Tin ngành Xăng dầu
Số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu Quý II⁄2022
Bộ Công Thương thông tin về tình hình trích lập, chi sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu Quý II năm 2022 để doanh nghiệp và người dân tham khảo.
Thông tin điều hành xăng dầu ngày 21⁄02⁄2022
Nhằm hỗ trợ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân, hạn chế mức tăng giá xăng dầu, trong các kỳ điều hành gần đây, Liên Bộ Công Thương – Tài chính đã thực hiện chi sử dụng Quỹ BOG cho các mặt hàng xăng và dầu với mức chi từ 200-400 đồng⁄lít.
Thông tin điều hành xăng dầu ngày 11⁄02⁄2022
Kỳ điều hành lần này, trước diễn biến tăng giá liên tục của các mặt hàng xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới, Liên Bộ Công Thương - Tài Chính quyết định thực hiện trích lập và sử dụng Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng dầu một cách hợp lý để bảo đảm giá xăng dầu trong nước bám sát diễn biến của giá xăng dầu thế giới, góp phần bảo đảm thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát và bình ổn thị trường ngay từ đầu năm 2022.
Xăng dầu giảm giá từ 15h00 ngày 25⁄11⁄2021
Thực hiện các quy định, hướng dẫn, chỉ đạo điều hành của Chính phủ và các cấp có thẩm quyền, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định, từ 15h00 ngày 25⁄11⁄2021, trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut, không trích lập Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng E5RON92; chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 300 đồng⁄lít, các mặt hàng xăng dầu khác không chi.
Số dư quỹ BO xăng dầu quý III⁄2021
Bộ Công Thương thông tin về số dư quỹ BO xăng dầu quý III⁄2021 để doanh nghiệp và người dân tham khảo.
Thông tin điều hành xăng dầu ngày 11⁄10⁄2021
Theo Liên Bộ Công Thương - Tài chính, việc điều hành giá xăng dầu nhằm góp phần bảo đảm thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát và bình ổn thị trường năm 2021, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp đang gặp khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng xăng sinh học nhằm bảo vệ môi trường theo chủ trương của Chính phủ.
Thông tin điều hành xăng dầu từ 15h00 ngày 25⁄9⁄2021
Nhằm hỗ trợ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, hạn chế mức tăng giá xăng dầu, Liên Bộ Công Thương – Tài chính đã thực hiện chi sử dụng liên tục Quỹ BOG ở mức cao. Theo Liên Bộ Công Thương - Tài chính, tại kỳ điều hành xăng dầu ngày 25⁄9⁄2021, nếu không tiếp tục chi Quỹ BOG đối với xăng E5RON92 ở mức 850 đồng⁄lít, giá xăng E5RON92 sẽ tăng 1.423 đồng⁄lít so với giá hiện hành.
Thông tin điều hành xăng dầu từ 15h00 ngày 10⁄9⁄2021
Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, từ 15h00 ngày 10⁄9⁄2021, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường được điều chỉnh tăng.
Xăng dầu đồng loạt giảm giá từ 15h00 hôm nay
Theo Liên Bộ Công Thương - Tài chính, sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, từ 15h00 hôm nay (ngày 26⁄8⁄2021), giá xăng dầu được điều chỉnh giảm.
Giá xăng giữ ổn định, giá dầu giảm từ 15h00 ngày 11⁄8⁄2021
Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn, từ 15h00 hôm nay (ngày 11⁄8⁄2021), giá bán các mặt hàng xăng giữ ổn định, giá dầu giảm so với giá hiện hành.
Thông tin điều hành xăng dầu ngày 12⁄7⁄2021
Từ 15h00 ngày 12⁄7⁄2021, giá xăng dầu được điều chỉnh tăng so với mức giá trước đó.
Thông tin điều hành xăng dầu từ 15h00 ngày 26⁄6⁄2021
Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, từ 15h00, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường được điều chỉnh tăng.
Thông tin điều hành xăng dầu ngày 11⁄6⁄2021
Theo đó, từ 15h00 ngày 11⁄6⁄2021, Xăng E5RON92 tăng 622 đồng⁄lít so với giá hiện hành, nếu kỳ điều hành này không chi Quỹ BOG 1.600 đồng⁄lít thì giá sẽ tăng 2.222 đồng⁄lít và giá bán là 20.648 đồng⁄lít).
Quỹ bình ổn xăng dầu Quý I⁄2021
Bộ Công Thương thông tin về Quỹ bình ổn xăng dầu Quý I⁄2021.
Thông tin điều hành xăng dầu ngày 12⁄5⁄2021
Theo đó, từ 15h00 ngày 12⁄5⁄2021, Xăng E5RON92 không cao hơn 18.426 đồng⁄lít (tăng 438 đồng⁄lít); Xăng RON95-III không cao hơn 19.531 đồng⁄lít (tăng 370 đồng⁄lít); Dầu diesel 0.05S không cao hơn 14.774 đồng⁄lít (tăng 446 đồng⁄lít); Dầu hỏa không cao hơn 13.825 đồng⁄lít (tăng 566 đồng⁄lít); Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 14.279 đồng⁄kg (tăng 256 đồng⁄kg).
Thông tin điều hành xăng dầu từ 15h00 ngày 27⁄4⁄2021
Theo đó, từ 15h00 ngày 27⁄4⁄2021, Xăng E5RON92 không cao hơn 17.988 đồng⁄lít (tăng 182 đồng⁄lít, nếu kỳ điều hành này không chi Quỹ BOG 1.900 đồng⁄lít thì giá sẽ tăng 2.082 đồng⁄lít và giá bán là 19.888 đồng⁄lít); Xăng RON95-III không cao hơn 19.161 đồng⁄lít (tăng 191 đồng⁄lít, nếu không chi Quỹ BOG 1.050 đồng⁄lít thì giá sẽ tăng 1.241 đồng⁄lít và giá bán là 20.211 đồng⁄lít); Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 14.328 đồng&fra
Xăng dầu giảm giá từ 16h30 ngày 12⁄4⁄2021
Tại kỳ điều hành xăng dầu ngày 12⁄4⁄2021, sau khi thực hiện việc chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, từ 16h30, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường được điều chỉnh giảm.
Giá dầu giảm từ 15h00 ngày 27⁄3⁄2021
Cụ thể, từ 15h00 ngày 27⁄3⁄2021, Xăng E5RON92 tăng 129 đồng⁄lít, nếu kỳ điều hành này không chi Quỹ BOG 1.900 đồng⁄lít thì giá sẽ tăng 2.029 đồng⁄lít và giá bán là 19.751 đồng⁄lít. Xăng RON95-III: không cao hơn 19.046 đồng⁄lít (tăng 165 đồng⁄lít, nếu không chi Quỹ BOG 1.050 đồng⁄lít thì giá sẽ tăng 1.215 đồng⁄lít và giá bán là 20.096 đồng⁄lít). Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 14.243 đồng⁄lít (giảm 158 đồng⁄lít, nếu k
Thông tin điều hành xăng dầu từ 15h00 ngày 25⁄02⁄2021
Theo Công văn điều hành xăng dầu ngày 25⁄2⁄2021, Quỹ BOG chi sử dụng đối với các mặt hàng xăng dầu ở mức: E5RON92 ở mức 2.000 đồng⁄lít (kỳ trước chi 1.729 đồng⁄lít), xăng RON95 ở mức 1.150 đồng⁄lít (kỳ trước chi 847 đồng⁄lít), dầu diesel ở mức 850 đồng⁄lít (kỳ trước chi 643 đồng⁄lít), dầu hỏa chi ở mức 900 đồng⁄lít (kỳ trước chi 635 đồng⁄lít); dầu mazut ở mức 800 đồng⁄kg (kỳ trước chi 603 đồng⁄kg).
Thông tin điều hành xăng dầu ngày 26⁄1
Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau: Xăng E5RON92 tăng 361 đồng⁄lít, Xăng RON95-III tăng 340 đồng⁄lít, Dầu diesel 0.05S tăng 395 đồng⁄lít, Dầu hỏa tăng 350 đồng⁄lít, Dầu mazut 180CST 3.5S tăng 350 đồng⁄kg.
Xăng giảm giá từ 15h ngày 27⁄10⁄2020
Theo Liên Bộ Công Thương - Tài chính, từ 15h00 ngày 27⁄10⁄2020, Xăng E5RON92 giảm 159 đồng⁄lít; Xăng RON95-III giảm 182 đồng⁄lít so với giá hiện hành.
Tình hình trích, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ bình ổn xăng dầu Quý III⁄2020
Thực hiện việc công khai, minh bạch thông tin về xăng dầu theo quy định tại Nghị định 83⁄2014⁄NĐ-CP, Bộ Công Thương thông tin về tình hình trích, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ bình ổn xăng dầu Quý III⁄2020.
Tình hình trích, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ bình ổn xăng dầu Quý II⁄2020
Thực hiện việc công khai, minh bạch thông tin về xăng dầu theo quy định tại Nghị định 83⁄2014⁄NĐ-CP, Bộ Công Thương thông tin về tình hình trích, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ bình ổn xăng dầu Quý II⁄2020.
Tổng hợp tình hình trích, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu Quý I⁄2020
Tình hình trích, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu Quý I⁄2020
Giá xăng dầu tiếp tục giảm từ 15h00 ngày 13⁄4⁄2020
Theo thông tin từ Liên Bộ Công Thương - Tài chính, từ 15h00 ngày 13⁄4⁄2020, mức giá xăng dầu giảm giá cụ thể như sau: Xăng E5RON92 giảm 613 đồng⁄lít; Xăng RON95-III giảm 621 đồng⁄lít; Dầu diesel 0.05S giảm 436 đồng⁄lít; Dầu hỏa giảm 502 đồng⁄lít; Dầu mazut 180CST 3.5S giảm 126 đồng⁄kg.
Xăng dầu giảm giá từ 15h ngày 16⁄8⁄2019
Theo đó, từ 15h ngày 16⁄8⁄2019, Xăng E5RON92 giảm 544 đồng⁄lít; Xăng RON95-III giảm 514 đồng⁄lít; Dầu diesel 0.05S giảm 519 đồng⁄lít; Dầu hỏa giảm 570 đồng⁄lít; Dầu mazut 180CST 3.5S giảm 1.855 đồng⁄kg.
Giảm giá xăng từ 15h ngày 01⁄8⁄2019
Theo Liên Bộ Công Thương - Tài chính, từ 15h ngày 01⁄8⁄2019, Xăng E5RON92 giảm 377 đồng⁄lít và Xăng RON95-III giảm 316 đồng⁄lít.
Xăng dầu tăng giá từ 16h00 ngày 02⁄5⁄2019
Theo thông tin điều hành xăng dầu ngày 02⁄5⁄2019, từ 16h00, Xăng E5RON92 tăng 985 đồng⁄lít; Xăng RON95-III tăng 956 đồng⁄lít; Dầu diesel 0.05S tăng 311 đồng⁄lít; Dầu hỏa tăng 363 đồng⁄lít; Dầu mazut 180CST 3.5S tăng 385 đồng⁄kg.
Thông tin điều hành xăng dầu ngày 17⁄4⁄2019
Theo Liên Bộ Công Thương - Tài chính, từ 15h ngày 17⁄4⁄2019, xăng E5RON92 tăng 1.115 đồng⁄lít; xăng RON95-III: tăng 1.202 đồng⁄lít; dầu diesel 0.05S: tăng 297 đồng⁄lít; dầu hỏa: tăng 291 đồng⁄lít; dầu mazut 180CST 3.5S: tăng 407 đồng⁄kg.
Giữ ổn định giá các mặt hàng xăng dầu
Theo thông tin điều chỉnh xăng dầu ngày 18⁄3⁄2019, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định giữ ổn định giá các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường.
Xăng dầu tiếp tục giảm giá
Trong kỳ điều chỉnh vào 15h hôm nay (21⁄12⁄2018), giá Xăng E5RON92 tiếp tục được điều chỉnh giảm 394 đồng⁄lít;Xăng RON95-III: giảm 318 đồng⁄lít. Các loại Dầu diesel 0.05S; Dầu hỏa; Dầu mazut 180CST 3.5S có mức giảm tương ứng.
Giá xăng dầu được điều chỉnh từ 15h chiều nay
Theo đó, xăng E5 RON92 có giá 20.231 đồng⁄lít, tăng 320 đồng⁄ lít so với mức giá cũ. Xăng RON95-III: có giá 21.770 đồng⁄lít, tăng 293 đồng⁄ lít so với kỳ điều chỉnh trước đó.
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam điều chỉnh giá bán trên toàn hệ thống
15h ngày 22⁄8⁄2018, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex⁄Tập đoàn - mã chứng khoán: PLX) chính thức điều chỉnh giá dầu; theo đó, mức giá mới như sau:
Giá xăng tiếp tục được giữ ổn định
Sau khi thực hiện trích lập và sử dụng Quỹ Bình ổn, giá các mặt hàng xăng được giữ ổn định ở mức 19.611 đồng⁄lít đối với xăng E5 RON92 và 21.177 đồng⁄lít đối với xăng RON95-III. Cùng với đó, giá một số mặt hàng dầu cũng có mức giảm đáng kể.
Giữ ổn định giá các mặt hàng xăng
Trong kỳ điều chỉnh ngày hôm nay, 07⁄8⁄2018, giá các mặt hàng xăng được giữ ổn định, giá dầu tăng nhẹ, mức tăng cao nhất là 296 đồng⁄ lít đối với mặt hàng Dầu diesel 0.05S.
Giữ ổn định giá các mặt hàng xăng dầu
Tại kỳ điều hành xăng dầu ngày 07⁄6⁄2018, Liên Bộ Công Thương - Tài chính thông báo giữ ổn định giá các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường.
Thông tin điều hành xăng dầu ngày 08⁄5⁄2018
Theo đó, từ 15h ngày 08⁄5, Xăng E5 RON92 tăng 508 đồng⁄lít; Xăng RON95-III tăng 411 đồng⁄lít; Dầu diesel 0.05S tăng 373 đồng⁄lít; Dầu hỏa tăng 336 đồng⁄lít; Dầu mazut 180CST 3.5S tăng 399 đồng⁄kg.
Giữ ổn định giá xăng, tăng giá dầu
Theo đó, kể từ 15h ngày 23⁄4⁄2018, Xăng E5 RON92 và Xăng RON95-III giữ ổn định giá; Dầu diesel 0.05S: tăng 380 đồng⁄lít; Dầu hỏa: tăng 500 đồng⁄lít.
Điều chỉnh giá các mặt hàng xăng dầu kể từ 15h00 ngày 07⁄4⁄2018
Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, kể từ 15h00 ngày 07⁄4⁄2018, giá các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường điều chỉnh như sau: E5 RON92: tăng 592 đồng⁄lít; Dầu diesel 0.05S: tăng 638 đồng⁄lít; Dầu hỏa: tăng 521 đồng⁄lít; Dầu mazut 180CST 3.5S: tăng 425 đồng⁄kg.
Tiếp tục giữ ổn định các mặt hàng xăng dầu
Liên bộ Tài chính Công Thương chiều nay công bố tiếp tục giữ ổn định giá các mặt hàng xăng dầu bằng việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu. Như vậy, từ 15h chiều nay 23⁄3⁄2018, giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.340 đồng⁄lít; Dầu diesel 0.05S không cao hơn 15.716 đồng⁄lít...
Giữ ổn định giá các mặt hàng xăng dầu
Như vậy, từ 15h chiều ngày 8⁄3, giá các mặt hàng xăng dầu giữ ở mức 18.340 đồng một lít với xăng E5 RON92; Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 15.716 đồng⁄lít; Dầu hỏa: không cao hơn 14.560 đồng⁄lít còn dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 12.528 đồng⁄kg.
Tăng giá xăng, dầu từ 15h ngày 20⁄11
Trong đó, Xăng RON 92: tăng 434 đồng⁄lít; Xăng E5: tăng 385 đồng⁄lít; Dầu diesel 0.05S: tăng 408 đồng⁄lít; Dầu hỏa: tăng 419 đồng⁄lít; Dầu mazut 180CST 3.5S: tăng 473 đồng⁄kg.
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam điều chỉnh giá xăng dầu trên toàn hệ thống từ 15 giờ ngày 05⁄9
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex⁄Tập đoàn) vừa phát đi thông cáo báo chí về việc điều chỉnh giá xăng dầu; theo đó, mức giá mới như sau:
Xăng Ron 92 tăng 357 đồng⁄lít từ 15h hôm nay
Sau khi điều chỉnh, giá xăng Ron 92 được Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) niêm yết ở mức 16.426 đồng⁄lít. Các loại xăng, dầu khác cũng có sự điều chỉnh tăng sau hai lần giảm giá liên tục.
Ước tồn Quỹ BOG tại Petrolimex trước thời điểm tăng giá xăng dầu 15 giờ ngày 20.7.2017 là 2.690 tỷ đồng
Phó tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex⁄Tập đoàn) Nguyễn Văn Sự vừa ban hành Quyết định số 391⁄PLX-QĐ-TGĐ ngày 20.7.2017 về tăng giá xăng dầu - chi tiết xem TCBC đã phát hành.
Ước tồn Quỹ BOG tại Petrolimex trước thời điểm điều chỉnh giá xăng dầu 17 giờ ngày 05.7.2017 là 2.576 tỷ đồng
Phó tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex⁄Tập đoàn) Phạm Đức Thắng vừa ban hành Quyết định số 341⁄PLX-QĐ-TGĐ ngày 05.7.2017 về điều chỉnh giá xăng dầu - chi tiết xem TCBC đã phát hành.
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giảm giá xăng dầu trên toàn hệ thống
Đây là kỳ điều chỉnh với mức giảm mạnh nhất kể từ đầu năm tới nay.
Ước tồn Quỹ BOG tại Petrolimex trước thời điểm giảm giá xăng dầu 15 giờ ngày 20.6.2017 là 2.476 tỷ đồng
Phó tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex⁄Tập đoàn) Phạm Đức Thắng vừa ban hành Quyết định số 304⁄PLX-QĐ-TGĐ ngày 20.6.2017 về giảm giá xăng dầu - chi tiết xem TCBC đã phát hành.
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tăng giá xăng dầu từ 15h hôm nay
Với mức điều chỉnh mới, xăng Ron 92 được điều chỉnh tăng 303 đồng⁄lít; xăng E5 tăng 283 đồng⁄lít.
Petrolimex thông báo mức giá xăng mới
Mức giá mới có hiệu lực từ thời điểm 15 giờ 00 ngày 20 tháng 5 năm 2017 cho đến khi có thông cáo báo chí (TCBC) mới.
Xăng, dầu đồng loạt giảm giá từ 15h00 ngày 20⁄5
Cụ thể, Xăng RON 92: giảm 211 đồng⁄lít; Xăng E5: giảm 197 đồng⁄lít; Dầu diesel 0.05S: giảm 343 đồng⁄lít; Dầu hỏa: giảm 261 đồng⁄lít; Dầu mazut 180CST 3.5S: giảm 6 đồng⁄kg.
Petrolimex giảm giá xăng trên phạm vi toàn quốc
Với mức giá này, E5 giảm thêm 314 đồng⁄lít ở mức 17.068 đồng⁄lít;, còn xăng Ron92 giảm 309 đồng⁄lít, niêm yết ở mức 17.274 đồng⁄lít.
Ước tồn Quỹ BOG tại Petrolimex trước thời điểm tăng giá xăng dầu 15 giờ ngày 05.5.2017 là 2.140 tỷ đồng
Phó tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex⁄Tập đoàn) Phạm Đức Thắng vừa ban hành Quyết định số 229⁄PLX-QĐ-TGĐ ngày 05.5.2017 về giảm giá xăng dầu - chi tiết xem TCBC đã phát hành.
Xăng dầu đồng loạt giảm giá từ 15h hôm nay
Giảm mạnh nhất là xăng E5 với mức giảm 314 đồng⁄lít, còn xăng A92 giảm 309 đồng.
Petrolimex giảm giá xăng dầu từ 15 giờ 00 hôm nay
Với mức giảm 81 đồng⁄lít, giá xăng Ron 92 sau kỳ điều chỉnh này có giá 17.233 đồng⁄lít.
Một số thông tin về điều hành xăng dầu ngày 05⁄04⁄2017
Trong kỳ điều chỉnh này, Dầu diesel giảm mạnh nhất, với 369 đồng⁄lít.
Quỹ bình ổn xăng dầu còn trên 1.777 tỷ đồng
Quỹ bình ổn xăng dầu tính đến hết 31⁄01⁄2017 còn 1.777.299.309.972 đồng.
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam điều chỉnh giá xăng, dầu
Mức điều chỉnh được áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 18⁄02⁄2017
Ước tồn Quỹ BOG tại Petrolimex trước thời điểm tăng giá xăng dầu 15 giờ ngày 18.02.2017 là 1.817 tỷ đồng
Phó tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex⁄Tập đoàn) Phạm Đức Thắng vừa ban hành Quyết định số 080⁄PLX-QĐ-TGĐ ngày 18.02.2017 về tăng giá xăng dầu - chi tiết xem TCBC đã phát hành.
Petrolimex giảm giá dầu từ 16h00 hôm nay
Giảm mạnh nhất là dầu mazut 180CST 3.5S với mức giảm 417 đồng⁄kg.
Ước tồn Quỹ BOG tại Petrolimex trước thời điểm giảm giá dầu 16 giờ ngày 03.02.2017 là 1.821 tỷ đồng
Phó tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex⁄Tập đoàn) Trần Ngọc Năm vừa ban hành Quyết định số 057⁄PLX-QĐ-TGĐ ngày 03.02.2017 về giảm giá dầu - chi tiết xem TCBC đã phát hành.
Petrolimex bắt đầu niêm yết giá bán mới với mặt hàng dầu
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam chính thức điều chỉnh giá dầu bắt đầu từ 15 giờ 00 ngày 19⁄01⁄2017
Ước tồn Quỹ BOG tại Petrolimex trước thời điểm tăng giá dầu 15h ngày 19⁄01⁄2017 là 1.790 tỷ đồng
Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex⁄Tập đoàn) Trần Văn Thịnh vừa ban hành Quyết định số 042⁄PLX-QĐ-TGĐ ngày 19.01.2017 về tăng giá dầu - chi tiết xem TCBC đã phát hành.
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam công bố giá xăng RON 95-IV và tăng giá dầu từ 16 giờ 00 ngày 04.01.2017
Hà Nội, ngày 04.01.2017, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex⁄Tập đoàn) chính thức công bố giá xăng RON 95-IV và tăng giá dầu; theo đó, mức giá mới như sau:
Ước tồn Quỹ BOG tại Petrolimex trước thời điểm tăng giá dầu 16 giờ ngày 04.01.2017 là 1.805 tỷ đồng
Phó tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex⁄Tập đoàn) Phạm Đức Thắng vừa ban hành Quyết định số 003⁄PLX-QĐ-TGĐ ngày 04.01.2017 về tăng giá dầu - chi tiết xem TCBC đã phát hành.
Petrolimex niêm yết giá bán mới trên toàn hệ thống
Mức giá mới được áp dụng với các mặt hàng xăng, dầu, bắt đầu từ 15h00 ngày 20⁄12⁄2016.
Lấy ý kiến về Quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu
Vụ Kế hoạch (Bộ Công Thương) phối hợp với Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Petrolimex xây dựng dự thảo lấy ý kiến về Quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.
Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc Quốc lộ 2
Vụ Kế hoạch (Bộ Công Thương) phối hợp với Viện Công nghệ và Kinh tế Năng lượng vừa xây dựng Đề án Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 2 đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.
Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc Quốc lộ 13
Vụ Kế hoạch (Bộ Công Thương) phối hợp với Viện Công nghệ và Kinh tế Năng lượng vừa xây dựng Đề án Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 13 đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.
Giá xăng tăng nhẹ
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex⁄Tập đoàn) chính thức điều chỉnh giá xăng dầu từ 19h ngày 5⁄12⁄2016.
Quỹ BOG tại Petrolimex trước thời điểm tăng giá xăng dầu là 1.850 tỷ đồng
Phó tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex⁄Tập đoàn) Phạm Đức Thắng vừa ban hành Quyết định số 546⁄PLX-QĐ-TGĐ ngày 05⁄12⁄2016 về tăng giá xăng dầu - chi tiết xemTCBC đã phát hành.
Giá xăng Ron 92 tăng 304 đồng⁄lít
Mức giá mới được áp dụng từ 19h00 ngày 5⁄12⁄2016
Petrolimex giảm giá xăng dầu từ 15h ngày 19⁄11
Mức giá mới sau khi điều chỉnh giá tại vùng 1 đối với xăng RON 92 là 16.370 đồng⁄lít; xăng E5 là 16.220 đồng⁄lít
Xăng, dầu đồng loạt giảm giá
Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa thông báo, từ 15 giờ 00 hôm nay, xăng RON 92: giảm 521 đồng⁄lít; xăng E5: giảm 355 đồng⁄lít; dầu diesel 0.05S: giảm 514 đồng⁄lít; dầu hỏa: giảm 578 đồng⁄lít; dầu mazut 180CST 3.5S: giảm 373 đồng⁄kg.
Petrolimex niêm yết giá bán xăng mới
Mức giá mới sau khi điều chỉnh giá đối với xăng RON 92 là 16.892 đồng⁄lít; xăng E5 là 16.576 đồng⁄lít
Ước tồn Quỹ BOG tại Petrolimex trước thời điểm tăng giá xăng dầu 15 giờ ngày 04⁄11⁄2016 là 1.757 tỷ đồng
Phó tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex⁄Tập đoàn) Phạm Đức Thắng vừa ban hành Quyết định số 474⁄PLX-QĐ-TGĐ ngày 04.11.2016 về tăng giá xăng dầu - chi tiết xemTCBC đã phát hành.
Ước tồn Quỹ BOG tại Petrolimex trước thời điểm tăng giá xăng dầu ngày 20⁄10⁄2016 là 1.815 tỷ đồng
Phó tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex⁄Tập đoàn) Nguyễn Quang Kiên vừa ban hành Quyết định số 458⁄PLX-QĐ-TGĐ ngày 20.10.2016 về tăng giá xăng dầu - chi tiết xem TCBC đã phát hành.
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tăng giá xăng dầu từ 16 giờ 30 ngày 05⁄10⁄2016
Ngày 05⁄10⁄2016, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex⁄Tập đoàn) chính thức tăng giá xăng dầu; theo đó, mức giá mới như sau:
Ước tồn Quỹ BOG tại Petrolimex trước thời điểm tăng giá xăng dầu 16 giờ 30 ngày 05.10.2016 là 1.735 tỷ đồng
Phó tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex⁄Tập đoàn) Phạm Đức Thắng vừa ban hành Quyết định số 428⁄PLX-QĐ-TGĐ ngày 05.10.2016 về tăng giá xăng dầu - chi tiết xem TCBC đã phát hành.
Báo cáo Quỹ Bình ổn giá định kỳ tháng 8 năm 2016
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam vừa có báo cáo về Quỹ Bình ổn giá định kỳ tháng 8 năm 2016
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 20⁄9⁄2016
Ngày 20⁄9⁄2016, tại Hà Nội, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex⁄Tập đoàn) chính thức điều chỉnh giá xăng dầu; theo đó, mức giá mới như sau:
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tăng giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 05⁄9⁄2016
Ngày 05⁄9⁄2016, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex⁄Tập đoàn) chính thức tăng giá xăng dầu; theo đó, mức giá mới như sau:
Ước tồn Quỹ BOG tại Petrolimex trước thời điểm tăng giá xăng dầu 15 giờ ngày 05.9.2016 là 1.630 tỷ đồng
Phó tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex⁄Tập đoàn) Phạm Đức Thắng vừa ban hành Quyết định số 368⁄PLX-QĐ-TGĐ ngày 05.9.2016 về tăng giá xăng dầu - chi tiết xem TCBC đã phát hành.
Báo cáo Quỹ Bình ổn giá định kỳ tháng 7 năm 2016
Tập đoàn xăng dầu Việt Nam vừa có báo cáo Quỹ Bình ổn giá định kỳ tháng 7 năm 2016
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tăng giá xăng dầu từ 15 giờ 30 ngày 19⁄8⁄2016
Ngày 19⁄8⁄2016, tại Hà Nội, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex⁄Tập đoàn) chính thức tăng giá xăng dầu; theo đó, mức giá mới như sau:
Ước tồn Quỹ BOG tại Petrolimex trước thời điểm tăng giá xăng dầu 15 giờ 30 ngày 19.8.2016 là 1.515 tỷ đồng
Phó tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex⁄Tập đoàn) Phạm Đức Thắng vừa ban hành Quyết định số 332⁄PLX-QĐ-TGĐ ngày 19.8.2016 về tăng giá xăng dầu - chi tiết xem TCBC đã phát hành.
Tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG Xăng dầu Quý II năm 2016
Thực hiện quy định tại Nghị định số 83⁄2014⁄NĐ-CP ngày 03⁄9⁄2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; Cục Quản lý Giá (Bộ Tài chính) đã thông báo về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG Xăng dầu Quý II năm 2016 của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu.
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II⁄2016 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
Chiều ngày 11⁄8⁄2016, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II⁄2016 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giải trình báo cáo tài chính Quý II⁄2016
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giải trình báo cáo tài chính Quý II⁄2016
Báo cáo tài chính Quý II⁄2016 của Công ty mẹ - Petrolimex
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex công bố Báo cáo tài chính Quý II năm 2016 của Công ty mẹ - Petrolimex
Kết quả sản xuất – kinh doanh 6 tháng năm 2016 của Petrolimex
Ngày 11⁄8⁄2016 Người được ủy quyền công bố thông tin Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex⁄Tập đoàn) Lưu Văn Tuyển đã gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước báo cáo tài chính quý 2⁄2016 của Công ty Mẹ - “Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam” và báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2016 của toàn Tập đoàn.
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giảm giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 04⁄8⁄201
Ngày 04⁄8⁄2016, tại Hà Nội, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex⁄Tập đoàn) chính thức giảm giá xăng dầu; theo đó, mức giá mới như sau:
Ước tồn Quỹ BOG tại Petrolimex trước thời điểm giảm giá xăng dầu 15 giờ ngày 04.8.2016 là 1.418 tỷ đồng
Phó tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex⁄Tập đoàn) Phạm Đức Thắng vừa ban hành Quyết định số 297⁄PLX-QĐ-TGĐ ngày 04.8.2016 về giảm giá xăng dầu - chi tiết xem TCBC đã phát hành.
Ước tồn Quỹ BOG tại Petrolimex trước thời điểm giảm giá xăng 15 giờ ngày 20.7.2016 là 1.350 tỷ đồng
Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex⁄Tập đoàn) Trần Văn Thịnh vừa ban hành Quyết định số 274⁄PLX-QĐ-TGĐ ngày 20.7.2016 về giảm giá xăng - chi tiết xem TCBC đã phát hành.
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giảm giá xăng từ 15 giờ 00 ngày 20⁄7⁄2016
Ngày 20⁄7⁄2016, tại Hà Nội, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex⁄Tập đoàn) chính thức giảm giá xăng; theo đó, mức giá mới như sau:
Ước tồn Quỹ BOG tại Petrolimex trước thời điểm điều chỉnh giá xăng dầu 15 giờ ngày 05⁄7⁄2016 là 1.405 tỷ đồng
Phó tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex⁄Tập đoàn) Phạm Đức Thắng vừa ban hành Quyết định số 251⁄PLX-QĐ-TGĐ ngày 05⁄7⁄2016 về điều chỉnh giá xăng dầu - chi tiết xem TCBCđã phát hành.
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 05⁄7⁄2016
Ngày 05⁄7⁄2016, tại Hà Nội, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex⁄Tập đoàn) chính thức điều chỉnh giá xăng dầu; theo đó, mức giá mới như sau:
ĐHĐCĐ thường niên Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam năm 2016
Sáng 23⁄6⁄2016, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Tập đoàn⁄Petrolimex) đã trang trọng tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế - 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội.
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 20⁄6⁄2016
Hà Nội, ngày 20⁄6⁄2016, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex⁄Tập đoàn) chính thức điều chỉnh giá xăng dầu; theo đó, mức giá mới như sau:
Ước tồn Quỹ BOG tại Petrolimex trước thời điểm tăng giá xăng dầu 15 giờ ngày 20.6.2016 là 1.487 tỷ đồng
Phó tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex⁄Tập đoàn) Phạm Đức Thắng vừa ban hành Quyết định số 224⁄PLX-QĐ-TGĐ ngày 20.6.2016 về điều chỉnh giá xăng dầu - chi tiết xem TCBCđã phát hành.
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tăng giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 04⁄6⁄2016
Ngày 04⁄6⁄2016, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex⁄Tập đoàn) chính thức tăng giá xăng dầu; theo đó, mức giá mới như sau:
Một số thông tin về việc điều hành giá xăng dầu ngày 04⁄6⁄2016
Thực hiện quy định tại Nghị định số 83⁄2014⁄NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 39⁄2014⁄TTLT-BCT-BTC; với mục đích điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, nhằm giảm chi phí đầu vào của doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh, hỗ trợ đời sống sinh hoạt của người dân, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá các mặt hàng xăng dầu. Cụ thể:
Ước tồn Quỹ BOG tại Petrolimex trước thời điểm tăng giá xăng dầu 15 giờ ngày 20⁄5⁄2016 là 1.800 tỷ đồng
Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex⁄Tập đoàn) Trần Văn Thịnh vừa ban hành Quyết định số 176⁄PLX-QĐ-TGĐ ngày 20.5.2016 về tăng giá xăng dầu - chi tiết xem TCBC đã phát hành.
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tăng giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 20⁄5⁄2016
Hà Nội, ngày 20⁄5⁄2016, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex⁄Tập đoàn) chính thức tăng giá xăng dầu; theo đó, mức giá mới như sau:
Quý 1 năm 2016, tổng doanh thu hợp nhất của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam là 27 540 tỷ đồng
Ngày 13⁄5⁄2016 Người được ủy quyền công bố thông tin Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex⁄Tập đoàn) Lưu Văn Tuyển đã gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước báo cáo tài chính quý 1⁄2016 của Công ty Mẹ - “Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam” và báo cáo hợp nhất quý 1 năm 2016 của toàn Tập đoàn.
Công bố thông tin về việc phát hành thêm cổ phiếu
Ngày 05 tháng 5 năm 2016, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (UBCKNN) đã có văn bản số 2343⁄UBCK-QLCB thông báo đã nhận được đầy đủ hồ sơ chào bán cổ phiếu của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex).
Ước tồn Quỹ BOG tại Petrolimex trước thời điểm tăng giá xăng dầu 15 giờ ngày 05.5.2016 là 1.955 tỷ đồng
Phó tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex⁄Tập đoàn) Phạm Đức Thắng vừa ban hành Quyết định số 144⁄PLX-QĐ-TGĐ ngày 05.5.2016 về tăng giá xăng dầu - chi tiết xem TCBC đã phát hành.
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tăng giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 05⁄5⁄2016
Ngày 05⁄5⁄2016, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex⁄Tập đoàn) chính thức tăng giá xăng dầu; theo đó, mức giá mới như sau:
Ước tồn Quỹ BOG tại Petrolimex trước thời điểm tăng giá dầu 16 giờ ngày 20⁄4⁄2016 là 2.072 tỷ đồng
Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex⁄Tập đoàn) Trần Văn Thịnh vừa ban hành Quyết định số 127⁄PLX-QĐ-TGĐ ngày 20⁄4⁄2016 về tăng giá dầu - chi tiết xem TCBC đã phát hành.
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tăng giá dầu điêzen & mazút từ 16 giờ 00 ngày 20⁄4⁄2016
Hà Nội, ngày 20⁄4⁄2016, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex⁄Tập đoàn) chính thức tăng giá dầu điêzen & mazút; theo đó, mức giá mới như sau:
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tăng giá xăng từ 17 giờ 00 ngày 05⁄4⁄2016
Ngày 05⁄4⁄2016, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex⁄Tập đoàn) chính thức tăng giá các mặt hàng xăng; theo đó, mức giá mới như sau:
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tăng giá xăng và điêzen từ 16 giờ 30 ngày 21⁄3⁄2016
Hà Nội, ngày 21⁄3⁄2016, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex⁄Tập đoàn) chính thức tăng giá xăng và điêzen; theo đó, mức giá mới như sau:
Ước tồn Quỹ BOG tại Petrolimex trước thời điểm tăng giá 16 giờ 30 ngày 21.3.2016 là 2.710 tỷ đồng
Phó tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex⁄Tập đoàn) Phạm Đức Thắng vừa ban hành Quyết định số 083⁄PLX-QĐ-TGĐ ngày 21.3.2016 về tăng giá xăng & điêzen - chi tiết xem TCBC đã phát hành.
Petrolimex kinh doanh ngoài xăng dầu đạt lợi nhuận: 1.777 tỷ đồng
Năm 2015, hoạt động kinh doanh ngoài xăng dầu của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đạt lợi nhuận trước thuế 1.777 tỷ đồng, tương đương 47,2 % tổng lợi nhuận hợp nhất.
Mức thuế NK ưu đãi đối với xăng dầu đã đảm bảo lợi ích của người tiêu dùng, doanh nghiệp và Nhà nước
Thời gian vừa qua, dư luận xã hội đã rất quan tâm đến vấn đề giá trong nước và thuế nhập khẩu đối với mặt hàng xăng dầu. Để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn, Cổng TTĐT Bộ Tài chính đã có buổi trao đổi với ông Lưu Đức Huy, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính xung quanh vấn đề này.
Đồng ý cơ chế hoạt động chính thức của kho ngoại quan xăng dầu
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa cho ý kiến đồng ý cơ chế hoạt động chính thức của kho ngoại quan xăng dầu. Như vậy, hoạt động xuất, nhập xăng dầu, các nguyên liệu để pha chế xăng dầu; hoạt động pha chế; chuyển đổi chủng loại xăng dầu đề xuất ra nước ngoài sẽ được áp dụng cho tất cả kho ngoại quan xăng dầu.
Bộ Tài chính: Quy định mức thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu
Ngày 17⁄3⁄2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành Thông tư số 48⁄2016⁄TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18⁄3⁄2016.
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giảm giá xăng từ 15 giờ 00 ngày 18⁄02⁄2016
Ngày 18⁄02⁄2016, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex⁄Tập đoàn) chính thức giảm giá xăng;
Ước tồn Quỹ BOG tại Petrolimex trước thời điểm điều chỉnh giá 15 giờ 00 ngày 18⁄02⁄2016 là 2.670 tỷ đồng
Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex⁄Tập đoàn) Trần Văn Thịnh vừa ban hành Quyết định số 045⁄PLX-QĐ-TGĐ ngày 18⁄02⁄2016 về điều chỉnh giá xăng dầu - chi tiết xem TCBC đã phát hành.
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giảm giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 03⁄02⁄2016
Ngày 03⁄02⁄2016, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex⁄Tập đoàn) chính thức giảm giá các mặt hàng xăng dầu;
Một số thông tin về việc điều hành giá xăng dầu ngày 03⁄02⁄2016
Thực hiện quy định tại Nghị định số 83⁄2014⁄NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 39⁄2014⁄TTLT-BCT-BTC; nhằm điều hành giá bán xăng dầu trong nước phù hợp diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới, góp phần giảm chi phí đầu vào của doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh, hỗ trợ đời sống sinh hoạt của người dân, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định giảm giá các mặt hàng xăng dầu. Cụ thể:
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giảm giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 19⁄01⁄2016
Ngày 19⁄01⁄2016, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex⁄Tập đoàn) chính thức giảm giá các mặt hàng xăng dầu.
Thực hiện Nghị định 83⁄2014⁄NĐ-CP: Thị trường xăng dầu trong nước đã có nhiều chuyển biến tích cực
Năm 2015, công tác điều hành giá xăng dầu của Liên Bộ Công Thương – Tài chính đã đạt được kết quả tích cực, nhận được sự đồng thuận của dư luận và được bình chọn là 1 trong 10 sự kiện tiêu biểu của ngành Công Thương, ngành Tài chính. Nhân dịp này, Báo Công Thương đã có cuộc trao đổi với Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải, Người phát ngôn của Bộ Công Thương xung quanh vấn đề này.
Ước tồn Quỹ BOG tại Petrolimex trước thời điểm điều chỉnh giá 15 giờ 00 ngày 04⁄01⁄2016 là 2.380 tỷ đồng
Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex⁄Tập đoàn) Nguyễn Quang Kiên vừa ban hành Quyết định số 002⁄PLX-QĐ-TGĐ ngày 04.01.2016 về điều chỉnh giá xăng dầu - chi tiết xem TCBC đã phát hành.
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giảm giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 04⁄01⁄2016
Ngày 04⁄01⁄2016, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex⁄Tập đoàn) chính thức giảm giá các mặt hàng xăng dầu; theo đó, mức giá mới như sau:
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giảm giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 18⁄12⁄2015
Ngày 18⁄12⁄2015, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex⁄Tập đoàn) chính thức giảm giá các mặt hàng xăng dầu;
Một số thông tin về việc điều hành giá xăng dầu ngày 18⁄12⁄2015
Thực hiện quy định tại Nghị định số 83⁄2014⁄NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 39⁄2014⁄TTLT-BCT-BTC; nhằm điều hành giá bán xăng dầu trong nước phù hợp diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới, góp phần giảm chi phí đầu vào của doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh, hỗ trợ đời sống sinh hoạt của người dân, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định giảm giá các mặt hàng xăng dầu. Cụ thể:
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giảm giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 03⁄12⁄2015
Ngày 03⁄12⁄2015, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex⁄Tập đoàn) chính thức giảm giá các mặt hàng xăng dầu; theo đó, mức giá mới như sau:
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 18⁄11⁄2015
Ngày 18⁄11⁄2015, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex⁄Tập đoàn) chính thức điều chỉnh giá các mặt hàng xăng dầu;
Ước tồn Quỹ BOG tại Petrolimex trước thời điểm điều chỉnh giá 15 giờ 00 ngày 18⁄11⁄2015 là 2.110 tỷ đồng
Phó tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex⁄Tập đoàn) Trần Ngọc Năm vừa ban hành Quyết định số 434⁄PLX-QĐ-TGĐ ngày 18⁄11⁄2015 về điều chỉnh giá xăng dầu - chi tiết xem TCBC đã phát hành.
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 19⁄10⁄2015
Ngày 19⁄10⁄2015, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex⁄Tập đoàn) chính thức điều chỉnh giá các mặt hàng xăng dầu;
Ước tồn Quỹ BOG tại Petrolimex trước thời điểm điều chỉnh giá 15 giờ 00 ngày 19⁄10⁄2015 là 1.940 tỷ đồng
Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex⁄Tập đoàn) Trần Văn Thịnh vừa ban hành Quyết định số 396⁄PLX-QĐ-TGĐ ngày 19⁄10⁄2015 về điều chỉnh giá xăng dầu.
Ước tồn Quỹ BOG tại Petrolimex trước thời điểm điều chỉnh giá 15 giờ 00 ngày 03⁄10⁄2015 là 1.830 tỷ đồng
Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex⁄Tập đoàn) Trần Văn Thịnh vừa ban hành Quyết định số 372⁄PLX-QĐ-TGĐ ngày 03⁄10⁄2015 về điều chỉnh giá xăng dầu - chi tiết xem TCBC đã phát hành.
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 03⁄10⁄2015
Ngày 03⁄10⁄2015, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex⁄Tập đoàn) chính thức điều chỉnh giá các mặt hàng xăng dầu;
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tăng giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 18⁄9⁄2015
Ngày 18⁄9⁄2015, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex⁄Tập đoàn) chính thức tăng giá các mặt hàng xăng dầu;
Ước tồn Quỹ BOG tại Petrolimex trước thời điểm giảm giá 15 giờ 00 ngày 03⁄9⁄2015 là 1.620 tỷ đồng
Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex⁄Tập đoàn) Trần Văn Thịnh vừa ban hành Quyết định số 324⁄PLX-QĐ-TGĐ ngày 03⁄9⁄2015 về giảm giá xăng dầu - chi tiết xem TCBC đã phát hành.
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giảm giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 03⁄9⁄2015
Từ 15 giờ 00 ngày 03⁄9⁄2015, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex⁄Tập đoàn) chính thức giảm giá các mặt hàng xăng dầu;
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giảm giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 19⁄8⁄2015
Ngày 19⁄8⁄2015, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex⁄Tập đoàn) chính thức giảm giá các mặt hàng xăng dầu;
Ước tồn Quỹ BOG tại Petrolimex trước thời điểm điều chỉnh giá 14 giờ 30 ngày 04⁄8⁄2015 là 1.444 tỷ đồng
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex⁄Tập đoàn) vừa cho biết, Ước tồn Quỹ BOG tại Petrolimex trước thời điểm điều chỉnh giá 14 giờ 30 ngày 04⁄8⁄2015 là 1.444 tỷ đồng
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giảm giá xăng dầu từ 14 giờ 30 ngày 04⁄8⁄2015
Ngày 04⁄8⁄2015, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex⁄Tập đoàn) chính thức giảm giá các mặt hàng xăng dầu;
Ước tồn Quỹ BOG tại Petrolimex trước thời điểm điều chỉnh giá 15 giờ 00 ngày 20⁄7⁄2015 là 1.350 tỷ đồng
Phó tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex⁄Tập đoàn) Phạm Đức Thắng vừa ban hành Quyết định số 233⁄PLX-QĐ-TGĐ ngày 20⁄7⁄2015 về giám giá xăng dầu - chi tiết xem TCBC đã phát hành.
Ước tồn Quỹ BOG tại Petrolimex trước thời điểm điều chỉnh giá 13 giờ 00 ngày 04⁄7⁄2015 là 1.340 tỷ đồng
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Tập đoàn⁄Petrolimex) vừa công bố ước tồn Quỹ BOG tại Petrolimex trước thời điểm điều chỉnh giá 13 giờ 00 ngày 04⁄7⁄2015 là 1.340 tỷ đồng.
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giảm giá xăng dầu từ 13 giờ ngày 04⁄7⁄2015
Thực hiện văn bản số 6714⁄BCT-TTTN ngày 04⁄7⁄2015 của Liên Bộ Công Thương - Tài chính về việc điều hành kinh doanh xăng dầu gửi các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex⁄Tập đoàn) chính thức giảm giá các mặt hàng xăng dầu kể từ 13 giờ 00 ngày 04⁄7⁄2015.
Ước tồn Quỹ BOG tại Petrolimex trước thời điểm điều chỉnh giá xăng dầu ngày 19⁄6⁄2015 là 1.390 tỷ Đồng
Ngày 19⁄6, Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex⁄Tập đoàn) Trần Văn Thịnh ban hành Quyết định số 198⁄PLX-QĐ-TGĐ ngày 19⁄6⁄2015 về điều chỉnh giá xăng dầu.
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giảm giá dầu từ 15 giờ 30 ngày 04⁄6⁄2015
Ngày 04⁄6⁄2015, sau khi có Công văn Điều hành kinh doanh xăng dầu của Liên Bộ Công Thương-Tài chính, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex⁄Tập đoàn) đã có thông báo chính thức giảm giá các mặt hàng dầu.
Đại hội đồng cổ đông Petrolimex họp phiên thường niên 2015
Sáng nay 26⁄5⁄2015 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (11 - Lê Hồng Phong - Hà Nội) Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex⁄Tập đoàn) đã họp phiên thường niên năm 2015. Chủ tịch HĐQT Petrolimex Bùi Ngọc Bảo chủ trì điều hành phiên họp.
Ước tồn Quỹ BOG tại Petrolimex trước thời điểm điều chỉnh giá dầu ngày 21⁄5⁄2015 là 1.412,5 tỷ Đồng
Phó tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolmex⁄Tập đoàn) Phạm Đức Thắng vừa ban hành Quyết định số 171⁄PLX-QĐ-TGĐ ngày 20.5.2015 về điều chỉnh giá dầu - chi tiết xem TCBC đã phát hành.
Ước tồn Quỹ BOG tại Petrolimex trước thời điểm tăng giá xăng ngày 20⁄5⁄2015 là 1.414 tỷ Đồng
Phó tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolmex⁄Tập đoàn) Phạm Đức Thắng vừa ban hành Quyết định số 171⁄PLX-QĐ-TGĐ ngày 20⁄5⁄2015 về tăng giá xăng - chi tiết xem TCBC đã phát hành.
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tăng giá xăng từ 20 giờ 00 ngày 20⁄5⁄2015
Ngày 20⁄5⁄2015, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex⁄Tập đoàn) chính thức tăng giá xăng.
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam điều chỉnh giá xăng dầu từ 21 giờ 00 ngày 05⁄5⁄2015
Sau khi có Công văn điều hành xăng dầu của liên Bộ Công Thương - Tài chính ngày 05⁄5⁄2015, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex⁄Tập đoàn) chính thức điều chỉnh giá các mặt hàng xăng dầu.
Ước tồn Quỹ BOG tại Petrolimex trước thời điểm điều chỉnh giá xăng dầu ngày 05⁄5⁄2015 là 1.790 tỷ Đồng
Phó tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolmex⁄Tập đoàn) Phạm Đức Thắng vừa ban hành Quyết định số 153⁄PLX-QĐ-TGĐ ngày 05⁄5⁄2015 về điều chỉnh giá xăng dầu - chi tiết xem TCBC đã phát hành.
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giảm giá dầu hỏa và mazút từ 15 giờ 00 ngày 26⁄3⁄2015
Sau khi có văn bản số 2943⁄BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu ngày 26⁄3⁄2015. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex⁄Tập đoàn) chính thức giảm giá các mặt hàng dầu hỏa và mazút.
Petrolimex: Lỗ 1.145 nghìn tỷ đồng là do 3 nguyên nhân khách quan
Ông Nguyễn Xuân Chài, Trưởng phòng Kinh doanh, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) vừa cho biết: Báo cáo hợp nhất toàn Tập đoàn trong Quý IV⁄2014 lỗ 1.145.132.983.154 đồng (nói tròn số cho dễ nhớ là 1.145 tỷ đồng) là do tác động đồng thời của 3 nguyên nhân khách quan
Giá bán lẻ xăng sinh học E5 RON 92 giảm còn 15.350 đồng⁄lít
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) vừa có thông báo giảm giá xăng sinh học E5 RON 92 từ 15 giờ 00 ngày 05⁄02⁄2015 xuống mức 15.350 đồng⁄lít.
Tình hình trích lập, sử dụng và số dư Quỹ BOG năm 2014
Thực hiện quy định tại Nghị định số 83⁄2014⁄NĐ-CP ngày 03⁄9⁄2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; Cục Quản lý Giá (Bộ Tài chính) đã thông báo về tình hình trích lập, sử dụng và số dư Quỹ BOG trong năm 2014 của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu.
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam: Tiếp tục điều chỉnh giảm mạnh giá xăng dầu
Ngày 21⁄01⁄2015, ngay sau khi Liên Bộ Công Thương-Tài chính có công văn gửi các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu về việc điều hành kinh doanh xăng dầu, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã chính thức thông báo giảm giá xăng dầu. Theo đó, mức giá mới như sau: Xăng RON 95 là 16.270 đồng⁄lít; Xăng RON 92 là 15.670 đồng⁄lít; Xăng sinh học E5 RON 92 là 15.670 đồng⁄lít; Dầu điêzen 0,05S là 15.170 đồng⁄lít; Các mặt hàng khác cũng giảm giá mạnh.
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam: Giảm giá xăng dầu từ 16 giờ 30 ngày 06⁄01⁄2015
Ngày 06⁄01⁄2015, Liên bộ Công Thương - Tài chính đã có Công văn số 54 ⁄BCT-TTTN gửi các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu về việc điều hành kinh doanh xăng dầu. Ngay lập tức, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã có thông báo điều chỉnh giảm giá bán lẻ xăng dầu. Theo đó, mức giá mới như sau: Xăng RON 95 là 18.170 đồng⁄lít; Xăng RON 92 là 17.570 đồng⁄lít; Xăng sinh học E5 RON 92 là 17.570 đồng⁄lít; Dầu điêzen 0,05S là 16.630 đồng⁄lít; Các mặt h
Liên bộ Công Thương - Tài chính điều hành kinh doanh xăng dầu ngày 22⁄12⁄2014
Ngày 22⁄12⁄2014, Liên bộ Công Thương - Tài chính đã có Công văn số 12826⁄BCT-TTTN gửi các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu về việc điều hành kinh doanh xăng dầu. Theo đó, giá bán các mặt hàng xăng dầu sẽ được điều chỉnh giảm tối thiểu: 2.058 đồng⁄lít xăng RON 92; 1.414 đồng⁄lít dầu điêzen 0,05S; 1.571 đồng⁄lít dầu hỏa; 1.692 đồng⁄kg dầu madút 180 CST 3,5S; Áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 22 tháng 12 năm 2014.
Những điểm mới của Nghị định số 83⁄2014⁄NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu
Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương giới thiệu những điểm mới của Nghị định số 83⁄2014⁄NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (thay thế Nghị định số 84⁄2009⁄NĐ-CP) tới bạn đọc của Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương. Cụ thể như sau:
Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83⁄2014⁄NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu
Ngày 24⁄10⁄2014, Bộ Công Thương đã chính thức ban hành Thông tư 38⁄2014⁄TT-BCT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83⁄2014⁄NĐ-CP ngày 03⁄9⁄2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. Thông tư này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01⁄11⁄2014.
Nghị định số 83⁄2014⁄NĐ-CP: Sẽ tạo ra môi trường kinh doanh cạnh tranh
Bắt đầu từ ngày 01⁄11, Nghị định số 83⁄2014⁄NĐ-CP (NĐ 83) về kinh doanh xăng dầu sẽ chính thức có hiệu lực, Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương đã có cuộc trao đổi với ông Phan Thế Ruệ, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam (VINPA) về những điểm mới của NĐ 83 so với Nghị định số 84⁄2009⁄NĐ-CP (NĐ 84) về hoạt động kinh doanh xăng dầu.
PETROLIMEX SINGAPORE VÀ CÔNG TY XĂNG DẦU QUỐC GIA SRI LANKA (CPC): Giao - nhận thành công lô hàng dầu thô đầu tiên
Đầu tháng 9⁄2014, Petrolimex Singapore đã giao thành công lô hàng dầu thô đầu tiên theo hợp đồng đã ký năm 2014-2015 với Công ty Xăng dầu Quốc gia Sri Lanka (Ceylon Petroleum Corporation - CPC).
Từ ngày 1⁄11⁄2014: Xăng dầu chính thức được điều hành theo Nghị định mới
Ngày 3⁄9⁄2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định 83⁄2014⁄NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu thay thế Nghị định 84⁄2009⁄NĐ-CP ban hành ngày 15⁄10⁄2009. Theo đó, một trong những điểm nổi bật của Nghị định mới ban hành là giá bán xăng dầu được thực hiện theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước. Thương nhân đầu mối được quyền quyết định giá bán buôn. Nghị định sẽ có hiệu lực từ 1⁄11⁄2014.
Báo cáo Giám sát tài chính của Petrolimex năm 2013
Theo nội dung yêu cầu tại Chỉ thị số 11⁄CT-BCT, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam cung cấp Báo cáo Giám sát tài chính năm 2013 của Tập đoàn để người dân và doanh nghiệp tham khảo.
Báo cáo kiểm toán độc lập Công ty mẹ và hợp nhất Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
Thực hiện Chỉ thị số 11⁄CT-BCT về việc tăng cường công khai, minh bạch đối với hoạt động kinh doanh điện, xăng dầu, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam công bố "Báo cáo kiểm toán độc lập Công ty mẹ và hợp nhất Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam" để độc giả được biết và tham khảo.
Giá dầu trên thị trường thế giới đã dịu xuống trong tuần qua
Sau tuần "tăng nóng" trước đó với những mức giá đỉnh cao của nhiều tháng được thiết lập, giá dầu trong tuần qua đã dịu đi, một phần nhờ hoạt động chốt lời của nhà đầu tư.
Chủ Tịch Hội đồng quản trị Tập Đoàn Xăng dầu Việt Nam Bùi Ngọc Bảo thăm và làm việc tại Piacom
Ngày 28⁄5⁄2014, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Bùi Ngọc Bảo đã đến thăm và làm việc với Công ty tại Văn phòng Số 8C, Tôn Thất Thuyết, Hà Nội. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các ban Tổng hợp, ban Chiến lược Đầu tư, ban Nhân sự- Lương- Thưởng, Ban Kiểm toán của HĐQT Tập đoàn, Chủ tịch HĐQT, Ban giám đốc và lãnh đạo các phòng ban nghiệp vụ Công ty – Chi nhánh PIACOM.
Petrolimex Tuyên Quang Go-live thành công Egas
Ngày 01.6.2014. Tại CHXD Minh Xuân, Công ty Xăng dầu Tuyên Quang (Petrolimex Tuyên Quang) đã tổ chức Golive thành công chương trình quản lý cửa hàng bán lẻ xăng dầu (Egas) theo đúng tiến độ, yêu cầu của Ban Quản trị dự án EGAS Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex).
Quảng Ngãi: Từ 1⁄9 sẽ phân phối đồng loạt xăng sinh học E5
Ngày 31⁄5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, các Vụ thuộc Bộ Công Thương và đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã thống nhất Kế hoạch triển khai đồng loạt phân phối xăng sinh học E5 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi từ ngày 1⁄9, sớm hơn lộ trình theo Quyết định số 53⁄2012⁄QĐ-TTg ngày 22⁄11⁄2012 của Thủ tướng Chính phủ là 3 tháng.
PETROLIMEX THÁI BÌNH Golive vận hành hệ thống EGAS tại Petrolimex Thái Bình
Sáng ngày 01⁄6⁄2014, tại Cửa hàng xăng dầu số 2 - Petrolimex Thái Bình đã tổ chức Golive phần mềm Quản lý cửa hàng bán lẻ xăng dầu (EGAS), chính thức đưa vào vận hành tại 23 CHXD trực thuộc.
Petrolimex Quảng Trị: Tích cực phòng cháy - Sẵn sàng chữa cháy
Ngày 30.5.2014, tại TP. Đông Hà, Công ty Xăng dầu Quảng Trị (Petrolimex Quảng Trị) đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC & CNCH) Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội thao Phòng cháy chữa cháy (PCCC) lần thứ III - năm 2014 và diễn tập chữa cháy tại cửa hàng xăng dầu.
Thành lập Ban Chỉ đạo điều hành giá
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Ban Chỉ đạo điều hành giá do Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh làm Trưởng Ban.
Bộ Tài chính: Yêu cầu doanh nghiệp giữ giá xăng dầu
Mặc dù, giá bán lẻ hầu hết các mặt giá xăng dầu đang chênh lệch âm (lỗ kinh doanh) so với giá cơ sở nhưng chiều nay (28⁄5⁄2014), Bộ Tài chính vẫn yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu giữ nguyên giá bán lẻ, đồng thời điều chỉnh mức sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.
Nhân rộng mô hình dịch vụ bán hàng tại CHXD
Từ ngày 27⁄05⁄2014, tại Cửa hàng Xăng dầu (CHXD) số 23 (TT.Thanh Sơn - Huyện Thanh Sơn -Tỉnh Phú Thọ) - Công ty Xăng dầu Phú Thọ (Petrolimex Phú Thọ) , Tổ Công đoàn CHXD số 23 , Đoàn Thanh niên Chi đoàn số 9, cùng CBCNV cửa hàng triển khai chương trình bán dầu nhờn, nước gặt JANA, bảo hiểm Petrolimex với mô hình: Thay dầu miễn phí tiền công, tư vấn sử dụng chăm sóc xe máy hiệu quả khi sử dụng dầu nhờn, các sản phẩm hóa dầu và dịch vụ Petrolimex.
Chung sức hướng về biển Đông
Ngày 28⁄05⁄2014. Hòa chung tinh thần cả nước hướng về biển Đông, Công ty Xăng dầu Khu vực II (Petrolimex Sài Gòn) đã tổ chức các hoạt động Chung sức hướng về biển Đông: tổ chức nghe thời sự về tình hình biển Đông do Báo cáo viên, Chuẩn Đô đốc Lê Kế Lâm - Phó Giáo sư, Tiến Sỹ, Nhà giáo Nhân dân, Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật và Kinh tế biển TP. HCM, nguyên Giám đốc Học viện Hải quân nhân dân Việt Nam trình bày đồng thời tổ chức phát động hưởng ứng phong trào “Petrolimex với biển đảo
Để dòng xăng dầu mãi chảy
Dưới những vách núi, ao hồ, đầm lầy, lòng sông và bãi biển, hàng ngày vẫn có một dòng chảy mang sinh khí, hơi thở của cả nền kinh tế. Dòng chảy kéo dài hơn nửa ngàn cây số trải qua nhiểu tỉnh thành phố tưởng như bất tận.
Petrolimex Quảng Trị: Hướng về Biển Đông thân yêu
Ngày 19.5.2014, Công ty Xăng dầu Quảng Trị (Petrolimex Quảng Trị) đã tham gia chương trình giao lưu nghệ thuật “Hướng về Biển Đông thân yêu” do Đài Phát thanh - Truyền hình phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị tổ chức.
Tập trung phát huy các lợi thế so sánh để tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh
Sáng ngày 24⁄5, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Đây là đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 2 kể từ khi Petrolimex hoạt động theo mô hình công ty cổ phần (từ ngày 01.12.2011).
CĐ Xăng dầu VN: Sơ kết giữa nhiệm kỳ và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
Ngày 25⁄5, tại Hà Nội, Công đoàn Xăng dầu Việt Nam tổ chức Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
Xí nghiệp DV XL & TM Petrolimex Sài Gòn bàn giao công trình nâng cấp CHXD Tân Vạn
Sáng ngày 26⁄05⁄2014, Xí nghiệp Dịch vụ Xây lắp & Thương mại Petrolimex Sài Gòn (XNDV) đã tổ chức nghiệm thu, bàn giao khối lượng công việc do Xí nghiệp đảm nhận của công trình cải tạo CHXD Tân Vạn cho Công ty Xăng dầu Đồng nai theo đúng tiến độ, sau ½ tháng thi công. Dự kiến cửa hàng Tân Vạn chính thức đi vào hoạt động từ đầu tháng 7⁄2014 sau khi hoàn thiện các hạng mục khác còn lại.
Xí nghiệp DV XL & TM Petrolimex Sài Gòn bàn giao công trình nâng cấp CHXD Tân Vạn
Sáng ngày 26⁄05⁄2014, Xí nghiệp Dịch vụ Xây lắp & Thương mại Petrolimex Sài Gòn (XNDV) đã tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình cải tạo cửa hàng xăng dầu (CHXD) Tân Vạn cho Công ty Xăng dầu Đồng nai theo đúng tiến độ, sau ½ tháng thi công. Dự kiến CHXD Tân Vạn chính thức đi vào hoạt động từ đầu tháng 07⁄2014 sau khi hoàn thiện các hạng mục khác còn lại.
Công đoàn Xăng dầu Việt Nam gặp mặt "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" năm 2013
Thiết thực chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28⁄7⁄1929 - 28⁄7⁄2014) và kỷ niệm 66 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11⁄6⁄1948 - 11⁄6⁄2014); Sáng ngày 19⁄5⁄2014, đúng kỷ niệm 124 năm ngày sinh nhật Bác; tại Hà Nội, Công đoàn Công Thương Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ tôn vinh “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” Ngành Công Thương năm 2013; trong số 85 lao động giỏi Ngành Công Thương,
Tấm gương sáng về sự trung thực tại PG Bank
Nhân kỷ niệm 124 năm ngày sinh nhật của Bác Hồ, Đảng ủy Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) tổ chức tổng kết 3 năm (2011-2013) thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Sử dụng Quỹ bình ổn để giữ giá xăng dầu
Chiều ngày 15⁄10⁄2014, Bộ Tài chính đã có công văn yêu cầu các DN đầu mối nhập khẩu xăng dầu không tăng giá xăng dầu, đồng thời, cho phép sử dụng Quỹ Bình ổn để giữ nguyên giá bán lẻ xăng dầu.
Thư phát động phong trào: "Petrolimex với biển đảo Tổ quốc Việt Nam"
Lãnh đạo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam cùng Công đoàn Xăng dầu Việt Nam thống nhất phát động phong trào "Petrolimex với biển đảo Tổ quốc Việt Nam" đến toàn thể cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, công nhân viên chức, người lao động.
Báo cáo Quỹ Bình ổn giá định kỳ - Quý I năm 2014
Tập đoàn xăng dầu Việt Nam báo cáo số liệu trích, chi sử dụng và tồn quỹ BOG chu kỳ báo cáo từ ngày 1⁄1 đến 31⁄3⁄2014.
Minh bạch xăng dầu: Tiếp tục chủ động cấp tin trên website www.petrolimex.com.vn
Ngày 22.4.2014 Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng ban hành Chỉ thị 11⁄CT-BCT về việc tăng cường công khai, minh bạch đối với hoạt động kinh doanh điện, xăng dầu (sau đây viết tắt là “CT11”).
Thăm, tặng quà cán bộ chiến sĩ, nhân dân huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) vừa cử đoàn công tác ra thăm, tặng quà cán bộ chiến sĩ, nhân dân huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 trong thời gian từ ngày 02 đến 11.5.2014.
Petrolimex Aviation bán nhiên liệu bay cho 18 hãng hàng không nước ngoài
Turkish Airlines trở thành khách hàng quốc tế thứ 18 của Công ty cổ phần nhiên liệu bay Petrolimex (Petrolimex Aviation) kể từ đầu tháng 5, kéo dài danh sách khách hàng quốc tế của công ty này trong nỗ lực cạnh tranh gia tăng thị phần với Công ty cổ phần xăng dầu hàng không (Vinapco) vốn chiếm vị trí độc quyền tại Việt Nam lâu nay.
Đồng Văn - Điểm sáng 30a
Bốn ngày ở Đồng Văn, tận mắt chứng kiến cuộc sống đang thay đổi của người dân các bản làng, ngắm nhìn ánh mắt tươi vui của các em nhỏ trong những ngôi trường mới, cảm nhận sự tận tụy và tấm lòng của cán bộ, CNV Petrolimex và cả sự quyết tâm đổi mới của những người có trách nhiệm huyện Đồng Văn, tôi tin mảnh đất biên cương này sẽ vươn lên để hết nghèo khó, xóa đi màn đêm tăm tối ngàn đời đeo đuổi họ.
  • Thông cáo báo chí về công bố chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2017
    Thực hiện Quyết định số 24⁄2017⁄QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3134⁄QĐ-BCT ngày 31 tháng 8 năm 2018 về việc kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương (MOIT)
Bản quyền thuộc về Bộ Công Thương
Địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (04) 22202222  Fax:(04) 22202525
Email: bbt@moit.gov.vn Điện thoại: (04) 22205392 Fax: (04) 22205397
Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương" hoặc "http://www.moit.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này

máy đo độ mặn máy đo ph