 333 đồng⁄lít. Giá các loại dầu cũng có sự biến động.
Một số thông tin về điều hành giá xăng ngày 05⁄7⁄2017
Xăng RON 92 là mặt hàng giảm mạnh nhất trong kỳ điều chỉnh này, với mức giảm 435 đồng⁄lít.
Một số thông tin về điều hành giá xăng ngày 20⁄6⁄2017
Xăng Ron 92 được điều chỉnh giảm mạnh nhất, với 862 đồng⁄lít. Các sản phẩm khác cũng có mức giảm sâu so với kỳ điều chỉnh trước.
Một số thông tin về điều hành giá xăng ngày 05⁄6⁄2017
Ở kỳ điều chỉnh này, xăng RON 92 tăng 303 đồng⁄lít. Các mặt hàng khác cũng tăng tương tự.
Một số thông tin về điều hành xăng dầu ngày 05⁄5⁄2017
Giảm mạnh nhất là xăng E5 với mức giảm 314 đồng⁄lít
Một số thông tin về điều hành xăng dầu ngày 21⁄03⁄2017
Xăng RON 92 giảm mạnh nhất với mức giảm 708 đồng⁄lít.
Một số thông tin về điều hành xăng dầu ngày 18⁄02⁄2017
Như vậy, sau khi điều chỉnh, giá bán lẻ mặt hàng xăng RON 92 sẽ có giá bán mới 18.098 đồng⁄lít, xăng E5 giá 17.818 đồng⁄lít
Một số thông tin về điều hành xăng dầu ngày 03⁄02⁄2017
Trong kỳ điều chỉnh đầu tiên sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, giá xăng được giữ ổn định, trong khi đó giá các loại dầu giảm mạnh, mạnh nhất là dầu mazut 180CST 3.5S với mức giảm 417 đồng⁄kg
Một số thông tin về điều hành xăng dầu ngày 19⁄01⁄2017
Ở lần điều chỉnh này, giá xăng Ron 92 giữ nguyên ở mức 17.594 đồng⁄lít. Giá dầu nhích nhẹ 290 đồng⁄lít đối với diesel.
Một số thông tin về điều hành xăng dầu ngày 04⁄01⁄2017
Trong lần điều chỉnh này, giá xăng Ron92 và E5 không có sự biến động so với lần điều chỉnh trước đó.
Một số thông tin về điều hành xăng dầu ngày 20⁄12⁄2016
Mức giá mới sau khi điều chỉnh đối với mặt hàng Ron 92 là 17.594 đồng⁄lít
Một số thông tin về việc điều hành giá xăng dầu ngày 05⁄12⁄2016
Mức giá mới được áp dụng từ 19h00 ngày 5⁄12⁄2016
Một số thông tin về việc điều hành giá xăng dầu ngày 04⁄11⁄2016
Xăng RON 92, xăng E5 tăng lần lượt là 47 đồng⁄lít, 43 đồng⁄lít. Trong khi đó, giá dầu diesel và dầu hỏa giữ ổn định giá bán so với kỳ điều chỉnh trước.
Một số thông tin về việc điều hành giá xăng dầu ngày 20⁄10⁄2016
16h45 ngày 20⁄10⁄2016, Bộ Công Thương đã có Công văn về việc điều hành giá xăng dầu. Theo đó, sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, xăng RON 92: tăng 441 đồng⁄lít; xăng E5: tăng 392 đồng⁄lít...
Một số thông tin về việc điều hành giá xăng dầu ngày 05⁄10⁄2016
Thực hiện quy định tại Nghị định số 83⁄2014⁄NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 39⁄2014⁄TTLT-BCT-BTC và Thông tư liên tịch số 90⁄2016⁄TTLT-BTC-BCT; với mục đích điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, nhằm giảm chi phí đầu vào của doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh, hỗ trợ đời sống sinh hoạt của người dân, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá các mặt hàng xă
Một số thông tin về việc điều hành giá xăng dầu ngày 20⁄9⁄2016
Thực hiện quy định tại Nghị định số 83⁄2014⁄NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 39⁄2014⁄TTLT-BCT-BTC và Thông tư liên tịch số 90⁄2016⁄TTLT-BTC-BCT; với mục đích điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, nhằm giảm chi phí đầu vào của doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh, hỗ trợ đời sống sinh hoạt của người dân, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá các mặt hàng xă
Một số thông tin về việc điều hành giá xăng dầu ngày 05⁄9⁄2016
Thực hiện quy định tại Nghị định số 83⁄2014⁄NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 39⁄2014⁄TTLT-BCT-BTC và Thông tư liên tịch số 90⁄2016⁄TTLT-BTC-BCT; với mục đích điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, nhằm giảm chi phí đầu vào của doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh, hỗ trợ đời sống sinh hoạt của người dân, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá các mặt hàng xă
Một số thông tin về việc điều hành giá xăng dầu ngày 19⁄8⁄2016
Thực hiện quy định tại Nghị định số 83⁄2014⁄NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 39⁄2014⁄TTLT-BCT-BTC, Thông tư Liên tịch số 90⁄2016⁄TTLT-BTC-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư Liên tịch số 39⁄2014⁄TTLT-BCT-BTC và hướng dẫn của Bộ Tài chính về thuế tiêu thụ đặc biệt quy định tại Nghị định số 100⁄2016⁄NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số đ
Một số thông tin về việc điều hành giá xăng dầu ngày 04⁄8⁄2016
Thực hiện quy định tại Nghị định số 83⁄2014⁄NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 39⁄2014⁄TTLT-BCT-BTC; với mục đích điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, nhằm giảm chi phí đầu vào của doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh, hỗ trợ đời sống sinh hoạt của người dân, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá các mặt hàng xăng dầu. Cụ thể:
Một số thông tin về việc điều hành giá xăng dầu ngày 20⁄7⁄2016
Thực hiện quy định tại Nghị định số 83⁄2014⁄NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 39⁄2014⁄TTLT-BCT-BTC; với mục đích điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, nhằm giảm chi phí đầu vào của doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh, hỗ trợ đời sống sinh hoạt của người dân, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá các mặt hàng xăng dầu. Cụ thể:
Một số thông tin về việc điều hành giá xăng dầu ngày 05⁄7⁄2016
Thực hiện quy định tại Nghị định số 83⁄2014⁄NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 39⁄2014⁄TTLT-BCT-BTC; với mục đích điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, nhằm giảm chi phí đầu vào của doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh, hỗ trợ đời sống sinh hoạt của người dân, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá các mặt hàng xăng dầu. Cụ thể:
Một số thông tin về việc điều hành giá xăng dầu ngày 20⁄6⁄2016
Thực hiện quy định tại Nghị định số 83⁄2014⁄NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 39⁄2014⁄TTLT-BCT-BTC; với mục đích điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, nhằm giảm chi phí đầu vào của doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh, hỗ trợ đời sống sinh hoạt của người dân, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá các mặt hàng xăng dầu như sau:
Một số thông tin về việc điều hành giá xăng dầu ngày 20⁄5⁄2016
Thực hiện quy định tại Nghị định số 83⁄2014⁄NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 39⁄2014⁄TTLT-BCT-BTC; với mục đích điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, nhằm giảm chi phí đầu vào của doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh, hỗ trợ đời sống sinh hoạt của người dân, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá các mặt hàng xăng dầu. Cụ thể:
Một số thông tin về việc điều hành giá xăng dầu ngày 05⁄5⁄2016
Thực hiện quy định tại Nghị định số 83⁄2014⁄NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 39⁄2014⁄TTLT-BCT-BTC; với mục đích góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, nhằm giảm chi phí đầu vào của doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh, hỗ trợ đời sống sinh hoạt của người dân, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá các mặt hàng xăng dầu. Cụ thể
Một số thông tin về việc điều hành giá xăng dầu ngày 20⁄4⁄2016
Thực hiện quy định tại Nghị định số 83⁄2014⁄NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 39⁄2014⁄TTLT-BCT-BTC; với mục đích góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, nhằm giảm chi phí đầu vào của doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh, hỗ trợ đời sống sinh hoạt của người dân, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá các mặt hàng xăng dầu. Cụ thể:
Một số thông tin về việc điều hành giá xăng dầu ngày 05⁄4⁄2016
Thực hiện quy định tại Nghị định số 83⁄2014⁄NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 39⁄2014⁄TTLT-BCT-BTC; với mục đích góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, nhằm giảm chi phí đầu vào của doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh, hỗ trợ đời sống sinh hoạt của người dân, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá các mặt hàng xăng dầu. Cụ thể như sau:
Một số thông tin về việc điều hành giá xăng dầu ngày 21⁄3⁄2016
Thực hiện quy định tại Nghị định số 83⁄2014⁄NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 39⁄2014⁄TTLT-BCT-BTC và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ ngày 18 tháng 3 năm 2016 về mức thuế nhập khẩu trong giá cơ sở điều hành giá bán xăng dầu, ngày 21 tháng 3 năm 2016 về phương hướng điều hành giá xăng dầu; để giá bán xăng dầu trong nước tiệm cận với giá thành phẩm xăng dầu thế giới, nhằm hỗ trợ chi phí đầu vào của doanh nghiệp sản xuất va
Một số thông tin về việc điều hành giá xăng dầu ngày 04⁄3⁄2016
Thực hiện quy định tại Nghị định số 83⁄2014⁄NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 39⁄2014⁄TTLT-BCT-BTC, nhằm điều hành giá bán xăng dầu trong nước góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, phù hợp diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới, góp phần giảm chi phí đầu vào của doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh, hỗ trợ đời sống sinh hoạt của người dân, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định giữ ổn định giá bán các mặt hàng xăng dầu. C
Một số thông tin về việc điều hành giá xăng dầu ngày 19⁄01⁄2016
Thực hiện quy định tại Nghị định số 83⁄2014⁄NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 39⁄2014⁄TTLT-BCT-BTC; nhằm điều hành giá bán xăng dầu trong nước phù hợp diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới, góp phần giảm chi phí đầu vào của doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh, hỗ trợ đời sống sinh hoạt của người dân, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giảm giá các mặt hàng xăng dầu. Cụ thể:
Một số thông tin về việc điều hành giá xăng dầu ngày 04⁄01⁄2016
Thực hiện quy định tại Nghị định số 83⁄2014⁄NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 39⁄2014⁄TTLT-BCT-BTC và Luật số 70⁄2014⁄QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt; nhằm điều hành giá bán xăng dầu trong nước phù hợp diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới, góp phần giảm chi phí đầu vào của doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh, hỗ trợ đời sống sinh hoa
Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD tháng 11 năm 2015
Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa có thông cáo báo chí về Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 11 năm 2015. Cụ thể:
Một số thông tin về việc điều hành giá xăng dầu ngày 03⁄12⁄2015
Thực hiện quy định tại Nghị định số 83⁄2014⁄NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 39⁄2014⁄TTLT-BCT-BTC; căn cứ Nghị quyết số 79⁄NQ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2015, công văn số 17444⁄BTC-QLG ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài chính về việc áp dụng tỷ giá ngoại tệ tính thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt trong giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu theo quy định của pháp luật về thu
Đóng hầm dẫn dòng, tích nước hồ chứa Công trình nhà máy thủy điện Huội Quảng
Đúng 9h sáng ngày 01⁄12⁄2015, tại xã Khoen On, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã đóng hầm dẫn dòng thành công, chính thức tích nước hồ chưa để chuẩn bị phát điện tổ máy số 1 Công trình thủy điện Huội Quảng.
EVN triển khai tháng "Tri ân khách hàng” – tháng 12⁄2015
Ngày 23⁄11⁄2015, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện các hoạt động trong tháng “Tri ân khách hàng” – tháng 12⁄2015, với sự tham dự của 09 Tổng công ty trực thuộc, 107 các Công ty Điện lực địa phương và các đơn vị thành viên khác. Đây là hoạt động thiết thực để hướng tới kỷ niệm 61 năm Ngày truyền thống Ngành Điện lực Việt Nam 21⁄12⁄1954 - 21⁄12⁄2015.
Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD tháng 10 năm 2015
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có thông cáo báo chí về Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 10 năm 2015.
Liên bộ Công Thương - Tài chính điều hành giá xăng dầu ngày 22⁄11⁄2014
Ngày 22⁄11⁄2014, Bộ Công Thương đã ra thông tin về việc điều hành giá xăng dầu trong thời điểm hiện tại. Theo đó, liên Bộ Công Thương-Tài chính đã có công văn yêu cầu các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu điều chỉnh giảm giá bán các mặt hàng xăng, dầu: do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quy định nhưng không muộn hơn 11 giờ 00 ngày 22 tháng 11 năm 2014.
Tháng 10⁄2014: Sản lượng điện toàn hệ thống tháng 10 đạt 12,68 tỷ kWh
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa thông báo tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 10 năm 2014. Theo đó, trong tháng 10 năm 2014, EVN đã nỗ lực cung cấp đủ điện, ổn định, an toàn phục vụ phát triển kinh tế xã hội, các sự kiện văn hóa, chính trị và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Hệ thống điện vận hành liên tục, tối ưu, có dự phòng.
Giá xăng giảm lần đầu tiên sau khi Nghị định 83⁄2014⁄NĐ-CP có hiệu lực
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) vừa chính thức thông báo giảm giá xăng dầu từ 11 giờ 00 ngày 07⁄11⁄2014. Theo đó, giá xăng RON 95, RON 92 giảm 950 đồng, giảm sâu nhất trong những lần điều chỉnh giá vừa qua. Các mặt hàng khác như dầu Mazut, Diezen cũng giảm mạnh.
Giá xăng dầu tiếp tục giảm sâu từ 18h00 ngày 23⁄10⁄2014
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) vừa thông báo chính thức giảm mạnh giá xăng dầu từ 18h00 ngày 23⁄10⁄2014. Theo đó, xăng RON 95, xăng RON 92, xăng sinh học E5 RON 92 giảm 550 đồng⁄lít. Các mặt hàng khác như dầu Diezen, Dầu hỏa, Mazút cũng giảm mạnh.
Giá xăng dầu giảm mạnh từ 12 giờ 00 ngày 13⁄10⁄2014
Ngày 13⁄10⁄2014, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chính thức giảm giá xăng dầu; theo đó, mức giá mới như sau:
Giá xăng RON 92 giảm 150 đồng mỗi lít
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) thông báo, giá xăng dầu chính thức giảm giảm từ 15 giờ 00 ngày 30⁄9⁄2014. Theo đó, giá xăng RON 92 giảm 150 đồng mỗi lít. Các mặt hàng khác như RON 95, E5 cũng được điều chỉnh. Đặc biệt, giá dầu diezen 0,05S giảm mạnh với 380 đồng⁄lít, từ 21.500 đồng xuống còn 21.120 đồng một lít.
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giảm giá dầu từ 15 giờ 00 ngày 19⁄9⁄2014
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chính thức giảm giá dầu; theo đó, mức giá mới như sau:
Giá xăng tiếp tục giảm 30 đồng⁄1 lít từ 18h00 ngày 9⁄9⁄2014
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chính thức giảm giá xăng dầu; theo đó, mức giá mới như sau:
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giảm giá xăng dầu từ 12 giờ 00 ngày 29⁄8⁄2014
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chính thức giảm giá xăng dầu từ 12 giờ 00 ngày 29⁄8⁄2014.
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giảm giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 18⁄8⁄2014
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) vừa có công bố chính thức giảm giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 18⁄8⁄2014.
Petrolimex: Công bố Kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014
Ngày 14⁄8⁄2014 Người được ủy quyền công bố thông tin Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex⁄Tập đoàn) Lưu Văn Tuyển đã gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014 của Công ty Mẹ - “Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam” và báo cáo hợp nhất của toàn Tập đoàn. Các báo cáo tài chính được lập theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam hiện hành và các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung tại Việt Nam.
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giảm giá xăng dầu từ 16 giờ 00 ngày 07⁄8⁄2014
Ngày 07⁄8⁄2014, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chính thức giảm giá xăng dầu.
Giá bán xăng sinh học E5 RON 92 tại Quảng Ngãi
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chính thức quy định giá bán lẻ xăng sinh học E5 RON 92 có hiệu lực từ 00 giờ ngày 01.8.2014 cho đến khi có thông báo mới, như sau:
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam công bố giá bán lẻ ưu đãi dầu điêzen
Từ 00 giờ 00 ngày 01.8.2014, chương trình khuyến mại tại 143 cửa hàng xăng dầu (CHXD) trên trục Quốc lộ 1A từ Thanh Hóa đến Ninh Thuận của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chính thức có hiệu lực.
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giảm giá xăng, điêzen, dầu hỏa từ 14 giờ 00 ngày 28⁄7⁄2014
Hà Nội, ngày 28⁄07⁄2014, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chính thức giảm giá xăng, điêzen, dầu hỏa; theo đó, mức giá mới như sau:
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giảm giá dầu từ 17 giờ 00 ngày 18⁄7⁄2014
Hà Nội, ngày 18⁄7⁄2014. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chính thức giảm giá dầu; theo đó, mức giá mới như sau:
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tăng giá xăng dầu từ 20 giờ 00 ngày 07.7.2014
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chính thức tăng giá xăng dầu; theo đó, mức giá mới như sau:
Từ ngày 1⁄9: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam chính thức triển khai kinh doanh xăng E5 RON 92 tại Quảng Ngãi
Ngày 25⁄6⁄2014 lãnh đạo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex⁄Tập đoàn) chính thức ban hành văn bản số 0799⁄PLX-KD chỉ đạo Công ty TNHH MTV Xăng dầu Quảng Ngãi (Petrolimex Quảng Ngãi) triển khai kinh doanh xăng E5 RON 92 không muộn hơn ngày 01⁄9⁄2014 (sau đây gọi tắt là “VB 0799”).
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tăng giá xăng, dầu hỏa, mazút từ 20 giờ 00 ngày 23.6.2014
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chính thức tăng giá xăng, dầu hỏa, mazút; theo đó, mức giá mới như sau:
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giảm giá điêzen, dầu hỏa từ 20 giờ 00 ngày 12.6.2014
Hà Nội, ngày 12.6.2014. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chính thức giảm giá điêzen, dầu hỏa; theo đó, mức giá mới như sau:
Thông cáo báo chí ra mắt chuyên trang Công khai, minh bạch hoạt động kinh doanh điện, xăng dầu
Để phát huy hiệu quả của Chỉ thị số 11⁄CT-BCT ngày 22⁄4⁄2014 về việc tăng cường công khai, minh bạch đối với hoạt động kinh doanh điện, xăng dầu, Bộ Công Thương chính thức ra mắt Chuyên trang công khai, minh bạch hoạt động kinh doanh điện, xăng dầu trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương tại địa chỉ: http:⁄⁄minhbach.vecita.gov.vn.
Thông cáo báo chí 20 năm đường dây 500 kV Bắc Nam
Vào thời kỳ đầu những năm 90 của thế kỷ 20, khu vực miền Nam với một khu vực kinh tế năng động, nhu cầu sử dụng điện là rất lớn, luôn đối mặt với tình trạng thiếu điện.
Petrolimex công bố Kết quả hoạt động kinh doanh Quý I năm 2014
Ngày 15.5.2014 Người được ủy quyền công bố thông tin Petrolimex Lưu Văn Tuyển đã gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước báo cáo tài chính Quý I⁄2014 của Công ty Mẹ - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và hợp nhất toàn Tập đoàn.
Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 4 năm 2014
I. Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD tháng 4 năm 2014:
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam điều chỉnh giá xăng dầu từ 12 giờ 00 ngày 22.4.2014
Hà Nội, ngày 22.4.2014. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chính thức điều chỉnh giá xăng dầu; theo đó, mức giá mới như sau:
Thông cáo báo chí công bố giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2012
Bộ Công Thương công bố các nội dung về giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2012 của EVN như sau:
  • Thông cáo báo chí về công bố chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2017
    Thực hiện Quyết định số 24⁄2017⁄QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3134⁄QĐ-BCT ngày 31 tháng 8 năm 2018 về việc kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương (MOIT)
Bản quyền thuộc về Bộ Công Thương
Địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (04) 22202222  Fax:(04) 22202525
Email: bbt@moit.gov.vn Điện thoại: (04) 22205392 Fax: (04) 22205397
Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương" hoặc "http://www.moit.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này

máy đo độ mặn máy đo ph