Giá bán lẻ tại Singapore
Ngày Xăng 92 Xăng 95 Dầu hỏa Diesel Mazut
20/06/2019 66,36 USD/thùng 67.95 USD/thùng 75,27 USD/thùng 75,15 USD/thùng 385,07 USD/tấn
19/06/2019 64,54 USD/thùng 66.13 USD/thùng 73,79 USD/thùng 73,58 USD/thùng 380,02 USD/tấn
18/06/2019 62,97 USD/thùng 64.56 USD/thùng 72,75 USD/thùng 72,20 USD/thùng 366,39 USD/tấn
17/06/2019 63,80 USD/thùng 65.44 USD/thùng 73,80 USD/thùng 73,32 USD/thùng 373,76 USD/tấn
14/06/2019 63,85 USD/thùng 65.82 USD/thùng 72,99 USD/thùng 72,56 USD/thùng 366,97 USD/tấn
13/06/2019 64,06 USD/thùng 66.03 USD/thùng 73,08 USD/thùng 72,67 USD/thùng 370,24 USD/tấn
12/06/2019 64,10 USD/thùng 66.15 USD/thùng 72,55 USD/thùng 72,32 USD/thùng 375,03 USD/tấn
11/06/2019 65,25 USD/thùng 66.82 USD/thùng 73,18 USD/thùng 72,86 USD/thùng 388,74 USD/tấn
10/06/2019 66,02 USD/thùng 67.59 USD/thùng 73,54 USD/thùng 73,65 USD/thùng 392,61 USD/tấn
07/06/2019 65,24 USD/thùng 66.83 USD/thùng 72,99 USD/thùng 72,98 USD/thùng 397,70 USD/tấn
06/06/2019 63,17 USD/thùng 64.76 USD/thùng 71,72 USD/thùng 71,74 USD/thùng 380,88 USD/tấn
04/06/2019 63,65 USD/thùng 65.25 USD/thùng 72,83 USD/thùng 72,66 USD/thùng 379,27 USD/tấn
03/06/2019 63,21 USD/thùng 64.9 USD/thùng 72,99 USD/thùng 72,98 USD/thùng 378,40 USD/tấn
31/05/2019 66,91 USD/thùng 68.35 USD/thùng 76,62 USD/thùng 76,77 USD/thùng 397,66 USD/tấn
28/05/2019 72,66 USD/thùng 74.52 USD/thùng 80,83 USD/thùng 81,78 USD/thùng 411,68 USD/tấn
27/05/2019 72,11 USD/thùng 74.02 USD/thùng 78,99 USD/thùng 79,84 USD/thùng 407,36 USD/tấn
24/05/2019 72,70 USD/thùng 74.84 USD/thùng 78,71 USD/thùng 79,53 USD/thùng 407,44 USD/tấn
23/05/2019 74,67 USD/thùng 76.47 USD/thùng 81,41 USD/thùng 82,23 USD/thùng 414,43 USD/tấn
22/05/2019 76,67 USD/thùng 78.47 USD/thùng 82,54 USD/thùng 83,45 USD/thùng 426,03 USD/tấn
21/05/2019 76,95 USD/thùng 78.75 USD/thùng 83,48 USD/thùng 84,10 USD/thùng 430,43 USD/tấn
17/05/2019 78,94 USD/thùng 80.74 USD/thùng 85,40 USD/thùng 85,53 USD/thùng 434,05 USD/tấn
16/05/2019 77,23 USD/thùng 79.03 USD/thùng 84,29 USD/thùng 85,01 USD/thùng 427,63 USD/tấn
15/05/2019 75,25 USD/thùng 77.05 USD/thùng 82,37 USD/thùng 83,27 USD/thùng 410,67 USD/tấn
14/05/2019 74,70 USD/thùng 76.5 USD/thùng 81,20 USD/thùng 81,99 USD/thùng 410,22 USD/tấn
13/05/2019 76,52 USD/thùng 78.4 USD/thùng 82,92 USD/thùng 83,65 USD/thùng 426,44 USD/tấn
10/05/2019 75,41 USD/thùng 77.38 USD/thùng 82,20 USD/thùng 82,62 USD/thùng 425,65 USD/tấn
09/05/2019 72,62 USD/thùng 74.59 USD/thùng 81,41 USD/thùng 82,03 USD/thùng 422,03 USD/tấn
08/05/2019 72,64 USD/thùng 74.35 USD/thùng 81,21 USD/thùng 82,01 USD/thùng 419,95 USD/tấn
07/05/2019 75,50 USD/thùng 77.21 USD/thùng 82,20 USD/thùng 83,33 USD/thùng 425,76 USD/tấn
06/05/2019 75,78 USD/thùng 77.49 USD/thùng 81,72 USD/thùng 82,44 USD/thùng 420,26 USD/tấn
03/05/2019 77,15 USD/thùng 78.86 USD/thùng 82,31 USD/thùng 82,94 USD/thùng 425,56 USD/tấn
02/05/2019 78,64 USD/thùng 80.45 USD/thùng 83,05 USD/thùng 83,35 USD/thùng 436,65 USD/tấn
25/04/2019 81,42 USD/thùng 83.24 USD/thùng 85,07 USD/thùng 84,95 USD/thùng 459,30 USD/tấn
24/04/2019 80,25 USD/thùng 82.32 USD/thùng 84,51 USD/thùng 84,81 USD/thùng 443,91 USD/tấn
23/04/2019 81,19 USD/thùng 83.26 USD/thùng 84,67 USD/thùng 84,75 USD/thùng 439,39 USD/tấn
22/04/2019 81,43 USD/thùng 83.54 USD/thùng 84,62 USD/thùng 84,51 USD/thùng 442,17 USD/tấn
18/04/2019 79,52 USD/thùng 81.69 USD/thùng 82,90 USD/thùng 82,97 USD/thùng 429,99 USD/tấn
17/04/2019 80,03 USD/thùng 82.04 USD/thùng 83,46 USD/thùng 83,65 USD/thùng 430,81 USD/tấn
16/04/2019 78,47 USD/thùng 80.79 USD/thùng 82,28 USD/thùng 82,49 USD/thùng 422,67 USD/tấn
15/04/2019 80,02 USD/thùng 82.37 USD/thùng 82,58 USD/thùng 82,78 USD/thùng 429,37 USD/tấn
12/04/2019 80,66 USD/thùng 82.93 USD/thùng 82,93 USD/thùng 83,23 USD/thùng 432,94 USD/tấn
11/04/2019 80,31 USD/thùng 82.34 USD/thùng 83,04 USD/thùng 83,44 USD/thùng 430,05 USD/tấn
10/04/2019 78,79 USD/thùng 80.8 USD/thùng 82,07 USD/thùng 82,33 USD/thùng 424,27 USD/tấn
09/04/2019 78,11 USD/thùng 79.87 USD/thùng 82,51 USD/thùng 82,89 USD/thùng 435,04 USD/tấn
08/04/2019 77,51 USD/thùng 78.95 USD/thùng 82,15 USD/thùng 82,54 USD/thùng 431,01 USD/tấn
05/04/2019 75,50 USD/thùng 77.2 USD/thùng 80,05 USD/thùng 80,42 USD/thùng 421,00 USD/tấn
04/04/2019 75,74 USD/thùng 77.33 USD/thùng 79,94 USD/thùng 80,18 USD/thùng 427,25 USD/tấn
03/04/2019 76,02 USD/thùng 77.61 USD/thùng 81,08 USD/thùng 81,21 USD/thùng 432,30 USD/tấn
02/04/2019 75,72 USD/thùng 77.7 USD/thùng 80,30 USD/thùng 80,39 USD/thùng 425,69 USD/tấn
01/04/2019 75,99 USD/thùng 77.54 USD/thùng 80,46 USD/thùng 80,47 USD/thùng 428,04 USD/tấn
29/03/2019 74,88 USD/thùng 76.29 USD/thùng 79,71 USD/thùng 79,46 USD/thùng 424,39 USD/tấn
28/03/2019 73,89 USD/thùng 75.5 USD/thùng 79,39 USD/thùng 79,25 USD/thùng 424,20 USD/tấn
27/03/2019 75,69 USD/thùng 77.04 USD/thùng 80,15 USD/thùng 80,00 USD/thùng 425,10 USD/tấn
26/03/2019 75,09 USD/thùng 76.59 USD/thùng 80,15 USD/thùng 80,08 USD/thùng 423,91 USD/tấn
25/03/2019 74,37 USD/thùng 75.85 USD/thùng 79,05 USD/thùng 79,16 USD/thùng 416,88 USD/tấn
22/03/2019 75,30 USD/thùng 76.76 USD/thùng 79,79 USD/thùng 80,15 USD/thùng 425,52 USD/tấn
21/03/2019 75,65 USD/thùng 77.14 USD/thùng 81,06 USD/thùng 81,59 USD/thùng 430,27 USD/tấn
20/03/2019 74,83 USD/thùng 76.31 USD/thùng 80,21 USD/thùng 80,95 USD/thùng 433,25 USD/tấn
19/03/2019 74,73 USD/thùng 76.45 USD/thùng 79,51 USD/thùng 80,36 USD/thùng 430,89 USD/tấn
18/03/2019 73,58 USD/thùng 75.3 USD/thùng 79,18 USD/thùng 79,92 USD/thùng 430,07 USD/tấn
15/03/2019 73,62 USD/thùng 75.34 USD/thùng 80,26 USD/thùng 80,67 USD/thùng 432,75 USD/tấn
14/03/2019 74,55 USD/thùng 76.15 USD/thùng 80,68 USD/thùng 80,68 USD/thùng 439,06 USD/tấn
13/03/2019 72,58 USD/thùng 74.18 USD/thùng 79,45 USD/thùng 80,11 USD/thùng 432,93 USD/tấn
12/03/2019 72,72 USD/thùng 74.32 USD/thùng 79,79 USD/thùng 80,75 USD/thùng 436,42 USD/tấn
11/03/2019 72,11 USD/thùng 73.71 USD/thùng 79,83 USD/thùng 80,93 USD/thùng 433,42 USD/tấn
08/03/2019 70,40 USD/thùng 72 USD/thùng 79,01 USD/thùng 80,12 USD/thùng 426,10 USD/tấn
07/03/2019 71,29 USD/thùng 73.33 USD/thùng 80,21 USD/thùng 80,62 USD/thùng 435,31 USD/tấn
06/03/2019 69,65 USD/thùng 71.01 USD/thùng 79,66 USD/thùng 80,18 USD/thùng 430,44 USD/tấn
05/03/2019 68,38 USD/thùng 69.7 USD/thùng 79,17 USD/thùng 80,23 USD/thùng 431,90 USD/tấn
04/03/2019 67,77 USD/thùng 69.51 USD/thùng 79,34 USD/thùng 80,12 USD/thùng 432,99 USD/tấn
01/03/2019 68,35 USD/thùng 70.54 USD/thùng 80,82 USD/thùng 81,86 USD/thùng 436,87 USD/tấn
28/02/2019 67,47 USD/thùng 69.37 USD/thùng 79,76 USD/thùng 81,09 USD/thùng 425,32 USD/tấn
27/02/2019 67,06 USD/thùng 68.96 USD/thùng 79,31 USD/thùng 80,50 USD/thùng 420,19 USD/tấn
26/02/2019 65,65 USD/thùng 67.45 USD/thùng 78,15 USD/thùng 79,23 USD/thùng 413,37 USD/tấn
25/02/2019 67,52 USD/thùng 69.5 USD/thùng 80,52 USD/thùng 81,32 USD/thùng 419,76 USD/tấn
22/02/2019 67,76 USD/thùng 69.79 USD/thùng 80,59 USD/thùng 81,35 USD/thùng 426,81 USD/tấn
21/02/2019 67,16 USD/thùng 68.85 USD/thùng 80,24 USD/thùng 80,76 USD/thùng 425,68 USD/tấn
20/02/2019 66,20 USD/thùng 67.75 USD/thùng 79,33 USD/thùng 79,89 USD/thùng 424,10 USD/tấn
19/02/2019 66,37 USD/thùng 68.22 USD/thùng 80,09 USD/thùng 80,38 USD/thùng 427,24 USD/tấn
18/02/2019 66,69 USD/thùng 68.54 USD/thùng 80,57 USD/thùng 80,70 USD/thùng 427,84 USD/tấn
15/02/2019 64,39 USD/thùng 66.13 USD/thùng 78,53 USD/thùng 78,36 USD/thùng 416,33 USD/tấn
14/02/2019 63,81 USD/thùng 65.45 USD/thùng 77,85 USD/thùng 77,70 USD/thùng 422,98 USD/tấn
13/02/2019 62,40 USD/thùng 64.19 USD/thùng 75,97 USD/thùng 75,73 USD/thùng 410,76 USD/tấn
12/02/2019 61,45 USD/thùng 63.17 USD/thùng 74,83 USD/thùng 74,45 USD/thùng 402,58 USD/tấn
11/02/2019 61,98 USD/thùng 63.66 USD/thùng 75,42 USD/thùng 74,80 USD/thùng 403,38 USD/tấn
08/02/2019 60,85 USD/thùng 62.35 USD/thùng 75,00 USD/thùng 73,84 USD/thùng 403,65 USD/tấn
07/02/2019 61,54 USD/thùng 63.69 USD/thùng 75,57 USD/thùng 74,18 USD/thùng 407,87 USD/tấn
04/02/2019 61,66 USD/thùng 64.16 USD/thùng 75,68 USD/thùng 74,11 USD/thùng 403,05 USD/tấn
01/02/2019 58,88 USD/thùng 61.1 USD/thùng 74,02 USD/thùng 72,54 USD/thùng 391,40 USD/tấn
31/01/2019 59,68 USD/thùng 61.67 USD/thùng 74,60 USD/thùng 73,62 USD/thùng 397,64 USD/tấn
30/01/2019 58,48 USD/thùng 60 USD/thùng 73,54 USD/thùng 73,16 USD/thùng 392,49 USD/tấn
29/01/2019 57,35 USD/thùng 58.97 USD/thùng 71,33 USD/thùng 70,94 USD/thùng 380,91 USD/tấn
28/01/2019 58,96 USD/thùng 60.61 USD/thùng 71,76 USD/thùng 71,65 USD/thùng 385,77 USD/tấn
25/01/2019 59,53 USD/thùng 61.18 USD/thùng 72,72 USD/thùng 72,79 USD/thùng 388,70 USD/tấn
24/01/2019 58,68 USD/thùng 60.62 USD/thùng 72,09 USD/thùng 71,80 USD/thùng 387,86 USD/tấn
23/01/2019 59,91 USD/thùng 61.76 USD/thùng 73,13 USD/thùng 72,74 USD/thùng 390,69 USD/tấn
22/01/2019 60,63 USD/thùng 62.54 USD/thùng 73,40 USD/thùng 73,13 USD/thùng 391,61 USD/tấn
21/01/2019 61,24 USD/thùng 63.15 USD/thùng 73,63 USD/thùng 73,46 USD/thùng 388,23 USD/tấn
18/01/2019 60,84 USD/thùng 62.58 USD/thùng 73,44 USD/thùng 72,51 USD/thùng 382,32 USD/tấn
17/01/2019 60,26 USD/thùng 62.22 USD/thùng 72,71 USD/thùng 72,02 USD/thùng 377,05 USD/tấn
16/01/2019 60,53 USD/thùng 62.37 USD/thùng 72,63 USD/thùng 71,85 USD/thùng 376,58 USD/tấn
15/01/2019 58,98 USD/thùng 60.82 USD/thùng 72,07 USD/thùng 71,03 USD/thùng 367,22 USD/tấn
14/01/2019 59,97 USD/thùng 61.65 USD/thùng 72,64 USD/thùng 71,25 USD/thùng 372,59 USD/tấn
11/01/2019 61,88 USD/thùng 63.9 USD/thùng 74,83 USD/thùng 73,47 USD/thùng 386,10 USD/tấn
10/01/2019 60,50 USD/thùng 62 USD/thùng 73,13 USD/thùng 71,53 USD/thùng 380,50 USD/tấn
09/01/2019 58,92 USD/thùng 60.97 USD/thùng 71,80 USD/thùng 70,04 USD/thùng 371,35 USD/tấn
08/01/2019 58,00 USD/thùng 60.32 USD/thùng 70,39 USD/thùng 68,85 USD/thùng 361,18 USD/tấn
07/01/2019 59,94 USD/thùng 62.26 USD/thùng 70,75 USD/thùng 69,22 USD/thùng 365,84 USD/tấn
04/01/2019 58,36 USD/thùng 60.68 USD/thùng 68,58 USD/thùng 66,94 USD/thùng 355,71 USD/tấn
03/01/2019 55,36 USD/thùng 57.36 USD/thùng 66,25 USD/thùng 63,88 USD/thùng 336,05 USD/tấn
02/01/2019 52,82 USD/thùng 54.96 USD/thùng 64,53 USD/thùng 61,60 USD/thùng 327,26 USD/tấn
28/12/2018 53,78 USD/thùng 55.92 USD/thùng 65,74 USD/thùng 62,61 USD/thùng 337,32 USD/tấn
27/12/2018 54,19 USD/thùng 55.98 USD/thùng 66,43 USD/thùng 63,55 USD/thùng 339,36 USD/tấn
26/12/2018 51,31 USD/thùng 53.4 USD/thùng 63,27 USD/thùng 60,30 USD/thùng 316,92 USD/tấn
21/12/2018 54,15 USD/thùng 56.64 USD/thùng 67,49 USD/thùng 64,58 USD/thùng 339,63 USD/tấn
20/12/2018 55,18 USD/thùng 57.67 USD/thùng 68,88 USD/thùng 66,14 USD/thùng 339,09 USD/tấn
19/12/2018 55,93 USD/thùng 58.42 USD/thùng 68,97 USD/thùng 66,87 USD/thùng 334,64 USD/tấn
18/12/2018 57,95 USD/thùng 60.44 USD/thùng 70,84 USD/thùng 68,84 USD/thùng 348,55 USD/tấn
17/12/2018 59,62 USD/thùng 62.11 USD/thùng 72,89 USD/thùng 70,62 USD/thùng 362,79 USD/tấn
14/12/2018 60,46 USD/thùng 62.95 USD/thùng 73,38 USD/thùng 71,59 USD/thùng 378,14 USD/tấn
13/12/2018 58,87 USD/thùng 60.53 USD/thùng 72,74 USD/thùng 70,54 USD/thùng 373,85 USD/tấn
12/12/2018 59,78 USD/thùng 61.44 USD/thùng 72,93 USD/thùng 70,97 USD/thùng 379,58 USD/tấn
11/12/2018 58,91 USD/thùng 60.57 USD/thùng 72,64 USD/thùng 70,38 USD/thùng 376,82 USD/tấn
10/12/2018 60,96 USD/thùng 62.78 USD/thùng 73,96 USD/thùng 72,43 USD/thùng 391,13 USD/tấn
07/12/2018 59,87 USD/thùng 61.69 USD/thùng 72,31 USD/thùng 70,77 USD/thùng 378,52 USD/tấn
06/12/2018 60,02 USD/thùng 61.84 USD/thùng 73,02 USD/thùng 71,48 USD/thùng 390,74 USD/tấn
05/12/2018 59,40 USD/thùng 61.31 USD/thùng 73,36 USD/thùng 71,91 USD/thùng 397,67 USD/tấn
04/12/2018 61,03 USD/thùng 62.87 USD/thùng 75,34 USD/thùng 73,94 USD/thùng 414,42 USD/tấn
03/12/2018 61,82 USD/thùng 63.71 USD/thùng 76,07 USD/thùng 74,19 USD/thùng 406,98 USD/tấn
30/11/2018 59,70 USD/thùng 60.94 USD/thùng 73,93 USD/thùng 72,04 USD/thùng 391,75 USD/tấn
29/11/2018 57,83 USD/thùng 59.74 USD/thùng 74,15 USD/thùng 71,82 USD/thùng 381,39 USD/tấn
28/11/2018 59,92 USD/thùng 61.58 USD/thùng 76,60 USD/thùng 74,42 USD/thùng 405,72 USD/tấn
27/11/2018 60,05 USD/thùng 61.67 USD/thùng 75,71 USD/thùng 73,46 USD/thùng 406,61 USD/tấn
22/11/2018 63,99 USD/thùng 66.24 USD/thùng 78,95 USD/thùng 77,43 USD/thùng 429,22 USD/tấn
21/11/2018 64,98 USD/thùng 67.13 USD/thùng 80,11 USD/thùng 78,26 USD/thùng 428,76 USD/tấn
20/11/2018 67,85 USD/thùng 69.85 USD/thùng 82,97 USD/thùng 81,61 USD/thùng 451,56 USD/tấn
19/11/2018 67,88 USD/thùng 69.48 USD/thùng 84,61 USD/thùng 83,32 USD/thùng 450,26 USD/tấn
16/11/2018 67,88 USD/thùng 69.48 USD/thùng 84,61 USD/thùng 83,32 USD/thùng 450,26 USD/tấn
15/11/2018 66,81 USD/thùng 68.5 USD/thùng 84,61 USD/thùng 83,48 USD/thùng 445,20 USD/tấn
14/11/2018 65,81 USD/thùng 67.78 USD/thùng 83,24 USD/thùng 82,26 USD/thùng 436,51 USD/tấn
13/11/2018 69,57 USD/thùng 71 USD/thùng 87,23 USD/thùng 86,32 USD/thùng 457,55 USD/tấn
12/11/2018 70,86 USD/thùng 72.43 USD/thùng 88,80 USD/thùng 87,83 USD/thùng 470,56 USD/tấn
09/11/2018 69,92 USD/thùng 71.49 USD/thùng 86,68 USD/thùng 86,08 USD/thùng 464,13 USD/tấn
08/11/2018 71,50 USD/thùng 73.07 USD/thùng 89,64 USD/thùng 88,94 USD/thùng 485,47 USD/tấn
07/11/2018 72,78 USD/thùng 74.35 USD/thùng 87,99 USD/thùng 87,69 USD/thùng 482,59 USD/tấn
06/11/2018 73,75 USD/thùng 75.42 USD/thùng 87,33 USD/thùng 87,46 USD/thùng 483,78 USD/tấn
05/11/2018 73,75 USD/thùng 75.42 USD/thùng 87,33 USD/thùng 87,46 USD/thùng 483,78 USD/tấn
02/11/2018 74,53 USD/thùng 76.2 USD/thùng 88,95 USD/thùng 89,00 USD/thùng 482,47 USD/tấn
31/10/2018 79,79 USD/thùng 81.46 USD/thùng 93,07 USD/thùng 92,82 USD/thùng 491,67 USD/tấn
30/10/2018 79,44 USD/thùng 81.23 USD/thùng 92,67 USD/thùng 92,90 USD/thùng 492,98 USD/tấn
29/10/2018 78,98 USD/thùng 80.92 USD/thùng 93,33 USD/thùng 93,63 USD/thùng 496,75 USD/tấn
26/10/2018 78,96 USD/thùng 80.75 USD/thùng 92,71 USD/thùng 93,56 USD/thùng 490,25 USD/tấn
25/10/2018 79,23 USD/thùng 81.28 USD/thùng 91,72 USD/thùng 92,34 USD/thùng 484,15 USD/tấn
24/10/2018 79,09 USD/thùng 81.14 USD/thùng 91,80 USD/thùng 91,95 USD/thùng 480,56 USD/tấn
23/10/2018 81,63 USD/thùng 83.46 USD/thùng 94,61 USD/thùng 94,62 USD/thùng 492,22 USD/tấn
22/10/2018 83,63 USD/thùng 85.46 USD/thùng 95,54 USD/thùng 95,43 USD/thùng 504,41 USD/tấn
19/10/2018 82,93 USD/thùng 84.76 USD/thùng 93,96 USD/thùng 94,07 USD/thùng 498,59 USD/tấn
18/10/2018 82,81 USD/thùng 84.72 USD/thùng 94,33 USD/thùng 94,57 USD/thùng 497,66 USD/tấn
17/10/2018 85,92 USD/thùng 87.89 USD/thùng 95,55 USD/thùng 95,99 USD/thùng 504,52 USD/tấn
16/10/2018 85,10 USD/thùng 87.48 USD/thùng 94,22 USD/thùng 94,48 USD/thùng 495,69 USD/tấn
15/10/2018 86,39 USD/thùng 88.77 USD/thùng 94,85 USD/thùng 95,59 USD/thùng 501,25 USD/tấn
12/10/2018 87,65 USD/thùng 90.03 USD/thùng 95,28 USD/thùng 96,14 USD/thùng 496,54 USD/tấn
11/10/2018 88,27 USD/thùng 90.44 USD/thùng 96,16 USD/thùng 96,98 USD/thùng 497,23 USD/tấn
10/10/2018 91,23 USD/thùng 90.44 USD/thùng 96,16 USD/thùng 96,98 USD/thùng 497,23 USD/tấn
09/10/2018 91,10 USD/thùng 93.52 USD/thùng 97,92 USD/thùng 98,82 USD/thùng 517,52 USD/tấn
08/10/2018 89,80 USD/thùng 92.25 USD/thùng 96,29 USD/thùng 97,03 USD/thùng 502,56 USD/tấn
05/10/2018 91,00 USD/thùng 93.45 USD/thùng 97,58 USD/thùng 98,66 USD/thùng 510,62 USD/tấn
01/10/2018 90,91 USD/thùng 92.9 USD/thùng 94,93 USD/thùng 97,39 USD/thùng 490,11 USD/tấn
28/09/2018 89,52 USD/thùng 91.84 USD/thùng 93,96 USD/thùng 95,73 USD/thùng 484,42 USD/tấn
27/09/2018 89,93 USD/thùng 91.87 USD/thùng 94,36 USD/thùng 96,23 USD/thùng 484,44 USD/tấn
26/09/2018 89,30 USD/thùng 91.21 USD/thùng 94,22 USD/thùng 95,66 USD/thùng 480,84 USD/tấn
25/09/2018 89,72 USD/thùng 91.63 USD/thùng 93,70 USD/thùng 95,19 USD/thùng 478,98 USD/tấn
24/09/2018 89,19 USD/thùng 91.24 USD/thùng 92,37 USD/thùng 93,88 USD/thùng 470,67 USD/tấn
21/09/2018 87,92 USD/thùng 89.97 USD/thùng 91,69 USD/thùng 92,77 USD/thùng 465,00 USD/tấn
14/09/2018 87,16 USD/thùng 89 USD/thùng 90,62 USD/thùng 91,41 USD/thùng 452,13 USD/tấn
13/09/2018 87,55 USD/thùng 89.29 USD/thùng 91,17 USD/thùng 92,21 USD/thùng 455,75 USD/tấn
12/09/2018 87,97 USD/thùng 89.67 USD/thùng 91,43 USD/thùng 92,55 USD/thùng 456,20 USD/tấn
11/09/2018 86,51 USD/thùng 88.23 USD/thùng 90,61 USD/thùng 91,71 USD/thùng 452,91 USD/tấn
10/09/2018 85,93 USD/thùng 87.65 USD/thùng 90,70 USD/thùng 91,85 USD/thùng 449,85 USD/tấn
05/09/2018 87,98 USD/thùng 87.98 USD/thùng 90,92 USD/thùng 92,10 USD/thùng 442,90 USD/tấn
04/09/2018 87,52 USD/thùng 89.63 USD/thùng 82,62 USD/thùng 84,28 USD/thùng 455,89 USD/tấn
03/09/2018 86,55 USD/thùng 88.71 USD/thùng 91,30 USD/thùng 92,92 USD/thùng 452,02 USD/tấn
29/08/2018 83,60 USD/thùng 85.75 USD/thùng 89,18 USD/thùng 90,28 USD/thùng 450,26 USD/tấn
28/08/2018 84,40 USD/thùng 86.97 USD/thùng 89,66 USD/thùng 91,09 USD/thùng 451,26 USD/tấn
27/08/2018 83,87 USD/thùng 86.02 USD/thùng 88,63 USD/thùng 90,13 USD/thùng 447,25 USD/tấn
24/08/2018 83,68 USD/thùng 86.16 USD/thùng 88,82 USD/thùng 90,03 USD/thùng 450,87 USD/tấn
23/08/2018 82,93 USD/thùng 85.37 USD/thùng 87,65 USD/thùng 88,66 USD/thùng 448,05 USD/tấn
16/08/2018 81,50 USD/thùng 84.19 USD/thùng 85,05 USD/thùng 85,38 USD/thùng 435,79 USD/tấn
15/08/2018 83,75 USD/thùng 86.5 USD/thùng 85,71 USD/thùng 86,23 USD/thùng 439,31 USD/tấn
13/08/2018 81,67 USD/thùng 84.21 USD/thùng 86,32 USD/thùng 86,66 USD/thùng 446,93 USD/tấn
10/08/2018 80,49 USD/thùng 83.11 USD/thùng 85,32 USD/thùng 85,37 USD/thùng 445,90 USD/tấn
08/08/2018 83,32 USD/thùng 86 USD/thùng 88,10 USD/thùng 87,72 USD/thùng 460,99 USD/tấn
07/08/2018 82,30 USD/thùng 84.54 USD/thùng 87,70 USD/thùng 87,02 USD/thùng 453,43 USD/tấn
06/08/2018 81,19 USD/thùng 83.43 USD/thùng 87,04 USD/thùng 86,26 USD/thùng 453,83 USD/tấn
03/08/2018 80,76 USD/thùng 83.02 USD/thùng 86,40 USD/thùng 85,38 USD/thùng 453,64 USD/tấn
02/08/2018 80,02 USD/thùng 82 USD/thùng 85,47 USD/thùng 84,20 USD/thùng 454,16 USD/tấn
01/08/2018 81,31 USD/thùng 83.27 USD/thùng 88,19 USD/thùng 86,64 USD/thùng 464,42 USD/tấn
31/07/2018 82,78 USD/thùng 84.97 USD/thùng 88,19 USD/thùng 86,64 USD/thùng 464,42 USD/tấn
30/07/2018 82,63 USD/thùng 84.99 USD/thùng 88,31 USD/thùng 86,49 USD/thùng 465,59 USD/tấn
27/07/2018 82,48 USD/thùng 84.76 USD/thùng 88,32 USD/thùng 86,86 USD/thùng 466,42 USD/tấn
25/07/2018 82,19 USD/thùng 84.54 USD/thùng 87,32 USD/thùng 85,74 USD/thùng 456,44 USD/tấn
24/07/2018 80,93 USD/thùng 83.2 USD/thùng 86,25 USD/thùng 84,66 USD/thùng 451,49 USD/tấn
23/07/2018 80,27 USD/thùng 82.69 USD/thùng 85,98 USD/thùng 84,32 USD/thùng 453,49 USD/tấn
20/07/2018 79,67 USD/thùng 82.01 USD/thùng 85,94 USD/thùng 84,29 USD/thùng 455,21 USD/tấn
19/07/2018 78,23 USD/thùng 80.48 USD/thùng 84,82 USD/thùng 82,91 USD/thùng 444,94 USD/tấn
18/07/2018 76,97 USD/thùng 79.22 USD/thùng 83,40 USD/thùng 81,73 USD/thùng 733,35 USD/tấn
17/07/2018 77,78 USD/thùng 79.64 USD/thùng 84,14 USD/thùng 82,41 USD/thùng 438,30 USD/tấn
16/07/2018 81,34 USD/thùng 83.01 USD/thùng 86,65 USD/thùng 84,98 USD/thùng 456,75 USD/tấn
13/07/2018 79,31 USD/thùng 81.02 USD/thùng 85,32 USD/thùng 83,43 USD/thùng 449,38 USD/tấn
12/07/2018 80,57 USD/thùng 82.08 USD/thùng 86,64 USD/thùng 84,49 USD/thùng 453,67 USD/tấn
11/07/2018 82,61 USD/thùng 84.16 USD/thùng 89,37 USD/thùng 86,99 USD/thùng 463,34 USD/tấn
10/07/2018 83,87 USD/thùng 85.54 USD/thùng 90,76 USD/thùng 88,31 USD/thùng 470,36 USD/tấn
09/07/2018 82,13 USD/thùng 83.93 USD/thùng 89,49 USD/thùng 87,26 USD/thùng 466,84 USD/tấn
05/07/2018 81,50 USD/thùng 83.53 USD/thùng 88,84 USD/thùng 86,67 USD/thùng 460,77 USD/tấn
04/07/2018 81,58 USD/thùng 83.5 USD/thùng 88,37 USD/thùng 86,39 USD/thùng 761,14 USD/tấn
03/07/2018 81,03 USD/thùng 82.98 USD/thùng 87,84 USD/thùng 85,94 USD/thùng 465,35 USD/tấn
02/07/2018 82,61 USD/thùng 84.35 USD/thùng 88,69 USD/thùng 87,43 USD/thùng 470,66 USD/tấn
29/06/2018 82,00 USD/thùng 83.94 USD/thùng 88,30 USD/thùng 87,51 USD/thùng 468,47 USD/tấn
28/06/2018 81,62 USD/thùng 83.38 USD/thùng 87,64 USD/thùng 87,09 USD/thùng 466,40 USD/tấn
27/06/2018 80,29 USD/thùng 82.05 USD/thùng 86,44 USD/thùng 86,06 USD/thùng 458,54 USD/tấn
26/06/2018 79,61 USD/thùng 81.27 USD/thùng 85,36 USD/thùng 85,04 USD/thùng 449,14 USD/tấn
25/06/2018 79,75 USD/thùng 81.31 USD/thùng 85,75 USD/thùng 85,54 USD/thùng 447,37 USD/tấn
22/06/2018 78,66 USD/thùng 80.61 USD/thùng 84,83 USD/thùng 84,75 USD/thùng 439,91 USD/tấn
21/06/2018 77,83 USD/thùng 79.78 USD/thùng 84,52 USD/thùng 84,34 USD/thùng 436,95 USD/tấn
20/06/2018 79,34 USD/thùng 81.4 USD/thùng 85,74 USD/thùng 85,68 USD/thùng 438,69 USD/tấn
18/06/2018 79,13 USD/thùng 81.18 USD/thùng 84,34 USD/thùng 84,27 USD/thùng 431,42 USD/tấn
14/06/2018 81,53 USD/thùng 83.3 USD/thùng 87,05 USD/thùng 87,29 USD/thùng 444,06 USD/tấn
13/06/2018 81,53 USD/thùng 83.3 USD/thùng 87,05 USD/thùng 87,29 USD/thùng 444,06 USD/tấn
12/06/2018 83,19 USD/thùng 85.3 USD/thùng 88,47 USD/thùng 88,52 USD/thùng 453,78 USD/tấn
11/06/2018 83,16 USD/thùng 85.4 USD/thùng 88,00 USD/thùng 88,00 USD/thùng 451,97 USD/tấn
08/06/2018 83,43 USD/thùng 85.49 USD/thùng 88,41 USD/thùng 88,50 USD/thùng 453,25 USD/tấn
07/06/2018 82,31 USD/thùng 84.51 USD/thùng 86,81 USD/thùng 87,06 USD/thùng 445,16 USD/tấn
07/06/2018 18153,00 USD/thùng 20951 USD/thùng 88,19 USD/thùng 86,64 USD/thùng 464,42 USD/tấn
06/06/2018 83,36 USD/thùng 85.45 USD/thùng 87,10 USD/thùng 87,66 USD/thùng 452,63 USD/tấn
05/06/2018 82,92 USD/thùng 85.44 USD/thùng 87,59 USD/thùng 87,83 USD/thùng 450,50 USD/tấn
04/06/2018 84,24 USD/thùng 86.76 USD/thùng 88,39 USD/thùng 88,46 USD/thùng 454,17 USD/tấn
01/06/2018 85,40 USD/thùng 87.92 USD/thùng 89,52 USD/thùng 89,34 USD/thùng 459,25 USD/tấn
31/05/2018 85,36 USD/thùng 87.71 USD/thùng 89,99 USD/thùng 89,70 USD/thùng 455,50 USD/tấn
30/05/2018 84,01 USD/thùng 96.36 USD/thùng 88,75 USD/thùng 88,55 USD/thùng 443,23 USD/tấn
28/05/2018 84,65 USD/thùng 87.01 USD/thùng 88,39 USD/thùng 88,25 USD/thùng 440,11 USD/tấn
25/05/2018 87,60 USD/thùng 89.74 USD/thùng 91,02 USD/thùng 90,66 USD/thùng 451,03 USD/tấn
24/05/2018 88,81 USD/thùng 91.04 USD/thùng 92,51 USD/thùng 92,04 USD/thùng 460,54 USD/tấn
23/05/2018 88,64 USD/thùng 90.82 USD/thùng 91,96 USD/thùng 91,43 USD/thùng 459,18 USD/tấn
22/05/2018 89,78 USD/thùng 91.96 USD/thùng 92,63 USD/thùng 92,25 USD/thùng 462,98 USD/tấn
21/05/2018 88,73 USD/thùng 91.01 USD/thùng 92,50 USD/thùng 91,88 USD/thùng 459,13 USD/tấn
18/05/2018 89,26 USD/thùng 91.75 USD/thùng 92,75 USD/thùng 92,46 USD/thùng 460,29 USD/tấn
17/05/2018 89,42 USD/thùng 92.25 USD/thùng 92,09 USD/thùng 92,04 USD/thùng 459,18 USD/tấn
16/05/2018 86,72 USD/thùng 89.03 USD/thùng 90,40 USD/thùng 90,22 USD/thùng 447,96 USD/tấn
15/05/2018 85,95 USD/thùng 88.26 USD/thùng 90,96 USD/thùng 90,85 USD/thùng 447,30 USD/tấn
14/05/2018 84,46 USD/thùng 86.67 USD/thùng 89,44 USD/thùng 89,14 USD/thùng 438,60 USD/tấn
11/05/2018 85,04 USD/thùng 87.24 USD/thùng 89,75 USD/thùng 89,45 USD/thùng 442,22 USD/tấn
10/05/2018 84,78 USD/thùng 87.17 USD/thùng 89,99 USD/thùng 89,54 USD/thùng 436,58 USD/tấn
09/05/2018 83,81 USD/thùng 86.18 USD/thùng 89,50 USD/thùng 89,18 USD/thùng 433,37 USD/tấn
08/05/2018 81,59 USD/thùng 83.66 USD/thùng 88,09 USD/thùng 87,62 USD/thùng 423,97 USD/tấn
07/05/2018 81,89 USD/thùng 83.89 USD/thùng 88,32 USD/thùng 87,80 USD/thùng 422,12 USD/tấn
04/05/2018 80,13 USD/thùng 82.2 USD/thùng 85,93 USD/thùng 85,32 USD/thùng 410,69 USD/tấn
03/05/2018 80,16 USD/thùng 82.44 USD/thùng 86,66 USD/thùng 85,78 USD/thùng 412,60 USD/tấn
02/05/2018 80,68 USD/thùng 83.25 USD/thùng 87,79 USD/thùng 85,79 USD/thùng 423,12 USD/tấn
27/04/2018 81,24 USD/thùng 84.21 USD/thùng 87,95 USD/thùng 86,44 USD/thùng 414,55 USD/tấn
26/04/2018 80,45 USD/thùng 83.22 USD/thùng 87,93 USD/thùng 86,09 USD/thùng 412,07 USD/tấn
25/04/2018 80,83 USD/thùng 83.34 USD/thùng 87,68 USD/thùng 85,66 USD/thùng 403,93 USD/tấn
24/04/2018 81,83 USD/thùng 84.78 USD/thùng 88,12 USD/thùng 86,61 USD/thùng 407,80 USD/tấn
20/04/2018 80,21 USD/thùng 0 USD/thùng 87,02 USD/thùng 85,50 USD/thùng 404,05 USD/tấn
19/04/2018 79,74 USD/thùng 0 USD/thùng 86,97 USD/thùng 85,90 USD/thùng 408,40 USD/tấn
18/04/2018 78,28 USD/thùng 0 USD/thùng 85,35 USD/thùng 83,96 USD/thùng 399,29 USD/tấn
17/04/2018 77,59 USD/thùng 0 USD/thùng 85,20 USD/thùng 83,40 USD/thùng 396,63 USD/tấn
16/04/2018 77,46 USD/thùng 0 USD/thùng 85,64 USD/thùng 83,64 USD/thùng 397,55 USD/tấn
13/04/2018 78,70 USD/thùng USD/thùng 76,25 USD/thùng 84,47 USD/thùng 399,25 USD/tấn
12/04/2018 78,65 USD/thùng USD/thùng 86,41 USD/thùng 84,67 USD/thùng 397,00 USD/tấn
11/04/2018 77,60 USD/thùng USD/thùng 84,93 USD/thùng 83,21 USD/thùng 389,62 USD/tấn
10/04/2018 77,11 USD/thùng USD/thùng 83,21 USD/thùng 81,88 USD/thùng 390,14 USD/tấn
09/04/2018 75,35 USD/thùng USD/thùng 81,26 USD/thùng 79,95 USD/thùng 385,86 USD/tấn
06/04/2018 75,80 USD/thùng USD/thùng 81,41 USD/thùng 80,05 USD/thùng 387,16 USD/tấn
05/04/2018 76,40 USD/thùng USD/thùng 81,79 USD/thùng 80,47 USD/thùng 385,26 USD/tấn
04/04/2018 75,71 USD/thùng USD/thùng 81,91 USD/thùng 80,60 USD/thùng 375,99 USD/tấn
03/04/2018 75,71 USD/thùng USD/thùng 81,91 USD/thùng 80,60 USD/thùng 375,99 USD/tấn
02/04/2018 78,00 USD/thùng USD/thùng 83,32 USD/thùng 82,71 USD/thùng 381,36 USD/tấn
29/03/2018 77,66 USD/thùng USD/thùng 81,97 USD/thùng 81,73 USD/thùng 377,39 USD/tấn
28/03/2018 77,31 USD/thùng USD/thùng 81,86 USD/thùng 81,63 USD/thùng 378,58 USD/tấn
27/03/2018 77,31 USD/thùng USD/thùng 81,86 USD/thùng 81,63 USD/thùng 378,58 USD/tấn
26/03/2018 77,75 USD/thùng USD/thùng 81,56 USD/thùng 81,19 USD/thùng 384,74 USD/tấn
23/03/2018 77,08 USD/thùng USD/thùng 80,83 USD/thùng 80,28 USD/thùng 381,20 USD/tấn
22/03/2018 76,57 USD/thùng USD/thùng 80,90 USD/thùng 80,48 USD/thùng 379,96 USD/tấn
21/03/2018 75,07 USD/thùng USD/thùng 79,23 USD/thùng 78,96 USD/thùng 372,26 USD/tấn
20/03/2018 74,07 USD/thùng USD/thùng 78,27 USD/thùng 78,05 USD/thùng 370,77 USD/tấn
19/03/2018 73,82 USD/thùng USD/thùng 77,30 USD/thùng 77,39 USD/thùng 368,78 USD/tấn
16/03/2018 73,07 USD/thùng USD/thùng 76,39 USD/thùng 76,55 USD/thùng 367,36 USD/tấn
15/03/2018 72,89 USD/thùng USD/thùng 76,32 USD/thùng 76,47 USD/thùng 365,36 USD/tấn
14/03/2018 71,80 USD/thùng USD/thùng 76,73 USD/thùng 76,09 USD/thùng 365,41 USD/tấn
13/03/2018 72,39 USD/thùng USD/thùng 76,72 USD/thùng 75,99 USD/thùng 369,23 USD/tấn
12/03/2018 72,60 USD/thùng USD/thùng 77,55 USD/thùng 76,60 USD/thùng 371,53 USD/tấn
09/03/2018 71,53 USD/thùng USD/thùng 76,85 USD/thùng 75,31 USD/thùng 359,38 USD/tấn
08/03/2018 72,27 USD/thùng USD/thùng 77,77 USD/thùng 75,84 USD/thùng 361,87 USD/tấn
07/03/2018 73,17 USD/thùng USD/thùng 78,76 USD/thùng 75,85 USD/thùng 365,75 USD/tấn
06/03/2018 73,25 USD/thùng USD/thùng 79,54 USD/thùng 75,66 USD/thùng 364,14 USD/tấn
05/03/2018 73,25 USD/thùng USD/thùng 79,54 USD/thùng 75,66 USD/thùng 364,14 USD/tấn
02/03/2018 72,43 USD/thùng USD/thùng 79,28 USD/thùng 74,73 USD/thùng 359,49 USD/tấn
01/03/2018 73,65 USD/thùng USD/thùng 80,15 USD/thùng 75,88 USD/thùng 362,39 USD/tấn
28/02/2018 75,01 USD/thùng USD/thùng 81,84 USD/thùng 77,82 USD/thùng 369,44 USD/tấn
27/02/2018 75,06 USD/thùng USD/thùng 83,17 USD/thùng 79,11 USD/thùng 373,65 USD/tấn
26/02/2018 74,76 USD/thùng USD/thùng 83,81 USD/thùng 78,77 USD/thùng 375,68 USD/tấn
23/02/2018 73,39 USD/thùng USD/thùng 81,45 USD/thùng 77,29 USD/thùng 371,59 USD/tấn
22/02/2018 72,41 USD/thùng USD/thùng 79,31 USD/thùng 76,05 USD/thùng 365,39 USD/tấn
21/02/2018 72,00 USD/thùng USD/thùng 78,33 USD/thùng 75,75 USD/thùng 361,72 USD/tấn
20/02/2018 73,28 USD/thùng USD/thùng 78,44 USD/thùng 76,42 USD/thùng 368,78 USD/tấn
19/02/2018 72,80 USD/thùng USD/thùng 78,56 USD/thùng 76,23 USD/thùng 369,44 USD/tấn
14/02/2018 70,09 USD/thùng USD/thùng 75,40 USD/thùng 72,96 USD/thùng 358,25 USD/tấn
13/02/2018 70,86 USD/thùng USD/thùng 76,22 USD/thùng 73,99 USD/thùng 359,92 USD/tấn
12/02/2018 72,38 USD/thùng USD/thùng 76,56 USD/thùng 74,83 USD/thùng 357,30 USD/tấn
09/02/2018 73,25 USD/thùng USD/thùng 77,84 USD/thùng 76,11 USD/thùng 359,28 USD/tấn
08/02/2018 73,58 USD/thùng USD/thùng 79,02 USD/thùng 76,93 USD/thùng 363,96 USD/tấn
07/02/2018 76,00 USD/thùng USD/thùng 81,73 USD/thùng 79,30 USD/thùng 376,78 USD/tấn
06/02/2018 76,12 USD/thùng USD/thùng 81,56 USD/thùng 79,46 USD/thùng 378,06 USD/tấn
05/02/2018 77,45 USD/thùng USD/thùng 82,08 USD/thùng 80,37 USD/thùng 380,04 USD/tấn
02/02/2018 79,85 USD/thùng USD/thùng 84,45 USD/thùng 82,97 USD/thùng 390,24 USD/tấn
01/02/2018 78,49 USD/thùng USD/thùng 82,83 USD/thùng 82,04 USD/thùng 389,69 USD/tấn
31/01/2018 77,14 USD/thùng USD/thùng 81,46 USD/thùng 81,25 USD/thùng 384,60 USD/tấn
30/01/2018 78,11 USD/thùng USD/thùng 81,81 USD/thùng 81,87 USD/thùng 384,99 USD/tấn
29/01/2018 79,31 USD/thùng USD/thùng 83,59 USD/thùng 83,64 USD/thùng 389,69 USD/tấn
26/01/2018 78,47 USD/thùng USD/thùng 83,12 USD/thùng 83,19 USD/thùng 389,41 USD/tấn
25/01/2018 78,79 USD/thùng USD/thùng 83,28 USD/thùng 83,54 USD/thùng 393,92 USD/tấn
24/01/2018 77,62 USD/thùng USD/thùng 81,75 USD/thùng 81,96 USD/thùng 385,25 USD/tấn
23/01/2018 77,13 USD/thùng USD/thùng 81,09 USD/thùng 81,11 USD/thùng 383,70 USD/tấn
22/01/2018 76,97 USD/thùng USD/thùng 80,50 USD/thùng 80,35 USD/thùng 385,12 USD/tấn
19/01/2018 76,55 USD/thùng USD/thùng 80,07 USD/thùng 79,84 USD/thùng 381,72 USD/tấn
18/01/2018 76,98 USD/thùng USD/thùng 80,72 USD/thùng 80,65 USD/thùng 383,45 USD/tấn
17/01/2018 76,48 USD/thùng USD/thùng 81,22 USD/thùng 80,82 USD/thùng 378,07 USD/tấn
16/01/2018 76,99 USD/thùng USD/thùng 81,82 USD/thùng 81,25 USD/thùng 382,43 USD/tấn
15/01/2018 77,19 USD/thùng USD/thùng 81,70 USD/thùng 80,98 USD/thùng 384,75 USD/tấn
12/01/2018 76,20 USD/thùng USD/thùng 81,04 USD/thùng 70,27 USD/thùng 381,12 USD/tấn
11/01/2018 77,04 USD/thùng USD/thùng 80,82 USD/thùng 80,18 USD/thùng 381,25 USD/tấn
10/01/2018 77,35 USD/thùng USD/thùng 80,66 USD/thùng 80,18 USD/thùng 380,78 USD/tấn
09/01/2018 75,73 USD/thùng USD/thùng 79,34 USD/thùng 79,24 USD/thùng 379,97 USD/tấn
08/01/2018 74,81 USD/thùng USD/thùng 79,19 USD/thùng 79,15 USD/thùng 376,93 USD/tấn
05/01/2018 74,92 USD/thùng USD/thùng 79,59 USD/thùng 79,63 USD/thùng 378,22 USD/tấn
04/01/2018 74,98 USD/thùng USD/thùng 80,16 USD/thùng 80,00 USD/thùng 378,97 USD/tấn
03/01/2018 73,46 USD/thùng USD/thùng 78,84 USD/thùng 78,58 USD/thùng 375,85 USD/tấn
02/01/2018 74,43 USD/thùng USD/thùng 79,13 USD/thùng 78,72 USD/thùng 378,84 USD/tấn
29/12/2017 74,61 USD/thùng USD/thùng 79,44 USD/thùng 78,70 USD/thùng 377,44 USD/tấn
28/12/2017 74,36 USD/thùng USD/thùng 78,50 USD/thùng 78,00 USD/thùng 376,12 USD/tấn
27/12/2017 74,45 USD/thùng USD/thùng 78,60 USD/thùng 78,27 USD/thùng 379,88 USD/tấn
26/12/2017 73,45 USD/thùng USD/thùng 76,69 USD/thùng 76,77 USD/thùng 372,86 USD/tấn
22/12/2017 73,33 USD/thùng USD/thùng 76,23 USD/thùng 76,34 USD/thùng 372,53 USD/tấn
21/12/2017 72,89 USD/thùng USD/thùng 75,75 USD/thùng 75,81 USD/thùng 368,70 USD/tấn
20/12/2017 73,02 USD/thùng USD/thùng 75,75 USD/thùng 75,81 USD/thùng 368,70 USD/tấn
19/12/2017 72,99 USD/thùng USD/thùng 75,28 USD/thùng 75,28 USD/thùng 368,01 USD/tấn
18/12/2017 73,07 USD/thùng USD/thùng 74,74 USD/thùng 74,69 USD/thùng 366,03 USD/tấn
15/12/2017 73,42 USD/thùng USD/thùng 74,51 USD/thùng 74,68 USD/thùng 364,00 USD/tấn
14/12/2017 72,41 USD/thùng USD/thùng 74,04 USD/thùng 74,18 USD/thùng 358,89 USD/tấn
13/12/2017 73,78 USD/thùng USD/thùng 75,58 USD/thùng 75,41 USD/thùng 362,07 USD/tấn
12/12/2017 75,05 USD/thùng USD/thùng 76,69 USD/thùng 76,59 USD/thùng 370,82 USD/tấn
11/12/2017 72,97 USD/thùng USD/thùng 74,88 USD/thùng 74,67 USD/thùng 358,99 USD/tấn
08/12/2017 72,55 USD/thùng USD/thùng 74,01 USD/thùng 73,94 USD/thùng 353,66 USD/tấn
07/12/2017 71,60 USD/thùng USD/thùng 72,53 USD/thùng 72,48 USD/thùng 350,31 USD/tấn
06/12/2017 72,55 USD/thùng USD/thùng 74,03 USD/thùng 73,84 USD/thùng 358,80 USD/tấn
05/12/2017 72,10 USD/thùng USD/thùng 73,22 USD/thùng 73,02 USD/thùng 359,24 USD/tấn
04/12/2017 73,08 USD/thùng USD/thùng 74,53 USD/thùng 74,10 USD/thùng 367,51 USD/tấn
01/12/2017 73,35 USD/thùng USD/thùng 73,79 USD/thùng 73,34 USD/thùng 366,68 USD/tấn
30/11/2017 73,18 USD/thùng USD/thùng 73,98 USD/thùng 73,46 USD/thùng 364,89 USD/tấn
29/11/2017 73,32 USD/thùng USD/thùng 74,58 USD/thùng 74,21 USD/thùng 364,52 USD/tấn
28/11/2017 73,92 USD/thùng USD/thùng 74,98 USD/thùng 74,61 USD/thùng 366,66 USD/tấn
27/11/2017 73,64 USD/thùng USD/thùng 75,03 USD/thùng 74,40 USD/thùng 369,15 USD/tấn
24/11/2017 73,74 USD/thùng USD/thùng 75,46 USD/thùng 74,81 USD/thùng 369,11 USD/tấn
23/11/2017 72,91 USD/thùng USD/thùng 74,67 USD/thùng 74,26 USD/thùng 367,40 USD/tấn
22/11/2017 73,41 USD/thùng USD/thùng 75,15 USD/thùng 74,98 USD/thùng 367,86 USD/tấn
21/11/2017 72,75 USD/thùng USD/thùng 74,49 USD/thùng 74,28 USD/thùng 365,37 USD/tấn
20/11/2017 72,82 USD/thùng USD/thùng 74,48 USD/thùng 74,09 USD/thùng 368,02 USD/tấn
17/11/2017 71,44 USD/thùng USD/thùng 73,20 USD/thùng 72,61 USD/thùng 362,70 USD/tấn
16/11/2017 72,20 USD/thùng USD/thùng 73,74 USD/thùng 72,97 USD/thùng 366,18 USD/tấn
15/11/2017 71,94 USD/thùng USD/thùng 73,00 USD/thùng 72,00 USD/thùng 362,62 USD/tấn
14/11/2017 73,70 USD/thùng USD/thùng 74,36 USD/thùng 73,04 USD/thùng 371,28 USD/tấn
13/11/2017 74,48 USD/thùng USD/thùng 74,59 USD/thùng 72,96 USD/thùng 374,21 USD/tấn
10/11/2017 74,58 USD/thùng USD/thùng 75,00 USD/thùng 73,33 USD/thùng 377,15 USD/tấn
09/11/2017 74,05 USD/thùng USD/thùng 74,42 USD/thùng 72,64 USD/thùng 373,46 USD/tấn
08/11/2017 73,90 USD/thùng USD/thùng 74,47 USD/thùng 72,74 USD/thùng 372,66 USD/tấn
07/11/2017 74,61 USD/thùng USD/thùng 74,98 USD/thùng 73,52 USD/thùng 381,42 USD/tấn
06/11/2017 72,94 USD/thùng USD/thùng 73,44 USD/thùng 71,75 USD/thùng 372,08 USD/tấn
03/11/2017 71,46 USD/thùng USD/thùng 71,45 USD/thùng 70,09 USD/thùng 361,34 USD/tấn
02/11/2017 70,91 USD/thùng USD/thùng 71,05 USD/thùng 70,45 USD/thùng 358,92 USD/tấn
01/11/2017 71,88 USD/thùng USD/thùng 72,30 USD/thùng 72,05 USD/thùng 366,40 USD/tấn
31/10/2017 70,05 USD/thùng USD/thùng 71,32 USD/thùng 71,17 USD/thùng 359,54 USD/tấn
30/10/2017 70,57 USD/thùng USD/thùng 71,44 USD/thùng 71,21 USD/thùng 355,54 USD/tấn
27/10/2017 69,32 USD/thùng USD/thùng 70,35 USD/thùng 70,22 USD/thùng 346,30 USD/tấn
26/10/2017 68,60 USD/thùng USD/thùng 69,09 USD/thùng 69,07 USD/thùng 341,97 USD/tấn
25/10/2017 68,55 USD/thùng USD/thùng 69,49 USD/thùng 69,57 USD/thùng 343,25 USD/tấn
24/10/2017 66,86 USD/thùng USD/thùng 68,05 USD/thùng 68,04 USD/thùng 338,89 USD/tấn
23/10/2017 67,70 USD/thùng USD/thùng 69,02 USD/thùng 68,90 USD/thùng 342,37 USD/tấn
20/10/2017 67,37 USD/thùng USD/thùng 67,83 USD/thùng 67,76 USD/thùng 335,92 USD/tấn
19/10/2017 67,73 USD/thùng USD/thùng 67,82 USD/thùng 68,22 USD/thùng 336,41 USD/tấn
17/10/2017 68,35 USD/thùng USD/thùng 68,94 USD/thùng 69,41 USD/thùng 342,23 USD/tấn
16/10/2017 68,32 USD/thùng USD/thùng 68,58 USD/thùng 69,15 USD/thùng 339,74 USD/tấn
13/10/2017 67,04 USD/thùng USD/thùng 67,89 USD/thùng 68,58 USD/thùng 336,04 USD/tấn
12/10/2017 66,61 USD/thùng USD/thùng 67,16 USD/thùng 67,84 USD/thùng 333,78 USD/tấn
11/10/2017 66,41 USD/thùng USD/thùng 67,04 USD/thùng 67,94 USD/thùng 331,34 USD/tấn
10/10/2017 66,11 USD/thùng USD/thùng 66,07 USD/thùng 66,95 USD/thùng 326,07 USD/tấn
09/10/2017 65,19 USD/thùng USD/thùng 66,29 USD/thùng 66,82 USD/thùng 324,10 USD/tấn
06/10/2017 67,29 USD/thùng USD/thùng 68,15 USD/thùng 68,64 USD/thùng 333,13 USD/tấn
05/10/2017 66,78 USD/thùng USD/thùng 67,45 USD/thùng 67,87 USD/thùng 329,21 USD/tấn
04/10/2017 65,01 USD/thùng USD/thùng 66,22 USD/thùng 66,52 USD/thùng 325,94 USD/tấn
03/10/2017 65,15 USD/thùng USD/thùng 67,35 USD/thùng 37,61 USD/thùng 330,20 USD/tấn
02/10/2017 66,45 USD/thùng USD/thùng 69,02 USD/thùng 69,39 USD/thùng 334,28 USD/tấn
29/09/2017 67,85 USD/thùng USD/thùng 70,28 USD/thùng 70,37 USD/thùng 338,60 USD/tấn
28/09/2017 67,24 USD/thùng USD/thùng 70,52 USD/thùng 70,04 USD/thùng 336,39 USD/tấn
27/09/2017 68,23 USD/thùng USD/thùng 70,84 USD/thùng 70,23 USD/thùng 336,50 USD/tấn
26/09/2017 69,28 USD/thùng USD/thùng 70,64 USD/thùng 70,06 USD/thùng 337,39 USD/tấn
25/09/2017 67,65 USD/thùng USD/thùng 68,97 USD/thùng 68,33 USD/thùng 336,34 USD/tấn
22/09/2017 67,12 USD/thùng USD/thùng 69,27 USD/thùng 68,81 USD/thùng 333,96 USD/tấn
21/09/2017 66,63 USD/thùng USD/thùng 68,72 USD/thùng 68,73 USD/thùng 335,28 USD/tấn
20/09/2017 66,93 USD/thùng USD/thùng 68,14 USD/thùng 68,35 USD/thùng 333,76 USD/tấn
19/09/2017 67,47 USD/thùng USD/thùng 68,09 USD/thùng 68,26 USD/thùng 333,91 USD/tấn
18/09/2017 68,15 USD/thùng USD/thùng 68,09 USD/thùng 68,25 USD/thùng 335,22 USD/tấn
15/09/2017 67,77 USD/thùng USD/thùng 67,39 USD/thùng 68,28 USD/thùng 332,42 USD/tấn
14/09/2017 67,74 USD/thùng USD/thùng 67,61 USD/thùng 68,43 USD/thùng 334,31 USD/tấn
13/09/2017 67,39 USD/thùng USD/thùng 66,41 USD/thùng 67,48 USD/thùng 325,74 USD/tấn
12/09/2017 66,97 USD/thùng USD/thùng 65,97 USD/thùng 67,16 USD/thùng 319,19 USD/tấn
11/09/2017 67,22 USD/thùng USD/thùng 66,58 USD/thùng 67,83 USD/thùng 320,32 USD/tấn
08/09/2017 67,85 USD/thùng USD/thùng 68,23 USD/thùng 69,37 USD/thùng 325,63 USD/tấn
07/09/2017 67,24 USD/thùng USD/thùng 67,71 USD/thùng 68,84 USD/thùng 328,36 USD/tấn
06/09/2017 67,73 USD/thùng USD/thùng 66,71 USD/thùng 67,78 USD/thùng 321,23 USD/tấn
05/09/2017 67,53 USD/thùng USD/thùng 65,50 USD/thùng 66,74 USD/thùng 313,56 USD/tấn
04/09/2017 67,64 USD/thùng USD/thùng 65,65 USD/thùng 66,21 USD/thùng 312,34 USD/tấn
31/08/2017 67,27 USD/thùng USD/thùng 64,37 USD/thùng 64,23 USD/thùng 305,28 USD/tấn
30/08/2017 67,18 USD/thùng USD/thùng 64,85 USD/thùng 64,41 USD/thùng 309,12 USD/tấn
29/08/2017 65,03 USD/thùng USD/thùng 63,52 USD/thùng 63,55 USD/thùng 307,69 USD/tấn
28/08/2017 65,71 USD/thùng USD/thùng 63,69 USD/thùng 64,05 USD/thùng 308,16 USD/tấn
25/08/2017 65,51 USD/thùng USD/thùng 63,65 USD/thùng 64,08 USD/thùng 308,47 USD/tấn
24/08/2017 64,92 USD/thùng USD/thùng 63,08 USD/thùng 63,86 USD/thùng 306,96 USD/tấn
23/08/2017 64,20 USD/thùng USD/thùng 61,85 USD/thùng 62,32 USD/thùng 303,55 USD/tấn
22/08/2017 65,15 USD/thùng USD/thùng 61,86 USD/thùng 62,37 USD/thùng 305,56 USD/tấn
21/08/2017 65,66 USD/thùng USD/thùng 62,95 USD/thùng 63,15 USD/thùng 309,70 USD/tấn
18/08/2017 64,74 USD/thùng USD/thùng 61,70 USD/thùng 61,85 USD/thùng 302,78 USD/tấn
17/08/2017 64,61 USD/thùng USD/thùng 63,03 USD/thùng 63,83 USD/thùng 306,89 USD/tấn
16/08/2017 64,24 USD/thùng USD/thùng 62,34 USD/thùng 62,74 USD/thùng 304,22 USD/tấn
15/08/2017 63,66 USD/thùng USD/thùng 62,06 USD/thùng 62,50 USD/thùng 301,30 USD/tấn
14/08/2017 64,61 USD/thùng USD/thùng 63,03 USD/thùng 63,83 USD/thùng 306,89 USD/tấn
11/08/2017 64,10 USD/thùng USD/thùng 62,22 USD/thùng 62,95 USD/thùng 303,44 USD/tấn
10/08/2017 64,96 USD/thùng USD/thùng 64,04 USD/thùng 64,56 USD/thùng 314,10 USD/tấn
08/08/2017 64,76 USD/thùng USD/thùng 63,46 USD/thùng 63,79 USD/thùng 314,32 USD/tấn
07/08/2017 64,24 USD/thùng USD/thùng 63,36 USD/thùng 63,49 USD/thùng 310,44 USD/tấn
03/08/2017 63,42 USD/thùng USD/thùng 63,94 USD/thùng 64,69 USD/thùng 307,11 USD/tấn
02/08/2017 63,22 USD/thùng USD/thùng 63,28 USD/thùng 64,30 USD/thùng 305,19 USD/tấn
01/08/2017 64,32 USD/thùng USD/thùng 64,66 USD/thùng 65,77 USD/thùng 315,10 USD/tấn
31/07/2017 63,54 USD/thùng USD/thùng 64,28 USD/thùng 65,42 USD/thùng 312,18 USD/tấn
28/07/2017 62,54 USD/thùng USD/thùng 62,93 USD/thùng 64,03 USD/thùng 307,25 USD/tấn
27/07/2017 61,38 USD/thùng USD/thùng 62,49 USD/thùng 63,82 USD/thùng 307,89 USD/tấn
26/07/2017 60,61 USD/thùng USD/thùng 61,71 USD/thùng 62,49 USD/thùng 307,01 USD/tấn
25/07/2017 58,99 USD/thùng USD/thùng 59,56 USD/thùng 60,92 USD/thùng 298,43 USD/tấn
24/07/2017 58,66 USD/thùng USD/thùng 59,03 USD/thùng 60,24 USD/thùng 293,76 USD/tấn
21/07/2017 61,23 USD/thùng USD/thùng 60,76 USD/thùng 61,97 USD/thùng 301,82 USD/tấn
20/07/2017 60,71 USD/thùng USD/thùng 60,97 USD/thùng 62,08 USD/thùng 307,06 USD/tấn
19/07/2017 59,10 USD/thùng USD/thùng 59,15 USD/thùng 60,18 USD/thùng 299,06 USD/tấn
18/07/2017 58,33 USD/thùng USD/thùng 58,95 USD/thùng 60,00 USD/thùng 295,48 USD/tấn
17/07/2017 58,76 USD/thùng USD/thùng 59,43 USD/thùng 60,65 USD/thùng 299,95 USD/tấn
14/07/2017 57,57 USD/thùng USD/thùng 58,43 USD/thùng 60,04 USD/thùng 297,59 USD/tấn
13/07/2017 56,93 USD/thùng USD/thùng 57,32 USD/thùng 58,84 USD/thùng 291,62 USD/tấn
12/07/2017 58,41 USD/thùng USD/thùng 59,01 USD/thùng 60,21 USD/thùng 295,63 USD/tấn
11/07/2017 56,77 USD/thùng USD/thùng 57,07 USD/thùng 58,52 USD/thùng 284,63 USD/tấn
10/07/2017 56,72 USD/thùng USD/thùng 57,21 USD/thùng 58,33 USD/thùng 290,17 USD/tấn
07/07/2017 57,39 USD/thùng USD/thùng 57,87 USD/thùng 59,28 USD/thùng 292,84 USD/tấn
06/07/2017 58,09 USD/thùng USD/thùng 59,56 USD/thùng 61,12 USD/thùng 299,09 USD/tấn
05/07/2017 58,35 USD/thùng USD/thùng 60,25 USD/thùng 61,93 USD/thùng 304,58 USD/tấn
04/07/2017 58,32 USD/thùng USD/thùng 59,98 USD/thùng 61,29 USD/thùng 302,61 USD/tấn
03/07/2017 57,50 USD/thùng USD/thùng 59,13 USD/thùng 60,20 USD/thùng 304,15 USD/tấn
30/06/2017 56,38 USD/thùng USD/thùng 57,90 USD/thùng 58,89 USD/thùng 299,02 USD/tấn
29/06/2017 56,75 USD/thùng USD/thùng 57,85 USD/thùng 58,74 USD/thùng 295,69 USD/tấn
28/06/2017 55,11 USD/thùng USD/thùng 56,39 USD/thùng 57,03 USD/thùng 292,51 USD/tấn
27/06/2017 55,42 USD/thùng USD/thùng 55,88 USD/thùng 56,31 USD/thùng 291,48 USD/tấn
23/06/2017 54,41 USD/thùng USD/thùng 55,17 USD/thùng 55,54 USD/thùng 286,33 USD/tấn
22/06/2017 54,00 USD/thùng USD/thùng 54,51 USD/thùng 54,85 USD/thùng 283,53 USD/tấn
21/06/2017 54,63 USD/thùng USD/thùng 55,52 USD/thùng 55,93 USD/thùng 286,96 USD/tấn
20/06/2017 56,07 USD/thùng USD/thùng 56,65 USD/thùng 57,21 USD/thùng 292,06 USD/tấn
19/06/2017 55,94 USD/thùng USD/thùng 56,56 USD/thùng 57,35 USD/thùng 292,34 USD/tấn
16/06/2017 56,35 USD/thùng USD/thùng 56,72 USD/thùng 57,42 USD/thùng 290,91 USD/tấn
15/06/2017 55,42 USD/thùng USD/thùng 56,44 USD/thùng 56,85 USD/thùng 289,76 USD/tấn
14/06/2017 57,28 USD/thùng USD/thùng 57,10 USD/thùng 57,95 USD/thùng 295,61 USD/tấn
13/06/2017 58,14 USD/thùng USD/thùng 57,32 USD/thùng 57,99 USD/thùng 296,90 USD/tấn
12/06/2017 58,52 USD/thùng USD/thùng 57,25 USD/thùng 57,72 USD/thùng 294,53 USD/tấn
09/06/2017 58,20 USD/thùng USD/thùng 56,46 USD/thùng 56,87 USD/thùng 294,51 USD/tấn
08/06/2017 58,85 USD/thùng USD/thùng 56,97 USD/thùng 57,44 USD/thùng 295,83 USD/tấn
07/06/2017 60,03 USD/thùng USD/thùng 57,74 USD/thùng 58,27 USD/thùng 299,64 USD/tấn
06/06/2017 59,88 USD/thùng USD/thùng 57,69 USD/thùng 58,15 USD/thùng 297,32 USD/tấn
05/06/2017 60,68 USD/thùng USD/thùng 58,87 USD/thùng 59,09 USD/thùng 303,18 USD/tấn
02/06/2017 60,42 USD/thùng USD/thùng 58,23 USD/thùng 58,63 USD/thùng 298,59 USD/tấn
01/06/2017 62,08 USD/thùng USD/thùng 60,66 USD/thùng 60,30 USD/thùng 304,15 USD/tấn
31/05/2017 62,03 USD/thùng USD/thùng 60,91 USD/thùng 60,69 USD/thùng 303,27 USD/tấn
30/05/2017 62,23 USD/thùng USD/thùng 61,67 USD/thùng 61,29 USD/thùng 305,83 USD/tấn
29/05/2017 62,31 USD/thùng USD/thùng 61,76 USD/thùng 61,53 USD/thùng 306,62 USD/tấn
26/05/2017 62,03 USD/thùng USD/thùng 61,69 USD/thùng 61,44 USD/thùng 307,71 USD/tấn
25/05/2017 63,68 USD/thùng USD/thùng 64,18 USD/thùng 64,01 USD/thùng 323,36 USD/tấn
24/05/2017 64,42 USD/thùng USD/thùng 64,03 USD/thùng 63,97 USD/thùng 320,04 USD/tấn
23/05/2017 63,61 USD/thùng USD/thùng 63,05 USD/thùng 63,12 USD/thùng 312,08 USD/tấn
22/05/2017 64,48 USD/thùng USD/thùng 63,24 USD/thùng 63,58 USD/thùng 316,77 USD/tấn
19/05/2017 63,67 USD/thùng USD/thùng 62,28 USD/thùng 62,68 USD/thùng 316,50 USD/tấn
18/05/2017 62,06 USD/thùng USD/thùng 60,99 USD/thùng 61,30 USD/thùng 312,37 USD/tấn
17/05/2017 61,79 USD/thùng USD/thùng 60,30 USD/thùng 60,60 USD/thùng 307,31 USD/tấn
16/05/2017 61,90 USD/thùng USD/thùng 60,84 USD/thùng 61,06 USD/thùng 309,73 USD/tấn
15/05/2017 62,54 USD/thùng USD/thùng 60,84 USD/thùng 61,38 USD/thùng 308,05 USD/tấn
12/05/2017 61,13 USD/thùng USD/thùng 59,42 USD/thùng 60,26 USD/thùng 303,46 USD/tấn
11/05/2017 61,35 USD/thùng USD/thùng 59,44 USD/thùng 60,68 USD/thùng 303,79 USD/tấn
09/05/2017 59,74 USD/thùng USD/thùng 58,31 USD/thùng 59,24 USD/thùng 295,05 USD/tấn
08/05/2017 58,90 USD/thùng USD/thùng 58,33 USD/thùng 59,02 USD/thùng 296,61 USD/tấn
05/05/2017 57,76 USD/thùng USD/thùng 57,57 USD/thùng 58,00 USD/thùng 290,92 USD/tấn
04/05/2017 58,97 USD/thùng USD/thùng 58,70 USD/thùng 59,26 USD/thùng 300,09 USD/tấn
03/05/2017 59,94 USD/thùng USD/thùng 59,31 USD/thùng 60,42 USD/thùng 301,33 USD/tấn
02/05/2017 60,60 USD/thùng USD/thùng 61,18 USD/thùng 61,43 USD/thùng 304,23 USD/tấn
28/04/2017 61,73 USD/thùng USD/thùng 61,00 USD/thùng 62,39 USD/thùng 303,69 USD/tấn
27/04/2017 61,21 USD/thùng USD/thùng 61,00 USD/thùng 62,55 USD/thùng 300,34 USD/tấn
25/04/2017 62,93 USD/thùng USD/thùng 61,95 USD/thùng 63,13 USD/thùng 302,15 USD/tấn
24/04/2017 63,92 USD/thùng USD/thùng 63,00 USD/thùng 64,18 USD/thùng 306,79 USD/tấn
21/04/2017 64,85 USD/thùng USD/thùng 63,43 USD/thùng 64,20 USD/thùng 308,82 USD/tấn
20/04/2017 64,65 USD/thùng USD/thùng 63,88 USD/thùng 64,42 USD/thùng 310,98 USD/tấn
19/04/2017 66,03 USD/thùng USD/thùng 65,33 USD/thùng 65,97 USD/thùng 319,81 USD/tấn
18/04/2017 66,23 USD/thùng USD/thùng 65,25 USD/thùng 65,98 USD/thùng 317,75 USD/tấn
17/04/2017 66,36 USD/thùng USD/thùng 65,46 USD/thùng 66,35 USD/thùng 319,39 USD/tấn
13/04/2017 66,78 USD/thùng USD/thùng 65,92 USD/thùng 66,94 USD/thùng 321,91 USD/tấn
12/04/2017 67,58 USD/thùng USD/thùng 66,52 USD/thùng 67,17 USD/thùng 324,72 USD/tấn
11/04/2017 66,34 USD/thùng USD/thùng 65,76 USD/thùng 66,36 USD/thùng 321,75 USD/tấn
10/04/2017 65,65 USD/thùng USD/thùng 65,30 USD/thùng 65,72 USD/thùng 320,38 USD/tấn
07/04/2017 66,08 USD/thùng USD/thùng 65,33 USD/thùng 65,75 USD/thùng 320,85 USD/tấn
06/04/2017 64,83 USD/thùng USD/thùng 64,00 USD/thùng 64,43 USD/thùng 311,99 USD/tấn
05/04/2017 65,39 USD/thùng USD/thùng 64,11 USD/thùng 64,46 USD/thùng 312,72 USD/tấn
04/04/2017 63,94 USD/thùng USD/thùng 61,97 USD/thùng 62,60 USD/thùng 300,96 USD/tấn
03/04/2017 64,19 USD/thùng USD/thùng 62,66 USD/thùng 63,34 USD/thùng 302,40 USD/tấn
31/03/2017 63,27 USD/thùng USD/thùng 62,27 USD/thùng 62,72 USD/thùng 299,41 USD/tấn
29/03/2017 61,92 USD/thùng USD/thùng 61,33 USD/thùng 62,02 USD/thùng 292,19 USD/tấn
27/03/2017 59,98 USD/thùng USD/thùng 59,55 USD/thùng 60,21 USD/thùng 284,88 USD/tấn
24/03/2017 60,25 USD/thùng USD/thùng 59,63 USD/thùng 60,17 USD/thùng 286,25 USD/tấn
23/03/2017 60,95 USD/thùng USD/thùng 59,83 USD/thùng 60,35 USD/thùng 288,24 USD/tấn
22/03/2017 60,60 USD/thùng USD/thùng 59,79 USD/thùng 60,62 USD/thùng 287,94 USD/tấn
21/03/2017 61,55 USD/thùng USD/thùng 61,02 USD/thùng 61,97 USD/thùng 292,59 USD/tấn
20/03/2017 60,55 USD/thùng USD/thùng 60,44 USD/thùng 61,50 USD/thùng 292,28 USD/tấn
17/03/2017 60,75 USD/thùng USD/thùng 60,42 USD/thùng 61,53 USD/thùng 294,41 USD/tấn
16/03/2017 61,16 USD/thùng USD/thùng 61,07 USD/thùng 62,29 USD/thùng 298,39 USD/tấn
15/03/2017 60,67 USD/thùng USD/thùng 60,52 USD/thùng 61,85 USD/thùng 291,29 USD/tấn
14/03/2017 60,33 USD/thùng USD/thùng 60,12 USD/thùng 61,56 USD/thùng 290,48 USD/tấn
13/03/2017 60,50 USD/thùng USD/thùng 60,43 USD/thùng 61,76 USD/thùng 295,41 USD/tấn
10/03/2017 61,96 USD/thùng USD/thùng 61,61 USD/thùng 62,82 USD/thùng 301,40 USD/tấn
09/03/2017 63,43 USD/thùng USD/thùng 62,98 USD/thùng 64,41 USD/thùng 311,94 USD/tấn
08/03/2017 64,70 USD/thùng USD/thùng 65,02 USD/thùng 66,12 USD/thùng 318,75 USD/tấn
07/03/2017 64,36 USD/thùng USD/thùng 65,26 USD/thùng 66,56 USD/thùng 319,54 USD/tấn
06/03/2017 62,83 USD/thùng USD/thùng 64,49 USD/thùng 65,88 USD/thùng 313,71 USD/tấn
03/03/2017 63,07 USD/thùng USD/thùng 64,59 USD/thùng 65,88 USD/thùng 315,74 USD/tấn
02/03/2017 63,46 USD/thùng USD/thùng 65,49 USD/thùng 66,75 USD/thùng 317,08 USD/tấn
01/03/2017 64,81 USD/thùng USD/thùng 65,91 USD/thùng 67,24 USD/thùng 324,36 USD/tấn
28/02/2017 65,47 USD/thùng USD/thùng 66,49 USD/thùng 67,03 USD/thùng 328,27 USD/tấn
27/02/2017 66,82 USD/thùng USD/thùng 66,90 USD/thùng 67,52 USD/thùng 330,09 USD/tấn
24/02/2017 66,51 USD/thùng USD/thùng 66,49 USD/thùng 67,21 USD/thùng 322,93 USD/tấn
23/02/2017 66,54 USD/thùng USD/thùng 66,80 USD/thùng 67,58 USD/thùng 323,10 USD/tấn
22/02/2017 65,37 USD/thùng USD/thùng 66,41 USD/thùng 67,21 USD/thùng 320,81 USD/tấn
21/02/2017 67,45 USD/thùng USD/thùng 66,66 USD/thùng 67,24 USD/thùng 323,79 USD/tấn
20/02/2017 67,27 USD/thùng USD/thùng 66,40 USD/thùng 67,27 USD/thùng 323,02 USD/tấn
17/02/2017 66,45 USD/thùng USD/thùng 65,85 USD/thùng 66,64 USD/thùng 321,86 USD/tấn
16/02/2017 68,61 USD/thùng USD/thùng 66,33 USD/thùng 66,71 USD/thùng 328,22 USD/tấn
15/02/2017 68,36 USD/thùng USD/thùng 65,85 USD/thùng 66,24 USD/thùng 323,39 USD/tấn
14/02/2017 68,62 USD/thùng USD/thùng 65,79 USD/thùng 66,31 USD/thùng 321,92 USD/tấn
13/02/2017 69,28 USD/thùng USD/thùng 66,79 USD/thùng 67,30 USD/thùng 328,34 USD/tấn
10/02/2017 68,89 USD/thùng USD/thùng 65,93 USD/thùng 66,41 USD/thùng 320,89 USD/tấn
09/02/2017 68,42 USD/thùng USD/thùng 66,00 USD/thùng 66,52 USD/thùng 319,43 USD/tấn
08/02/2017 66,28 USD/thùng USD/thùng 64,94 USD/thùng 65,87 USD/thùng 315,69 USD/tấn
07/02/2017 67,20 USD/thùng USD/thùng 65,82 USD/thùng 66,26 USD/thùng 319,84 USD/tấn
06/02/2017 68,53 USD/thùng USD/thùng 66,97 USD/thùng 67,16 USD/thùng 324,20 USD/tấn
03/02/2017 68,07 USD/thùng USD/thùng 66,88 USD/thùng 66,89 USD/thùng 325,72 USD/tấn
02/02/2017 69,43 USD/thùng USD/thùng 66,75 USD/thùng 66,77 USD/thùng 316,93 USD/tấn
01/02/2017 68,04 USD/thùng USD/thùng 65,08 USD/thùng 65,15 USD/thùng 311,20 USD/tấn
31/01/2017 66,63 USD/thùng USD/thùng 64,37 USD/thùng 64,78 USD/thùng 310,87 USD/tấn
27/01/2017 67,45 USD/thùng USD/thùng 65,05 USD/thùng 65,85 USD/thùng 323,21 USD/tấn
26/01/2017 66,81 USD/thùng USD/thùng 64,84 USD/thùng 65,48 USD/thùng 322,78 USD/tấn
25/01/2017 66,45 USD/thùng USD/thùng 64,62 USD/thùng 64,93 USD/thùng 317,43 USD/tấn
24/01/2017 67,31 USD/thùng USD/thùng 65,08 USD/thùng 65,15 USD/thùng 324,68 USD/tấn
23/01/2017 66,55 USD/thùng USD/thùng 64,77 USD/thùng 64,71 USD/thùng 326,09 USD/tấn
20/01/2017 66,05 USD/thùng USD/thùng 63,80 USD/thùng 63,95 USD/thùng 318,64 USD/tấn
19/01/2017 66,30 USD/thùng USD/thùng 64,28 USD/thùng 64,07 USD/thùng 324,42 USD/tấn
17/01/2017 67,54 USD/thùng USD/thùng 65,31 USD/thùng 65,21 USD/thùng 334,29 USD/tấn
17/01/2017 66,81 USD/thùng USD/thùng 64,84 USD/thùng 65,48 USD/thùng 322,78 USD/tấn
16/01/2017 66,77 USD/thùng USD/thùng 65,15 USD/thùng 64,90 USD/thùng 336,64 USD/tấn
13/01/2017 67,85 USD/thùng USD/thùng 65,85 USD/thùng 65,59 USD/thùng 340,29 USD/tấn
12/01/2017 66,38 USD/thùng USD/thùng 65,49 USD/thùng 65,32 USD/thùng 331,49 USD/tấn
11/01/2017 64,28 USD/thùng USD/thùng 63,46 USD/thùng 63,40 USD/thùng 319,58 USD/tấn
10/01/2017 64,87 USD/thùng USD/thùng 64,68 USD/thùng 64,71 USD/thùng 330,90 USD/tấn
09/01/2017 66,63 USD/thùng USD/thùng 66,31 USD/thùng 66,12 USD/thùng 341,76 USD/tấn
06/01/2017 67,01 USD/thùng USD/thùng 66,32 USD/thùng 66,24 USD/thùng 345,67 USD/tấn
05/01/2017 67,49 USD/thùng USD/thùng 65,64 USD/thùng 65,51 USD/thùng 343,61 USD/tấn
04/01/2017 67,17 USD/thùng USD/thùng 65,82 USD/thùng 65,50 USD/thùng 337,63 USD/tấn
03/01/2017 68,17 USD/thùng USD/thùng 66,88 USD/thùng 66,37 USD/thùng 336,87 USD/tấn
30/12/2016 68,01 USD/thùng USD/thùng 66,56 USD/thùng 65,81 USD/thùng 338,52 USD/tấn
29/12/2016 68,08 USD/thùng USD/thùng 66,92 USD/thùng 65,94 USD/thùng 339,02 USD/tấn
28/12/2016 67,22 USD/thùng USD/thùng 66,66 USD/thùng 65,38 USD/thùng 336,82 USD/tấn
27/12/2016 66,66 USD/thùng USD/thùng 65,14 USD/thùng 63,82 USD/thùng 330,17 USD/tấn
23/12/2016 65,76 USD/thùng USD/thùng 64,29 USD/thùng 63,04 USD/thùng 328,34 USD/tấn
21/12/2016 65,32 USD/thùng USD/thùng 65,28 USD/thùng 64,05 USD/thùng 332,17 USD/tấn
20/12/2016 64,00 USD/thùng USD/thùng 64,30 USD/thùng 63,40 USD/thùng 331,07 USD/tấn
19/12/2016 64,75 USD/thùng USD/thùng 65,09 USD/thùng 64,17 USD/thùng 337,03 USD/tấn
16/12/2016 62,98 USD/thùng USD/thùng 63,64 USD/thùng 62,57 USD/thùng 328,78 USD/tấn
15/12/2016 63,61 USD/thùng USD/thùng 63,66 USD/thùng 62,40 USD/thùng 324,94 USD/tấn
14/12/2016 63,69 USD/thùng USD/thùng 64,35 USD/thùng 62,97 USD/thùng 326,21 USD/tấn
13/12/2016 63,84 USD/thùng USD/thùng 64,77 USD/thùng 63,57 USD/thùng 326,65 USD/tấn
12/12/2016 65,18 USD/thùng USD/thùng 66,07 USD/thùng 64,93 USD/thùng 336,82 USD/tấn
09/12/2016 63,00 USD/thùng USD/thùng 63,27 USD/thùng 61,97 USD/thùng 320,56 USD/tấn
08/12/2016 62,00 USD/thùng USD/thùng 62,31 USD/thùng 61,10 USD/thùng 314,47 USD/tấn
07/12/2016 62,48 USD/thùng USD/thùng 62,25 USD/thùng 60,91 USD/thùng 319,35 USD/tấn
06/12/2016 63,28 USD/thùng USD/thùng 63,00 USD/thùng 61,63 USD/thùng 322,84 USD/tấn
05/12/2016 63,15 USD/thùng USD/thùng 63,19 USD/thùng 61,91 USD/thùng 316,63 USD/tấn
02/12/2016 62,19 USD/thùng USD/thùng 62,23 USD/thùng 60,64 USD/thùng 310,04 USD/tấn
01/12/2016 59,99 USD/thùng USD/thùng 60,06 USD/thùng 58,54 USD/thùng 309,83 USD/tấn
30/11/2016 56,40 USD/thùng USD/thùng 56,91 USD/thùng 56,47 USD/thùng 286,72 USD/tấn
29/11/2016 57,46 USD/thùng USD/thùng 57,58 USD/thùng 56,88 USD/thùng 289,61 USD/tấn
28/11/2016 56,19 USD/thùng USD/thùng 56,19 USD/thùng 55,26 USD/thùng 281,96 USD/tấn
25/11/2016 58,27 USD/thùng USD/thùng 58,49 USD/thùng 57,99 USD/thùng 290,00 USD/tấn
24/11/2016 58,95 USD/thùng USD/thùng 58,48 USD/thùng 58,11 USD/thùng 288,35 USD/tấn
23/11/2016 58,62 USD/thùng USD/thùng 59,08 USD/thùng 58,71 USD/thùng 291,83 USD/tấn
22/11/2016 58,78 USD/thùng USD/thùng 59,07 USD/thùng 58,52 USD/thùng 291,49 USD/tấn
21/11/2016 57,13 USD/thùng USD/thùng 57,20 USD/thùng 57,09 USD/thùng 283,76 USD/tấn
18/11/2016 55,44 USD/thùng USD/thùng 55,26 USD/thùng 55,27 USD/thùng 271,66 USD/tấn
17/11/2016 55,44 USD/thùng USD/thùng 55,66 USD/thùng 55,87 USD/thùng 273,85 USD/tấn
16/11/2016 55,04 USD/thùng USD/thùng 55,68 USD/thùng 56,14 USD/thùng 272,92 USD/tấn
15/11/2016 53,56 USD/thùng USD/thùng 54,39 USD/thùng 54,82 USD/thùng 263,23 USD/tấn
14/11/2016 53,73 USD/thùng USD/thùng 54,68 USD/thùng 55,10 USD/thùng 262,71 USD/tấn
11/11/2016 55,25 USD/thùng USD/thùng 55,62 USD/thùng 56,19 USD/thùng 266,58 USD/tấn
10/11/2016 55,81 USD/thùng USD/thùng 56,48 USD/thùng 56,94 USD/thùng 273,64 USD/tấn
09/11/2016 54,71 USD/thùng USD/thùng 55,38 USD/thùng 56,00 USD/thùng 266,38 USD/tấn
08/11/2016 54,92 USD/thùng USD/thùng 55,63 USD/thùng 56,34 USD/thùng 270,86 USD/tấn
07/11/2016 55,37 USD/thùng USD/thùng 55,49 USD/thùng 56,64 USD/thùng 270,86 USD/tấn
04/11/2016 56,34 USD/thùng USD/thùng 55,49 USD/thùng 56,88 USD/thùng 271,30 USD/tấn
03/11/2016 56,96 USD/thùng USD/thùng 56,13 USD/thùng 57,49 USD/thùng 270,94 USD/tấn
02/11/2016 57,74 USD/thùng USD/thùng 56,84 USD/thùng 58,16 USD/thùng 270,18 USD/tấn
01/11/2016 60,89 USD/thùng USD/thùng 59,28 USD/thùng 60,28 USD/thùng 279,30 USD/tấn
31/10/2016 59,70 USD/thùng USD/thùng 60,51 USD/thùng 60,93 USD/thùng 286,11 USD/tấn
28/10/2016 60,50 USD/thùng USD/thùng 60,85 USD/thùng 61,30 USD/thùng 286,41 USD/tấn
27/10/2016 60,76 USD/thùng USD/thùng 60,93 USD/thùng 61,38 USD/thùng 287,23 USD/tấn
26/10/2016 60,11 USD/thùng USD/thùng 60,53 USD/thùng 60,88 USD/thùng 288,33 USD/tấn
25/10/2016 61,53 USD/thùng USD/thùng 61,83 USD/thùng 62,58 USD/thùng 293,27 USD/tấn
24/10/2016 61,94 USD/thùng USD/thùng 61,63 USD/thùng 62,34 USD/thùng 293,26 USD/tấn
21/10/2016 60,75 USD/thùng USD/thùng 60,77 USD/thùng 61,50 USD/thùng 288,90 USD/tấn
20/10/2016 61,15 USD/thùng USD/thùng 61,40 USD/thùng 62,05 USD/thùng 292,41 USD/tấn
19/10/2016 61,34 USD/thùng USD/thùng 61,98 USD/thùng 62,30 USD/thùng 292,00 USD/tấn
18/10/2016 60,64 USD/thùng USD/thùng 61,22 USD/thùng 61,48 USD/thùng 287,16 USD/tấn
17/10/2016 60,21 USD/thùng USD/thùng 61,12 USD/thùng 61,28 USD/thùng 286,79 USD/tấn
14/10/2016 60,66 USD/thùng USD/thùng 61,99 USD/thùng 62,18 USD/thùng 289,95 USD/tấn
13/10/2016 59,54 USD/thùng USD/thùng 61,18 USD/thùng 61,53 USD/thùng 282,93 USD/tấn
12/10/2016 60,44 USD/thùng USD/thùng 62,05 USD/thùng 62,20 USD/thùng 288,44 USD/tấn
11/10/2016 60,11 USD/thùng USD/thùng 61,81 USD/thùng 61,62 USD/thùng 289,75 USD/tấn
10/10/2016 59,10 USD/thùng USD/thùng 60,67 USD/thùng 60,39 USD/thùng 282,53 USD/tấn
07/10/2016 59,86 USD/thùng USD/thùng 61,81 USD/thùng 61,52 USD/thùng 288,27 USD/tấn
06/10/2016 58,50 USD/thùng USD/thùng 60,41 USD/thùng 60,26 USD/thùng 276,98 USD/tấn
05/10/2016 59,54 USD/thùng USD/thùng 60,48 USD/thùng 60,44 USD/thùng 276,67 USD/tấn
04/10/2016 57,83 USD/thùng USD/thùng 58,72 USD/thùng 58,60 USD/thùng 266,58 USD/tấn
03/10/2016 57,55 USD/thùng USD/thùng 59,19 USD/thùng 59,16 USD/thùng 273,17 USD/tấn
30/09/2016 57,12 USD/thùng USD/thùng 57,39 USD/thùng 57,41 USD/thùng 263,29 USD/tấn
29/09/2016 57,45 USD/thùng USD/thùng 56,79 USD/thùng 56,76 USD/thùng 264,82 USD/tấn
28/09/2016 55,50 USD/thùng USD/thùng 54,52 USD/thùng 54,24 USD/thùng 253,32 USD/tấn
28/09/2016 60,50 USD/thùng USD/thùng 60,85 USD/thùng 61,30 USD/thùng 286,41 USD/tấn
27/09/2016 55,60 USD/thùng USD/thùng 55,03 USD/thùng 54,79 USD/thùng 258,37 USD/tấn
26/09/2016 54,50 USD/thùng USD/thùng 54,01 USD/thùng 53,59 USD/thùng 256,16 USD/tấn
23/09/2016 55,95 USD/thùng USD/thùng 55,73 USD/thùng 55,17 USD/thùng 262,39 USD/tấn
22/09/2016 56,31 USD/thùng USD/thùng 55,62 USD/thùng 54,82 USD/thùng 262,57 USD/tấn
21/09/2016 55,86 USD/thùng USD/thùng 55,08 USD/thùng 54,38 USD/thùng 260,66 USD/tấn
20/09/2016 54,28 USD/thùng USD/thùng 53,43 USD/thùng 53,43 USD/thùng 255,12 USD/tấn
19/09/2016 55,80 USD/thùng USD/thùng 54,38 USD/thùng 53,98 USD/thùng 254,58 USD/tấn
16/09/2016 55,71 USD/thùng USD/thùng 54,03 USD/thùng 53,58 USD/thùng 252,67 USD/tấn
15/09/2016 54,67 USD/thùng USD/thùng 53,37 USD/thùng 53,08 USD/thùng 248,29 USD/tấn
14/09/2016 55,31 USD/thùng USD/thùng 55,40 USD/thùng 54,90 USD/thùng 255,14 USD/tấn
13/09/2016 55,61 USD/thùng USD/thùng 55,34 USD/thùng 54,80 USD/thùng 253,39 USD/tấn
09/09/2016 57,76 USD/thùng USD/thùng 56,71 USD/thùng 56,49 USD/thùng 264,79 USD/tấn
08/09/2016 57,10 USD/thùng USD/thùng 56,06 USD/thùng 55,96 USD/thùng 261,12 USD/tấn
07/09/2016 54,64 USD/thùng USD/thùng 54,96 USD/thùng 54,68 USD/thùng 255,74 USD/tấn
06/09/2016 53,92 USD/thùng USD/thùng 54,57 USD/thùng 54,15 USD/thùng 256,62 USD/tấn
05/09/2016 54,95 USD/thùng USD/thùng 55,92 USD/thùng 55,32 USD/thùng 260,39 USD/tấn
02/09/2016 52,36 USD/thùng USD/thùng 53,14 USD/thùng 52,40 USD/thùng 243,77 USD/tấn
01/09/2016 53,70 USD/thùng USD/thùng 54,26 USD/thùng 53,61 USD/thùng 250,29 USD/tấn
31/08/2016 54,30 USD/thùng USD/thùng 55,50 USD/thùng 55,12 USD/thùng 258,18 USD/tấn
30/08/2016 56,25 USD/thùng USD/thùng 56,74 USD/thùng 56,45 USD/thùng 264,18 USD/tấn
29/08/2016 56,89 USD/thùng USD/thùng 55,94 USD/thùng 55,84 USD/thùng 258,28 USD/tấn
26/08/2016 56,25 USD/thùng USD/thùng 56,37 USD/thùng 56,33 USD/thùng 259,14 USD/tấn
25/08/2016 54,85 USD/thùng USD/thùng 56,00 USD/thùng 56,04 USD/thùng 253,92 USD/tấn
24/08/2016 54,35 USD/thùng USD/thùng 56,18 USD/thùng 56,33 USD/thùng 255,88 USD/tấn
23/08/2016 53,65 USD/thùng USD/thùng 55,82 USD/thùng 56,01 USD/thùng 253,99 USD/tấn
22/08/2016 54,89 USD/thùng USD/thùng 57,31 USD/thùng 57,38 USD/thùng 263,53 USD/tấn
19/08/2016 55,02 USD/thùng USD/thùng 57,58 USD/thùng 57,74 USD/thùng 264,43 USD/tấn
18/08/2016 54,75 USD/thùng USD/thùng 56,98 USD/thùng 57,06 USD/thùng 260,05 USD/tấn
17/08/2016 52,90 USD/thùng USD/thùng 55,37 USD/thùng 55,39 USD/thùng 253,53 USD/tấn
16/08/2016 53,08 USD/thùng USD/thùng 55,39 USD/thùng 55,47 USD/thùng 248,93 USD/tấn
15/08/2016 51,53 USD/thùng USD/thùng 54,42 USD/thùng 54,55 USD/thùng 241,91 USD/tấn
12/08/2016 50,30 USD/thùng USD/thùng 52,81 USD/thùng 52,82 USD/thùng 234,16 USD/tấn
11/08/2016 46,72 USD/thùng USD/thùng 49,96 USD/thùng 49,84 USD/thùng 220,80 USD/tấn
10/08/2016 48,16 USD/thùng USD/thùng 50,48 USD/thùng 50,47 USD/thùng 225,79 USD/tấn
08/08/2016 48,53 USD/thùng USD/thùng 50,70 USD/thùng 50,73 USD/thùng 226,74 USD/tấn
05/08/2016 47,81 USD/thùng USD/thùng 49,99 USD/thùng 49,91 USD/thùng 225,13 USD/tấn
04/08/2016 47,16 USD/thùng USD/thùng 49,12 USD/thùng 48,84 USD/thùng 220,35 USD/tấn
03/08/2016 45,41 USD/thùng USD/thùng 47,83 USD/thùng 47,34 USD/thùng 209,65 USD/tấn
02/08/2016 45,75 USD/thùng USD/thùng 47,67 USD/thùng 47,43 USD/thùng 212,76 USD/tấn
01/08/2016 46,07 USD/thùng USD/thùng 49,21 USD/thùng 49,37 USD/thùng 222,26 USD/tấn
29/07/2016 44,78 USD/thùng USD/thùng 49,03 USD/thùng 48,90 USD/thùng 218,88 USD/tấn
27/07/2016 47,56 USD/thùng USD/thùng 51,49 USD/thùng 51,08 USD/thùng 228,26 USD/tấn
26/07/2016 46,83 USD/thùng USD/thùng 51,71 USD/thùng 51,11 USD/thùng 228,82 USD/tấn
25/07/2016 48,34 USD/thùng USD/thùng 53,34 USD/thùng 52,81 USD/thùng 236,10 USD/tấn
22/07/2016 48,36 USD/thùng USD/thùng 53,29 USD/thùng 52,57 USD/thùng 235,30 USD/tấn
21/07/2016 49,26 USD/thùng USD/thùng 54,95 USD/thùng 54,74 USD/thùng 242,25 USD/tấn
20/07/2016 48,57 USD/thùng USD/thùng 54,20 USD/thùng 53,90 USD/thùng 239,51 USD/tấn
19/07/2016 49,66 USD/thùng USD/thùng 53,78 USD/thùng 53,38 USD/thùng 243,58 USD/tấn
18/07/2016 51,22 USD/thùng USD/thùng 54,56 USD/thùng 54,24 USD/thùng 249,13 USD/tấn
15/07/2016 50,53 USD/thùng USD/thùng 53,81 USD/thùng 53,68 USD/thùng 246,55 USD/tấn
14/07/2016 49,65 USD/thùng USD/thùng 53,87 USD/thùng 54,06 USD/thùng 246,77 USD/tấn
13/07/2016 49,77 USD/thùng USD/thùng 55,82 USD/thùng 55,88 USD/thùng 251,30 USD/tấn
12/07/2016 49,83 USD/thùng USD/thùng 55,74 USD/thùng 55,68 USD/thùng 247,32 USD/tấn
11/07/2016 47,84 USD/thùng USD/thùng 54,98 USD/thùng 54,99 USD/thùng 245,23 USD/tấn
08/07/2016 48,49 USD/thùng USD/thùng 55,81 USD/thùng 55,83 USD/thùng 247,20 USD/tấn
07/07/2016 51,40 USD/thùng USD/thùng 57,73 USD/thùng 58,00 USD/thùng 254,54 USD/tấn
05/07/2016 53,02 USD/thùng USD/thùng 57,02 USD/thùng 57,30 USD/thùng 247,60 USD/tấn
04/07/2016 54,62 USD/thùng USD/thùng 58,77 USD/thùng 59,14 USD/thùng 256,36 USD/tấn
01/07/2016 53,41 USD/thùng USD/thùng 57,28 USD/thùng 57,86 USD/thùng 253,11 USD/tấn
30/06/2016 55,10 USD/thùng USD/thùng 58,47 USD/thùng 59,00 USD/thùng 261,29 USD/tấn
29/06/2016 54,79 USD/thùng USD/thùng 57,57 USD/thùng 57,87 USD/thùng 255,61 USD/tấn
28/06/2016 54,23 USD/thùng USD/thùng 56,57 USD/thùng 56,60 USD/thùng 241,62 USD/tấn
27/06/2016 55,39 USD/thùng USD/thùng 56,91 USD/thùng 56,64 USD/thùng 240,69 USD/tấn
24/06/2016 55,95 USD/thùng USD/thùng 56,88 USD/thùng 56,71 USD/thùng 241,01 USD/tấn
23/06/2016 57,63 USD/thùng USD/thùng 58,38 USD/thùng 58,04 USD/thùng 246,67 USD/tấn
22/06/2016 58,25 USD/thùng USD/thùng 59,48 USD/thùng 59,07 USD/thùng 249,94 USD/tấn
21/06/2016 57,40 USD/thùng USD/thùng 58,81 USD/thùng 58,36 USD/thùng 243,86 USD/tấn
20/06/2016 56,55 USD/thùng USD/thùng 58,97 USD/thùng 58,56 USD/thùng 242,41 USD/tấn
17/06/2016 54,55 USD/thùng USD/thùng 56,10 USD/thùng 55,88 USD/thùng 229,45 USD/tấn
16/06/2016 54,62 USD/thùng USD/thùng 57,10 USD/thùng 56,76 USD/thùng 229,79 USD/tấn
15/06/2016 54,75 USD/thùng USD/thùng 58,45 USD/thùng 57,90 USD/thùng 233,98 USD/tấn
14/06/2016 55,52 USD/thùng USD/thùng 58,33 USD/thùng 57,81 USD/thùng 234,38 USD/tấn
13/06/2016 56,53 USD/thùng USD/thùng 58,67 USD/thùng 58,29 USD/thùng 239,83 USD/tấn
10/06/2016 58,41 USD/thùng USD/thùng 59,87 USD/thùng 59,77 USD/thùng 245,59 USD/tấn
09/06/2016 58,88 USD/thùng USD/thùng 60,72 USD/thùng 60,90 USD/thùng 248,29 USD/tấn
08/06/2016 56,91 USD/thùng USD/thùng 60,04 USD/thùng 60,32 USD/thùng 244,49 USD/tấn
07/06/2016 56,84 USD/thùng USD/thùng 58,41 USD/thùng 58,59 USD/thùng 236,52 USD/tấn
06/06/2016 57,68 USD/thùng USD/thùng 58,08 USD/thùng 58,07 USD/thùng 233,69 USD/tấn
03/06/2016 58,09 USD/thùng USD/thùng 58,50 USD/thùng 58,46 USD/thùng 233,67 USD/tấn
02/06/2016 58,18 USD/thùng USD/thùng 58,39 USD/thùng 58,15 USD/thùng 230,98 USD/tấn
01/06/2016 57,12 USD/thùng USD/thùng 57,77 USD/thùng 57,34 USD/thùng 226,84 USD/tấn
31/05/2016 57,96 USD/thùng USD/thùng 58,36 USD/thùng 57,92 USD/thùng 233,87 USD/tấn
30/05/2016 58,12 USD/thùng USD/thùng 58,03 USD/thùng 57,35 USD/thùng 229,30 USD/tấn
27/05/2016 57,62 USD/thùng USD/thùng 57,85 USD/thùng 56,93 USD/thùng 226,80 USD/tấn
26/05/2016 59,02 USD/thùng USD/thùng 58,78 USD/thùng 57,96 USD/thùng 231,64 USD/tấn
25/05/2016 59,22 USD/thùng USD/thùng 58,93 USD/thùng 58,02 USD/thùng 229,88 USD/tấn
24/05/2016 58,66 USD/thùng USD/thùng 56,89 USD/thùng 56,08 USD/thùng 224,68 USD/tấn
23/05/2016 57,36 USD/thùng USD/thùng 57,08 USD/thùng 56,49 USD/thùng 229,08 USD/tấn
20/05/2016 57,87 USD/thùng USD/thùng 57,32 USD/thùng 56,75 USD/thùng 230,33 USD/tấn
19/05/2016 57,00 USD/thùng USD/thùng 56,01 USD/thùng 55,74 USD/thùng 223,04 USD/tấn
18/05/2016 58,05 USD/thùng USD/thùng 56,75 USD/thùng 56,22 USD/thùng 227,18 USD/tấn
17/05/2016 57,69 USD/thùng USD/thùng 56,33 USD/thùng 56,02 USD/thùng 230,33 USD/tấn
16/05/2016 57,28 USD/thùng USD/thùng 55,36 USD/thùng 55,61 USD/thùng 231,50 USD/tấn
13/05/2016 55,75 USD/thùng USD/thùng 53,84 USD/thùng 54,35 USD/thùng 225,72 USD/tấn
12/05/2016 55,80 USD/thùng USD/thùng 54,20 USD/thùng 54,90 USD/thùng 227,92 USD/tấn
11/05/2016 52,02 USD/thùng USD/thùng 51,90 USD/thùng 52,31 USD/thùng 213,17 USD/tấn
10/05/2016 51,41 USD/thùng USD/thùng 50,69 USD/thùng 50,81 USD/thùng 207,10 USD/tấn
09/05/2016 53,09 USD/thùng USD/thùng 52,14 USD/thùng 52,15 USD/thùng 217,03 USD/tấn
06/05/2016 52,19 USD/thùng USD/thùng 51,09 USD/thùng 50,96 USD/thùng 209,67 USD/tấn
05/05/2016 53,32 USD/thùng USD/thùng 52,36 USD/thùng 52,00 USD/thùng 216,96 USD/tấn
04/05/2016 52,96 USD/thùng USD/thùng 51,74 USD/thùng 50,94 USD/thùng 212,88 USD/tấn
03/05/2016 54,08 USD/thùng USD/thùng 52,92 USD/thùng 52,38 USD/thùng 215,38 USD/tấn
29/04/2016 56,56 USD/thùng USD/thùng 55,58 USD/thùng 54,82 USD/thùng 225,29 USD/tấn
28/04/2016 55,70 USD/thùng USD/thùng 54,50 USD/thùng 53,99 USD/thùng 218,58 USD/tấn
27/04/2016 55,85 USD/thùng USD/thùng 53,76 USD/thùng 53,47 USD/thùng 216,23 USD/tấn
26/04/2016 53,48 USD/thùng USD/thùng 51,90 USD/thùng 51,44 USD/thùng 203,40 USD/tấn
25/04/2016 52,70 USD/thùng USD/thùng 51,65 USD/thùng 51,12 USD/thùng 202,77 USD/tấn
22/04/2016 52,57 USD/thùng USD/thùng 51,70 USD/thùng 51,35 USD/thùng 201,86 USD/tấn
21/04/2016 52,47 USD/thùng USD/thùng 51,92 USD/thùng 51,95 USD/thùng 204,40 USD/tấn
20/04/2016 50,19 USD/thùng USD/thùng 48,96 USD/thùng 48,34 USD/thùng 191,02 USD/tấn
19/04/2016 49,37 USD/thùng USD/thùng 49,25 USD/thùng 48,34 USD/thùng 190,25 USD/tấn
18/04/2016 48,31 USD/thùng USD/thùng 47,17 USD/thùng 46,08 USD/thùng 178,93 USD/tấn
15/04/2016 51,05 USD/thùng USD/thùng 49,52 USD/thùng 48,12 USD/thùng 191,32 USD/tấn
14/04/2016 52,42 USD/thùng USD/thùng 50,09 USD/thùng 48,24 USD/thùng 192,39 USD/tấn
13/04/2016 52,71 USD/thùng USD/thùng 50,22 USD/thùng 48,69 USD/thùng 193,29 USD/tấn
12/04/2016 53,35 USD/thùng USD/thùng 49,19 USD/thùng 47,68 USD/thùng 192,81 USD/tấn
11/04/2016 51,55 USD/thùng USD/thùng 47,65 USD/thùng 45,81 USD/thùng 189,22 USD/tấn
08/04/2016 50,21 USD/thùng USD/thùng 47,24 USD/thùng 45,07 USD/thùng 180,39 USD/tấn
07/04/2016 49,23 USD/thùng USD/thùng 46,85 USD/thùng 44,68 USD/thùng 178,05 USD/tấn
06/04/2016 48,29 USD/thùng USD/thùng 44,74 USD/thùng 41,97 USD/thùng 168,91 USD/tấn
05/04/2016 47,68 USD/thùng USD/thùng 44,36 USD/thùng 41,02 USD/thùng 165,18 USD/tấn
04/04/2016 48,27 USD/thùng USD/thùng 46,05 USD/thùng 42,59 USD/thùng 171,91 USD/tấn
01/04/2016 49,62 USD/thùng USD/thùng 47,88 USD/thùng 44,92 USD/thùng 179,11 USD/tấn
31/03/2016 50,36 USD/thùng USD/thùng 47,05 USD/thùng 44,34 USD/thùng 174,55 USD/tấn
30/03/2016 51,85 USD/thùng USD/thùng 47,56 USD/thùng 44,99 USD/thùng 181,07 USD/tấn
29/03/2016 51,68 USD/thùng USD/thùng 47,23 USD/thùng 45,06 USD/thùng 180,41 USD/tấn
28/03/2016 52,76 USD/thùng USD/thùng 48,12 USD/thùng 46,31 USD/thùng 185,21 USD/tấn
24/03/2016 51,69 USD/thùng USD/thùng 48,08 USD/thùng 46,41 USD/thùng 182,21 USD/tấn
23/03/2016 53,10 USD/thùng USD/thùng 49,31 USD/thùng 47,72 USD/thùng 186,74 USD/tấn
22/03/2016 51,86 USD/thùng USD/thùng 48,99 USD/thùng 47,39 USD/thùng 186,91 USD/tấn
21/03/2016 50,58 USD/thùng USD/thùng 48,54 USD/thùng 47,08 USD/thùng 182,24 USD/tấn
18/03/2016 51,11 USD/thùng USD/thùng 49,65 USD/thùng 47,86 USD/thùng 185,03 USD/tấn
17/03/2016 50,94 USD/thùng USD/thùng 49,52 USD/thùng 47,69 USD/thùng 186,27 USD/tấn
16/03/2016 49,29 USD/thùng USD/thùng 47,51 USD/thùng 45,33 USD/thùng 171,19 USD/tấn
15/03/2016 49,10 USD/thùng USD/thùng 46,92 USD/thùng 44,97 USD/thùng 173,33 USD/tấn
14/03/2016 50,60 USD/thùng USD/thùng 47,98 USD/thùng 46,26 USD/thùng 184,60 USD/tấn
11/03/2016 51,79 USD/thùng USD/thùng 48,72 USD/thùng 47,15 USD/thùng 186,60 USD/tấn
10/03/2016 51,55 USD/thùng USD/thùng 48,23 USD/thùng 46,64 USD/thùng 186,29 USD/tấn
09/03/2016 49,02 USD/thùng USD/thùng 47,44 USD/thùng 45,94 USD/thùng 175,45 USD/tấn
08/03/2016 48,77 USD/thùng USD/thùng 48,08 USD/thùng 46,52 USD/thùng 176,85 USD/tấn
07/03/2016 47,32 USD/thùng USD/thùng 46,48 USD/thùng 44,73 USD/thùng 168,87 USD/tấn
04/03/2016 44,86 USD/thùng USD/thùng 44,35 USD/thùng 42,72 USD/thùng 159,14 USD/tấn
03/03/2016 44,57 USD/thùng USD/thùng 44,03 USD/thùng 42,19 USD/thùng 154,21 USD/tấn
02/03/2016 44,05 USD/thùng USD/thùng 44,30 USD/thùng 42,07 USD/thùng 159,85 USD/tấn
01/03/2016 44,87 USD/thùng USD/thùng 44,27 USD/thùng 42,02 USD/thùng 162,34 USD/tấn
29/02/2016 42,92 USD/thùng USD/thùng 42,74 USD/thùng 40,14 USD/thùng 152,26 USD/tấn
26/02/2016 44,67 USD/thùng USD/thùng 42,88 USD/thùng 40,22 USD/thùng 155,51 USD/tấn
25/02/2016 42,10 USD/thùng USD/thùng 42,10 USD/thùng 39,33 USD/thùng 149,11 USD/tấn
24/02/2016 40,07 USD/thùng USD/thùng 40,24 USD/thùng 38,10 USD/thùng 146,55 USD/tấn
23/02/2016 40,71 USD/thùng USD/thùng 41,40 USD/thùng 39,30 USD/thùng 151,82 USD/tấn
22/02/2016 40,43 USD/thùng USD/thùng 41,47 USD/thùng 39,20 USD/thùng 152,47 USD/tấn
19/02/2016 40,10 USD/thùng USD/thùng 42,91 USD/thùng 40,28 USD/thùng 152,91 USD/tấn
18/02/2016 40,96 USD/thùng USD/thùng 42,86 USD/thùng 40,72 USD/thùng 159,00 USD/tấn
17/02/2016 39,14 USD/thùng USD/thùng 40,17 USD/thùng 38,13 USD/thùng 146,34 USD/tấn
16/02/2016 43,35 USD/thùng USD/thùng 43,01 USD/thùng 41,02 USD/thùng 165,15 USD/tấn
15/02/2016 42,45 USD/thùng USD/thùng 41,33 USD/thùng 39,16 USD/thùng 157,62 USD/tấn
12/02/2016 39,68 USD/thùng USD/thùng 39,30 USD/thùng 36,99 USD/thùng 145,45 USD/tấn
11/02/2016 37,79 USD/thùng USD/thùng 37,63 USD/thùng 35,11 USD/thùng 143,93 USD/tấn
10/02/2016 37,16 USD/thùng USD/thùng 37,81 USD/thùng 35,03 USD/thùng 141,99 USD/tấn
05/02/2016 42,45 USD/thùng USD/thùng 40,81 USD/thùng 38,27 USD/thùng 159,50 USD/tấn
04/02/2016 42,64 USD/thùng USD/thùng 42,33 USD/thùng 39,07 USD/thùng 164,28 USD/tấn
03/02/2016 39,85 USD/thùng USD/thùng 40,07 USD/thùng 36,49 USD/thùng 152,64 USD/tấn
02/02/2016 43,82 USD/thùng USD/thùng 39,98 USD/thùng 36,64 USD/thùng 155,63 USD/tấn
01/02/2016 46,39 USD/thùng USD/thùng 40,66 USD/thùng 37,53 USD/thùng 170,83 USD/tấn
29/01/2016 47,27 USD/thùng USD/thùng 40,24 USD/thùng 37,86 USD/thùng 170,63 USD/tấn
28/01/2016 45,43 USD/thùng USD/thùng 38,96 USD/thùng 36,49 USD/thùng 157,79 USD/tấn
27/01/2016 44,49 USD/thùng USD/thùng 36,90 USD/thùng 34,54 USD/thùng 148,30 USD/tấn
26/01/2016 44,18 USD/thùng USD/thùng 34,71 USD/thùng 32,48 USD/thùng 145,58 USD/tấn
25/01/2016 46,89 USD/thùng USD/thùng 37,36 USD/thùng 35,18 USD/thùng 158,74 USD/tấn
22/01/2016 46,48 USD/thùng USD/thùng 35,39 USD/thùng 33,38 USD/thùng 152,12 USD/tấn
21/01/2016 43,94 USD/thùng USD/thùng 32,26 USD/thùng 30,29 USD/thùng 139,72 USD/tấn
20/01/2016 43,65 USD/thùng USD/thùng 33,07 USD/thùng 31,21 USD/thùng 132,71 USD/tấn
19/01/2016 45,05 USD/thùng USD/thùng 35,71 USD/thùng 33,72 USD/thùng 136,07 USD/tấn
18/01/2016 43,38 USD/thùng USD/thùng 34,56 USD/thùng 32,97 USD/thùng 138,13 USD/tấn
15/01/2016 45,65 USD/thùng USD/thùng 36,57 USD/thùng 34,94 USD/thùng 142,26 USD/tấn
14/01/2016 46,46 USD/thùng USD/thùng 36,73 USD/thùng 34,77 USD/thùng 137,16 USD/tấn
13/01/2016 47,44 USD/thùng USD/thùng 38,29 USD/thùng 35,98 USD/thùng 141,83 USD/tấn
12/01/2016 47,91 USD/thùng USD/thùng 37,86 USD/thùng 36,03 USD/thùng 144,99 USD/tấn
11/01/2016 47,91 USD/thùng USD/thùng 39,57 USD/thùng 38,19 USD/thùng 150,37 USD/tấn
08/01/2016 49,82 USD/thùng USD/thùng 40,85 USD/thùng 39,73 USD/thùng 160,46 USD/tấn
07/01/2016 48,00 USD/thùng USD/thùng 39,71 USD/thùng 38,85 USD/thùng 150,44 USD/tấn
06/01/2016 51,77 USD/thùng USD/thùng 42,95 USD/thùng 41,94 USD/thùng 162,93 USD/tấn
05/01/2016 53,55 USD/thùng USD/thùng 43,07 USD/thùng 42,16 USD/thùng 166,79 USD/tấn
04/01/2016 52,63 USD/thùng USD/thùng 43,34 USD/thùng 42,31 USD/thùng 169,86 USD/tấn
31/12/2015 51,98 USD/thùng USD/thùng 43,44 USD/thùng 42,40 USD/thùng 163,22 USD/tấn
30/12/2015 51,90 USD/thùng USD/thùng 44,61 USD/thùng 43,59 USD/thùng 165,96 USD/tấn
29/12/2015 50,99 USD/thùng USD/thùng 44,16 USD/thùng 43,10 USD/thùng 163,14 USD/tấn
28/12/2015 51,70 USD/thùng USD/thùng 44,19 USD/thùng 43,20 USD/thùng 164,87 USD/tấn
24/12/2015 52,48 USD/thùng USD/thùng 45,38 USD/thùng 44,29 USD/thùng 166,00 USD/tấn
23/12/2015 49,46 USD/thùng USD/thùng 44,33 USD/thùng 43,27 USD/thùng 159,00 USD/tấn
22/12/2015 50,56 USD/thùng USD/thùng 44,63 USD/thùng 43,36 USD/thùng 158,23 USD/tấn
21/12/2015 52,06 USD/thùng USD/thùng 44,61 USD/thùng 43,06 USD/thùng 155,80 USD/tấn
18/12/2015 53,29 USD/thùng USD/thùng 45,30 USD/thùng 42,91 USD/thùng 163,24 USD/tấn
17/12/2015 51,12 USD/thùng USD/thùng 45,38 USD/thùng 42,75 USD/thùng 163,73 USD/tấn
16/12/2015 52,69 USD/thùng USD/thùng 46,11 USD/thùng 44,19 USD/thùng 170,91 USD/tấn
15/12/2015 52,36 USD/thùng USD/thùng 45,51 USD/thùng 44,34 USD/thùng 173,13 USD/tấn
14/12/2015 55,25 USD/thùng USD/thùng 47,12 USD/thùng 45,95 USD/thùng 176,63 USD/tấn
11/12/2015 54,71 USD/thùng USD/thùng 48,50 USD/thùng 47,96 USD/thùng 184,87 USD/tấn
10/12/2015 53,31 USD/thùng USD/thùng 49,37 USD/thùng 49,17 USD/thùng 186,02 USD/tấn
09/12/2015 51,92 USD/thùng USD/thùng 49,31 USD/thùng 49,19 USD/thùng 185,16 USD/tấn
08/12/2015 51,76 USD/thùng USD/thùng 49,62 USD/thùng 49,66 USD/thùng 186,73 USD/tấn
07/12/2015 53,70 USD/thùng USD/thùng 52,00 USD/thùng 52,55 USD/thùng 196,61 USD/tấn
04/12/2015 54,54 USD/thùng USD/thùng 53,37 USD/thùng 53,88 USD/thùng 206,08 USD/tấn
03/12/2015 53,88 USD/thùng USD/thùng 52,82 USD/thùng 52,93 USD/thùng 202,81 USD/tấn
02/12/2015 55,71 USD/thùng USD/thùng 54,02 USD/thùng 54,21 USD/thùng 216,41 USD/tấn
01/12/2015 56,06 USD/thùng USD/thùng 54,75 USD/thùng 54,86 USD/thùng 218,17 USD/tấn
30/11/2015 56,33 USD/thùng USD/thùng 55,61 USD/thùng 55,64 USD/thùng 215,98 USD/tấn
27/11/2015 56,23 USD/thùng USD/thùng 55,91 USD/thùng 55,75 USD/thùng 220,05 USD/tấn
26/11/2015 56,71 USD/thùng USD/thùng 56,57 USD/thùng 56,70 USD/thùng 226,06 USD/tấn
25/11/2015 57,28 USD/thùng USD/thùng 56,95 USD/thùng 57,04 USD/thùng 227,49 USD/tấn
24/11/2015 55,67 USD/thùng USD/thùng 56,51 USD/thùng 56,97 USD/thùng 224,25 USD/tấn
23/11/2015 53,62 USD/thùng USD/thùng 55,07 USD/thùng 55,52 USD/thùng 215,20 USD/tấn
20/11/2015 54,42 USD/thùng USD/thùng 55,62 USD/thùng 55,95 USD/thùng 216,95 USD/tấn
19/11/2015 54,61 USD/thùng USD/thùng 55,92 USD/thùng 56,16 USD/thùng 220,31 USD/tấn
18/11/2015 54,03 USD/thùng USD/thùng 55,74 USD/thùng 55,90 USD/thùng 217,52 USD/tấn
17/11/2015 53,75 USD/thùng USD/thùng 55,71 USD/thùng 56,07 USD/thùng 222,80 USD/tấn
16/11/2015 54,71 USD/thùng USD/thùng 55,84 USD/thùng 56,02 USD/thùng 220,97 USD/tấn
13/11/2015 55,45 USD/thùng USD/thùng 57,06 USD/thùng 57,09 USD/thùng 224,37 USD/tấn
12/11/2015 56,90 USD/thùng USD/thùng 57,78 USD/thùng 57,71 USD/thùng 228,84 USD/tấn
11/11/2015 57,28 USD/thùng USD/thùng 58,88 USD/thùng 58,49 USD/thùng 236,39 USD/tấn
09/11/2015 57,97 USD/thùng USD/thùng 59,47 USD/thùng 59,05 USD/thùng 239,92 USD/tấn
06/11/2015 58,73 USD/thùng USD/thùng 59,28 USD/thùng 59,01 USD/thùng 241,53 USD/tấn
05/11/2015 58,30 USD/thùng USD/thùng 59,85 USD/thùng 59,69 USD/thùng 243,65 USD/tấn
04/11/2015 59,60 USD/thùng USD/thùng 61,71 USD/thùng 61,54 USD/thùng 249,01 USD/tấn
03/11/2015 57,80 USD/thùng USD/thùng 59,67 USD/thùng 59,38 USD/thùng 243,19 USD/tấn
02/11/2015 58,91 USD/thùng USD/thùng 59,99 USD/thùng 59,57 USD/thùng 246,18 USD/tấn
30/10/2015 58,74 USD/thùng USD/thùng 58,50 USD/thùng 58,32 USD/thùng 242,35 USD/tấn
29/10/2015 59,39 USD/thùng USD/thùng 58,65 USD/thùng 58,39 USD/thùng 243,78 USD/tấn
28/10/2015 57,60 USD/thùng USD/thùng 57,07 USD/thùng 56,92 USD/thùng 236,05 USD/tấn
27/10/2015 57,24 USD/thùng USD/thùng 56,55 USD/thùng 56,63 USD/thùng 235,45 USD/tấn
26/10/2015 57,97 USD/thùng USD/thùng 57,60 USD/thùng 57,94 USD/thùng 236,68 USD/tấn
23/10/2015 58,24 USD/thùng USD/thùng 58,36 USD/thùng 58,57 USD/thùng 237,04 USD/tấn
22/10/2015 57,70 USD/thùng USD/thùng 57,84 USD/thùng 58,15 USD/thùng 238,09 USD/tấn
21/10/2015 56,90 USD/thùng USD/thùng 57,23 USD/thùng 57,33 USD/thùng 237,51 USD/tấn
20/10/2015 57,04 USD/thùng USD/thùng 57,59 USD/thùng 57,52 USD/thùng 235,24 USD/tấn
19/10/2015 59,50 USD/thùng USD/thùng 58,77 USD/thùng 58,79 USD/thùng 241,28 USD/tấn
16/10/2015 61,11 USD/thùng USD/thùng 59,41 USD/thùng 59,12 USD/thùng 243,50 USD/tấn
15/10/2015 61,11 USD/thùng USD/thùng 58,41 USD/thùng 58,51 USD/thùng 241,06 USD/tấn
14/10/2015 61,06 USD/thùng USD/thùng 58,26 USD/thùng 58,58 USD/thùng 243,57 USD/tấn
13/10/2015 61,88 USD/thùng USD/thùng 59,68 USD/thùng 59,79 USD/thùng 245,54 USD/tấn
12/10/2015 63,48 USD/thùng USD/thùng 62,36 USD/thùng 62,50 USD/thùng 258,97 USD/tấn
09/10/2015 62,81 USD/thùng USD/thùng 62,42 USD/thùng 62,92 USD/thùng 259,67 USD/tấn
08/10/2015 62,60 USD/thùng USD/thùng 62,19 USD/thùng 61,92 USD/thùng 256,31 USD/tấn
07/10/2015 64,50 USD/thùng USD/thùng 63,81 USD/thùng 62,98 USD/thùng 263,36 USD/tấn
06/10/2015 62,74 USD/thùng USD/thùng 60,49 USD/thùng 59,47 USD/thùng 246,66 USD/tấn
05/10/2015 62,97 USD/thùng USD/thùng 59,98 USD/thùng 58,99 USD/thùng 244,37 USD/tấn
02/10/2015 62,87 USD/thùng USD/thùng 59,23 USD/thùng 58,32 USD/thùng 235,90 USD/tấn
01/10/2015 64,67 USD/thùng USD/thùng 59,70 USD/thùng 59,16 USD/thùng 236,86 USD/tấn
30/09/2015 61,71 USD/thùng USD/thùng 58,73 USD/thùng 58,53 USD/thùng 231,23 USD/tấn
29/09/2015 61,46 USD/thùng USD/thùng 58,15 USD/thùng 58,11 USD/thùng 228,03 USD/tấn
28/09/2015 62,23 USD/thùng USD/thùng 58,59 USD/thùng 58,77 USD/thùng 233,89 USD/tấn
25/09/2015 61,92 USD/thùng USD/thùng 58,78 USD/thùng 59,15 USD/thùng 233,88 USD/tấn
23/09/2015 64,07 USD/thùng USD/thùng 60,07 USD/thùng 60,60 USD/thùng 236,91 USD/tấn
22/09/2015 62,06 USD/thùng USD/thùng 57,95 USD/thùng 58,45 USD/thùng 225,53 USD/tấn
21/09/2015 60,66 USD/thùng USD/thùng 57,68 USD/thùng 58,25 USD/thùng 226,69 USD/tấn
18/09/2015 61,27 USD/thùng USD/thùng 59,00 USD/thùng 59,30 USD/thùng 236,74 USD/tấn
17/09/2015 61,58 USD/thùng USD/thùng 59,41 USD/thùng 59,63 USD/thùng 238,33 USD/tấn
16/09/2015 60,53 USD/thùng USD/thùng 58,07 USD/thùng 58,45 USD/thùng 234,37 USD/tấn
15/09/2015 59,14 USD/thùng USD/thùng 57,33 USD/thùng 58,18 USD/thùng 229,14 USD/tấn
14/09/2015 60,70 USD/thùng USD/thùng 58,19 USD/thùng 59,03 USD/thùng 232,80 USD/tấn
10/09/2015 60,50 USD/thùng USD/thùng 58,36 USD/thùng 59,14 USD/thùng 229,74 USD/tấn
09/09/2015 62,29 USD/thùng USD/thùng 60,63 USD/thùng 61,26 USD/thùng 242,82 USD/tấn
08/09/2015 61,17 USD/thùng USD/thùng 58,80 USD/thùng 59,47 USD/thùng 238,42 USD/tấn
07/09/2015 62,11 USD/thùng USD/thùng 59,89 USD/thùng 60,56 USD/thùng 246,65 USD/tấn
04/09/2015 62,86 USD/thùng USD/thùng 61,01 USD/thùng 61,51 USD/thùng 252,80 USD/tấn
03/09/2015 62,46 USD/thùng USD/thùng 60,36 USD/thùng 60,86 USD/thùng 255,40 USD/tấn
02/09/2015 60,39 USD/thùng USD/thùng 58,05 USD/thùng 58,66 USD/thùng 244,57 USD/tấn
01/09/2015 62,63 USD/thùng USD/thùng 60,82 USD/thùng 61,65 USD/thùng 261,47 USD/tấn
31/08/2015 59,17 USD/thùng USD/thùng 58,18 USD/thùng 58,54 USD/thùng 243,36 USD/tấn
28/08/2015 57,56 USD/thùng USD/thùng 56,29 USD/thùng 56,63 USD/thùng 226,85 USD/tấn
27/08/2015 54,62 USD/thùng USD/thùng 53,87 USD/thùng 54,26 USD/thùng 210,62 USD/tấn
26/08/2015 54,61 USD/thùng USD/thùng 53,12 USD/thùng 53,33 USD/thùng 199,94 USD/tấn
25/08/2015 55,05 USD/thùng USD/thùng 53,13 USD/thùng 53,09 USD/thùng 202,50 USD/tấn
24/08/2015 56,57 USD/thùng USD/thùng 53,96 USD/thùng 54,13 USD/thùng 209,79 USD/tấn
21/08/2015 58,35 USD/thùng USD/thùng 55,96 USD/thùng 55,70 USD/thùng 231,30 USD/tấn
20/08/2015 59,70 USD/thùng USD/thùng 56,84 USD/thùng 56,28 USD/thùng 239,10 USD/tấn
19/08/2015 62,64 USD/thùng USD/thùng 58,50 USD/thùng 58,28 USD/thùng 251,61 USD/tấn
18/08/2015 62,76 USD/thùng USD/thùng 57,61 USD/thùng 57,67 USD/thùng 251,91 USD/tấn
17/08/2015 63,24 USD/thùng USD/thùng 57,79 USD/thùng 57,37 USD/thùng 255,90 USD/tấn
14/08/2015 65,10 USD/thùng USD/thùng 58,07 USD/thùng 57,98 USD/thùng 259,04 USD/tấn
13/08/2015 66,26 USD/thùng USD/thùng 59,67 USD/thùng 59,87 USD/thùng 266,51 USD/tấn
12/08/2015 65,47 USD/thùng USD/thùng 58,05 USD/thùng 58,79 USD/thùng 264,76 USD/tấn
11/08/2015 66,86 USD/thùng USD/thùng 59,37 USD/thùng 59,72 USD/thùng 271,39 USD/tấn
06/08/2015 67,39 USD/thùng USD/thùng 57,43 USD/thùng 57,87 USD/thùng 268,76 USD/tấn
05/08/2015 67,85 USD/thùng USD/thùng 58,45 USD/thùng 58,33 USD/thùng 273,68 USD/tấn
04/08/2015 66,32 USD/thùng USD/thùng 58,84 USD/thùng 58,76 USD/thùng 272,38 USD/tấn
03/08/2015 67,61 USD/thùng USD/thùng 59,31 USD/thùng 58,61 USD/thùng 274,64 USD/tấn
31/07/2015 69,78 USD/thùng USD/thùng 61,36 USD/thùng 59,87 USD/thùng 284,03 USD/tấn
30/07/2015 68,98 USD/thùng USD/thùng 62,30 USD/thùng 60,65 USD/thùng 289,24 USD/tấn
29/07/2015 67,91 USD/thùng USD/thùng 61,11 USD/thùng 59,38 USD/thùng 281,17 USD/tấn
28/07/2015 68,51 USD/thùng USD/thùng 61,17 USD/thùng 59,23 USD/thùng 283,81 USD/tấn
27/07/2015 70,23 USD/thùng USD/thùng 62,99 USD/thùng 61,11 USD/thùng 293,75 USD/tấn
24/07/2015 70,43 USD/thùng USD/thùng 64,49 USD/thùng 62,66 USD/thùng 299,93 USD/tấn
23/07/2015 70,00 USD/thùng USD/thùng 64,81 USD/thùng 63,37 USD/thùng 303,57 USD/tấn
22/07/2015 70,79 USD/thùng USD/thùng 64,55 USD/thùng 63,76 USD/thùng 307,32 USD/tấn
21/07/2015 71,68 USD/thùng USD/thùng 64,21 USD/thùng 63,50 USD/thùng 307,46 USD/tấn
20/07/2015 72,88 USD/thùng USD/thùng 64,86 USD/thùng 63,98 USD/thùng 311,31 USD/tấn
16/07/2015 72,57 USD/thùng USD/thùng 65,57 USD/thùng 64,26 USD/thùng 312,05 USD/tấn
15/07/2015 73,39 USD/thùng USD/thùng 66,79 USD/thùng 66,13 USD/thùng 316,90 USD/tấn
14/07/2015 73,39 USD/thùng USD/thùng 65,92 USD/thùng 65,43 USD/thùng 314,97 USD/tấn
13/07/2015 74,86 USD/thùng USD/thùng 66,57 USD/thùng 66,29 USD/thùng 317,79 USD/tấn
10/07/2015 76,81 USD/thùng USD/thùng 67,16 USD/thùng 67,45 USD/thùng 322,99 USD/tấn
09/07/2015 76,13 USD/thùng USD/thùng 66,61 USD/thùng 66,80 USD/thùng 315,28 USD/tấn
08/07/2015 72,56 USD/thùng USD/thùng 62,25 USD/thùng 65,58 USD/thùng 307,11 USD/tấn
07/07/2015 72,69 USD/thùng USD/thùng 66,81 USD/thùng 67,12 USD/thùng 311,97 USD/tấn
06/07/2015 74,14 USD/thùng USD/thùng 69,00 USD/thùng 69,06 USD/thùng 320,95 USD/tấn
03/07/2015 75,44 USD/thùng USD/thùng 71,37 USD/thùng 71,62 USD/thùng 331,79 USD/tấn
02/07/2015 75,11 USD/thùng USD/thùng 71,89 USD/thùng 71,63 USD/thùng 335,52 USD/tấn
01/07/2015 77,23 USD/thùng USD/thùng 73,01 USD/thùng 72,77 USD/thùng 341,18 USD/tấn
30/06/2015 77,88 USD/thùng USD/thùng 72,60 USD/thùng 72,42 USD/thùng 344,86 USD/tấn
29/06/2015 76,96 USD/thùng USD/thùng 71,85 USD/thùng 71,69 USD/thùng 342,60 USD/tấn
26/06/2015 78,18 USD/thùng USD/thùng 73,22 USD/thùng 73,14 USD/thùng 348,92 USD/tấn
25/06/2015 79,03 USD/thùng USD/thùng 73,99 USD/thùng 73,95 USD/thùng 347,01 USD/tấn
24/06/2015 80,26 USD/thùng USD/thùng 75,69 USD/thùng 75,62 USD/thùng 361,06 USD/tấn
23/06/2015 78,36 USD/thùng USD/thùng 73,79 USD/thùng 73,73 USD/thùng 359,05 USD/tấn
22/06/2015 79,07 USD/thùng USD/thùng 74,16 USD/thùng 74,03 USD/thùng 358,30 USD/tấn
19/06/2015 81,37 USD/thùng USD/thùng 75,19 USD/thùng 75,00 USD/thùng 364,12 USD/tấn
18/06/2015 83,10 USD/thùng USD/thùng 75,54 USD/thùng 75,30 USD/thùng 366,64 USD/tấn
17/06/2015 83,78 USD/thùng USD/thùng 74,94 USD/thùng 74,67 USD/thùng 364,67 USD/tấn
16/06/2015 82,98 USD/thùng USD/thùng 74,20 USD/thùng 74,06 USD/thùng 365,31 USD/tấn
15/06/2015 82,45 USD/thùng USD/thùng 74,06 USD/thùng 74,39 USD/thùng 361,46 USD/tấn
12/06/2015 83,08 USD/thùng USD/thùng 75,09 USD/thùng 75,48 USD/thùng 367,18 USD/tấn
11/06/2015 84,96 USD/thùng USD/thùng 76,40 USD/thùng 76,97 USD/thùng 375,37 USD/tấn
10/06/2015 85,02 USD/thùng USD/thùng 76,88 USD/thùng 77,51 USD/thùng 372,43 USD/tấn
09/06/2015 81,43 USD/thùng USD/thùng 73,81 USD/thùng 74,40 USD/thùng 360,22 USD/tấn
08/06/2015 81,07 USD/thùng USD/thùng 73,48 USD/thùng 74,16 USD/thùng 358,87 USD/tấn
05/06/2015 78,57 USD/thùng USD/thùng 72,42 USD/thùng 73,06 USD/thùng 353,90 USD/tấn
04/06/2015 80,25 USD/thùng USD/thùng 74,42 USD/thùng 74,67 USD/thùng 364,93 USD/tấn
03/06/2015 81,14 USD/thùng USD/thùng 76,74 USD/thùng 77,18 USD/thùng 379,01 USD/tấn
02/06/2015 82,52 USD/thùng USD/thùng 77,19 USD/thùng 77,93 USD/thùng 388,37 USD/tấn
29/05/2015 80,32 USD/thùng USD/thùng 74,57 USD/thùng 75,26 USD/thùng 378,55 USD/tấn
28/05/2015 77,59 USD/thùng USD/thùng 74,02 USD/thùng 74,78 USD/thùng 379,51 USD/tấn
27/05/2015 79,72 USD/thùng USD/thùng 75,95 USD/thùng 76,15 USD/thùng 388,60 USD/tấn
26/05/2015 80,97 USD/thùng USD/thùng 76,71 USD/thùng 77,03 USD/thùng 390,07 USD/tấn
25/05/2015 81,69 USD/thùng USD/thùng 76,26 USD/thùng 76,61 USD/thùng 388,55 USD/tấn
22/05/2015 82,83 USD/thùng USD/thùng 78,06 USD/thùng 78,29 USD/thùng 394,10 USD/tấn
21/05/2015 81,51 USD/thùng USD/thùng 76,82 USD/thùng 76,96 USD/thùng 380,88 USD/tấn
20/05/2015 81,77 USD/thùng USD/thùng 76,44 USD/thùng 76,81 USD/thùng 374,37 USD/tấn
19/05/2015 82,70 USD/thùng USD/thùng 77,13 USD/thùng 77,55 USD/thùng 377,53 USD/tấn
18/05/2015 83,97 USD/thùng USD/thùng 79,41 USD/thùng 79,82 USD/thùng 394,62 USD/tấn
15/05/2015 82,68 USD/thùng USD/thùng 79,13 USD/thùng 79,58 USD/thùng 393,33 USD/tấn
14/05/2015 81,47 USD/thùng USD/thùng 79,05 USD/thùng 79,56 USD/thùng 393,84 USD/tấn
13/05/2015 82,47 USD/thùng USD/thùng 79,93 USD/thùng 80,70 USD/thùng 701,33 USD/tấn
12/05/2015 80,25 USD/thùng USD/thùng 77,84 USD/thùng 78,63 USD/thùng 393,97 USD/tấn
11/05/2015 80,61 USD/thùng USD/thùng 78,02 USD/thùng 78,24 USD/thùng 395,22 USD/tấn
08/05/2015 78,48 USD/thùng USD/thùng 78,30 USD/thùng 78,03 USD/thùng 394,52 USD/tấn
07/05/2015 79,98 USD/thùng USD/thùng 80,36 USD/thùng 80,31 USD/thùng 401,61 USD/tấn
06/05/2015 81,68 USD/thùng USD/thùng 80,20 USD/thùng 80,30 USD/thùng 404,92 USD/tấn
05/05/2015 80,48 USD/thùng USD/thùng 77,80 USD/thùng 77,76 USD/thùng 389,21 USD/tấn
04/05/2015 80,89 USD/thùng USD/thùng 77,74 USD/thùng 78,05 USD/thùng 386,34 USD/tấn
30/04/2015 79,64 USD/thùng USD/thùng 76,82 USD/thùng 77,45 USD/thùng 378,68 USD/tấn
29/04/2015 77,91 USD/thùng USD/thùng 74,40 USD/thùng 75,03 USD/thùng 366,06 USD/tấn
28/04/2015 79,09 USD/thùng USD/thùng 74,80 USD/thùng 75,15 USD/thùng 364,94 USD/tấn
27/04/2015 79,83 USD/thùng USD/thùng 75,59 USD/thùng 75,90 USD/thùng 370,86 USD/tấn
24/04/2015 79,79 USD/thùng USD/thùng 75,85 USD/thùng 75,95 USD/thùng 369,75 USD/tấn
23/04/2015 75,46 USD/thùng USD/thùng 73,29 USD/thùng 73,29 USD/thùng 356,79 USD/tấn
22/04/2015 73,41 USD/thùng USD/thùng 72,79 USD/thùng 72,55 USD/thùng 352,23 USD/tấn
21/04/2015 74,80 USD/thùng USD/thùng 73,86 USD/thùng 73,68 USD/thùng 358,01 USD/tấn
20/04/2015 75,82 USD/thùng USD/thùng 74,30 USD/thùng 74,02 USD/thùng 360,39 USD/tấn
17/04/2015 75,67 USD/thùng USD/thùng 74,29 USD/thùng 73,78 USD/thùng 358,40 USD/tấn
16/04/2015 75,30 USD/thùng USD/thùng 73,52 USD/thùng 73,55 USD/thùng 356,27 USD/tấn
15/04/2015 72,17 USD/thùng USD/thùng 71,31 USD/thùng 71,48 USD/thùng 346,94 USD/tấn
14/04/2015 70,75 USD/thùng USD/thùng 70,42 USD/thùng 70,96 USD/thùng 342,87 USD/tấn
13/04/2015 70,40 USD/thùng USD/thùng 71,47 USD/thùng 71,79 USD/thùng 347,18 USD/tấn
10/04/2015 67,53 USD/thùng USD/thùng 68,26 USD/thùng 68,75 USD/thùng 330,67 USD/tấn
09/04/2015 66,20 USD/thùng USD/thùng 68,38 USD/thùng 68,57 USD/thùng 327,12 USD/tấn
08/04/2015 69,54 USD/thùng USD/thùng 69,92 USD/thùng 70,44 USD/thùng 334,70 USD/tấn
07/04/2015 68,71 USD/thùng USD/thùng 69,49 USD/thùng 69,72 USD/thùng 330,40 USD/tấn
06/04/2015 66,95 USD/thùng USD/thùng 68,45 USD/thùng 69,09 USD/thùng 324,36 USD/tấn
02/04/2015 68,44 USD/thùng USD/thùng 69,02 USD/thùng 69,58 USD/thùng 324,09 USD/tấn
01/04/2015 67,15 USD/thùng USD/thùng 67,66 USD/thùng 68,56 USD/thùng 317,11 USD/tấn
31/03/2015 67,66 USD/thùng USD/thùng 67,99 USD/thùng 68,56 USD/thùng 317,08 USD/tấn
30/03/2015 69,24 USD/thùng USD/thùng 69,40 USD/thùng 69,60 USD/thùng 323,47 USD/tấn
27/03/2015 71,86 USD/thùng USD/thùng 70,30 USD/thùng 70,59 USD/thùng 333,06 USD/tấn
26/03/2015 73,23 USD/thùng USD/thùng 71,54 USD/thùng 71,71 USD/thùng 340,80 USD/tấn
25/03/2015 68,99 USD/thùng USD/thùng 67,84 USD/thùng 68,15 USD/thùng 316,09 USD/tấn
24/03/2015 69,16 USD/thùng USD/thùng 68,64 USD/thùng 68,75 USD/thùng 319,19 USD/tấn
23/03/2015 68,21 USD/thùng USD/thùng 67,29 USD/thùng 68,02 USD/thùng 310,63 USD/tấn
20/03/2015 67,84 USD/thùng USD/thùng 66,74 USD/thùng 67,93 USD/thùng 308,48 USD/tấn
18/03/2015 65,49 USD/thùng USD/thùng 65,98 USD/thùng 67,25 USD/thùng 306,18 USD/tấn
17/03/2015 65,79 USD/thùng USD/thùng 66,47 USD/thùng 67,16 USD/thùng 306,00 USD/tấn
16/03/2015 67,14 USD/thùng USD/thùng 66,88 USD/thùng 67,38 USD/thùng 307,20 USD/tấn
13/03/2015 69,83 USD/thùng USD/thùng 68,77 USD/thùng 70,16 USD/thùng 322,58 USD/tấn
12/03/2015 71,09 USD/thùng USD/thùng 70,85 USD/thùng 72,08 USD/thùng 331,63 USD/tấn
11/03/2015 70,51 USD/thùng USD/thùng 69,37 USD/thùng 70,90 USD/thùng 323,44 USD/tấn
10/03/2015 72,80 USD/thùng USD/thùng 70,74 USD/thùng 71,94 USD/thùng 331,33 USD/tấn
09/03/2015 72,68 USD/thùng USD/thùng 71,81 USD/thùng 72,89 USD/thùng 337,55 USD/tấn
06/03/2015 73,76 USD/thùng USD/thùng 73,12 USD/thùng 74,28 USD/thùng 347,15 USD/tấn
05/03/2015 73,50 USD/thùng USD/thùng 73,80 USD/thùng 74,48 USD/thùng 345,09 USD/tấn
04/03/2015 73,88 USD/thùng USD/thùng 74,64 USD/thùng 74,91 USD/thùng 351,66 USD/tấn
03/03/2015 72,82 USD/thùng USD/thùng 73,84 USD/thùng 74,00 USD/thùng 351,01 USD/tấn
02/03/2015 74,34 USD/thùng USD/thùng 75,74 USD/thùng 76,14 USD/thùng 364,87 USD/tấn
27/02/2015 73,41 USD/thùng USD/thùng 75,34 USD/thùng 74,79 USD/thùng 364,21 USD/tấn
26/02/2015 73,10 USD/thùng USD/thùng 75,97 USD/thùng 74,68 USD/thùng 360,49 USD/tấn
25/02/2015 68,42 USD/thùng USD/thùng 73,18 USD/thùng 71,67 USD/thùng 341,69 USD/tấn
24/02/2015 67,91 USD/thùng USD/thùng 72,66 USD/thùng 71,55 USD/thùng 341,20 USD/tấn
23/02/2015 67,89 USD/thùng USD/thùng 74,13 USD/thùng 72,74 USD/thùng 351,38 USD/tấn
18/02/2015 69,94 USD/thùng USD/thùng 76,97 USD/thùng 74,44 USD/thùng 374,67 USD/tấn
17/02/2015 70,00 USD/thùng USD/thùng 76,79 USD/thùng 74,42 USD/thùng 365,67 USD/tấn
16/02/2015 69,09 USD/thùng USD/thùng 76,21 USD/thùng 73,95 USD/thùng 364,38 USD/tấn
13/02/2015 68,75 USD/thùng USD/thùng 75,72 USD/thùng 74,10 USD/thùng 367,26 USD/tấn
12/02/2015 65,35 USD/thùng USD/thùng 72,25 USD/thùng 70,67 USD/thùng 344,43 USD/tấn
11/02/2015 65,71 USD/thùng USD/thùng 72,48 USD/thùng 71,00 USD/thùng 342,31 USD/tấn
10/02/2015 66,22 USD/thùng USD/thùng 73,30 USD/thùng 71,38 USD/thùng 344,30 USD/tấn
09/02/2015 66,57 USD/thùng USD/thùng 73,26 USD/thùng 70,47 USD/thùng 340,64 USD/tấn
06/02/2015 64,87 USD/thùng USD/thùng 72,71 USD/thùng 69,40 USD/thùng 345,68 USD/tấn
05/02/2015 61,61 USD/thùng USD/thùng 69,24 USD/thùng 66,42 USD/thùng 322,72 USD/tấn
04/02/2015 65,22 USD/thùng USD/thùng 71,98 USD/thùng 69,20 USD/thùng 339,53 USD/tấn
03/02/2015 63,57 USD/thùng USD/thùng 69,94 USD/thùng 66,67 USD/thùng 323,33 USD/tấn
02/02/2015 58,52 USD/thùng USD/thùng 66,43 USD/thùng 62,91 USD/thùng 300,33 USD/tấn
30/01/2015 55,42 USD/thùng USD/thùng 63,57 USD/thùng 60,67 USD/thùng 286,33 USD/tấn
29/01/2015 54,68 USD/thùng USD/thùng 63,26 USD/thùng 60,58 USD/thùng 281,53 USD/tấn
28/01/2015 54,56 USD/thùng USD/thùng 63,73 USD/thùng 61,10 USD/thùng 283,82 USD/tấn
27/01/2015 52,82 USD/thùng USD/thùng 62,74 USD/thùng 60,64 USD/thùng 275,87 USD/tấn
26/01/2015 53,08 USD/thùng USD/thùng 62,30 USD/thùng 60,74 USD/thùng 283,55 USD/tấn
23/01/2015 54,58 USD/thùng USD/thùng 63,38 USD/thùng 62,21 USD/thùng 287,07 USD/tấn
22/01/2015 53,12 USD/thùng USD/thùng 62,03 USD/thùng 60,85 USD/thùng 278,74 USD/tấn
21/01/2015 53,52 USD/thùng USD/thùng 62,26 USD/thùng 61,03 USD/thùng 275,75 USD/tấn
20/01/2015 53,39 USD/thùng USD/thùng 62,14 USD/thùng 60,75 USD/thùng 274,43 USD/tấn
19/01/2015 54,38 USD/thùng USD/thùng 63,19 USD/thùng 61,75 USD/thùng 276,92 USD/tấn
16/01/2015 53,71 USD/thùng USD/thùng 62,59 USD/thùng 61,68 USD/thùng 271,25 USD/tấn
15/01/2015 53,59 USD/thùng USD/thùng 62,94 USD/thùng 61,78 USD/thùng 280,06 USD/tấn
14/01/2015 50,92 USD/thùng USD/thùng 60,50 USD/thùng 59,74 USD/thùng 266,65 USD/tấn
13/01/2015 50,38 USD/thùng USD/thùng 60,54 USD/thùng 59,98 USD/thùng 263,12 USD/tấn
12/01/2015 52,98 USD/thùng USD/thùng 62,93 USD/thùng 62,72 USD/thùng 271,70 USD/tấn
09/01/2015 55,47 USD/thùng USD/thùng 64,40 USD/thùng 64,57 USD/thùng 283,21 USD/tấn
08/01/2015 55,60 USD/thùng USD/thùng 64,60 USD/thùng 64,43 USD/thùng 279,10 USD/tấn
07/01/2015 54,95 USD/thùng USD/thùng 63,73 USD/thùng 63,71 USD/thùng 265,87 USD/tấn
06/01/2015 57,41 USD/thùng USD/thùng 66,50 USD/thùng 66,31 USD/thùng 279,08 USD/tấn
05/01/2015 60,26 USD/thùng USD/thùng 69,00 USD/thùng 69,46 USD/thùng 296,08 USD/tấn
02/01/2015 62,99 USD/thùng USD/thùng 70,55 USD/thùng 71,28 USD/thùng 312,08 USD/tấn
31/12/2014 62,14 USD/thùng USD/thùng 70,38 USD/thùng 70,51 USD/thùng 306,92 USD/tấn
30/12/2014 62,15 USD/thùng USD/thùng 70,09 USD/thùng 69,75 USD/thùng 307,03 USD/tấn
29/12/2014 65,68 USD/thùng USD/thùng 73,32 USD/thùng 72,50 USD/thùng 326,48 USD/tấn
24/12/2014 67,32 USD/thùng USD/thùng 75,56 USD/thùng 74,38 USD/thùng 333,62 USD/tấn
23/12/2014 65,85 USD/thùng USD/thùng 74,47 USD/thùng 73,17 USD/thùng 326,10 USD/tấn
22/12/2014 68,40 USD/thùng USD/thùng 76,60 USD/thùng 75,09 USD/thùng 341,57 USD/tấn
19/12/2014 65,17 USD/thùng USD/thùng 74,06 USD/thùng 72,47 USD/thùng 319,82 USD/tấn
18/12/2014 66,96 USD/thùng USD/thùng 75,84 USD/thùng 74,63 USD/thùng 326,89 USD/tấn
17/12/2014 64,79 USD/thùng USD/thùng 74,08 USD/thùng 72,80 USD/thùng 317,97 USD/tấn
16/12/2014 64,77 USD/thùng USD/thùng 74,50 USD/thùng 73,40 USD/thùng 323,60 USD/tấn
15/12/2014 68,13 USD/thùng USD/thùng 77,12 USD/thùng 76,22 USD/thùng 341,69 USD/tấn
12/12/2014 68,34 USD/thùng USD/thùng 77,23 USD/thùng 76,42 USD/thùng 345,60 USD/tấn
11/12/2014 69,98 USD/thùng USD/thùng 79,07 USD/thùng 78,11 USD/thùng 357,67 USD/tấn
10/12/2014 71,39 USD/thùng USD/thùng 80,71 USD/thùng 79,56 USD/thùng 367,97 USD/tấn
09/12/2014 71,32 USD/thùng USD/thùng 80,90 USD/thùng 79,27 USD/thùng 367,58 USD/tấn
08/12/2014 73,65 USD/thùng USD/thùng 82,97 USD/thùng 81,45 USD/thùng 383,45 USD/tấn
05/12/2014 74,96 USD/thùng USD/thùng 84,09 USD/thùng 82,53 USD/thùng 391,16 USD/tấn
04/12/2014 76,25 USD/thùng USD/thùng 85,68 USD/thùng 83,65 USD/thùng 398,24 USD/tấn
03/12/2014 77,74 USD/thùng USD/thùng 86,88 USD/thùng 84,64 USD/thùng 407,38 USD/tấn
02/12/2014 79,79 USD/thùng USD/thùng 87,86 USD/thùng 86,05 USD/thùng 417,80 USD/tấn
01/12/2014 76,38 USD/thùng USD/thùng 84,08 USD/thùng 82,50 USD/thùng 403,10 USD/tấn
28/11/2014 80,16 USD/thùng USD/thùng 87,46 USD/thùng 85,88 USD/thùng 413,87 USD/tấn
27/11/2014 84,53 USD/thùng USD/thùng 91,83 USD/thùng 90,12 USD/thùng 432,60 USD/tấn
26/11/2014 87,03 USD/thùng USD/thùng 93,76 USD/thùng 91,93 USD/thùng 444,39 USD/tấn
25/11/2014 87,77 USD/thùng USD/thùng 94,74 USD/thùng 92,75 USD/thùng 452,37 USD/tấn
24/11/2014 88,28 USD/thùng USD/thùng 95,63 USD/thùng 93,55 USD/thùng 460,82 USD/tấn
21/11/2014 86,36 USD/thùng USD/thùng 95,02 USD/thùng 92,71 USD/thùng 453,45 USD/tấn
20/11/2014 85,00 USD/thùng USD/thùng 94,13 USD/thùng 91,67 USD/thùng 447,06 USD/tấn
19/11/2014 85,42 USD/thùng USD/thùng 94,81 USD/thùng 92,05 USD/thùng 444,43 USD/tấn
18/11/2014 85,87 USD/thùng USD/thùng 96,06 USD/thùng 93,05 USD/thùng 447,93 USD/tấn
17/11/2014 85,43 USD/thùng USD/thùng 94,77 USD/thùng 91,95 USD/thùng 442,23 USD/tấn
14/11/2014 85,21 USD/thùng USD/thùng 93,78 USD/thùng 91,23 USD/thùng 443,64 USD/tấn
13/11/2014 88,12 USD/thùng USD/thùng 97,95 USD/thùng 94,61 USD/thùng 466,17 USD/tấn
12/11/2014 89,05 USD/thùng USD/thùng 99,62 USD/thùng 96,09 USD/thùng 469,63 USD/tấn
11/11/2014 89,85 USD/thùng USD/thùng 99,62 USD/thùng 96,37 USD/thùng 472,49 USD/tấn
10/11/2014 92,36 USD/thùng USD/thùng 101,44 USD/thùng 98,51 USD/thùng 477,79 USD/tấn
07/11/2014 91,58 USD/thùng USD/thùng 99,14 USD/thùng 96,13 USD/thùng 467,04 USD/tấn
06/11/2014 90,87 USD/thùng USD/thùng 99,14 USD/thùng 95,97 USD/thùng 464,05 USD/tấn
05/11/2014 89,73 USD/thùng USD/thùng 98,36 USD/thùng 95,87 USD/thùng 464,19 USD/tấn
04/11/2014 91,57 USD/thùng USD/thùng 99,83 USD/thùng 97,50 USD/thùng 468,88 USD/tấn
03/11/2014 94,68 USD/thùng USD/thùng 101,03 USD/thùng 98,98 USD/thùng 480,75 USD/tấn
31/10/2014 96,53 USD/thùng USD/thùng 100,68 USD/thùng 98,64 USD/thùng 485,86 USD/tấn
30/10/2014 97,08 USD/thùng USD/thùng 101,26 USD/thùng 99,35 USD/thùng 488,35 USD/tấn
29/10/2014 95,30 USD/thùng USD/thùng 100,73 USD/thùng 98,73 USD/thùng 488,52 USD/tấn
28/10/2014 94,12 USD/thùng USD/thùng 99,80 USD/thùng 97,80 USD/thùng 483,94 USD/tấn
27/10/2014 95,03 USD/thùng USD/thùng 99,55 USD/thùng 97,72 USD/thùng 482,39 USD/tấn
24/10/2014 94,58 USD/thùng USD/thùng 99,70 USD/thùng 98,02 USD/thùng 480,50 USD/tấn
23/10/2014 93,51 USD/thùng USD/thùng 98,71 USD/thùng 96,99 USD/thùng 475,63 USD/tấn
21/10/2014 95,31 USD/thùng USD/thùng 99,28 USD/thùng 97,65 USD/thùng 480,88 USD/tấn
20/10/2014 96,22 USD/thùng USD/thùng 100,36 USD/thùng 98,09 USD/thùng 484,62 USD/tấn
17/10/2014 96,45 USD/thùng USD/thùng 99,43 USD/thùng 97,62 USD/thùng 483,66 USD/tấn
16/10/2014 94,18 USD/thùng USD/thùng 96,87 USD/thùng 95,68 USD/thùng 466,98 USD/tấn
15/10/2014 94,55 USD/thùng USD/thùng 97,34 USD/thùng 96,54 USD/thùng 471,16 USD/tấn
14/10/2014 97,80 USD/thùng USD/thùng 101,64 USD/thùng 100,90 USD/thùng 504,03 USD/tấn
13/10/2014 97,26 USD/thùng USD/thùng 101,10 USD/thùng 100,41 USD/thùng 503,51 USD/tấn
10/10/2014 98,58 USD/thùng USD/thùng 101,56 USD/thùng 100,58 USD/thùng 509,02 USD/tấn
09/10/2014 102,66 USD/thùng USD/thùng 104,08 USD/thùng 103,19 USD/thùng 527,43 USD/tấn
08/10/2014 102,68 USD/thùng USD/thùng 104,09 USD/thùng 103,07 USD/thùng 528,14 USD/tấn
07/10/2014 104,22 USD/thùng USD/thùng 105,15 USD/thùng 104,65 USD/thùng 539,08 USD/tấn
03/10/2014 105,43 USD/thùng USD/thùng 106,40 USD/thùng 105,95 USD/thùng 553,30 USD/tấn
02/10/2014 104,83 USD/thùng USD/thùng 106,31 USD/thùng 105,48 USD/thùng 554,41 USD/tấn
01/10/2014 105,71 USD/thùng USD/thùng 108,62 USD/thùng 107,62 USD/thùng 559,68 USD/tấn
30/09/2014 108,03 USD/thùng USD/thùng 110,92 USD/thùng 109,84 USD/thùng 569,75 USD/tấn
29/09/2014 106,01 USD/thùng USD/thùng 109,96 USD/thùng 108,87 USD/thùng 564,61 USD/tấn
26/09/2014 107,08 USD/thùng USD/thùng 110,07 USD/thùng 109,12 USD/thùng 567,87 USD/tấn
25/09/2014 107,57 USD/thùng USD/thùng 109,83 USD/thùng 109,05 USD/thùng 569,73 USD/tấn
24/09/2014 107,28 USD/thùng USD/thùng 109,87 USD/thùng 109,00 USD/thùng 568,54 USD/tấn
23/09/2014 107,07 USD/thùng USD/thùng 110,58 USD/thùng 109,74 USD/thùng 569,96 USD/tấn
22/09/2014 107,13 USD/thùng USD/thùng 110,62 USD/thùng 109,95 USD/thùng 569,27 USD/tấn
19/09/2014 107,04 USD/thùng USD/thùng 110,60 USD/thùng 110,03 USD/thùng 568,21 USD/tấn
18/09/2014 108,66 USD/thùng USD/thùng 111,68 USD/thùng 111,24 USD/thùng 574,46 USD/tấn
17/09/2014 109,20 USD/thùng USD/thùng 112,06 USD/thùng 111,75 USD/thùng 574,19 USD/tấn
16/09/2014 108,53 USD/thùng USD/thùng 111,17 USD/thùng 110,80 USD/thùng 569,26 USD/tấn
15/09/2014 108,20 USD/thùng USD/thùng 111,19 USD/thùng 110,84 USD/thùng 570,99 USD/tấn
12/09/2014 109,47 USD/thùng USD/thùng 112,71 USD/thùng 112,31 USD/thùng 581,15 USD/tấn
11/09/2014 108,34 USD/thùng USD/thùng 111,80 USD/thùng 111,39 USD/thùng 581,66 USD/tấn
10/09/2014 109,22 USD/thùng USD/thùng 113,41 USD/thùng 113,02 USD/thùng 583,50 USD/tấn
09/09/2014 108,88 USD/thùng USD/thùng 114,19 USD/thùng 113,63 USD/thùng 584,37 USD/tấn
08/09/2014 108,91 USD/thùng USD/thùng 114,40 USD/thùng 113,61 USD/thùng 583,29 USD/tấn
05/09/2014 110,86 USD/thùng USD/thùng 115,90 USD/thùng 115,49 USD/thùng 590,35 USD/tấn
03/09/2014 109,46 USD/thùng USD/thùng 115,02 USD/thùng 114,46 USD/thùng 586,00 USD/tấn
02/09/2014 110,55 USD/thùng USD/thùng 116,01 USD/thùng 116,07 USD/thùng 591,43 USD/tấn
01/09/2014 111,14 USD/thùng USD/thùng 116,09 USD/thùng 116,55 USD/thùng 598,64 USD/tấn
29/08/2014 111,26 USD/thùng USD/thùng 116,19 USD/thùng 116,60 USD/thùng 598,01 USD/tấn
28/08/2014 111,09 USD/thùng USD/thùng 116,45 USD/thùng 116,94 USD/thùng 598,72 USD/tấn
27/08/2014 110,24 USD/thùng USD/thùng 116,22 USD/thùng 116,74 USD/thùng 597,14 USD/tấn
26/08/2014 109,67 USD/thùng USD/thùng 115,70 USD/thùng 116,00 USD/thùng 592,39 USD/tấn
25/08/2014 109,01 USD/thùng USD/thùng 115,30 USD/thùng 115,64 USD/thùng 589,28 USD/tấn
22/08/2014 109,35 USD/thùng USD/thùng 115,50 USD/thùng 115,99 USD/thùng 592,30 USD/tấn
21/08/2014 107,36 USD/thùng USD/thùng 114,68 USD/thùng 115,09 USD/thùng 589,31 USD/tấn
20/08/2014 108,14 USD/thùng USD/thùng 115,61 USD/thùng 115,83 USD/thùng 591,00 USD/tấn
19/08/2014 107,04 USD/thùng USD/thùng 115,51 USD/thùng 115,30 USD/thùng 588,56 USD/tấn
18/08/2014 107,21 USD/thùng USD/thùng 115,80 USD/thùng 115,57 USD/thùng 589,70 USD/tấn
15/08/2014 106,76 USD/thùng USD/thùng 115,64 USD/thùng 115,41 USD/thùng 588,28 USD/tấn
14/08/2014 109,15 USD/thùng USD/thùng 117,87 USD/thùng 117,75 USD/thùng 594,11 USD/tấn
12/08/2014 110,28 USD/thùng USD/thùng 116,87 USD/thùng 116,76 USD/thùng 590,02 USD/tấn
11/08/2014 110,16 USD/thùng USD/thùng 117,34 USD/thùng 117,24 USD/thùng 592,31 USD/tấn
08/08/2014 110,81 USD/thùng USD/thùng 118,87 USD/thùng 118,83 USD/thùng 602,48 USD/tấn
07/08/2014 109,02 USD/thùng USD/thùng 117,66 USD/thùng 117,65 USD/thùng 598,01 USD/tấn
06/08/2014 108,84 USD/thùng USD/thùng 116,99 USD/thùng 117,19 USD/thùng 598,27 USD/tấn
05/08/2014 108,91 USD/thùng USD/thùng 117,71 USD/thùng 117,91 USD/thùng 599,13 USD/tấn
04/08/2014 109,40 USD/thùng USD/thùng 118,18 USD/thùng 118,28 USD/thùng 602,43 USD/tấn
01/08/2014 111,36 USD/thùng USD/thùng 118,65 USD/thùng 118,90 USD/thùng 603,32 USD/tấn
31/07/2014 112,31 USD/thùng USD/thùng 118,02 USD/thùng 118,11 USD/thùng 601,82 USD/tấn
30/07/2014 114,61 USD/thùng USD/thùng 119,36 USD/thùng 119,45 USD/thùng 602,56 USD/tấn
29/07/2014 115,03 USD/thùng USD/thùng 118,93 USD/thùng 118,99 USD/thùng 600,63 USD/tấn
25/07/2014 114,71 USD/thùng USD/thùng 118,52 USD/thùng 118,41 USD/thùng 597,92 USD/tấn
24/07/2014 115,60 USD/thùng USD/thùng 118,81 USD/thùng 118,50 USD/thùng 597,87 USD/tấn
23/07/2014 116,94 USD/thùng USD/thùng 117,80 USD/thùng 117,62 USD/thùng 593,98 USD/tấn
22/07/2014 118,13 USD/thùng USD/thùng 118,44 USD/thùng 118,23 USD/thùng 598,19 USD/tấn
21/07/2014 117,02 USD/thùng USD/thùng 117,48 USD/thùng 117,55 USD/thùng 594,26 USD/tấn
18/07/2014 118,99 USD/thùng USD/thùng 118,29 USD/thùng 118,54 USD/thùng 600,84 USD/tấn
17/07/2014 119,37 USD/thùng USD/thùng 118,03 USD/thùng 118,18 USD/thùng 598,03 USD/tấn
16/07/2014 121,08 USD/thùng USD/thùng 118,05 USD/thùng 118,04 USD/thùng 596,98 USD/tấn
15/07/2014 121,46 USD/thùng USD/thùng 118,36 USD/thùng 118,34 USD/thùng 596,08 USD/tấn
14/07/2014 121,13 USD/thùng USD/thùng 118,23 USD/thùng 118,26 USD/thùng 596,35 USD/tấn
11/07/2014 122,46 USD/thùng USD/thùng 118,61 USD/thùng 118,74 USD/thùng 601,09 USD/tấn
10/07/2014 121,34 USD/thùng USD/thùng 117,66 USD/thùng 117,86 USD/thùng 598,87 USD/tấn
09/07/2014 121,94 USD/thùng USD/thùng 117,51 USD/thùng 118,08 USD/thùng 597,69 USD/tấn
08/07/2014 122,40 USD/thùng USD/thùng 118,81 USD/thùng 119,28 USD/thùng 600,07 USD/tấn
07/07/2014 123,10 USD/thùng USD/thùng 119,22 USD/thùng 119,79 USD/thùng 603,91 USD/tấn
04/07/2014 124,13 USD/thùng USD/thùng 119,98 USD/thùng 120,36 USD/thùng 607,23 USD/tấn
03/07/2014 122,67 USD/thùng USD/thùng 119,75 USD/thùng 120,27 USD/thùng 605,87 USD/tấn
02/07/2014 124,56 USD/thùng USD/thùng 121,63 USD/thùng 122,34 USD/thùng 613,11 USD/tấn
01/07/2014 126,22 USD/thùng USD/thùng 121,78 USD/thùng 122,23 USD/thùng 617,01 USD/tấn
30/06/2014 125,42 USD/thùng USD/thùng 121,50 USD/thùng 121,93 USD/thùng 618,75 USD/tấn
27/06/2014 124,21 USD/thùng USD/thùng 122,66 USD/thùng 123,10 USD/thùng 620,18 USD/tấn
26/06/2014 123,46 USD/thùng USD/thùng 123,11 USD/thùng 123,47 USD/thùng 622,96 USD/tấn
25/06/2014 123,29 USD/thùng USD/thùng 123,43 USD/thùng 123,65 USD/thùng 624,06 USD/tấn
24/06/2014 122,72 USD/thùng USD/thùng 123,15 USD/thùng 123,44 USD/thùng 624,07 USD/tấn
23/06/2014 124,53 USD/thùng USD/thùng 124,88 USD/thùng 124,66 USD/thùng 629,58 USD/tấn
20/06/2014 123,84 USD/thùng USD/thùng 124,65 USD/thùng 124,16 USD/thùng 627,66 USD/tấn
19/06/2014 122,96 USD/thùng USD/thùng 124,34 USD/thùng 123,80 USD/thùng 626,19 USD/tấn
18/06/2014 122,15 USD/thùng USD/thùng 123,58 USD/thùng 123,41 USD/thùng 624,08 USD/tấn
17/06/2014 120,45 USD/thùng USD/thùng 121,64 USD/thùng 121,70 USD/thùng 618,01 USD/tấn
16/06/2014 120,34 USD/thùng USD/thùng 122,39 USD/thùng 122,45 USD/thùng 620,12 USD/tấn
13/06/2014 121,07 USD/thùng USD/thùng 122,56 USD/thùng 123,17 USD/thùng 624,26 USD/tấn
12/06/2014 118,71 USD/thùng USD/thùng 119,63 USD/thùng 120,25 USD/thùng 614,62 USD/tấn
11/06/2014 117,48 USD/thùng USD/thùng 118,09 USD/thùng 118,54 USD/thùng 610,66 USD/tấn
10/06/2014 117,77 USD/thùng USD/thùng 118,05 USD/thùng 118,27 USD/thùng 609,42 USD/tấn
09/06/2014 116,72 USD/thùng USD/thùng 117,77 USD/thùng 118,14 USD/thùng 607,53 USD/tấn
06/06/2014 116,83 USD/thùng USD/thùng 117,80 USD/thùng 118,44 USD/thùng 609,34 USD/tấn
05/06/2014 115,62 USD/thùng USD/thùng 116,09 USD/thùng 117,30 USD/thùng 606,47 USD/tấn
04/06/2014 116,87 USD/thùng USD/thùng 116,88 USD/thùng 118,25 USD/thùng 613,56 USD/tấn
03/06/2014 116,88 USD/thùng USD/thùng 116,80 USD/thùng 118,26 USD/thùng 613,73 USD/tấn
02/06/2014 118,38 USD/thùng USD/thùng 117,88 USD/thùng 119,61 USD/thùng 616,06 USD/tấn
30/05/2014 119,51 USD/thùng USD/thùng 118,48 USD/thùng 120,98 USD/thùng 612,58 USD/tấn
29/05/2014 120,25 USD/thùng USD/thùng 119,05 USD/thùng 121,76 USD/thùng 613,03 USD/tấn
28/05/2014 120,53 USD/thùng USD/thùng 119,74 USD/thùng 122,52 USD/thùng 612,03 USD/tấn
Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương (MOIT)
Bản quyền thuộc về Bộ Công Thương
Địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (04) 22202222  Fax:(04) 22202525
Trưởng Ban biên tập: TS. Trần Tuấn Anh - Bộ trưởng Bộ Công Thương
Email: bbt@moit.gov.vn Điện thoại: (04) 22205392 Fax: (04) 22205397
Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương" hoặc "http://www.moit.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này

máy đo độ mặn máy đo ph