Giá bán lẻ tại Singapore
Ngày Xăng 92 Xăng 95 Dầu hỏa Diesel Mazut
22/03/2023 91,09 USD/thùng 95.36 USD/thùng 94,32 USD/thùng 95,99 USD/thùng 397,96 USD/tấn
21/03/2023 90,56 USD/thùng 94.83 USD/thùng 93,58 USD/thùng 94,91 USD/thùng 396,99 USD/tấn
20/03/2023 86,35 USD/thùng 90.62 USD/thùng 91,21 USD/thùng 91,03 USD/thùng 378,75 USD/tấn
17/03/2023 90,24 USD/thùng 94.51 USD/thùng 96,51 USD/thùng 95,85 USD/thùng 399,60 USD/tấn
16/03/2023 88,77 USD/thùng 93.04 USD/thùng 93,38 USD/thùng 91,90 USD/thùng 404,71 USD/tấn
15/03/2023 96,31 USD/thùng 100.58 USD/thùng 99,93 USD/thùng 98,52 USD/thùng 422,87 USD/tấn
14/03/2023 95,23 USD/thùng 99.5 USD/thùng 99,53 USD/thùng 98,74 USD/thùng 424,97 USD/tấn
13/03/2023 96,55 USD/thùng 100.82 USD/thùng 102,35 USD/thùng 101,86 USD/thùng 444,92 USD/tấn
09/03/2023 96,24 USD/thùng 100.42 USD/thùng 101,47 USD/thùng 100,87 USD/thùng 441,31 USD/tấn
08/03/2023 96,08 USD/thùng 100.25 USD/thùng 103,67 USD/thùng 102,66 USD/thùng 446,13 USD/tấn
07/03/2023 99,68 USD/thùng 103.32 USD/thùng 106,53 USD/thùng 105,69 USD/thùng 462,30 USD/tấn
06/03/2023 98,72 USD/thùng 102.46 USD/thùng 107,75 USD/thùng 106,36 USD/thùng 461,87 USD/tấn
03/03/2023 95,94 USD/thùng 99.52 USD/thùng 106,09 USD/thùng 105,03 USD/thùng 468,03 USD/tấn
02/03/2023 94,79 USD/thùng 98.32 USD/thùng 105,52 USD/thùng 103,69 USD/thùng 463,84 USD/tấn
01/03/2023 95,48 USD/thùng 99.58 USD/thùng 105,97 USD/thùng 103,53 USD/thùng 454,56 USD/tấn
28/02/2023 93,60 USD/thùng 97.38 USD/thùng 104,05 USD/thùng 101,30 USD/thùng 426,23 USD/tấn
27/02/2023 94,17 USD/thùng 97.95 USD/thùng 103,97 USD/thùng 101,59 USD/thùng 425,17 USD/tấn
24/02/2023 94,60 USD/thùng 98.38 USD/thùng 103,00 USD/thùng 100,00 USD/thùng 420,01 USD/tấn
23/02/2023 92,21 USD/thùng 95.63 USD/thùng 100,10 USD/thùng 97,53 USD/thùng 420,62 USD/tấn
21/02/2023 96,02 USD/thùng 99.88 USD/thùng 100,39 USD/thùng 98,81 USD/thùng 424,87 USD/tấn
20/02/2023 95,15 USD/thùng 98.71 USD/thùng 102,49 USD/thùng 99,67 USD/thùng 424,39 USD/tấn
17/02/2023 93,67 USD/thùng 97.23 USD/thùng 102,19 USD/thùng 99,68 USD/thùng 420,08 USD/tấn
15/02/2023 97,20 USD/thùng 100.25 USD/thùng 108,98 USD/thùng 106,12 USD/thùng 409,12 USD/tấn
14/02/2023 98,82 USD/thùng 102.27 USD/thùng 108,76 USD/thùng 105,95 USD/thùng 411,16 USD/tấn
10/02/2023 97,39 USD/thùng 100.75 USD/thùng 105,98 USD/thùng 103,32 USD/thùng 400,72 USD/tấn
09/02/2023 98,31 USD/thùng 101.67 USD/thùng 109,30 USD/thùng 106,49 USD/thùng 397,54 USD/tấn
08/02/2023 98,66 USD/thùng 101.46 USD/thùng 109,95 USD/thùng 106,52 USD/thùng 385,05 USD/tấn
07/02/2023 96,64 USD/thùng 99.82 USD/thùng 106,33 USD/thùng 102,57 USD/thùng 373,02 USD/tấn
06/02/2023 92,18 USD/thùng 95.36 USD/thùng 106,67 USD/thùng 102,91 USD/thùng 360,37 USD/tấn
03/02/2023 95,22 USD/thùng 98.4 USD/thùng 111,86 USD/thùng 107,59 USD/thùng 364,22 USD/tấn
02/02/2023 95,76 USD/thùng 99.11 USD/thùng 112,90 USD/thùng 108,89 USD/thùng 378,75 USD/tấn
01/02/2023 98,95 USD/thùng 101.96 USD/thùng 118,51 USD/thùng 115,50 USD/thùng 397,29 USD/tấn
31/01/2023 97,40 USD/thùng 100.82 USD/thùng 114,38 USD/thùng 111,57 USD/thùng 393,09 USD/tấn
30/01/2023 99,60 USD/thùng 103.02 USD/thùng 117,26 USD/thùng 115,02 USD/thùng 402,84 USD/tấn
27/01/2023 103,07 USD/thùng 106.96 USD/thùng 122,44 USD/thùng 119,90 USD/thùng 418,25 USD/tấn
26/01/2023 102,55 USD/thùng 106.44 USD/thùng 119,29 USD/thùng 117,54 USD/thùng 407,20 USD/tấn
25/01/2023 104,60 USD/thùng 108.49 USD/thùng 123,67 USD/thùng 122,30 USD/thùng 410,40 USD/tấn
20/01/2023 104,52 USD/thùng 108.41 USD/thùng 121,06 USD/thùng 119,39 USD/thùng 405,33 USD/tấn
19/01/2023 98,91 USD/thùng 102.68 USD/thùng 117,84 USD/thùng 116,55 USD/thùng 400,82 USD/tấn
18/01/2023 100,65 USD/thùng 104.42 USD/thùng 117,47 USD/thùng 116,43 USD/thùng 409,35 USD/tấn
17/01/2023 96,60 USD/thùng 99.53 USD/thùng 117,81 USD/thùng 117,22 USD/thùng 397,35 USD/tấn
16/01/2023 97,34 USD/thùng 100.22 USD/thùng 116,80 USD/thùng 116,83 USD/thùng 390,07 USD/tấn
13/01/2023 95,56 USD/thùng 98.49 USD/thùng 115,75 USD/thùng 116,07 USD/thùng 388,10 USD/tấn
12/01/2023 93,41 USD/thùng 96.44 USD/thùng 112,58 USD/thùng 113,60 USD/thùng 378,99 USD/tấn
11/01/2023 90,24 USD/thùng 92.88 USD/thùng 110,10 USD/thùng 111,10 USD/thùng 369,97 USD/tấn
10/01/2023 88,20 USD/thùng 91.78 USD/thùng 108,38 USD/thùng 108,03 USD/thùng 370,20 USD/tấn
09/01/2023 88,91 USD/thùng 91.95 USD/thùng 109,79 USD/thùng 109,02 USD/thùng 371,68 USD/tấn
05/01/2023 86,17 USD/thùng 89.5 USD/thùng 108,57 USD/thùng 107,44 USD/thùng 361,48 USD/tấn
04/01/2023 87,81 USD/thùng 91.37 USD/thùng 108,49 USD/thùng 107,10 USD/thùng 365,41 USD/tấn
03/01/2023 94,18 USD/thùng 97.57 USD/thùng 116,05 USD/thùng 113,80 USD/thùng 395,91 USD/tấn
30/12/2022 92,37 USD/thùng 95.33 USD/thùng 115,75 USD/thùng 113,64 USD/thùng 397,67 USD/tấn
29/12/2022 89,58 USD/thùng 93.1 USD/thùng 116,69 USD/thùng 113,70 USD/thùng 391,26 USD/tấn
28/12/2022 90,87 USD/thùng 97.41 USD/thùng 117,80 USD/thùng 116,32 USD/thùng 400,23 USD/tấn
27/12/2022 90,78 USD/thùng 94.32 USD/thùng 117,49 USD/thùng 116,85 USD/thùng 398,97 USD/tấn
23/12/2022 87,69 USD/thùng 91.19 USD/thùng 110,94 USD/thùng 110,28 USD/thùng 402,19 USD/tấn
22/12/2022 87,37 USD/thùng 90.75 USD/thùng 112,86 USD/thùng 112,58 USD/thùng 402,09 USD/tấn
21/12/2022 85,11 USD/thùng 88.49 USD/thùng 110,79 USD/thùng 110,89 USD/thùng 389,12 USD/tấn
19/12/2022 82,76 USD/thùng 86.23 USD/thùng 110,95 USD/thùng 112,54 USD/thùng 365,30 USD/tấn
16/12/2022 83,34 USD/thùng 87.42 USD/thùng 115,05 USD/thùng 118,07 USD/thùng 361,76 USD/tấn
15/12/2022 85,63 USD/thùng 89.72 USD/thùng 115,18 USD/thùng 120,28 USD/thùng 376,15 USD/tấn
14/12/2022 85,10 USD/thùng 89.34 USD/thùng 110,73 USD/thùng 115,19 USD/thùng 376,83 USD/tấn
13/12/2022 83,72 USD/thùng 88.19 USD/thùng 104,64 USD/thùng 110,09 USD/thùng 370,29 USD/tấn
12/12/2022 78,27 USD/thùng 82.74 USD/thùng 98,21 USD/thùng 102,50 USD/thùng 354,99 USD/tấn
09/12/2022 78,76 USD/thùng 83.33 USD/thùng 101,79 USD/thùng 105,70 USD/thùng 368,31 USD/tấn
08/12/2022 79,96 USD/thùng 84.84 USD/thùng 98,73 USD/thùng 102,70 USD/thùng 355,99 USD/tấn
07/12/2022 81,81 USD/thùng 86.69 USD/thùng 103,17 USD/thùng 106,44 USD/thùng 363,98 USD/tấn
06/12/2022 84,42 USD/thùng 89.25 USD/thùng 107,46 USD/thùng 110,77 USD/thùng 365,69 USD/tấn
05/12/2022 87,26 USD/thùng 91.3 USD/thùng 112,04 USD/thùng 115,84 USD/thùng 372,77 USD/tấn
02/12/2022 87,24 USD/thùng 91.04 USD/thùng 114,65 USD/thùng 118,08 USD/thùng 372,28 USD/tấn
30/11/2022 87,21 USD/thùng 91.01 USD/thùng 115,43 USD/thùng 116,93 USD/thùng 374,60 USD/tấn
29/11/2022 87,04 USD/thùng 90.34 USD/thùng 113,82 USD/thùng 114,54 USD/thùng 395,69 USD/tấn
28/11/2022 83,82 USD/thùng 89.04 USD/thùng 110,78 USD/thùng 111,77 USD/thùng 368,92 USD/tấn
25/11/2022 89,37 USD/thùng 94.68 USD/thùng 114,88 USD/thùng 116,75 USD/thùng 395,57 USD/tấn
24/11/2022 89,20 USD/thùng 94 USD/thùng 114,76 USD/thùng 117,23 USD/thùng 389,97 USD/tấn
23/11/2022 93,33 USD/thùng 98.13 USD/thùng 119,42 USD/thùng 121,38 USD/thùng 409,42 USD/tấn
22/11/2022 93,15 USD/thùng 98.05 USD/thùng 119,06 USD/thùng 121,92 USD/thùng 401,18 USD/tấn
21/11/2022 91,47 USD/thùng 96.47 USD/thùng 117,34 USD/thùng 121,00 USD/thùng 398,89 USD/tấn
18/11/2022 92,64 USD/thùng 97.81 USD/thùng 119,07 USD/thùng 124,15 USD/thùng 408,12 USD/tấn
17/11/2022 94,70 USD/thùng 99.87 USD/thùng 122,51 USD/thùng 129,17 USD/thùng 423,92 USD/tấn
16/11/2022 95,34 USD/thùng 100.84 USD/thùng 123,82 USD/thùng 130,34 USD/thùng 440,84 USD/tấn
15/11/2022 93,76 USD/thùng 100.19 USD/thùng 122,67 USD/thùng 128,81 USD/thùng 430,67 USD/tấn
14/11/2022 97,26 USD/thùng 103.69 USD/thùng 127,53 USD/thùng 132,09 USD/thùng 437,09 USD/tấn
11/11/2022 96,25 USD/thùng 102.32 USD/thùng 127,88 USD/thùng 132,59 USD/thùng 438,91 USD/tấn
10/11/2022 92,14 USD/thùng 98.47 USD/thùng 124,96 USD/thùng 129,08 USD/thùng 415,61 USD/tấn
09/11/2022 94,40 USD/thùng 100.73 USD/thùng 127,08 USD/thùng 133,62 USD/thùng 419,83 USD/tấn
08/11/2022 98,30 USD/thùng 104.39 USD/thùng 126,97 USD/thùng 134,66 USD/thùng 440,88 USD/tấn
07/11/2022 100,39 USD/thùng 106.48 USD/thùng 127,32 USD/thùng 135,16 USD/thùng 445,07 USD/tấn
04/11/2022 99,34 USD/thùng 105.43 USD/thùng 126,92 USD/thùng 143,89 USD/thùng 433,55 USD/tấn
03/11/2022 95,21 USD/thùng 100.31 USD/thùng 120,54 USD/thùng 129,96 USD/thùng 422,68 USD/tấn
02/11/2022 93,41 USD/thùng 98.03 USD/thùng 118,77 USD/thùng 128,84 USD/thùng 427,86 USD/tấn
01/11/2022 91,14 USD/thùng 95.76 USD/thùng 123,23 USD/thùng 133,41 USD/thùng 424,81 USD/tấn
31/10/2022 89,47 USD/thùng 93.99 USD/thùng 124,24 USD/thùng 135,38 USD/thùng 402,85 USD/tấn
28/10/2022 93,01 USD/thùng 97.59 USD/thùng 125,95 USD/thùng 136,92 USD/thùng 416,21 USD/tấn
27/10/2022 91,40 USD/thùng 96.01 USD/thùng 124,99 USD/thùng 135,38 USD/thùng 403,07 USD/tấn
26/10/2022 88,65 USD/thùng 93.46 USD/thùng 122,26 USD/thùng 131,53 USD/thùng 386,65 USD/tấn
25/10/2022 90,91 USD/thùng 95.72 USD/thùng 121,22 USD/thùng 130,65 USD/thùng 379,42 USD/tấn
21/10/2022 92,11 USD/thùng 96.92 USD/thùng 119,60 USD/thùng 129,44 USD/thùng 387,37 USD/tấn
20/10/2022 92,69 USD/thùng 96.51 USD/thùng 125,28 USD/thùng 135,14 USD/thùng 402,56 USD/tấn
19/10/2022 89,26 USD/thùng 92.75 USD/thùng 121,38 USD/thùng 130,10 USD/thùng 383,32 USD/tấn
18/10/2022 91,30 USD/thùng 94.79 USD/thùng 127,14 USD/thùng 136,56 USD/thùng 383,98 USD/tấn
17/10/2022 90,57 USD/thùng 94.06 USD/thùng 126,17 USD/thùng 134,28 USD/thùng 371,57 USD/tấn
14/10/2022 92,09 USD/thùng 95.58 USD/thùng 127,38 USD/thùng 136,70 USD/thùng 389,69 USD/tấn
13/10/2022 91,20 USD/thùng 94.69 USD/thùng 126,99 USD/thùng 136,04 USD/thùng 382,99 USD/tấn
12/10/2022 92,30 USD/thùng 95.79 USD/thùng 123,49 USD/thùng 133,42 USD/thùng 398,40 USD/tấn
11/10/2022 90,98 USD/thùng 94.47 USD/thùng 121,78 USD/thùng 131,86 USD/thùng 399,92 USD/tấn
06/10/2022 92,93 USD/thùng 95.31 USD/thùng 124,07 USD/thùng 137,87 USD/thùng 400,83 USD/tấn
05/10/2022 90,76 USD/thùng 94.03 USD/thùng 116,67 USD/thùng 130,89 USD/thùng 403,24 USD/tấn
01/10/2022 94,38 USD/thùng 97.11 USD/thùng 130,64 USD/thùng 142,27 USD/thùng 418,29 USD/tấn
30/09/2022 90,27 USD/thùng 93.67 USD/thùng 112,33 USD/thùng 119,28 USD/thùng 397,48 USD/tấn
29/09/2022 89,74 USD/thùng 93.14 USD/thùng 115,97 USD/thùng 122,56 USD/thùng 395,53 USD/tấn
28/09/2022 88,00 USD/thùng 91.4 USD/thùng 109,60 USD/thùng 117,24 USD/thùng 385,58 USD/tấn
27/09/2022 86,60 USD/thùng 90 USD/thùng 108,57 USD/thùng 115,27 USD/thùng 385,54 USD/tấn
26/09/2022 84,58 USD/thùng 87.98 USD/thùng 108,61 USD/thùng 115,32 USD/thùng 399,08 USD/tấn
23/09/2022 87,51 USD/thùng 91.01 USD/thùng 112,72 USD/thùng 119,36 USD/thùng 409,53 USD/tấn
22/09/2022 92,05 USD/thùng 95.65 USD/thùng 117,61 USD/thùng 123,11 USD/thùng 409,82 USD/tấn
21/09/2022 94,66 USD/thùng 98.26 USD/thùng 120,74 USD/thùng 125,31 USD/thùng 424,82 USD/tấn
20/09/2022 93,22 USD/thùng 96.92 USD/thùng 117,24 USD/thùng 121,70 USD/thùng 421,20 USD/tấn
19/09/2022 87,37 USD/thùng 91.39 USD/thùng 109,66 USD/thùng 113,25 USD/thùng 410,79 USD/tấn
16/09/2022 87,83 USD/thùng 91.85 USD/thùng 110,07 USD/thùng 113,08 USD/thùng 417,35 USD/tấn
14/09/2022 99,60 USD/thùng 103.79 USD/thùng 120,03 USD/thùng 123,77 USD/thùng 420,27 USD/tấn
13/09/2022 102,65 USD/thùng 106.84 USD/thùng 131,68 USD/thùng 134,81 USD/thùng 431,39 USD/tấn
12/09/2022 99,57 USD/thùng 103.99 USD/thùng 129,69 USD/thùng 131,96 USD/thùng 424,79 USD/tấn
09/09/2022 96,95 USD/thùng 101.67 USD/thùng 128,22 USD/thùng 130,75 USD/thùng 413,96 USD/tấn
08/09/2022 94,11 USD/thùng 98.83 USD/thùng 129,00 USD/thùng 130,81 USD/thùng 409,08 USD/tấn
07/09/2022 99,42 USD/thùng 104.14 USD/thùng 129,93 USD/thùng 131,30 USD/thùng 437,31 USD/tấn
02/09/2022 98,33 USD/thùng 102.97 USD/thùng 132,58 USD/thùng 134,67 USD/thùng 454,84 USD/tấn
01/09/2022 93,33 USD/thùng 96.16 USD/thùng 130,46 USD/thùng 132,82 USD/thùng 441,54 USD/tấn
31/08/2022 97,31 USD/thùng 100.14 USD/thùng 137,87 USD/thùng 140,30 USD/thùng 454,13 USD/tấn
30/08/2022 108,52 USD/thùng 111.35 USD/thùng 143,62 USD/thùng 145,48 USD/thùng 491,92 USD/tấn
29/08/2022 108,18 USD/thùng 111.01 USD/thùng 146,16 USD/thùng 147,53 USD/thùng 497,94 USD/tấn
26/08/2022 108,18 USD/thùng 111.05 USD/thùng 146,85 USD/thùng 149,03 USD/thùng 500,33 USD/tấn
25/08/2022 109,84 USD/thùng 113.24 USD/thùng 149,90 USD/thùng 152,50 USD/thùng 505,29 USD/tấn
24/08/2022 111,94 USD/thùng 115.71 USD/thùng 143,58 USD/thùng 146,14 USD/thùng 449,86 USD/tấn
23/08/2022 110,39 USD/thùng 114.46 USD/thùng 141,44 USD/thùng 144,27 USD/thùng 493,29 USD/tấn
22/08/2022 108,29 USD/thùng 112.57 USD/thùng 135,40 USD/thùng 137,52 USD/thùng 484,08 USD/tấn
18/08/2022 107,80 USD/thùng 112.08 USD/thùng 131,57 USD/thùng 133,95 USD/thùng 474,76 USD/tấn
17/08/2022 104,99 USD/thùng 108.96 USD/thùng 127,67 USD/thùng 129,85 USD/thùng 478,30 USD/tấn
16/08/2022 105,36 USD/thùng 108.98 USD/thùng 128,19 USD/thùng 129,97 USD/thùng 491,87 USD/tấn
15/08/2022 107,64 USD/thùng 111.58 USD/thùng 127,07 USD/thùng 128,74 USD/thùng 520,84 USD/tấn
12/08/2022 110,19 USD/thùng 113.6 USD/thùng 129,70 USD/thùng 130,96 USD/thùng 542,50 USD/tấn
11/08/2022 108,86 USD/thùng 112.12 USD/thùng 126,41 USD/thùng 127,76 USD/thùng 519,34 USD/tấn
10/08/2022 104,01 USD/thùng 107.77 USD/thùng 121,06 USD/thùng 122,62 USD/thùng 494,12 USD/tấn
08/08/2022 102,48 USD/thùng 106.1 USD/thùng 115,61 USD/thùng 118,00 USD/thùng 485,33 USD/tấn
07/08/2022 100,05 USD/thùng 103.67 USD/thùng 122,02 USD/thùng 124,34 USD/thùng 482,43 USD/tấn
04/08/2022 105,03 USD/thùng 108.98 USD/thùng 125,90 USD/thùng 128,51 USD/thùng 493,26 USD/tấn
03/08/2022 109,03 USD/thùng 113.31 USD/thùng 122,43 USD/thùng 125,29 USD/thùng 502,62 USD/tấn
02/08/2022 108,16 USD/thùng 112.54 USD/thùng 122,87 USD/thùng 125,72 USD/thùng 510,56 USD/tấn
01/08/2022 112,70 USD/thùng 117.08 USD/thùng 129,75 USD/thùng 130,48 USD/thùng 519,61 USD/tấn
29/07/2022 115,35 USD/thùng 119.98 USD/thùng 134,58 USD/thùng 134,86 USD/thùng 512,69 USD/tấn
28/07/2022 115,47 USD/thùng 120.1 USD/thùng 136,16 USD/thùng 136,96 USD/thùng 512,97 USD/tấn
27/07/2022 113,07 USD/thùng 117.65 USD/thùng 130,20 USD/thùng 130,64 USD/thùng 492,29 USD/tấn
26/07/2022 114,62 USD/thùng 117.95 USD/thùng 130,19 USD/thùng 130,50 USD/thùng 503,13 USD/tấn
25/07/2022 105,58 USD/thùng 108.26 USD/thùng 123,92 USD/thùng 123,86 USD/thùng 481,89 USD/tấn
22/07/2022 103,75 USD/thùng 107.21 USD/thùng 128,59 USD/thùng 128,59 USD/thùng 478,02 USD/tấn
21/07/2022 106,58 USD/thùng 110.04 USD/thùng 128,94 USD/thùng 128,26 USD/thùng 485,00 USD/tấn
20/07/2022 112,80 USD/thùng 116.26 USD/thùng 131,02 USD/thùng 130,49 USD/thùng 501,39 USD/tấn
19/07/2022 113,99 USD/thùng 118.27 USD/thùng 134,25 USD/thùng 134,29 USD/thùng 506,56 USD/tấn
18/07/2022 111,75 USD/thùng 115.61 USD/thùng 134,69 USD/thùng 136,12 USD/thùng 504,89 USD/tấn
15/07/2022 106,32 USD/thùng 109.56 USD/thùng 133,12 USD/thùng 134,14 USD/thùng 465,86 USD/tấn
14/07/2022 108,26 USD/thùng 112.9 USD/thùng 132,73 USD/thùng 134,23 USD/thùng 466,57 USD/tấn
13/07/2022 112,74 USD/thùng 118.02 USD/thùng 136,90 USD/thùng 139,90 USD/thùng 468,47 USD/tấn
12/07/2022 118,16 USD/thùng 123.08 USD/thùng 137,12 USD/thùng 139,40 USD/thùng 500,39 USD/tấn
08/07/2022 119,81 USD/thùng 124.75 USD/thùng 136,85 USD/thùng 142,56 USD/thùng 517,33 USD/tấn
07/07/2022 115,72 USD/thùng 123.12 USD/thùng 124,77 USD/thùng 129,32 USD/thùng 497,77 USD/tấn
06/07/2022 120,94 USD/thùng 129.67 USD/thùng 133,91 USD/thùng 141,12 USD/thùng 519,44 USD/tấn
05/07/2022 138,39 USD/thùng 147.38 USD/thùng 148,14 USD/thùng 154,52 USD/thùng 551,72 USD/tấn
04/07/2022 139,90 USD/thùng 148.63 USD/thùng 149,16 USD/thùng 154,39 USD/thùng 550,10 USD/tấn
01/07/2022 137,48 USD/thùng 145.63 USD/thùng 152,32 USD/thùng 157,92 USD/thùng 566,14 USD/tấn
30/06/2022 143,04 USD/thùng 149.53 USD/thùng 150,62 USD/thùng 155,45 USD/thùng 594,09 USD/tấn
29/06/2022 148,02 USD/thùng 154.51 USD/thùng 154,23 USD/thùng 157,63 USD/thùng 622,45 USD/tấn
28/06/2022 148,57 USD/thùng 155.79 USD/thùng 161,69 USD/thùng 166,94 USD/thùng 615,62 USD/tấn
27/06/2022 148,56 USD/thùng 156.51 USD/thùng 162,37 USD/thùng 169,93 USD/thùng 612,59 USD/tấn
24/06/2022 146,82 USD/thùng 153.4 USD/thùng 163,07 USD/thùng 171,77 USD/thùng 603,18 USD/tấn
23/06/2022 145,62 USD/thùng 152.89 USD/thùng 164,61 USD/thùng 170,56 USD/thùng 599,83 USD/tấn
22/06/2022 147,99 USD/thùng 155.26 USD/thùng 165,03 USD/thùng 169,83 USD/thùng 585,73 USD/tấn
21/06/2022 153,59 USD/thùng 160.86 USD/thùng 173,74 USD/thùng 177,05 USD/thùng 617,67 USD/tấn
20/06/2022 143,99 USD/thùng 151.46 USD/thùng 166,80 USD/thùng 170,28 USD/thùng 603,09 USD/tấn
17/06/2022 151,55 USD/thùng 158.05 USD/thùng 174,01 USD/thùng 177,17 USD/thùng 652,54 USD/tấn
16/06/2022 150,27 USD/thùng 156.77 USD/thùng 171,45 USD/thùng 275,30 USD/thùng 641,75 USD/tấn
15/06/2022 151,61 USD/thùng 158.11 USD/thùng 169,60 USD/thùng 172,61 USD/thùng 650,48 USD/tấn
14/06/2022 151,59 USD/thùng 158.09 USD/thùng 168,09 USD/thùng 171,02 USD/thùng 690,22 USD/tấn
13/06/2022 148,55 USD/thùng 154.78 USD/thùng 165,55 USD/thùng 169,01 USD/thùng 656,95 USD/tấn
10/06/2022 155,72 USD/thùng 160.37 USD/thùng 169,64 USD/thùng 172,77 USD/thùng 646,27 USD/tấn
09/06/2022 152,95 USD/thùng 156.64 USD/thùng 165,00 USD/thùng 167,92 USD/thùng 625,08 USD/tấn
08/06/2022 147,20 USD/thùng 153.74 USD/thùng 164,09 USD/thùng 166,18 USD/thùng 619,66 USD/tấn
07/06/2022 148,36 USD/thùng 154.9 USD/thùng 168,07 USD/thùng 170,44 USD/thùng 627,18 USD/tấn
06/06/2022 150,50 USD/thùng 157.41 USD/thùng 166,65 USD/thùng 170,61 USD/thùng 636,00 USD/tấn
03/06/2022 147,60 USD/thùng 153.59 USD/thùng 162,40 USD/thùng 165,75 USD/thùng 650,30 USD/tấn
02/06/2022 144,89 USD/thùng 148.6 USD/thùng 153,20 USD/thùng 158,29 USD/thùng 626,14 USD/tấn
01/06/2022 147,00 USD/thùng 152.71 USD/thùng 155,52 USD/thùng 160,77 USD/thùng 656,82 USD/tấn
31/05/2022 151,07 USD/thùng 157.58 USD/thùng 155,90 USD/thùng 161,60 USD/thùng 672,38 USD/tấn
30/05/2022 149,94 USD/thùng 158.12 USD/thùng 149,19 USD/thùng 152,66 USD/thùng 637,06 USD/tấn
27/05/2022 146,08 USD/thùng 154.26 USD/thùng 146,43 USD/thùng 149,49 USD/thùng 652,59 USD/tấn
26/05/2022 142,44 USD/thùng 150.62 USD/thùng 143,39 USD/thùng 144,80 USD/thùng 656,91 USD/tấn
25/05/2022 139,12 USD/thùng 147.3 USD/thùng 142,29 USD/thùng 142,91 USD/thùng 660,19 USD/tấn
24/05/2022 137,69 USD/thùng 145.87 USD/thùng 138,08 USD/thùng 138,35 USD/thùng 654,14 USD/tấn
23/05/2022 141,70 USD/thùng 149.88 USD/thùng 137,52 USD/thùng 138,93 USD/thùng 660,12 USD/tấn
20/05/2022 148,87 USD/thùng 157.05 USD/thùng 136,39 USD/thùng 138,48 USD/thùng 643,06 USD/tấn
19/05/2022 141,60 USD/thùng 146.74 USD/thùng 130,52 USD/thùng 132,62 USD/thùng 615,40 USD/tấn
18/05/2022 148,70 USD/thùng 153.84 USD/thùng 139,23 USD/thùng 141,38 USD/thùng 651,52 USD/tấn
17/05/2022 146,32 USD/thùng 150.32 USD/thùng 137,51 USD/thùng 141,15 USD/thùng 662,79 USD/tấn
13/05/2022 139,98 USD/thùng 143.98 USD/thùng 140,77 USD/thùng 144,98 USD/thùng 650,24 USD/tấn
12/05/2022 132,69 USD/thùng 136.37 USD/thùng 137,29 USD/thùng 141,03 USD/thùng 637,93 USD/tấn
11/05/2022 131,42 USD/thùng 135.11 USD/thùng 143,24 USD/thùng 145,91 USD/thùng 639,13 USD/tấn
10/05/2022 138,59 USD/thùng 142.68 USD/thùng 149,18 USD/thùng 147,96 USD/thùng 684,29 USD/tấn
09/05/2022 134,17 USD/thùng 137.86 USD/thùng 142,83 USD/thùng 142,24 USD/thùng 650,76 USD/tấn
06/05/2022 138,12 USD/thùng 142.43 USD/thùng 148,53 USD/thùng 151,54 USD/thùng 705,89 USD/tấn
05/05/2022 138,13 USD/thùng 142.43 USD/thùng 149,92 USD/thùng 156,11 USD/thùng 729,63 USD/tấn
04/05/2022 135,83 USD/thùng 140.09 USD/thùng 147,99 USD/thùng 152,83 USD/thùng 738,85 USD/tấn
29/04/2022 130,48 USD/thùng 134.7 USD/thùng 144,09 USD/thùng 150,25 USD/thùng 728,15 USD/tấn
28/04/2022 127,56 USD/thùng 131.78 USD/thùng 138,97 USD/thùng 145,86 USD/thùng 711,59 USD/tấn
22/04/2022 127,78 USD/thùng 132.14 USD/thùng 134,78 USD/thùng 140,26 USD/thùng 693,54 USD/tấn
21/04/2022 128,11 USD/thùng 131.91 USD/thùng 138,36 USD/thùng 144,43 USD/thùng 713,43 USD/tấn
20/04/2022 125,69 USD/thùng 129.09 USD/thùng 137,96 USD/thùng 144,13 USD/thùng 716,69 USD/tấn
19/04/2022 128,79 USD/thùng 132.19 USD/thùng 141,68 USD/thùng 146,21 USD/thùng 730,55 USD/tấn
18/04/2022 129,16 USD/thùng 132.56 USD/thùng 143,27 USD/thùng 146,76 USD/thùng 725,05 USD/tấn
14/04/2022 126,34 USD/thùng 128.75 USD/thùng 139,77 USD/thùng 145,67 USD/thùng 724,55 USD/tấn
13/04/2022 102,84 USD/thùng 123.51 USD/thùng 131,48 USD/thùng 138,58 USD/thùng 717,90 USD/tấn
12/04/2022 116,04 USD/thùng 118.9 USD/thùng 126,73 USD/thùng 131,92 USD/thùng 707,66 USD/tấn
11/04/2022 117,45 USD/thùng 120.69 USD/thùng 124,28 USD/thùng 128,08 USD/thùng 692,63 USD/tấn
08/04/2022 118,51 USD/thùng 121.62 USD/thùng 124,68 USD/thùng 129,62 USD/thùng 700,08 USD/tấn
07/04/2022 118,00 USD/thùng 121.53 USD/thùng 126,14 USD/thùng 130,78 USD/thùng 686,38 USD/tấn
06/04/2022 122,50 USD/thùng 125.49 USD/thùng 133,61 USD/thùng 138,06 USD/thùng 712,79 USD/tấn
05/04/2022 123,47 USD/thùng 126.33 USD/thùng 134,74 USD/thùng 138,10 USD/thùng 708,61 USD/tấn
04/04/2022 120,11 USD/thùng 123.56 USD/thùng 135,60 USD/thùng 138,25 USD/thùng 700,45 USD/tấn
01/04/2022 117,76 USD/thùng 121.89 USD/thùng 133,07 USD/thùng 131,16 USD/thùng 686,83 USD/tấn
31/03/2022 121,81 USD/thùng 126.04 USD/thùng 136,82 USD/thùng 133,55 USD/thùng 674,93 USD/tấn
30/03/2022 123,76 USD/thùng 127.31 USD/thùng 138,52 USD/thùng 136,56 USD/thùng 677,55 USD/tấn
29/03/2022 123,54 USD/thùng 127.09 USD/thùng 138,05 USD/thùng 137,94 USD/thùng 686,52 USD/tấn
28/03/2022 126,25 USD/thùng 129.7 USD/thùng 142,23 USD/thùng 142,42 USD/thùng 700,23 USD/tấn
25/03/2022 125,96 USD/thùng 129.84 USD/thùng 142,02 USD/thùng 144,27 USD/thùng 685,32 USD/tấn
24/03/2022 132,31 USD/thùng 136.26 USD/thùng 149,38 USD/thùng 148,96 USD/thùng 712,56 USD/tấn
22/03/2022 129,27 USD/thùng 133.22 USD/thùng 137,74 USD/thùng 139,51 USD/thùng 655,05 USD/tấn
22/03/2022 129,46 USD/thùng 133.41 USD/thùng 143,14 USD/thùng 143,36 USD/thùng 678,02 USD/tấn
21/03/2022 129,17 USD/thùng 132.08 USD/thùng 137,11 USD/thùng 139,97 USD/thùng 641,97 USD/tấn
18/03/2022 125,24 USD/thùng 129.17 USD/thùng 127,96 USD/thùng 130,18 USD/thùng 615,54 USD/tấn
17/03/2022 119,69 USD/thùng 123.62 USD/thùng 121,32 USD/thùng 123,12 USD/thùng 598,86 USD/tấn
16/03/2022 119,93 USD/thùng 123.86 USD/thùng 116,02 USD/thùng 117,67 USD/thùng 615,02 USD/tấn
15/03/2022 115,73 USD/thùng 119.66 USD/thùng 112,63 USD/thùng 111,73 USD/thùng 594,55 USD/tấn
14/03/2022 125,41 USD/thùng 129.34 USD/thùng 121,86 USD/thùng 123,07 USD/thùng 645,52 USD/tấn
11/03/2022 125,47 USD/thùng 129.4 USD/thùng 122,66 USD/thùng 128,26 USD/thùng 681,05 USD/tấn
10/03/2022 133,67 USD/thùng 137.6 USD/thùng 139,82 USD/thùng 150,13 USD/thùng 676,03 USD/tấn
09/03/2022 149,84 USD/thùng 153.77 USD/thùng 161,49 USD/thùng 176,33 USD/thùng 739,13 USD/tấn
08/03/2022 149,99 USD/thùng 144.86 USD/thùng 147,72 USD/thùng 157,65 USD/thùng 699,93 USD/tấn
07/03/2022 142,01 USD/thùng 145.88 USD/thùng 148,40 USD/thùng 158,44 USD/thùng 696,50 USD/tấn
04/03/2022 123,93 USD/thùng 127.8 USD/thùng 126,06 USD/thùng 136,09 USD/thùng 611,87 USD/tấn
03/03/2022 130,51 USD/thùng 133.35 USD/thùng 124,47 USD/thùng 136,58 USD/thùng 627,12 USD/tấn
02/03/2022 122,70 USD/thùng 125.54 USD/thùng 120,88 USD/thùng 129,00 USD/thùng 576,49 USD/tấn
01/03/2022 114,36 USD/thùng 117.2 USD/thùng 113,15 USD/thùng 117,31 USD/thùng 555,71 USD/tấn
28/02/2022 113,26 USD/thùng 116.2 USD/thùng 110,73 USD/thùng 114,91 USD/thùng 545,54 USD/tấn
25/02/2022 112,67 USD/thùng 115.61 USD/thùng 109,88 USD/thùng 114,26 USD/thùng 538,47 USD/tấn
24/02/2022 114,29 USD/thùng 117.23 USD/thùng 111,31 USD/thùng 115,82 USD/thùng 560,33 USD/tấn
23/02/2022 109,33 USD/thùng 112.27 USD/thùng 105,95 USD/thùng 109,99 USD/thùng 528,08 USD/tấn
22/02/2022 111,69 USD/thùng 114.63 USD/thùng 109,13 USD/thùng 113,22 USD/thùng 547,34 USD/tấn
21/02/2022 106,83 USD/thùng 109.3 USD/thùng 103,59 USD/thùng 107,75 USD/thùng 513,33 USD/tấn
18/02/2022 105,73 USD/thùng 108.2 USD/thùng 102,99 USD/thùng 107,12 USD/thùng 507,98 USD/tấn
17/02/2022 107,26 USD/thùng 109.73 USD/thùng 105,18 USD/thùng 109,37 USD/thùng 518,14 USD/tấn
16/02/2022 109,04 USD/thùng 111.51 USD/thùng 106,64 USD/thùng 110,83 USD/thùng 522,03 USD/tấn
14/02/2022 110,29 USD/thùng 112.72 USD/thùng 107,48 USD/thùng 111,61 USD/thùng 529,63 USD/tấn
11/02/2022 107,69 USD/thùng 109.7 USD/thùng 105,34 USD/thùng 108,90 USD/thùng 509,48 USD/tấn
11/02/2022 107,36 USD/thùng 109.37 USD/thùng 104,63 USD/thùng 108,14 USD/thùng 507,16 USD/tấn
09/02/2022 104,95 USD/thùng 106.73 USD/thùng 102,79 USD/thùng 107,30 USD/thùng 502,84 USD/tấn
08/02/2022 105,40 USD/thùng 107.18 USD/thùng 104,41 USD/thùng 108,59 USD/thùng 517,96 USD/tấn
07/02/2022 105,30 USD/thùng 107.84 USD/thùng 106,05 USD/thùng 109,40 USD/thùng 524,01 USD/tấn
04/02/2022 104,96 USD/thùng 107.54 USD/thùng 105,41 USD/thùng 107,42 USD/thùng 522,89 USD/tấn
03/02/2022 103,29 USD/thùng 106.2 USD/thùng 102,54 USD/thùng 104,68 USD/thùng 511,21 USD/tấn
31/01/2022 102,40 USD/thùng 105.4 USD/thùng 102,46 USD/thùng 105,36 USD/thùng 512,18 USD/tấn
28/01/2022 101,75 USD/thùng 104.29 USD/thùng 101,69 USD/thùng 104,48 USD/thùng 510,66 USD/tấn
27/01/2022 101,44 USD/thùng 103.47 USD/thùng 101,21 USD/thùng 103,38 USD/thùng 514,03 USD/tấn
26/01/2022 100,03 USD/thùng 101.85 USD/thùng 99,29 USD/thùng 101,69 USD/thùng 508,01 USD/tấn
25/01/2022 98,01 USD/thùng 99.83 USD/thùng 97,76 USD/thùng 100,41 USD/thùng 499,65 USD/tấn
24/01/2022 98,97 USD/thùng 100.77 USD/thùng 99,41 USD/thùng 101,98 USD/thùng 508,07 USD/tấn
21/01/2022 97,26 USD/thùng 99.06 USD/thùng 96,82 USD/thùng 99,21 USD/thùng 502,42 USD/tấn
20/01/2022 97,99 USD/thùng 99.79 USD/thùng 98,10 USD/thùng 100,64 USD/thùng 508,58 USD/tấn
19/01/2022 97,74 USD/thùng 99.52 USD/thùng 98,54 USD/thùng 100,51 USD/thùng 503,55 USD/tấn
18/01/2022 98,70 USD/thùng 100.48 USD/thùng 100,31 USD/thùng 101,68 USD/thùng 501,14 USD/tấn
17/01/2022 97,18 USD/thùng 98.62 USD/thùng 98,48 USD/thùng 99,87 USD/thùng 486,17 USD/tấn
14/01/2022 95,72 USD/thùng 97.53 USD/thùng 96,80 USD/thùng 98,48 USD/thùng 477,44 USD/tấn
13/01/2022 95,70 USD/thùng 97.37 USD/thùng 95,77 USD/thùng 97,18 USD/thùng 473,18 USD/tấn
12/01/2022 94,52 USD/thùng 95.9 USD/thùng 94,98 USD/thùng 96,23 USD/thùng 468,18 USD/tấn
11/01/2022 91,78 USD/thùng 93.68 USD/thùng 92,18 USD/thùng 93,44 USD/thùng 456,04 USD/tấn
10/01/2022 92,73 USD/thùng 94.63 USD/thùng 92,57 USD/thùng 93,70 USD/thùng 459,44 USD/tấn
07/01/2022 92,83 USD/thùng 94.73 USD/thùng 91,43 USD/thùng 93,55 USD/thùng 461,75 USD/tấn
06/01/2022 91,43 USD/thùng 93.43 USD/thùng 89,35 USD/thùng 91,99 USD/thùng 451,89 USD/tấn
05/01/2022 91,25 USD/thùng 93.25 USD/thùng 88,67 USD/thùng 91,47 USD/thùng 449,96 USD/tấn
04/01/2022 91,33 USD/thùng 93.33 USD/thùng 86,88 USD/thùng 90,15 USD/thùng 447,69 USD/tấn
03/01/2022 90,67 USD/thùng 92.68 USD/thùng 86,50 USD/thùng 89,18 USD/thùng 445,62 USD/tấn
30/12/2021 90,93 USD/thùng 92.87 USD/thùng 86,99 USD/thùng 89,30 USD/thùng 446,54 USD/tấn
29/12/2021 90,34 USD/thùng 92.28 USD/thùng 87,57 USD/thùng 89,55 USD/thùng 444,33 USD/tấn
28/12/2021 89,56 USD/thùng 91.5 USD/thùng 87,08 USD/thùng 89,02 USD/thùng 443,12 USD/tấn
24/12/2021 88,46 USD/thùng 90.4 USD/thùng 84,68 USD/thùng 86,10 USD/thùng 428,52 USD/tấn
23/12/2021 87,59 USD/thùng 89.3 USD/thùng 84,52 USD/thùng 85,91 USD/thùng 425,20 USD/tấn
22/12/2021 86,08 USD/thùng 87.89 USD/thùng 83,15 USD/thùng 84,23 USD/thùng 417,09 USD/tấn
21/12/2021 84,03 USD/thùng 85.84 USD/thùng 80,40 USD/thùng 81,53 USD/thùng 403,87 USD/tấn
20/12/2021 82,85 USD/thùng 84.66 USD/thùng 80,90 USD/thùng 81,45 USD/thùng 399,05 USD/tấn
16/12/2021 84,81 USD/thùng 87.26 USD/thùng 83,76 USD/thùng 84,64 USD/thùng 414,75 USD/tấn
14/12/2021 87,49 USD/thùng 89.94 USD/thùng 85,10 USD/thùng 86,03 USD/thùng 418,67 USD/tấn
13/12/2021 88,33 USD/thùng 90.93 USD/thùng 85,23 USD/thùng 86,47 USD/thùng 419,93 USD/tấn
10/12/2021 86,71 USD/thùng 89.31 USD/thùng 84,15 USD/thùng 85,46 USD/thùng 410,74 USD/tấn
08/12/2021 85,85 USD/thùng 88.36 USD/thùng 83,31 USD/thùng 85,07 USD/thùng 415,84 USD/tấn
07/12/2021 83,95 USD/thùng 86.46 USD/thùng 82,71 USD/thùng 84,23 USD/thùng 410,87 USD/tấn
06/12/2021 80,06 USD/thùng 82.57 USD/thùng 79,14 USD/thùng 81,13 USD/thùng 394,87 USD/tấn
24/11/2021 90,52 USD/thùng 92.92 USD/thùng 89,54 USD/thùng 90,94 USD/thùng 461,59 USD/tấn
23/11/2021 87,37 USD/thùng 89.59 USD/thùng 85,99 USD/thùng 87,37 USD/thùng 442,00 USD/tấn
22/11/2021 86,98 USD/thùng 89.02 USD/thùng 86,17 USD/thùng 88,20 USD/thùng 442,34 USD/tấn
17/11/2021 93,11 USD/thùng 95.32 USD/thùng 89,35 USD/thùng 91,85 USD/thùng 459,95 USD/tấn
16/11/2021 94,06 USD/thùng 96.62 USD/thùng 90,00 USD/thùng 92,45 USD/thùng 461,16 USD/tấn
15/11/2021 92,86 USD/thùng 95.75 USD/thùng 88,75 USD/thùng 90,79 USD/thùng 448,22 USD/tấn
10/11/2021 97,22 USD/thùng 99.97 USD/thùng 95,03 USD/thùng 97,14 USD/thùng 464,85 USD/tấn
09/11/2021 96,45 USD/thùng 99.85 USD/thùng 93,45 USD/thùng 95,36 USD/thùng 461,95 USD/tấn
02/11/2021 101,11 USD/thùng 104.61 USD/thùng 93,90 USD/thùng 94,86 USD/thùng 88,83 USD/tấn
28/10/2021 98,60 USD/thùng 102.1 USD/thùng 92,93 USD/thùng 93,77 USD/thùng 461,34 USD/tấn
27/10/2021 102,27 USD/thùng 105.77 USD/thùng 94,56 USD/thùng 95,36 USD/thùng 471,54 USD/tấn
25/10/2021 103,03 USD/thùng 106.58 USD/thùng 95,06 USD/thùng 95,88 USD/thùng 486,06 USD/tấn
22/10/2021 99,37 USD/thùng 102.92 USD/thùng 94,55 USD/thùng 95,32 USD/thùng 473,36 USD/tấn
21/10/2021 99,37 USD/thùng 103.01 USD/thùng 94,83 USD/thùng 95,62 USD/thùng 484,48 USD/tấn
20/10/2021 96,36 USD/thùng 100 USD/thùng 94,70 USD/thùng 95,61 USD/thùng 487,21 USD/tấn
19/10/2021 97,79 USD/thùng 101.43 USD/thùng 95,31 USD/thùng 95,94 USD/thùng 488,09 USD/tấn
18/10/2021 98,31 USD/thùng 101.95 USD/thùng 96,11 USD/thùng 96,85 USD/thùng 499,33 USD/tấn
15/10/2021 97,13 USD/thùng 99.95 USD/thùng 95,31 USD/thùng 96,07 USD/thùng 509,81 USD/tấn
14/10/2021 96,34 USD/thùng 98.63 USD/thùng 93,90 USD/thùng 94,52 USD/thùng 502,78 USD/tấn
13/10/2021 94,02 USD/thùng 96.31 USD/thùng 92,56 USD/thùng 92,97 USD/thùng 502,08 USD/tấn
12/10/2021 94,50 USD/thùng 96.79 USD/thùng 93,95 USD/thùng 94,31 USD/thùng 516,09 USD/tấn
11/10/2021 94,82 USD/thùng 96.66 USD/thùng 93,89 USD/thùng 94,12 USD/thùng 518,78 USD/tấn
08/10/2021 92,85 USD/thùng 94.69 USD/thùng 92,35 USD/thùng 92,54 USD/thùng 512,33 USD/tấn
07/10/2021 88,46 USD/thùng 90.48 USD/thùng 87,77 USD/thùng 87,71 USD/thùng 497,76 USD/tấn
06/10/2021 92,01 USD/thùng 94.37 USD/thùng 92,78 USD/thùng 92,67 USD/thùng 511,06 USD/tấn
05/10/2021 90,08 USD/thùng 92.44 USD/thùng 90,78 USD/thùng 90,28 USD/thùng 503,96 USD/tấn
04/10/2021 87,29 USD/thùng 87.29 USD/thùng 87,78 USD/thùng 87,33 USD/thùng 484,20 USD/tấn
01/10/2021 85,80 USD/thùng 88.16 USD/thùng 85,76 USD/thùng 85,56 USD/thùng 480,13 USD/tấn
30/09/2021 87,11 USD/thùng 89.1 USD/thùng 86,15 USD/thùng 86,16 USD/thùng 485,09 USD/tấn
28/09/2021 86,78 USD/thùng 88.54 USD/thùng 86,54 USD/thùng 85,77 USD/thùng 785,90 USD/tấn
27/09/2021 86,08 USD/thùng 87.94 USD/thùng 85,72 USD/thùng 84,73 USD/thùng 483,55 USD/tấn
24/09/2021 84,99 USD/thùng 86.94 USD/thùng 83,73 USD/thùng 82,88 USD/thùng 478,78 USD/tấn
23/09/2021 83,83 USD/thùng 85.89 USD/thùng 82,17 USD/thùng 81,57 USD/thùng 482,49 USD/tấn
22/09/2021 83,02 USD/thùng 85.06 USD/thùng 80,93 USD/thùng 80,39 USD/thùng 473,44 USD/tấn
20/09/2021 81,38 USD/thùng 83.21 USD/thùng 79,02 USD/thùng 78,93 USD/thùng 472,25 USD/tấn
17/09/2021 82,54 USD/thùng 84.3 USD/thùng 80,37 USD/thùng 80,06 USD/thùng 476,28 USD/tấn
16/09/2021 82,82 USD/thùng 84.58 USD/thùng 79,70 USD/thùng 79,61 USD/thùng 477,31 USD/tấn
15/09/2021 82,04 USD/thùng 84.03 USD/thùng 78,49 USD/thùng 78,30 USD/thùng 465,97 USD/tấn
13/09/2021 80,79 USD/thùng 82.73 USD/thùng 77,97 USD/thùng 77,76 USD/thùng 460,02 USD/tấn
10/09/2021 79,81 USD/thùng 71.75 USD/thùng 77,00 USD/thùng 76,87 USD/thùng 461,12 USD/tấn
09/09/2021 79,73 USD/thùng 81.73 USD/thùng 76,52 USD/thùng 76,60 USD/thùng 762,94 USD/tấn
08/09/2021 78,97 USD/thùng 81.12 USD/thùng 76,18 USD/thùng 76,09 USD/thùng 465,10 USD/tấn
07/09/2021 79,96 USD/thùng 81.74 USD/thùng 76,74 USD/thùng 76,71 USD/thùng 457,85 USD/tấn
06/09/2021 79,61 USD/thùng 81.72 USD/thùng 76,24 USD/thùng 76,26 USD/thùng 444,95 USD/tấn
03/09/2021 80,78 USD/thùng 82.71 USD/thùng 77,67 USD/thùng 77,70 USD/thùng 445,66 USD/tấn
02/09/2021 78,07 USD/thùng 80 USD/thùng 76,67 USD/thùng 75,66 USD/thùng 433,11 USD/tấn
01/09/2021 78,45 USD/thùng 80.63 USD/thùng 76,47 USD/thùng 76,04 USD/thùng 439,33 USD/tấn
31/08/2021 78,80 USD/thùng 80.92 USD/thùng 75,86 USD/thùng 75,07 USD/thùng 441,70 USD/tấn
30/08/2021 78,85 USD/thùng 80.97 USD/thùng 75,99 USD/thùng 75,14 USD/thùng 444,10 USD/tấn
27/08/2021 79,10 USD/thùng 80.83 USD/thùng 75,83 USD/thùng 75,16 USD/thùng 449,81 USD/tấn
26/08/2021 78,96 USD/thùng 80.69 USD/thùng 74,92 USD/thùng 74,11 USD/thùng 425,97 USD/tấn
25/08/2021 78,65 USD/thùng 80.35 USD/thùng 74,46 USD/thùng 73,65 USD/thùng 417,62 USD/tấn
24/08/2021 77,14 USD/thùng 78.84 USD/thùng 73,24 USD/thùng 72,50 USD/thùng 415,21 USD/tấn
23/08/2021 73,87 USD/thùng 75.57 USD/thùng 70,58 USD/thùng 69,85 USD/thùng 394,29 USD/tấn
20/08/2021 74,03 USD/thùng 75.73 USD/thùng 69,68 USD/thùng 68,95 USD/thùng 387,51 USD/tấn
19/08/2021 74,72 USD/thùng 76.52 USD/thùng 69,70 USD/thùng 69,12 USD/thùng 386,86 USD/tấn
18/08/2021 78,32 USD/thùng 80.12 USD/thùng 72,57 USD/thùng 71,93 USD/thùng 399,98 USD/tấn
17/08/2021 77,31 USD/thùng 79.63 USD/thùng 72,41 USD/thùng 71,66 USD/thùng 396,58 USD/tấn
16/08/2021 78,42 USD/thùng 80.74 USD/thùng 72,84 USD/thùng 72,26 USD/thùng 398,73 USD/tấn
13/08/2021 79,94 USD/thùng 82.26 USD/thùng 74,00 USD/thùng 73,73 USD/thùng 407,91 USD/tấn
12/08/2021 80,67 USD/thùng 82.99 USD/thùng 74,63 USD/thùng 74,69 USD/thùng 411,47 USD/tấn
11/08/2021 80,38 USD/thùng 82.7 USD/thùng 74,34 USD/thùng 74,50 USD/thùng 409,18 USD/tấn
10/08/2021 79,67 USD/thùng 81.99 USD/thùng 73,44 USD/thùng 73,64 USD/thùng 405,24 USD/tấn
06/08/2021 81,27 USD/thùng 83.31 USD/thùng 75,43 USD/thùng 75,65 USD/thùng 419,01 USD/tấn
05/08/2021 79,66 USD/thùng 81.68 USD/thùng 73,34 USD/thùng 73,91 USD/thùng 406,70 USD/tấn
04/08/2021 81,99 USD/thùng 84.11 USD/thùng 76,12 USD/thùng 76,73 USD/thùng 422,21 USD/tấn
03/08/2021 82,05 USD/thùng 84.27 USD/thùng 76,87 USD/thùng 77,32 USD/thùng 419,68 USD/tấn
02/08/2021 83,44 USD/thùng 85.66 USD/thùng 78,35 USD/thùng 78,47 USD/thùng 428,28 USD/tấn
30/07/2021 84,83 USD/thùng 87.05 USD/thùng 78,70 USD/thùng 79,11 USD/thùng 429,18 USD/tấn
29/07/2021 83,99 USD/thùng 86.21 USD/thùng 78,22 USD/thùng 78,60 USD/thùng 426,07 USD/tấn
28/07/2021 83,73 USD/thùng 85.95 USD/thùng 77,56 USD/thùng 77,95 USD/thùng 421,17 USD/tấn
27/07/2021 83,51 USD/thùng 85.83 USD/thùng 77,40 USD/thùng 77,89 USD/thùng 417,44 USD/tấn
26/07/2021 81,90 USD/thùng 84.46 USD/thùng 76,10 USD/thùng 76,58 USD/thùng 411,37 USD/tấn
23/07/2021 82,25 USD/thùng 84.67 USD/thùng 76,97 USD/thùng 77,43 USD/thùng 418,56 USD/tấn
22/07/2021 81,17 USD/thùng 83.34 USD/thùng 76,01 USD/thùng 76,36 USD/thùng 415,68 USD/tấn
21/07/2021 77,95 USD/thùng 80.12 USD/thùng 73,31 USD/thùng 73,78 USD/thùng 401,23 USD/tấn
19/07/2021 81,18 USD/thùng 83.35 USD/thùng 76,06 USD/thùng 76,68 USD/thùng 412,57 USD/tấn
16/07/2021 82,20 USD/thùng 84.26 USD/thùng 76,39 USD/thùng 77,27 USD/thùng 417,61 USD/tấn
15/07/2021 82,25 USD/thùng 84.31 USD/thùng 76,37 USD/thùng 77,10 USD/thùng 416,13 USD/tấn
14/07/2021 84,54 USD/thùng 86.6 USD/thùng 78,99 USD/thùng 79,63 USD/thùng 429,53 USD/tấn
13/07/2021 84,37 USD/thùng 86.43 USD/thùng 78,68 USD/thùng 79,38 USD/thùng 422,82 USD/tấn
12/07/2021 83,93 USD/thùng 86.09 USD/thùng 77,72 USD/thùng 78,56 USD/thùng 417,76 USD/tấn
08/07/2021 80,43 USD/thùng 82.99 USD/thùng 74,83 USD/thùng 75,52 USD/thùng 403,53 USD/tấn
07/07/2021 83,82 USD/thùng 85.92 USD/thùng 77,25 USD/thùng 78,17 USD/thùng 417,88 USD/tấn
06/07/2021 87,11 USD/thùng 89.51 USD/thùng 79,97 USD/thùng 80,88 USD/thùng 436,13 USD/tấn
05/07/2021 85,41 USD/thùng 87.64 USD/thùng 78,83 USD/thùng 79,92 USD/thùng 433,73 USD/tấn
02/07/2021 83,82 USD/thùng 86.05 USD/thùng 77,81 USD/thùng 78,99 USD/thùng 430,70 USD/tấn
01/07/2021 83,06 USD/thùng 84.95 USD/thùng 84,95 USD/thùng 78,81 USD/thùng 428,81 USD/tấn
30/06/2021 81,80 USD/thùng 83.5 USD/thùng 76,36 USD/thùng 77,31 USD/thùng 415,44 USD/tấn
29/06/2021 80,79 USD/thùng 82.49 USD/thùng 76,41 USD/thùng 77,38 USD/thùng 414,25 USD/tấn
28/06/2021 81,59 USD/thùng 83.29 USD/thùng 77,16 USD/thùng 78,38 USD/thùng 425,16 USD/tấn
25/06/2021 82,17 USD/thùng 83.87 USD/thùng 77,74 USD/thùng 78,58 USD/thùng 422,92 USD/tấn
24/06/2021 82,16 USD/thùng 83.67 USD/thùng 77,79 USD/thùng 78,16 USD/thùng 420,16 USD/tấn
23/06/2021 81,53 USD/thùng 83.2 USD/thùng 77,93 USD/thùng 78,71 USD/thùng 420,47 USD/tấn
21/06/2021 79,12 USD/thùng 80.58 USD/thùng 76,27 USD/thùng 77,16 USD/thùng 410,86 USD/tấn
18/06/2021 77,92 USD/thùng 79.38 USD/thùng 75,41 USD/thùng 76,45 USD/thùng 408,42 USD/tấn
17/06/2021 79,02 USD/thùng 80.39 USD/thùng 76,63 USD/thùng 77,76 USD/thùng 420,06 USD/tấn
16/06/2021 79,26 USD/thùng 80.63 USD/thùng 77,00 USD/thùng 78,07 USD/thùng 419,23 USD/tấn
15/06/2021 78,37 USD/thùng 79.74 USD/thùng 76,14 USD/thùng 77,00 USD/thùng 410,99 USD/tấn
14/06/2021 79,60 USD/thùng 80.96 USD/thùng 76,38 USD/thùng 77,03 USD/thùng 409,85 USD/tấn
10/06/2021 77,74 USD/thùng 79.05 USD/thùng 75,53 USD/thùng 76,11 USD/thùng 400,79 USD/tấn
09/06/2021 78,40 USD/thùng 79.71 USD/thùng 75,73 USD/thùng 76,59 USD/thùng 405,61 USD/tấn
08/06/2021 75,77 USD/thùng 77.08 USD/thùng 73,59 USD/thùng 74,69 USD/thùng 396,45 USD/tấn
07/06/2021 76,58 USD/thùng 77.89 USD/thùng 74,06 USD/thùng 75,21 USD/thùng 402,81 USD/tấn
04/06/2021 76,84 USD/thùng 78.15 USD/thùng 74,33 USD/thùng 75,53 USD/thùng 406,72 USD/tấn
02/06/2021 75,46 USD/thùng 76.97 USD/thùng 74,09 USD/thùng 74,30 USD/thùng 399,41 USD/tấn
01/06/2021 75,34 USD/thùng 76.85 USD/thùng 73,99 USD/thùng 74,21 USD/thùng 396,76 USD/tấn
31/05/2021 74,69 USD/thùng 76.39 USD/thùng 72,79 USD/thùng 73,16 USD/thùng 385,76 USD/tấn
28/05/2021 75,76 USD/thùng 77.46 USD/thùng 72,43 USD/thùng 72,91 USD/thùng 381,16 USD/tấn
25/05/2021 75,25 USD/thùng 76.95 USD/thùng 72,04 USD/thùng 73,01 USD/thùng 372,11 USD/tấn
24/05/2021 74,16 USD/thùng 75.86 USD/thùng 71,11 USD/thùng 72,81 USD/thùng 364,81 USD/tấn
21/05/2021 71,04 USD/thùng 72.7 USD/thùng 68,54 USD/thùng 69,32 USD/thùng 352,03 USD/tấn
20/05/2021 73,35 USD/thùng 75.1 USD/thùng 70,62 USD/thùng 71,45 USD/thùng 364,60 USD/tấn
19/05/2021 73,79 USD/thùng 75.55 USD/thùng 71,11 USD/thùng 72,11 USD/thùng 364,97 USD/tấn
18/05/2021 75,58 USD/thùng 77.44 USD/thùng 73,59 USD/thùng 73,59 USD/thùng 377,78 USD/tấn
17/05/2021 73,66 USD/thùng 75.19 USD/thùng 72,60 USD/thùng 73,19 USD/thùng 378,13 USD/tấn
14/05/2021 71,61 USD/thùng 73.49 USD/thùng 70,76 USD/thùng 71,01 USD/thùng 372,80 USD/tấn
11/05/2021 73,86 USD/thùng 75.4 USD/thùng 71,36 USD/thùng 71,35 USD/thùng 371,88 USD/tấn
10/05/2021 75,55 USD/thùng 76.99 USD/thùng 72,59 USD/thùng 72,68 USD/thùng 389,06 USD/tấn
06/05/2021 76,13 USD/thùng 78.14 USD/thùng 72,63 USD/thùng 72,50 USD/thùng 395,74 USD/tấn
04/05/2021 75,26 USD/thùng 77.44 USD/thùng 71,21 USD/thùng 71,10 USD/thùng 392,77 USD/tấn
03/05/2021 73,34 USD/thùng 75.4 USD/thùng 69,83 USD/thùng 69,67 USD/thùng 385,86 USD/tấn
30/04/2021 74,81 USD/thùng 76.92 USD/thùng 70,89 USD/thùng 70,95 USD/thùng 391,03 USD/tấn
29/04/2021 74,20 USD/thùng 76.3 USD/thùng 70,50 USD/thùng 70,21 USD/thùng 389,24 USD/tấn
27/04/2021 71,72 USD/thùng 73.98 USD/thùng 68,49 USD/thùng 68,71 USD/thùng 379,13 USD/tấn
26/04/2021 71,11 USD/thùng 73.22 USD/thùng 67,60 USD/thùng 67,82 USD/thùng 373,70 USD/tấn
23/04/2021 71,91 USD/thùng 73.92 USD/thùng 68,17 USD/thùng 68,16 USD/thùng 378,52 USD/tấn
22/04/2021 71,19 USD/thùng 73.48 USD/thùng 67,06 USD/thùng 67,22 USD/thùng 375,45 USD/tấn
21/04/2021 72,81 USD/thùng 75.04 USD/thùng 67,79 USD/thùng 68,13 USD/thùng 383,41 USD/tấn
20/04/2021 74,77 USD/thùng 77.06 USD/thùng 69,45 USD/thùng 70,03 USD/thùng 392,07 USD/tấn
19/04/2021 73,55 USD/thùng 76.06 USD/thùng 68,84 USD/thùng 69,45 USD/thùng 386,53 USD/tấn
16/04/2021 73,87 USD/thùng 76.38 USD/thùng 69,00 USD/thùng 69,71 USD/thùng 389,22 USD/tấn
14/04/2021 71,09 USD/thùng 73.53 USD/thùng 66,10 USD/thùng 67,39 USD/thùng 374,85 USD/tấn
13/04/2021 69,94 USD/thùng 72.17 USD/thùng 64,56 USD/thùng 66,19 USD/thùng 363,60 USD/tấn
08/04/2021 69,50 USD/thùng 71.63 USD/thùng 64,01 USD/thùng 65,76 USD/thùng 357,88 USD/tấn
07/04/2021 69,51 USD/thùng 71.76 USD/thùng 63,30 USD/thùng 65,45 USD/thùng 357,83 USD/tấn
06/04/2021 70,53 USD/thùng 72.72 USD/thùng 63,93 USD/thùng 66,24 USD/thùng 363,52 USD/tấn
05/04/2021 70,87 USD/thùng 73.48 USD/thùng 63,95 USD/thùng 66,17 USD/thùng 368,36 USD/tấn
01/04/2021 70,21 USD/thùng 72.82 USD/thùng 62,52 USD/thùng 64,64 USD/thùng 364,20 USD/tấn
31/03/2021 69,17 USD/thùng 71.35 USD/thùng 63,53 USD/thùng 65,44 USD/thùng 371,83 USD/tấn
30/03/2021 71,79 USD/thùng 74.12 USD/thùng 65,01 USD/thùng 66,97 USD/thùng 375,90 USD/tấn
29/03/2021 70,48 USD/thùng 72.66 USD/thùng 64,66 USD/thùng 66,43 USD/thùng 372,53 USD/tấn
24/03/2021 67,45 USD/thùng 69.89 USD/thùng 62,93 USD/thùng 64,67 USD/thùng 366,43 USD/tấn
23/03/2021 69,14 USD/thùng 71.53 USD/thùng 64,16 USD/thùng 66,16 USD/thùng 374,27 USD/tấn
22/03/2021 69,14 USD/thùng 72.04 USD/thùng 65,29 USD/thùng 67,21 USD/thùng 380,41 USD/tấn
19/03/2021 69,65 USD/thùng 71.58 USD/thùng 64,33 USD/thùng 66,33 USD/thùng 376,56 USD/tấn
18/03/2021 72,39 USD/thùng 74.38 USD/thùng 67,34 USD/thùng 69,42 USD/thùng 394,30 USD/tấn
17/03/2021 74,68 USD/thùng 76.46 USD/thùng 68,90 USD/thùng 70,98 USD/thùng 402,21 USD/tấn
16/03/2021 74,04 USD/thùng 75.94 USD/thùng 69,02 USD/thùng 70,85 USD/thùng 401,57 USD/tấn
15/03/2021 76,31 USD/thùng 78.1 USD/thùng 70,48 USD/thùng 72,61 USD/thùng 408,43 USD/tấn
12/03/2021 75,26 USD/thùng 77 USD/thùng 70,09 USD/thùng 72,24 USD/thùng 403,07 USD/tấn
11/03/2021 73,90 USD/thùng 75.46 USD/thùng 68,74 USD/thùng 71,04 USD/thùng 400,71 USD/tấn
10/03/2021 71,97 USD/thùng 73.75 USD/thùng 68,09 USD/thùng 70,09 USD/thùng 392,46 USD/tấn
09/03/2021 72,39 USD/thùng 74.22 USD/thùng 69,10 USD/thùng 70,99 USD/thùng 401,62 USD/tấn
08/03/2021 74,56 USD/thùng 76.39 USD/thùng 71,02 USD/thùng 72,80 USD/thùng 409,29 USD/tấn
05/03/2021 72,53 USD/thùng 74.14 USD/thùng 69,05 USD/thùng 71,12 USD/thùng 394,86 USD/tấn
04/03/2021 69,96 USD/thùng 71.48 USD/thùng 66,30 USD/thùng 68,47 USD/thùng 374,34 USD/tấn
03/03/2021 68,44 USD/thùng 69.95 USD/thùng 65,38 USD/thùng 67,57 USD/thùng 366,81 USD/tấn
02/03/2021 68,36 USD/thùng 69.83 USD/thùng 65,23 USD/thùng 67,23 USD/thùng 367,93 USD/tấn
01/03/2021 71,39 USD/thùng 72.81 USD/thùng 68,43 USD/thùng 70,11 USD/thùng 383,30 USD/tấn
25/02/2021 72,01 USD/thùng 73.68 USD/thùng 70,19 USD/thùng 71,70 USD/thùng 389,93 USD/tấn
24/02/2021 69,77 USD/thùng 71.44 USD/thùng 67,84 USD/thùng 69,44 USD/thùng 375,71 USD/tấn
23/02/2021 70,38 USD/thùng 72.11 USD/thùng 68,68 USD/thùng 70,53 USD/thùng 380,51 USD/tấn
22/02/2021 68,29 USD/thùng 70.02 USD/thùng 66,29 USD/thùng 68,07 USD/thùng 363,76 USD/tấn
19/02/2021 67,72 USD/thùng 69.59 USD/thùng 65,97 USD/thùng 67,79 USD/thùng 362,22 USD/tấn
18/02/2021 69,58 USD/thùng 71.21 USD/thùng 67,09 USD/thùng 69,36 USD/thùng 378,33 USD/tấn
17/02/2021 68,06 USD/thùng 69.14 USD/thùng 66,86 USD/thùng 68,36 USD/thùng 375,46 USD/tấn
16/02/2021 67,59 USD/thùng 69.05 USD/thùng 67,09 USD/thùng 68,17 USD/thùng 374,54 USD/tấn
15/02/2021 66,71 USD/thùng 68.17 USD/thùng 66,63 USD/thùng 68,13 USD/thùng 375,93 USD/tấn
11/02/2021 64,13 USD/thùng 65.59 USD/thùng 64,24 USD/thùng 66,25 USD/thùng 363,24 USD/tấn
10/02/2021 64,22 USD/thùng 65.88 USD/thùng 64,55 USD/thùng 66,37 USD/thùng 360,36 USD/tấn
09/02/2021 64,95 USD/thùng 66.36 USD/thùng 64,55 USD/thùng 66,25 USD/thùng 363,39 USD/tấn
08/02/2021 64,85 USD/thùng 66.26 USD/thùng 63,35 USD/thùng 65,04 USD/thùng 360,94 USD/tấn
05/02/2021 64,27 USD/thùng 65.68 USD/thùng 62,77 USD/thùng 54,12 USD/thùng 356,67 USD/tấn
04/02/2021 63,71 USD/thùng 64.93 USD/thùng 62,00 USD/thùng 63,23 USD/thùng 354,40 USD/tấn
03/02/2021 62,71 USD/thùng 64.13 USD/thùng 61,05 USD/thùng 62,72 USD/thùng 349,96 USD/tấn
02/02/2021 61,02 USD/thùng 62.44 USD/thùng 60,08 USD/thùng 61,47 USD/thùng 342,43 USD/tấn
01/02/2021 59,54 USD/thùng 60.71 USD/thùng 58,60 USD/thùng 59,88 USD/thùng 332,11 USD/tấn
29/01/2021 59,59 USD/thùng 60.78 USD/thùng 57,90 USD/thùng 59,20 USD/thùng 326,20 USD/tấn
28/01/2021 59,65 USD/thùng 60.84 USD/thùng 58,01 USD/thùng 59,37 USD/thùng 328,62 USD/tấn
27/01/2021 60,50 USD/thùng 61.54 USD/thùng 58,36 USD/thùng 59,78 USD/thùng 334,10 USD/tấn
26/01/2021 59,56 USD/thùng 60.76 USD/thùng 57,85 USD/thùng 59,14 USD/thùng 329,41 USD/tấn
25/01/2021 59,56 USD/thùng 60.68 USD/thùng 57,84 USD/thùng 59,00 USD/thùng 328,13 USD/tấn
22/01/2021 59,07 USD/thùng 59.94 USD/thùng 57,86 USD/thùng 58,81 USD/thùng 326,32 USD/tấn
21/01/2021 59,34 USD/thùng 60.47 USD/thùng 58,99 USD/thùng 59,57 USD/thùng 329,19 USD/tấn
20/01/2021 59,96 USD/thùng 61.27 USD/thùng 59,94 USD/thùng 60,52 USD/thùng 333,15 USD/tấn
19/01/2021 59,00 USD/thùng 60.31 USD/thùng 58,79 USD/thùng 59,64 USD/thùng 325,07 USD/tấn
18/01/2021 58,23 USD/thùng 59.37 USD/thùng 58,32 USD/thùng 58,86 USD/thùng 319,55 USD/tấn
15/01/2021 59,13 USD/thùng 60.27 USD/thùng 59,29 USD/thùng 60,06 USD/thùng 328,42 USD/tấn
14/01/2021 60,10 USD/thùng 61.27 USD/thùng 59,15 USD/thùng 60,30 USD/thùng 331,07 USD/tấn
13/01/2021 60,65 USD/thùng 61.78 USD/thùng 59,71 USD/thùng 60,38 USD/thùng 336,90 USD/tấn
12/01/2021 59,88 USD/thùng 61.17 USD/thùng 59,08 USD/thùng 59,53 USD/thùng 332,67 USD/tấn
11/01/2021 59,03 USD/thùng 60.34 USD/thùng 57,97 USD/thùng 58,58 USD/thùng 330,27 USD/tấn
08/01/2021 58,51 USD/thùng 59.82 USD/thùng 57,98 USD/thùng 57,97 USD/thùng 327,58 USD/tấn
07/01/2021 58,24 USD/thùng 59.07 USD/thùng 56,65 USD/thùng 57,31 USD/thùng 328,09 USD/tấn
06/01/2021 57,48 USD/thùng 58.31 USD/thùng 56,06 USD/thùng 56,92 USD/thùng 323,03 USD/tấn
05/01/2021 54,20 USD/thùng 55.5 USD/thùng 53,70 USD/thùng 54,38 USD/thùng 301,68 USD/tấn
04/01/2021 56,56 USD/thùng 57.38 USD/thùng 56,67 USD/thùng 57,21 USD/thùng 312,60 USD/tấn
31/12/2020 55,18 USD/thùng 56.13 USD/thùng 55,33 USD/thùng 55,78 USD/thùng 303,63 USD/tấn
30/12/2020 54,51 USD/thùng 55.69 USD/thùng 55,31 USD/thùng 55,80 USD/thùng 304,77 USD/tấn
29/12/2020 53,96 USD/thùng 55.65 USD/thùng 55,51 USD/thùng 55,92 USD/thùng 304,78 USD/tấn
24/12/2020 54,74 USD/thùng 56.17 USD/thùng 55,73 USD/thùng 56,34 USD/thùng 308,37 USD/tấn
23/12/2020 52,82 USD/thùng 53.85 USD/thùng 53,86 USD/thùng 54,51 USD/thùng 300,06 USD/tấn
22/12/2020 52,69 USD/thùng 53.77 USD/thùng 53,69 USD/thùng 54,31 USD/thùng 303,38 USD/tấn
21/12/2020 53,15 USD/thùng 53.86 USD/thùng 54,37 USD/thùng 54,95 USD/thùng 307,58 USD/tấn
18/12/2020 54,60 USD/thùng 55.36 USD/thùng 55,90 USD/thùng 56,11 USD/thùng 314,19 USD/tấn
17/12/2020 54,20 USD/thùng 55 USD/thùng 55,96 USD/thùng 56,33 USD/thùng 316,30 USD/tấn
16/12/2020 52,55 USD/thùng 53.54 USD/thùng 55,12 USD/thùng 55,43 USD/thùng 309,42 USD/tấn
15/12/2020 52,43 USD/thùng 53.56 USD/thùng 54,36 USD/thùng 54,98 USD/thùng 302,74 USD/tấn
14/12/2020 53,40 USD/thùng 54.18 USD/thùng 54,63 USD/thùng 55,48 USD/thùng 300,50 USD/tấn
11/12/2020 53,02 USD/thùng 54.18 USD/thùng 54,79 USD/thùng 54,77 USD/thùng 295,03 USD/tấn
10/12/2020 51,32 USD/thùng 52.1 USD/thùng 52,12 USD/thùng 53,23 USD/thùng 292,98 USD/tấn
09/12/2020 51,39 USD/thùng 52.17 USD/thùng 53,22 USD/thùng 54,09 USD/thùng 295,63 USD/tấn
08/12/2020 50,02 USD/thùng 51.13 USD/thùng 52,50 USD/thùng 53,02 USD/thùng 289,23 USD/tấn
07/12/2020 50,16 USD/thùng 50.86 USD/thùng 52,33 USD/thùng 52,37 USD/thùng 290,85 USD/tấn
04/12/2020 51,25 USD/thùng 52.37 USD/thùng 53,33 USD/thùng 53,54 USD/thùng 297,23 USD/tấn
03/12/2020 49,56 USD/thùng 50.48 USD/thùng 51,33 USD/thùng 51,98 USD/thùng 296,58 USD/tấn
02/12/2020 48,75 USD/thùng 49.75 USD/thùng 50,08 USD/thùng 80,78 USD/thùng 286,37 USD/tấn
01/12/2020 49,38 USD/thùng 50.66 USD/thùng 50,84 USD/thùng 51,71 USD/thùng 289,76 USD/tấn
30/11/2020 49,11 USD/thùng 50.25 USD/thùng 50,22 USD/thùng 51,30 USD/thùng 292,93 USD/tấn
27/11/2020 49,75 USD/thùng 50.96 USD/thùng 50,15 USD/thùng 51,27 USD/thùng 295,02 USD/tấn
26/11/2020 49,52 USD/thùng 50.73 USD/thùng 50,27 USD/thùng 51,60 USD/thùng 297,84 USD/tấn
24/11/2020 47,83 USD/thùng 48.95 USD/thùng 48,52 USD/thùng 50,29 USD/thùng 290,52 USD/tấn
23/11/2020 47,01 USD/thùng 47.96 USD/thùng 47,64 USD/thùng 49,65 USD/thùng 289,60 USD/tấn
19/11/2020 45,26 USD/thùng 46.45 USD/thùng 46,49 USD/thùng 48,32 USD/thùng 282,73 USD/tấn
18/11/2020 45,30 USD/thùng 46.43 USD/thùng 46,02 USD/thùng 48,05 USD/thùng 283,86 USD/tấn
17/11/2020 45,09 USD/thùng 46.28 USD/thùng 45,66 USD/thùng 47,51 USD/thùng 285,50 USD/tấn
16/11/2020 45,25 USD/thùng 46.48 USD/thùng 45,21 USD/thùng 47,44 USD/thùng 282,50 USD/tấn
12/11/2020 46,16 USD/thùng 47.46 USD/thùng 45,98 USD/thùng 47,78 USD/thùng 280,56 USD/tấn
11/11/2020 47,55 USD/thùng 48.65 USD/thùng 47,23 USD/thùng 48,84 USD/thùng 282,83 USD/tấn
09/11/2020 42,83 USD/thùng 44.57 USD/thùng 42,54 USD/thùng 43,48 USD/thùng 258,00 USD/tấn
06/11/2020 43,15 USD/thùng 44.65 USD/thùng 42,55 USD/thùng 43,31 USD/thùng 256,85 USD/tấn
05/11/2020 43,25 USD/thùng 44.45 USD/thùng 43,21 USD/thùng 43,70 USD/thùng 259,54 USD/tấn
04/11/2020 41,94 USD/thùng 42.99 USD/thùng 41,74 USD/thùng 42,43 USD/thùng 252,55 USD/tấn
03/11/2020 42,00 USD/thùng 43.05 USD/thùng 40,93 USD/thùng 42,02 USD/thùng 255,61 USD/tấn
30/10/2020 41,04 USD/thùng 42.04 USD/thùng 39,15 USD/thùng 40,35 USD/thùng 247,95 USD/tấn
29/10/2020 41,83 USD/thùng 42.83 USD/thùng 39,77 USD/thùng 41,20 USD/thùng 258,20 USD/tấn
28/10/2020 42,61 USD/thùng 43.61 USD/thùng 40,18 USD/thùng 41,79 USD/thùng 261,94 USD/tấn
27/10/2020 43,33 USD/thùng 44.33 USD/thùng 40,84 USD/thùng 42,07 USD/thùng 261,63 USD/tấn
23/10/2020 44,65 USD/thùng 45.65 USD/thùng 42,43 USD/thùng 43,46 USD/thùng 280,85 USD/tấn
22/10/2020 44,84 USD/thùng 45.39 USD/thùng 41,86 USD/thùng 43,58 USD/thùng 273,77 USD/tấn
19/10/2020 44,92 USD/thùng 45.56 USD/thùng 42,31 USD/thùng 44,62 USD/thùng 273,96 USD/tấn
16/10/2020 45,23 USD/thùng 46.09 USD/thùng 42,78 USD/thùng 44,85 USD/thùng 278,53 USD/tấn
12/10/2020 45,57 USD/thùng 47.13 USD/thùng 42,20 USD/thùng 44,65 USD/thùng 257,40 USD/tấn
11/10/2020 53,02 USD/thùng 54.18 USD/thùng 54,79 USD/thùng 54,77 USD/thùng 295,03 USD/tấn
08/10/2020 46,66 USD/thùng 48.22 USD/thùng 42,43 USD/thùng 44,50 USD/thùng 251,47 USD/tấn
07/10/2020 46,52 USD/thùng 48.08 USD/thùng 42,50 USD/thùng 44,69 USD/thùng 251,58 USD/tấn
06/10/2020 46,22 USD/thùng 47.78 USD/thùng 42,41 USD/thùng 43,57 USD/thùng 251,66 USD/tấn
05/10/2020 45,20 USD/thùng 46.76 USD/thùng 40,46 USD/thùng 42,20 USD/thùng 243,50 USD/tấn
02/10/2020 44,75 USD/thùng 46.31 USD/thùng 39,29 USD/thùng 41,49 USD/thùng 240,28 USD/tấn
01/10/2020 47,15 USD/thùng 47.71 USD/thùng 41,87 USD/thùng 43,38 USD/thùng 253,70 USD/tấn
30/09/2020 45,60 USD/thùng 47.25 USD/thùng 39,82 USD/thùng 42,78 USD/thùng 247,55 USD/tấn
29/09/2020 47,62 USD/thùng 49.49 USD/thùng 40,90 USD/thùng 43,49 USD/thùng 252,85 USD/tấn
28/09/2020 47,50 USD/thùng 49.1 USD/thùng 40,64 USD/thùng 42,94 USD/thùng 250,70 USD/tấn
25/09/2020 46,94 USD/thùng 48.54 USD/thùng 40,97 USD/thùng 43,19 USD/thùng 254,00 USD/tấn
24/09/2020 45,54 USD/thùng 47.14 USD/thùng 39,55 USD/thùng 42,20 USD/thùng 246,46 USD/tấn
23/09/2020 46,08 USD/thùng 47.68 USD/thùng 39,53 USD/thùng 42,65 USD/thùng 247,83 USD/tấn
22/09/2020 45,80 USD/thùng 47.4 USD/thùng 40,00 USD/thùng 43,57 USD/thùng 250,58 USD/tấn
21/09/2020 46,88 USD/thùng 48.48 USD/thùng 39,82 USD/thùng 43,57 USD/thùng 253,62 USD/tấn
17/09/2020 46,45 USD/thùng 48.3 USD/thùng 39,59 USD/thùng 42,84 USD/thùng 254,92 USD/tấn
16/09/2020 45,50 USD/thùng 47.35 USD/thùng 38,69 USD/thùng 43,00 USD/thùng 254,73 USD/tấn
10/09/2020 43,29 USD/thùng 44.8 USD/thùng 36,77 USD/thùng 41,91 USD/thùng 237,98 USD/tấn
09/09/2020 42,68 USD/thùng 44.24 USD/thùng 36,32 USD/thùng 41,69 USD/thùng 234,79 USD/tấn
08/09/2020 44,35 USD/thùng 45.91 USD/thùng 37,29 USD/thùng 42,48 USD/thùng 245,67 USD/tấn
07/09/2020 45,02 USD/thùng 46.58 USD/thùng 38,46 USD/thùng 43,31 USD/thùng 250,58 USD/tấn
03/09/2020 45,60 USD/thùng 46.84 USD/thùng 39,94 USD/thùng 44,84 USD/thùng 263,09 USD/tấn
02/09/2020 47,52 USD/thùng 48.59 USD/thùng 42,07 USD/thùng 47,39 USD/thùng 278,19 USD/tấn
28/08/2020 46,80 USD/thùng 47.81 USD/thùng 41,61 USD/thùng 46,75 USD/thùng 275,39 USD/tấn
26/08/2020 48,34 USD/thùng 49.51 USD/thùng 43,70 USD/thùng 48,53 USD/thùng 280,33 USD/tấn
25/08/2020 48,45 USD/thùng 49.55 USD/thùng 43,77 USD/thùng 48,12 USD/thùng 272,91 USD/tấn
24/08/2020 47,76 USD/thùng 48.98 USD/thùng 43,38 USD/thùng 47,30 USD/thùng 271,43 USD/tấn
21/08/2020 47,79 USD/thùng 48.95 USD/thùng 43,15 USD/thùng 47,20 USD/thùng 273,36 USD/tấn
20/08/2020 47,66 USD/thùng 48.45 USD/thùng 43,10 USD/thùng 47,54 USD/thùng 278,83 USD/tấn
19/08/2020 47,50 USD/thùng 48.87 USD/thùng 43,55 USD/thùng 48,13 USD/thùng 274,89 USD/tấn
18/08/2020 48,01 USD/thùng 49.28 USD/thùng 42,96 USD/thùng 48,23 USD/thùng 276,94 USD/tấn
17/08/2020 47,31 USD/thùng 48.66 USD/thùng 42,99 USD/thùng 48,01 USD/thùng 265,88 USD/tấn
14/08/2020 47,00 USD/thùng 48.22 USD/thùng 42,90 USD/thùng 47,77 USD/thùng 261,99 USD/tấn
13/08/2020 47,05 USD/thùng 48.37 USD/thùng 44,21 USD/thùng 48,44 USD/thùng 264,82 USD/tấn
12/08/2020 46,70 USD/thùng 47.98 USD/thùng 43,56 USD/thùng 48,27 USD/thùng 261,57 USD/tấn
11/08/2020 47,13 USD/thùng 48.59 USD/thùng 43,63 USD/thùng 48,72 USD/thùng 260,56 USD/tấn
07/08/2020 46,67 USD/thùng 48.09 USD/thùng 43,52 USD/thùng 48,35 USD/thùng 257,93 USD/tấn
06/08/2020 46,09 USD/thùng 47.53 USD/thùng 43,99 USD/thùng 49,01 USD/thùng 262,16 USD/tấn
05/08/2020 45,50 USD/thùng 47.06 USD/thùng 44,52 USD/thùng 48,83 USD/thùng 260,15 USD/tấn
04/08/2020 43,91 USD/thùng 45.14 USD/thùng 42,92 USD/thùng 47,32 USD/thùng 249,24 USD/tấn
03/08/2020 42,40 USD/thùng 43.71 USD/thùng 42,63 USD/thùng 47,40 USD/thùng 253,93 USD/tấn
30/07/2020 43,51 USD/thùng 44.55 USD/thùng 44,06 USD/thùng 49,26 USD/thùng 257,01 USD/tấn
29/07/2020 44,34 USD/thùng 45.57 USD/thùng 44,36 USD/thùng 49,97 USD/thùng 257,62 USD/tấn
28/07/2020 44,40 USD/thùng 45.56 USD/thùng 44,98 USD/thùng 50,11 USD/thùng 254,79 USD/tấn
27/07/2020 44,65 USD/thùng 45.98 USD/thùng 44,32 USD/thùng 49,73 USD/thùng 249,67 USD/tấn
24/07/2020 44,75 USD/thùng 46.4 USD/thùng 43,79 USD/thùng 49,75 USD/thùng 248,43 USD/tấn
22/07/2020 45,36 USD/thùng 47.1 USD/thùng 45,58 USD/thùng 51,06 USD/thùng 249,18 USD/tấn
20/07/2020 43,93 USD/thùng 45.46 USD/thùng 43,81 USD/thùng 49,03 USD/thùng 245,72 USD/tấn
17/07/2020 44,51 USD/thùng 46.04 USD/thùng 44,19 USD/thùng 49,50 USD/thùng 248,48 USD/tấn
16/07/2020 45,44 USD/thùng 46.81 USD/thùng 44,53 USD/thùng 49,49 USD/thùng 251,20 USD/tấn
15/07/2020 45,70 USD/thùng 47.11 USD/thùng 43,88 USD/thùng 50,08 USD/thùng 252,28 USD/tấn
14/07/2020 43,70 USD/thùng 45.39 USD/thùng 42,86 USD/thùng 49,21 USD/thùng 244,66 USD/tấn
08/07/2020 45,18 USD/thùng 47.06 USD/thùng 43,24 USD/thùng 49,58 USD/thùng 259,59 USD/tấn
07/07/2020 44,51 USD/thùng 47.5 USD/thùng 43,21 USD/thùng 49,21 USD/thùng 248,99 USD/tấn
02/07/2020 43,91 USD/thùng 46.74 USD/thùng 42,59 USD/thùng 49,66 USD/thùng 237,87 USD/tấn
01/07/2020 44,64 USD/thùng 46.5 USD/thùng 42,50 USD/thùng 49,50 USD/thùng 239,70 USD/tấn
30/06/2020 43,54 USD/thùng 45.4 USD/thùng 41,72 USD/thùng 47,96 USD/thùng 238,68 USD/tấn
29/06/2020 40,71 USD/thùng 42.57 USD/thùng 40,47 USD/thùng 46,69 USD/thùng 230,09 USD/tấn
26/06/2020 43,62 USD/thùng 45.59 USD/thùng 41,78 USD/thùng 47,93 USD/thùng 235,34 USD/tấn
24/06/2020 47,04 USD/thùng 48.76 USD/thùng 43,13 USD/thùng 48,62 USD/thùng 240,91 USD/tấn
22/06/2020 46,16 USD/thùng 48.87 USD/thùng 44,28 USD/thùng 48,76 USD/thùng 238,19 USD/tấn
19/06/2020 47,27 USD/thùng 49.98 USD/thùng 44,36 USD/thùng 49,32 USD/thùng 245,86 USD/tấn
17/06/2020 45,42 USD/thùng 48.31 USD/thùng 41,91 USD/thùng 48,71 USD/thùng 232,86 USD/tấn
15/06/2020 40,00 USD/thùng 42.57 USD/thùng 39,28 USD/thùng 44,78 USD/thùng 220,25 USD/tấn
12/06/2020 39,68 USD/thùng 42.25 USD/thùng 39,28 USD/thùng 44,13 USD/thùng 222,97 USD/tấn
11/06/2020 42,25 USD/thùng 44.82 USD/thùng 41,66 USD/thùng 46,55 USD/thùng 243,71 USD/tấn
10/06/2020 42,93 USD/thùng 45.6 USD/thùng 41,48 USD/thùng 46,21 USD/thùng 245,75 USD/tấn
09/06/2020 42,79 USD/thùng 45.42 USD/thùng 40,56 USD/thùng 44,97 USD/thùng 239,57 USD/tấn
08/06/2020 44,62 USD/thùng 47.25 USD/thùng 42,87 USD/thùng 46,46 USD/thùng 252,24 USD/tấn
05/06/2020 41,72 USD/thùng 44.71 USD/thùng 39,55 USD/thùng 43,20 USD/thùng 240,23 USD/tấn
04/06/2020 39,92 USD/thùng 42.19 USD/thùng 38,78 USD/thùng 42,37 USD/thùng 232,88 USD/tấn
03/06/2020 40,52 USD/thùng 43.65 USD/thùng 39,58 USD/thùng 42,96 USD/thùng 227,24 USD/tấn
02/06/2020 37,67 USD/thùng 40.8 USD/thùng 38,85 USD/thùng 41,99 USD/thùng 218,34 USD/tấn
01/06/2020 36,36 USD/thùng 39.49 USD/thùng 37,79 USD/thùng 41,32 USD/thùng 207,63 USD/tấn
29/05/2020 33,94 USD/thùng 37.07 USD/thùng 34,39 USD/thùng 37,21 USD/thùng 190,15 USD/tấn
28/05/2020 32,54 USD/thùng 35.62 USD/thùng 33,93 USD/thùng 37,16 USD/thùng 183,89 USD/tấn
27/05/2020 33,65 USD/thùng 36.59 USD/thùng 37,25 USD/thùng 39,19 USD/thùng 185,73 USD/tấn
26/05/2020 34,74 USD/thùng 37.68 USD/thùng 37,79 USD/thùng 39,96 USD/thùng 200,17 USD/tấn
22/05/2020 32,82 USD/thùng 35.76 USD/thùng 34,41 USD/thùng 36,67 USD/thùng 189,70 USD/tấn
21/05/2020 35,51 USD/thùng 38.45 USD/thùng 34,90 USD/thùng 38,98 USD/thùng 202,40 USD/tấn
20/05/2020 35,02 USD/thùng 37.57 USD/thùng 32,93 USD/thùng 37,21 USD/thùng 195,62 USD/tấn
19/05/2020 35,10 USD/thùng 37.65 USD/thùng 34,04 USD/thùng 37,11 USD/thùng 199,29 USD/tấn
18/05/2020 33,63 USD/thùng 36.55 USD/thùng 31,36 USD/thùng 35,68 USD/thùng 178,43 USD/tấn
15/05/2020 31,38 USD/thùng 33.84 USD/thùng 29,43 USD/thùng 32,81 USD/thùng 168,50 USD/tấn
14/05/2020 28,77 USD/thùng 31.68 USD/thùng 26,21 USD/thùng 30,72 USD/thùng 154,77 USD/tấn
13/05/2020 27,44 USD/thùng 30.35 USD/thùng 23,68 USD/thùng 29,61 USD/thùng 146,56 USD/tấn
12/05/2020 29,07 USD/thùng 32.2 USD/thùng 24,86 USD/thùng 30,51 USD/thùng 140,58 USD/tấn
11/05/2020 29,87 USD/thùng 32.2 USD/thùng 26,89 USD/thùng 31,20 USD/thùng 146,24 USD/tấn
08/05/2020 27,92 USD/thùng 30.25 USD/thùng 21,29 USD/thùng 29,51 USD/thùng 147,51 USD/tấn
06/05/2020 27,23 USD/thùng 29.46 USD/thùng 22,08 USD/thùng 30,81 USD/thùng 155,99 USD/tấn
05/05/2020 25,09 USD/thùng 26.75 USD/thùng 18,37 USD/thùng 30,12 USD/thùng 142,25 USD/tấn
04/05/2020 21,31 USD/thùng 22.9 USD/thùng 16,25 USD/thùng 27,00 USD/thùng 118,75 USD/tấn
30/04/2020 22,33 USD/thùng 23.92 USD/thùng 18,37 USD/thùng 27,69 USD/thùng 124,89 USD/tấn
29/04/2020 19,65 USD/thùng 21.24 USD/thùng 15,67 USD/thùng 24,03 USD/thùng 111,23 USD/tấn
28/04/2020 17,31 USD/thùng 18.9 USD/thùng 13,97 USD/thùng 21,68 USD/thùng 114,76 USD/tấn
28/04/2020 17,31 USD/thùng 18.9 USD/thùng 13,97 USD/thùng 21,68 USD/thùng 114,76 USD/tấn
27/04/2020 19,10 USD/thùng 20.69 USD/thùng 15,72 USD/thùng 23,44 USD/thùng 120,90 USD/tấn
27/04/2020 71,72 USD/thùng 73.98 USD/thùng 68,40 USD/thùng 68,71 USD/thùng 379,13 USD/tấn
24/04/2020 16,60 USD/thùng 18.24 USD/thùng 16,61 USD/thùng 23,96 USD/thùng 118,30 USD/tấn
23/04/2020 19,66 USD/thùng 21.3 USD/thùng 17,76 USD/thùng 25,23 USD/thùng 120,92 USD/tấn
22/04/2020 14,64 USD/thùng 16.12 USD/thùng 13,06 USD/thùng 20,75 USD/thùng 105,89 USD/tấn
21/04/2020 16,37 USD/thùng 17.85 USD/thùng 16,80 USD/thùng 24,32 USD/thùng 124,26 USD/tấn
20/04/2020 21,62 USD/thùng 23 USD/thùng 23,91 USD/thùng 30,30 USD/thùng 139,94 USD/tấn
17/04/2020 20,28 USD/thùng 21.5 USD/thùng 24,82 USD/thùng 30,87 USD/thùng 148,08 USD/tấn
16/04/2020 20,83 USD/thùng 22.04 USD/thùng 23,49 USD/thùng 29,83 USD/thùng 147,11 USD/tấn
15/04/2020 18,94 USD/thùng 20.15 USD/thùng 22,94 USD/thùng 28,55 USD/thùng 147,95 USD/tấn
14/04/2020 18,24 USD/thùng 18.73 USD/thùng 24,67 USD/thùng 30,93 USD/thùng 169,80 USD/tấn
13/04/2020 16,97 USD/thùng 17.46 USD/thùng 22,58 USD/thùng 30,45 USD/thùng 172,71 USD/tấn
09/04/2020 20,29 USD/thùng 20.78 USD/thùng 24,18 USD/thùng 33,28 USD/thùng 183,34 USD/tấn
08/04/2020 19,32 USD/thùng 19.81 USD/thùng 24,91 USD/thùng 33,09 USD/thùng 190,62 USD/tấn
07/04/2020 22,97 USD/thùng 23.46 USD/thùng 25,73 USD/thùng 33,97 USD/thùng 191,22 USD/tấn
06/04/2020 22,52 USD/thùng 23.01 USD/thùng 26,93 USD/thùng 34,01 USD/thùng 185,51 USD/tấn
03/04/2020 21,97 USD/thùng 22.46 USD/thùng 25,44 USD/thùng 32,62 USD/thùng 169,21 USD/tấn
02/04/2020 20,65 USD/thùng 21.41 USD/thùng 24,56 USD/thùng 31,82 USD/thùng 165,92 USD/tấn
01/04/2020 18,01 USD/thùng 18.81 USD/thùng 24,28 USD/thùng 32,89 USD/thùng 157,23 USD/tấn
31/03/2020 21,04 USD/thùng 21.84 USD/thùng 27,27 USD/thùng 36,30 USD/thùng 163,60 USD/tấn
30/03/2020 19,02 USD/thùng 19.82 USD/thùng 28,05 USD/thùng 37,07 USD/thùng 159,79 USD/tấn
27/03/2020 21,77 USD/thùng 22.57 USD/thùng 28,28 USD/thùng 37,31 USD/thùng 168,29 USD/tấn
26/03/2020 21,10 USD/thùng 21.9 USD/thùng 28,04 USD/thùng 37,04 USD/thùng 170,82 USD/tấn
25/03/2020 20,80 USD/thùng 21.6 USD/thùng 30,04 USD/thùng 38,74 USD/thùng 168,56 USD/tấn
24/03/2020 22,02 USD/thùng 22.82 USD/thùng 27,83 USD/thùng 38,61 USD/thùng 170,98 USD/tấn
23/03/2020 21,53 USD/thùng 22.33 USD/thùng 25,35 USD/thùng 36,21 USD/thùng 170,98 USD/tấn
20/03/2020 21,53 USD/thùng 22.33 USD/thùng 25,35 USD/thùng 36,21 USD/thùng 170,98 USD/tấn
19/03/2020 23,07 USD/thùng 24.62 USD/thùng 28,92 USD/thùng 35,88 USD/thùng 161,62 USD/tấn
18/03/2020 27,47 USD/thùng 28.7 USD/thùng 31,62 USD/thùng 37,71 USD/thùng 173,50 USD/tấn
17/03/2020 29,98 USD/thùng 30.83 USD/thùng 35,82 USD/thùng 40,13 USD/thùng 184,72 USD/tấn
16/03/2020 31,25 USD/thùng 32.1 USD/thùng 36,60 USD/thùng 40,24 USD/thùng 185,95 USD/tấn
13/03/2020 37,35 USD/thùng 38.2 USD/thùng 42,34 USD/thùng 44,75 USD/thùng 199,32 USD/tấn
12/03/2020 39,40 USD/thùng 40.83 USD/thùng 40,99 USD/thùng 43,77 USD/thùng 178,35 USD/tấn
11/03/2020 42,53 USD/thùng 44.16 USD/thùng 45,89 USD/thùng 47,85 USD/thùng 193,21 USD/tấn
10/03/2020 43,73 USD/thùng 45.15 USD/thùng 45,33 USD/thùng 46,89 USD/thùng 199,37 USD/tấn
09/03/2020 42,65 USD/thùng 44.63 USD/thùng 43,49 USD/thùng 45,12 USD/thùng 188,06 USD/tấn
06/03/2020 54,84 USD/thùng 56.66 USD/thùng 55,01 USD/thùng 56,68 USD/thùng 259,02 USD/tấn
05/03/2020 56,87 USD/thùng 58.67 USD/thùng 57,44 USD/thùng 58,90 USD/thùng 274,11 USD/tấn
04/03/2020 56,40 USD/thùng 58.29 USD/thùng 57,24 USD/thùng 58,91 USD/thùng 267,08 USD/tấn
03/03/2020 57,36 USD/thùng 59.25 USD/thùng 58,43 USD/thùng 60,04 USD/thùng 275,64 USD/tấn
02/03/2020 55,79 USD/thùng 57.66 USD/thùng 57,79 USD/thùng 59,44 USD/thùng 291,80 USD/tấn
28/02/2020 54,93 USD/thùng 56.8 USD/thùng 56,15 USD/thùng 57,31 USD/thùng 279,66 USD/tấn
27/02/2020 56,83 USD/thùng 58.76 USD/thùng 56,71 USD/thùng 57,51 USD/thùng 279,66 USD/tấn
26/02/2020 60,04 USD/thùng 61.97 USD/thùng 60,06 USD/thùng 60,97 USD/thùng 294,69 USD/tấn
25/02/2020 63,40 USD/thùng 65.01 USD/thùng 62,86 USD/thùng 63,63 USD/thùng 309,73 USD/tấn
24/02/2020 62,75 USD/thùng 64.69 USD/thùng 63,21 USD/thùng 64,31 USD/thùng 303,60 USD/tấn
20/02/2020 65,82 USD/thùng 68.09 USD/thùng 65,21 USD/thùng 67,15 USD/thùng 313,51 USD/tấn
19/02/2020 64,88 USD/thùng 66.95 USD/thùng 64,64 USD/thùng 66,08 USD/thùng 310,10 USD/tấn
18/02/2020 62,98 USD/thùng 65.05 USD/thùng 64,10 USD/thùng 65,45 USD/thùng 301,50 USD/tấn
17/02/2020 64,36 USD/thùng 66.43 USD/thùng 64,84 USD/thùng 66,30 USD/thùng 310,04 USD/tấn
14/02/2020 63,81 USD/thùng 65.69 USD/thùng 64,56 USD/thùng 66,43 USD/thùng 306,19 USD/tấn
13/02/2020 63,95 USD/thùng 65.75 USD/thùng 64,17 USD/thùng 66,06 USD/thùng 303,95 USD/tấn
12/02/2020 63,70 USD/thùng 65.39 USD/thùng 64,44 USD/thùng 66,06 USD/thùng 297,15 USD/tấn
11/02/2020 63,25 USD/thùng 65.28 USD/thùng 62,95 USD/thùng 64,87 USD/thùng 293,00 USD/tấn
10/02/2020 63,51 USD/thùng 65.41 USD/thùng 62,94 USD/thùng 64,89 USD/thùng 284,01 USD/tấn
07/02/2020 63,51 USD/thùng 65.12 USD/thùng 64,53 USD/thùng 66,89 USD/thùng 281,69 USD/tấn
06/02/2020 63,03 USD/thùng 64.8 USD/thùng 65,34 USD/thùng 67,18 USD/thùng 289,57 USD/tấn
05/02/2020 60,91 USD/thùng 62.74 USD/thùng 62,71 USD/thùng 64,66 USD/thùng 288,95 USD/tấn
04/02/2020 62,26 USD/thùng 64.07 USD/thùng 62,96 USD/thùng 65,48 USD/thùng 287,65 USD/tấn
03/02/2020 62,74 USD/thùng 64.35 USD/thùng 63,43 USD/thùng 66,11 USD/thùng 272,76 USD/tấn
31/01/2020 64,28 USD/thùng 66.27 USD/thùng 66,68 USD/thùng 68,14 USD/thùng 294,64 USD/tấn
29/01/2020 64,04 USD/thùng 66.13 USD/thùng 69,65 USD/thùng 70,10 USD/thùng 309,45 USD/tấn
28/01/2020 62,02 USD/thùng 64.13 USD/thùng 67,46 USD/thùng 67,98 USD/thùng 297,78 USD/tấn
24/01/2020 67,24 USD/thùng 69.41 USD/thùng 73,03 USD/thùng 73,37 USD/thùng 333,06 USD/tấn
23/01/2020 67,10 USD/thùng 69.17 USD/thùng 72,78 USD/thùng 73,37 USD/thùng 331,20 USD/tấn
22/01/2020 69,04 USD/thùng 71.11 USD/thùng 74,21 USD/thùng 74,99 USD/thùng 322,47 USD/tấn
21/01/2020 68,63 USD/thùng 70.3 USD/thùng 75,21 USD/thùng 75,50 USD/thùng 325,09 USD/tấn
20/01/2020 69,96 USD/thùng 71.94 USD/thùng 76,43 USD/thùng 76,32 USD/thùng 333,39 USD/tấn
17/01/2020 69,73 USD/thùng 71.6 USD/thùng 75,55 USD/thùng 75,43 USD/thùng 322,01 USD/tấn
13/01/2020 70,60 USD/thùng 73.06 USD/thùng 76,80 USD/thùng 77,89 USD/thùng 349,91 USD/tấn
10/01/2020 70,93 USD/thùng 73.42 USD/thùng 77,35 USD/thùng 78,55 USD/thùng 346,81 USD/tấn
09/01/2020 69,79 USD/thùng 72.18 USD/thùng 78,24 USD/thùng 79,72 USD/thùng 357,83 USD/tấn
08/01/2020 72,90 USD/thùng 74.99 USD/thùng 81,41 USD/thùng 82,53 USD/thùng 366,78 USD/tấn
07/01/2020 73,50 USD/thùng 75.81 USD/thùng 80,45 USD/thùng 81,38 USD/thùng 351,74 USD/tấn
06/01/2020 74,97 USD/thùng 77.66 USD/thùng 82,70 USD/thùng 83,34 USD/thùng 354,10 USD/tấn
03/01/2020 73,70 USD/thùng 76.14 USD/thùng 82,27 USD/thùng 82,82 USD/thùng 335,83 USD/tấn
30/12/2019 73,40 USD/thùng 76.2 USD/thùng 80,96 USD/thùng 81,97 USD/thùng 307,42 USD/tấn
27/12/2019 74,07 USD/thùng 77.47 USD/thùng 80,96 USD/thùng 81,93 USD/thùng 306,23 USD/tấn
26/12/2019 73,04 USD/thùng 76.44 USD/thùng 80,47 USD/thùng 81,00 USD/thùng 289,05 USD/tấn
24/12/2019 72,84 USD/thùng 76.24 USD/thùng 79,90 USD/thùng 80,05 USD/thùng 296,00 USD/tấn
23/12/2019 71,65 USD/thùng 75.11 USD/thùng 79,39 USD/thùng 79,38 USD/thùng 303,13 USD/tấn
20/12/2019 72,23 USD/thùng 75.36 USD/thùng 80,35 USD/thùng 80,29 USD/thùng 316,66 USD/tấn
19/12/2019 70,75 USD/thùng 73.78 USD/thùng 79,26 USD/thùng 79,37 USD/thùng 289,23 USD/tấn
18/12/2019 70,15 USD/thùng 73.18 USD/thùng 79,71 USD/thùng 79,82 USD/thùng 285,89 USD/tấn
17/12/2019 69,90 USD/thùng 73.4 USD/thùng 78,95 USD/thùng 79,36 USD/thùng 276,68 USD/tấn
16/12/2019 70,23 USD/thùng 73.73 USD/thùng 78,75 USD/thùng 78,59 USD/thùng 275,93 USD/tấn
13/12/2019 70,29 USD/thùng 73.79 USD/thùng 77,55 USD/thùng 77,25 USD/thùng 276,48 USD/tấn
11/12/2019 70,85 USD/thùng 74.52 USD/thùng 76,32 USD/thùng 76,42 USD/thùng 279,54 USD/tấn
10/12/2019 70,72 USD/thùng 74.64 USD/thùng 75,64 USD/thùng 76,02 USD/thùng 262,68 USD/tấn
09/12/2019 71,93 USD/thùng 75.54 USD/thùng 75,77 USD/thùng 76,92 USD/thùng 258,57 USD/tấn
06/12/2019 72,52 USD/thùng 76.13 USD/thùng 75,46 USD/thùng 77,17 USD/thùng 250,12 USD/tấn
05/12/2019 71,32 USD/thùng 75.3 USD/thùng 74,89 USD/thùng 75,67 USD/thùng 240,39 USD/tấn
04/12/2019 69,39 USD/thùng 74.25 USD/thùng 73,85 USD/thùng 74,50 USD/thùng 233,71 USD/tấn
03/12/2019 69,54 USD/thùng 73.45 USD/thùng 73,75 USD/thùng 74,53 USD/thùng 225,13 USD/tấn
02/12/2019 70,17 USD/thùng 74.08 USD/thùng 73,77 USD/thùng 74,49 USD/thùng 214,64 USD/tấn
29/11/2019 72,71 USD/thùng 76.62 USD/thùng 76,11 USD/thùng 76,62 USD/thùng 227,38 USD/tấn
28/11/2019 71,24 USD/thùng 74.77 USD/thùng 75,62 USD/thùng 76,29 USD/thùng 238,21 USD/tấn
27/11/2019 73,01 USD/thùng 76.04 USD/thùng 76,09 USD/thùng 76,90 USD/thùng 241,35 USD/tấn
26/11/2019 72,15 USD/thùng 75.27 USD/thùng 75,24 USD/thùng 75,80 USD/thùng 236,71 USD/tấn
25/11/2019 72,02 USD/thùng 76.17 USD/thùng 75,12 USD/thùng 75,58 USD/thùng 240,01 USD/tấn
22/11/2019 72,46 USD/thùng 76.61 USD/thùng 75,26 USD/thùng 75,75 USD/thùng 241,28 USD/tấn
11/11/2019 72,31 USD/thùng 78.58 USD/thùng 74,31 USD/thùng 74,46 USD/thùng 246,57 USD/tấn
08/11/2019 71,67 USD/thùng 77.77 USD/thùng 74,42 USD/thùng 74,36 USD/thùng 261,67 USD/tấn
07/11/2019 71,03 USD/thùng 76.68 USD/thùng 75,21 USD/thùng 75,54 USD/thùng 278,17 USD/tấn
06/11/2019 70,28 USD/thùng 76.03 USD/thùng 75,97 USD/thùng 76,33 USD/thùng 295,37 USD/tấn
05/11/2019 69,85 USD/thùng 75.6 USD/thùng 76,17 USD/thùng 76,74 USD/thùng 300,29 USD/tấn
04/11/2019 68,38 USD/thùng 74.13 USD/thùng 75,70 USD/thùng 76,46 USD/thùng 307,25 USD/tấn
01/11/2019 66,54 USD/thùng 70.84 USD/thùng 73,63 USD/thùng 74,12 USD/thùng 299,86 USD/tấn
31/10/2019 67,01 USD/thùng 69.85 USD/thùng 75,68 USD/thùng 75,55 USD/thùng 305,42 USD/tấn
30/10/2019 67,72 USD/thùng 71.27 USD/thùng 75,96 USD/thùng 76,16 USD/thùng 299,92 USD/tấn
29/10/2019 67,25 USD/thùng 70.8 USD/thùng 75,84 USD/thùng 76,47 USD/thùng 298,80 USD/tấn
25/10/2019 68,81 USD/thùng 72.59 USD/thùng 76,92 USD/thùng 77,56 USD/thùng 307,61 USD/tấn
24/10/2019 67,36 USD/thùng 72.75 USD/thùng 76,09 USD/thùng 76,38 USD/thùng 313,54 USD/tấn
23/10/2019 66,08 USD/thùng 71.58 USD/thùng 74,72 USD/thùng 75,27 USD/thùng 300,40 USD/tấn
22/10/2019 66,37 USD/thùng 71.92 USD/thùng 74,34 USD/thùng 75,08 USD/thùng 295,32 USD/tấn
21/10/2019 67,85 USD/thùng 73.29 USD/thùng 74,58 USD/thùng 75,32 USD/thùng 299,07 USD/tấn
18/10/2019 67,89 USD/thùng 73.33 USD/thùng 75,01 USD/thùng 75,54 USD/thùng 300,00 USD/tấn
17/10/2019 67,91 USD/thùng 74.28 USD/thùng 74,78 USD/thùng 75,22 USD/thùng 297,96 USD/tấn
16/10/2019 68,39 USD/thùng 75.22 USD/thùng 74,64 USD/thùng 74,84 USD/thùng 289,03 USD/tấn
15/10/2019 68,79 USD/thùng 75.72 USD/thùng 74,02 USD/thùng 74,44 USD/thùng 287,13 USD/tấn
14/10/2019 69,36 USD/thùng 76.29 USD/thùng 75,89 USD/thùng 76,18 USD/thùng 292,14 USD/tấn
11/10/2019 70,04 USD/thùng 77.33 USD/thùng 76,89 USD/thùng 77,56 USD/thùng 318,19 USD/tấn
10/10/2019 68,25 USD/thùng 76.31 USD/thùng 74,69 USD/thùng 75,38 USD/thùng 293,07 USD/tấn
09/10/2019 68,67 USD/thùng 78.32 USD/thùng 74,55 USD/thùng 74,92 USD/thùng 276,13 USD/tấn
08/10/2019 69,22 USD/thùng 77.24 USD/thùng 74,83 USD/thùng 74,85 USD/thùng 274,52 USD/tấn
07/10/2019 69,32 USD/thùng 76.77 USD/thùng 75,14 USD/thùng 74,81 USD/thùng 286,50 USD/tấn
04/10/2019 69,35 USD/thùng 75.18 USD/thùng 75,06 USD/thùng 74,70 USD/thùng 313,36 USD/tấn
03/10/2019 67,55 USD/thùng 73.47 USD/thùng 74,47 USD/thùng 74,15 USD/thùng 325,83 USD/tấn
27/09/2019 69,95 USD/thùng 74.83 USD/thùng 78,71 USD/thùng 78,34 USD/thùng 395,85 USD/tấn
24/09/2019 71,76 USD/thùng 80.51 USD/thùng 79,60 USD/thùng 79,30 USD/thùng 389,08 USD/tấn
23/09/2019 72,27 USD/thùng 79.71 USD/thùng 80,14 USD/thùng 79,64 USD/thùng 419,52 USD/tấn
20/09/2019 74,80 USD/thùng 82.24 USD/thùng 81,26 USD/thùng 80,35 USD/thùng 460,23 USD/tấn
19/09/2019 73,49 USD/thùng 80.45 USD/thùng 79,92 USD/thùng 79,13 USD/thùng 430,76 USD/tấn
18/09/2019 72,76 USD/thùng 79.04 USD/thùng 80,21 USD/thùng 78,96 USD/thùng 466,08 USD/tấn
17/09/2019 78,33 USD/thùng 84.57 USD/thùng 85,17 USD/thùng 83,78 USD/thùng 522,14 USD/tấn
16/09/2019 74,32 USD/thùng 79.69 USD/thùng 80,40 USD/thùng 79,87 USD/thùng 449,73 USD/tấn
13/09/2019 67,94 USD/thùng 73.09 USD/thùng 74,92 USD/thùng 74,12 USD/thùng 421,97 USD/tấn
12/09/2019 68,95 USD/thùng 73.5 USD/thùng 76,55 USD/thùng 75,98 USD/thùng 391,98 USD/tấn
11/09/2019 69,89 USD/thùng 74.54 USD/thùng 78,05 USD/thùng 77,34 USD/thùng 362,88 USD/tấn
10/09/2019 68,40 USD/thùng 72.5 USD/thùng 77,81 USD/thùng 76,91 USD/thùng 382,14 USD/tấn
09/09/2019 67,56 USD/thùng 71.34 USD/thùng 76,57 USD/thùng 75,68 USD/thùng 368,27 USD/tấn
06/09/2019 66,68 USD/thùng 70.07 USD/thùng 75,42 USD/thùng 74,86 USD/thùng 378,22 USD/tấn
05/09/2019 65,37 USD/thùng 68.54 USD/thùng 75,21 USD/thùng 74,90 USD/thùng 345,49 USD/tấn
04/09/2019 63,26 USD/thùng 66.54 USD/thùng 73,04 USD/thùng 72,83 USD/thùng 341,16 USD/tấn
03/09/2019 62,63 USD/thùng 66.09 USD/thùng 72,31 USD/thùng 72,09 USD/thùng 332,71 USD/tấn
02/09/2019 64,81 USD/thùng 68.38 USD/thùng 73,53 USD/thùng 73,14 USD/thùng 338,91 USD/tấn
30/08/2019 67,19 USD/thùng 70.75 USD/thùng 75,40 USD/thùng 75,02 USD/thùng 366,72 USD/tấn
29/08/2019 67,22 USD/thùng 70.85 USD/thùng 74,99 USD/thùng 74,63 USD/thùng 361,31 USD/tấn
28/08/2019 66,25 USD/thùng 69.92 USD/thùng 74,20 USD/thùng 73,67 USD/thùng 380,85 USD/tấn
27/08/2019 64,91 USD/thùng 68.54 USD/thùng 73,14 USD/thùng 72,58 USD/thùng 362,89 USD/tấn
26/08/2019 65,28 USD/thùng 68.82 USD/thùng 73,67 USD/thùng 73,04 USD/thùng 353,11 USD/tấn
23/08/2019 66,05 USD/thùng 69.54 USD/thùng 74,20 USD/thùng 73,37 USD/thùng 350,38 USD/tấn
22/08/2019 66,94 USD/thùng 71.02 USD/thùng 75,40 USD/thùng 74,57 USD/thùng 351,43 USD/tấn
21/08/2019 67,39 USD/thùng 71.23 USD/thùng 75,04 USD/thùng 74,18 USD/thùng 336,09 USD/tấn
20/08/2019 66,01 USD/thùng 69.57 USD/thùng 74,48 USD/thùng 74,07 USD/thùng 331,80 USD/tấn
19/08/2019 65,22 USD/thùng 68.78 USD/thùng 74,07 USD/thùng 73,85 USD/thùng 332,39 USD/tấn
16/08/2019 66,37 USD/thùng 70.36 USD/thùng 74,02 USD/thùng 73,82 USD/thùng 325,55 USD/tấn
15/08/2019 66,93 USD/thùng 70.6 USD/thùng 74,37 USD/thùng 74,78 USD/thùng 314,30 USD/tấn
14/08/2019 68,15 USD/thùng 71.43 USD/thùng 75,69 USD/thùng 75,95 USD/thùng 335,82 USD/tấn
13/08/2019 65,92 USD/thùng 69.82 USD/thùng 73,28 USD/thùng 73,72 USD/thùng 318,56 USD/tấn
08/08/2019 64,88 USD/thùng 68.78 USD/thùng 71,74 USD/thùng 71,86 USD/thùng 324,98 USD/tấn
07/08/2019 66,47 USD/thùng 70.37 USD/thùng 73,37 USD/thùng 73,29 USD/thùng 345,79 USD/tấn
06/08/2019 66,28 USD/thùng 69.79 USD/thùng 74,27 USD/thùng 74,15 USD/thùng 374,39 USD/tấn
05/08/2019 67,04 USD/thùng 69.61 USD/thùng 75,11 USD/thùng 75,05 USD/thùng 387,82 USD/tấn
02/08/2019 67,12 USD/thùng 69.11 USD/thùng 75,98 USD/thùng 75,95 USD/thùng 396,36 USD/tấn
01/08/2019 69,90 USD/thùng 72.26 USD/thùng 79,32 USD/thùng 79,00 USD/thùng 434,48 USD/tấn
31/07/2019 70,79 USD/thùng 73.31 USD/thùng 80,52 USD/thùng 80,08 USD/thùng 442,13 USD/tấn
30/07/2019 69,77 USD/thùng 72.72 USD/thùng 79,29 USD/thùng 78,81 USD/thùng 425,46 USD/tấn
29/07/2019 68,64 USD/thùng 71.74 USD/thùng 78,16 USD/thùng 77,67 USD/thùng 422,08 USD/tấn
26/07/2019 68,98 USD/thùng 72.2 USD/thùng 78,27 USD/thùng 77,82 USD/thùng 430,64 USD/tấn
25/07/2019 68,72 USD/thùng 71.67 USD/thùng 78,49 USD/thùng 78,31 USD/thùng 426,82 USD/tấn
24/07/2019 68,48 USD/thùng 71.43 USD/thùng 78,93 USD/thùng 78,68 USD/thùng 419,82 USD/tấn
23/07/2019 68,81 USD/thùng 71.63 USD/thùng 77,64 USD/thùng 77,44 USD/thùng 418,76 USD/tấn
22/07/2019 71,21 USD/thùng 74.03 USD/thùng 78,65 USD/thùng 78,51 USD/thùng 435,88 USD/tấn
19/07/2019 71,11 USD/thùng 73.93 USD/thùng 77,20 USD/thùng 76,92 USD/thùng 434,55 USD/tấn
18/07/2019 71,39 USD/thùng 74.22 USD/thùng 77,08 USD/thùng 76,95 USD/thùng 431,02 USD/tấn
17/07/2019 72,41 USD/thùng 75.01 USD/thùng 78,05 USD/thùng 78,06 USD/thùng 432,70 USD/tấn
16/07/2019 73,80 USD/thùng 76.4 USD/thùng 79,27 USD/thùng 79,33 USD/thùng 424,81 USD/tấn
15/07/2019 74,45 USD/thùng 77.25 USD/thùng 80,11 USD/thùng 79,88 USD/thùng 436,05 USD/tấn
12/07/2019 76,01 USD/thùng 78.6 USD/thùng 80,79 USD/thùng 80,35 USD/thùng 459,72 USD/tấn
11/07/2019 75,65 USD/thùng 78.33 USD/thùng 81,87 USD/thùng 81,19 USD/thùng 480,76 USD/tấn
09/07/2019 70,32 USD/thùng 73 USD/thùng 76,60 USD/thùng 76,35 USD/thùng 426,00 USD/tấn
08/07/2019 71,25 USD/thùng 73.7 USD/thùng 77,25 USD/thùng 77,07 USD/thùng 423,82 USD/tấn
04/07/2019 70,08 USD/thùng 72.16 USD/thùng 76,50 USD/thùng 75,87 USD/thùng 415,99 USD/tấn
03/07/2019 68,40 USD/thùng 70.36 USD/thùng 75,79 USD/thùng 75,23 USD/thùng 403,04 USD/tấn
02/07/2019 70,37 USD/thùng 71.73 USD/thùng 78,38 USD/thùng 78,09 USD/thùng 707,64 USD/tấn
01/07/2019 71,70 USD/thùng 73.45 USD/thùng 79,72 USD/thùng 79,25 USD/thùng 425,41 USD/tấn
28/06/2019 70,15 USD/thùng 71.65 USD/thùng 78,33 USD/thùng 77,65 USD/thùng 414,75 USD/tấn
27/06/2019 69,89 USD/thùng 71.1 USD/thùng 78,58 USD/thùng 78,14 USD/thùng 410,09 USD/tấn
25/06/2019 67,68 USD/thùng 69.56 USD/thùng 76,70 USD/thùng 76,26 USD/thùng 397,00 USD/tấn
24/06/2019 69,39 USD/thùng 71.5 USD/thùng 77,61 USD/thùng 77,23 USD/thùng 396,84 USD/tấn
21/06/2019 68,56 USD/thùng 70.2 USD/thùng 76,84 USD/thùng 76,65 USD/thùng 391,26 USD/tấn
20/06/2019 66,36 USD/thùng 67.95 USD/thùng 75,27 USD/thùng 75,15 USD/thùng 385,07 USD/tấn
19/06/2019 64,54 USD/thùng 66.13 USD/thùng 73,79 USD/thùng 73,58 USD/thùng 380,02 USD/tấn
18/06/2019 62,97 USD/thùng 64.56 USD/thùng 72,75 USD/thùng 72,20 USD/thùng 366,39 USD/tấn
17/06/2019 63,80 USD/thùng 65.44 USD/thùng 73,80 USD/thùng 73,32 USD/thùng 373,76 USD/tấn
14/06/2019 63,85 USD/thùng 65.82 USD/thùng 72,99 USD/thùng 72,56 USD/thùng 366,97 USD/tấn
13/06/2019 64,06 USD/thùng 66.03 USD/thùng 73,08 USD/thùng 72,67 USD/thùng 370,24 USD/tấn
12/06/2019 64,10 USD/thùng 66.15 USD/thùng 72,55 USD/thùng 72,32 USD/thùng 375,03 USD/tấn
11/06/2019 65,25 USD/thùng 66.82 USD/thùng 73,18 USD/thùng 72,86 USD/thùng 388,74 USD/tấn
10/06/2019 66,02 USD/thùng 67.59 USD/thùng 73,54 USD/thùng 73,65 USD/thùng 392,61 USD/tấn
07/06/2019 65,24 USD/thùng 66.83 USD/thùng 72,99 USD/thùng 72,98 USD/thùng 397,70 USD/tấn
06/06/2019 63,17 USD/thùng 64.76 USD/thùng 71,72 USD/thùng 71,74 USD/thùng 380,88 USD/tấn
04/06/2019 63,65 USD/thùng 65.25 USD/thùng 72,83 USD/thùng 72,66 USD/thùng 379,27 USD/tấn
03/06/2019 63,21 USD/thùng 64.9 USD/thùng 72,99 USD/thùng 72,98 USD/thùng 378,40 USD/tấn
31/05/2019 66,91 USD/thùng 68.35 USD/thùng 76,62 USD/thùng 76,77 USD/thùng 397,66 USD/tấn
28/05/2019 72,66 USD/thùng 74.52 USD/thùng 80,83 USD/thùng 81,78 USD/thùng 411,68 USD/tấn
27/05/2019 72,11 USD/thùng 74.02 USD/thùng 78,99 USD/thùng 79,84 USD/thùng 407,36 USD/tấn
24/05/2019 72,70 USD/thùng 74.84 USD/thùng 78,71 USD/thùng 79,53 USD/thùng 407,44 USD/tấn
23/05/2019 74,67 USD/thùng 76.47 USD/thùng 81,41 USD/thùng 82,23 USD/thùng 414,43 USD/tấn
22/05/2019 76,67 USD/thùng 78.47 USD/thùng 82,54 USD/thùng 83,45 USD/thùng 426,03 USD/tấn
21/05/2019 76,95 USD/thùng 78.75 USD/thùng 83,48 USD/thùng 84,10 USD/thùng 430,43 USD/tấn
17/05/2019 78,94 USD/thùng 80.74 USD/thùng 85,40 USD/thùng 85,53 USD/thùng 434,05 USD/tấn
16/05/2019 77,23 USD/thùng 79.03 USD/thùng 84,29 USD/thùng 85,01 USD/thùng 427,63 USD/tấn
15/05/2019 75,25 USD/thùng 77.05 USD/thùng 82,37 USD/thùng 83,27 USD/thùng 410,67 USD/tấn
14/05/2019 74,70 USD/thùng 76.5 USD/thùng 81,20 USD/thùng 81,99 USD/thùng 410,22 USD/tấn
13/05/2019 76,52 USD/thùng 78.4 USD/thùng 82,92 USD/thùng 83,65 USD/thùng 426,44 USD/tấn
10/05/2019 75,41 USD/thùng 77.38 USD/thùng 82,20 USD/thùng 82,62 USD/thùng 425,65 USD/tấn
09/05/2019 72,62 USD/thùng 74.59 USD/thùng 81,41 USD/thùng 82,03 USD/thùng 422,03 USD/tấn
08/05/2019 72,64 USD/thùng 74.35 USD/thùng 81,21 USD/thùng 82,01 USD/thùng 419,95 USD/tấn
07/05/2019 75,50 USD/thùng 77.21 USD/thùng 82,20 USD/thùng 83,33 USD/thùng 425,76 USD/tấn
06/05/2019 75,78 USD/thùng 77.49 USD/thùng 81,72 USD/thùng 82,44 USD/thùng 420,26 USD/tấn
03/05/2019 77,15 USD/thùng 78.86 USD/thùng 82,31 USD/thùng 82,94 USD/thùng 425,56 USD/tấn
02/05/2019 78,64 USD/thùng 80.45 USD/thùng 83,05 USD/thùng 83,35 USD/thùng 436,65 USD/tấn
25/04/2019 81,42 USD/thùng 83.24 USD/thùng 85,07 USD/thùng 84,95 USD/thùng 459,30 USD/tấn
24/04/2019 80,25 USD/thùng 82.32 USD/thùng 84,51 USD/thùng 84,81 USD/thùng 443,91 USD/tấn
23/04/2019 81,19 USD/thùng 83.26 USD/thùng 84,67 USD/thùng 84,75 USD/thùng 439,39 USD/tấn
22/04/2019 81,43 USD/thùng 83.54 USD/thùng 84,62 USD/thùng 84,51 USD/thùng 442,17 USD/tấn
18/04/2019 79,52 USD/thùng 81.69 USD/thùng 82,90 USD/thùng 82,97 USD/thùng 429,99 USD/tấn
17/04/2019 80,03 USD/thùng 82.04 USD/thùng 83,46 USD/thùng 83,65 USD/thùng 430,81 USD/tấn
16/04/2019 78,47 USD/thùng 80.79 USD/thùng 82,28 USD/thùng 82,49 USD/thùng 422,67 USD/tấn
15/04/2019 80,02 USD/thùng 82.37 USD/thùng 82,58 USD/thùng 82,78 USD/thùng 429,37 USD/tấn
12/04/2019 80,66 USD/thùng 82.93 USD/thùng 82,93 USD/thùng 83,23 USD/thùng 432,94 USD/tấn
11/04/2019 80,31 USD/thùng 82.34 USD/thùng 83,04 USD/thùng 83,44 USD/thùng 430,05 USD/tấn
10/04/2019 78,79 USD/thùng 80.8 USD/thùng 82,07 USD/thùng 82,33 USD/thùng 424,27 USD/tấn
09/04/2019 78,11 USD/thùng 79.87 USD/thùng 82,51 USD/thùng 82,89 USD/thùng 435,04 USD/tấn
08/04/2019 77,51 USD/thùng 78.95 USD/thùng 82,15 USD/thùng 82,54 USD/thùng 431,01 USD/tấn
05/04/2019 75,50 USD/thùng 77.2 USD/thùng 80,05 USD/thùng 80,42 USD/thùng 421,00 USD/tấn
04/04/2019 75,74 USD/thùng 77.33 USD/thùng 79,94 USD/thùng 80,18 USD/thùng 427,25 USD/tấn
03/04/2019 76,02 USD/thùng 77.61 USD/thùng 81,08 USD/thùng 81,21 USD/thùng 432,30 USD/tấn
02/04/2019 75,72 USD/thùng 77.7 USD/thùng 80,30 USD/thùng 80,39 USD/thùng 425,69 USD/tấn
01/04/2019 75,99 USD/thùng 77.54 USD/thùng 80,46 USD/thùng 80,47 USD/thùng 428,04 USD/tấn
29/03/2019 74,88 USD/thùng 76.29 USD/thùng 79,71 USD/thùng 79,46 USD/thùng 424,39 USD/tấn
28/03/2019 73,89 USD/thùng 75.5 USD/thùng 79,39 USD/thùng 79,25 USD/thùng 424,20 USD/tấn
27/03/2019 75,69 USD/thùng 77.04 USD/thùng 80,15 USD/thùng 80,00 USD/thùng 425,10 USD/tấn
26/03/2019 75,09 USD/thùng 76.59 USD/thùng 80,15 USD/thùng 80,08 USD/thùng 423,91 USD/tấn
25/03/2019 74,37 USD/thùng 75.85 USD/thùng 79,05 USD/thùng 79,16 USD/thùng 416,88 USD/tấn
22/03/2019 75,30 USD/thùng 76.76 USD/thùng 79,79 USD/thùng 80,15 USD/thùng 425,52 USD/tấn
21/03/2019 75,65 USD/thùng 77.14 USD/thùng 81,06 USD/thùng 81,59 USD/thùng 430,27 USD/tấn
20/03/2019 74,83 USD/thùng 76.31 USD/thùng 80,21 USD/thùng 80,95 USD/thùng 433,25 USD/tấn
19/03/2019 74,73 USD/thùng 76.45 USD/thùng 79,51 USD/thùng 80,36 USD/thùng 430,89 USD/tấn
18/03/2019 73,58 USD/thùng 75.3 USD/thùng 79,18 USD/thùng 79,92 USD/thùng 430,07 USD/tấn
15/03/2019 73,62 USD/thùng 75.34 USD/thùng 80,26 USD/thùng 80,67 USD/thùng 432,75 USD/tấn
14/03/2019 74,55 USD/thùng 76.15 USD/thùng 80,68 USD/thùng 80,68 USD/thùng 439,06 USD/tấn
13/03/2019 72,58 USD/thùng 74.18 USD/thùng 79,45 USD/thùng 80,11 USD/thùng 432,93 USD/tấn
12/03/2019 72,72 USD/thùng 74.32 USD/thùng 79,79 USD/thùng 80,75 USD/thùng 436,42 USD/tấn
11/03/2019 72,11 USD/thùng 73.71 USD/thùng 79,83 USD/thùng 80,93 USD/thùng 433,42 USD/tấn
08/03/2019 70,40 USD/thùng 72 USD/thùng 79,01 USD/thùng 80,12 USD/thùng 426,10 USD/tấn
07/03/2019 71,29 USD/thùng 73.33 USD/thùng 80,21 USD/thùng 80,62 USD/thùng 435,31 USD/tấn
06/03/2019 69,65 USD/thùng 71.01 USD/thùng 79,66 USD/thùng 80,18 USD/thùng 430,44 USD/tấn
05/03/2019 68,38 USD/thùng 69.7 USD/thùng 79,17 USD/thùng 80,23 USD/thùng 431,90 USD/tấn
04/03/2019 67,77 USD/thùng 69.51 USD/thùng 79,34 USD/thùng 80,12 USD/thùng 432,99 USD/tấn
01/03/2019 68,35 USD/thùng 70.54 USD/thùng 80,82 USD/thùng 81,86 USD/thùng 436,87 USD/tấn
28/02/2019 67,47 USD/thùng 69.37 USD/thùng 79,76 USD/thùng 81,09 USD/thùng 425,32 USD/tấn
27/02/2019 67,06 USD/thùng 68.96 USD/thùng 79,31 USD/thùng 80,50 USD/thùng 420,19 USD/tấn
26/02/2019 65,65 USD/thùng 67.45 USD/thùng 78,15 USD/thùng 79,23 USD/thùng 413,37 USD/tấn
25/02/2019 67,52 USD/thùng 69.5 USD/thùng 80,52 USD/thùng 81,32 USD/thùng 419,76 USD/tấn
22/02/2019 67,76 USD/thùng 69.79 USD/thùng 80,59 USD/thùng 81,35 USD/thùng 426,81 USD/tấn
21/02/2019 67,16 USD/thùng 68.85 USD/thùng 80,24 USD/thùng 80,76 USD/thùng 425,68 USD/tấn
20/02/2019 66,20 USD/thùng 67.75 USD/thùng 79,33 USD/thùng 79,89 USD/thùng 424,10 USD/tấn
19/02/2019 66,37 USD/thùng 68.22 USD/thùng 80,09 USD/thùng 80,38 USD/thùng 427,24 USD/tấn
18/02/2019 66,69 USD/thùng 68.54 USD/thùng 80,57 USD/thùng 80,70 USD/thùng 427,84 USD/tấn
15/02/2019 64,39 USD/thùng 66.13 USD/thùng 78,53 USD/thùng 78,36 USD/thùng 416,33 USD/tấn
14/02/2019 63,81 USD/thùng 65.45 USD/thùng 77,85 USD/thùng 77,70 USD/thùng 422,98 USD/tấn
13/02/2019 62,40 USD/thùng 64.19 USD/thùng 75,97 USD/thùng 75,73 USD/thùng 410,76 USD/tấn
12/02/2019 61,45 USD/thùng 63.17 USD/thùng 74,83 USD/thùng 74,45 USD/thùng 402,58 USD/tấn
11/02/2019 61,98 USD/thùng 63.66 USD/thùng 75,42 USD/thùng 74,80 USD/thùng 403,38 USD/tấn
08/02/2019 60,85 USD/thùng 62.35 USD/thùng 75,00 USD/thùng 73,84 USD/thùng 403,65 USD/tấn
07/02/2019 61,54 USD/thùng 63.69 USD/thùng 75,57 USD/thùng 74,18 USD/thùng 407,87 USD/tấn
04/02/2019 61,66 USD/thùng 64.16 USD/thùng 75,68 USD/thùng 74,11 USD/thùng 403,05 USD/tấn
01/02/2019 58,88 USD/thùng 61.1 USD/thùng 74,02 USD/thùng 72,54 USD/thùng 391,40 USD/tấn
31/01/2019 59,68 USD/thùng 61.67 USD/thùng 74,60 USD/thùng 73,62 USD/thùng 397,64 USD/tấn
30/01/2019 58,48 USD/thùng 60 USD/thùng 73,54 USD/thùng 73,16 USD/thùng 392,49 USD/tấn
29/01/2019 57,35 USD/thùng 58.97 USD/thùng 71,33 USD/thùng 70,94 USD/thùng 380,91 USD/tấn
28/01/2019 58,96 USD/thùng 60.61 USD/thùng 71,76 USD/thùng 71,65 USD/thùng 385,77 USD/tấn
25/01/2019 59,53 USD/thùng 61.18 USD/thùng 72,72 USD/thùng 72,79 USD/thùng 388,70 USD/tấn
24/01/2019 58,68 USD/thùng 60.62 USD/thùng 72,09 USD/thùng 71,80 USD/thùng 387,86 USD/tấn
23/01/2019 59,91 USD/thùng 61.76 USD/thùng 73,13 USD/thùng 72,74 USD/thùng 390,69 USD/tấn
22/01/2019 60,63 USD/thùng 62.54 USD/thùng 73,40 USD/thùng 73,13 USD/thùng 391,61 USD/tấn
21/01/2019 61,24 USD/thùng 63.15 USD/thùng 73,63 USD/thùng 73,46 USD/thùng 388,23 USD/tấn
18/01/2019 60,84 USD/thùng 62.58 USD/thùng 73,44 USD/thùng 72,51 USD/thùng 382,32 USD/tấn
17/01/2019 60,26 USD/thùng 62.22 USD/thùng 72,71 USD/thùng 72,02 USD/thùng 377,05 USD/tấn
16/01/2019 60,53 USD/thùng 62.37 USD/thùng 72,63 USD/thùng 71,85 USD/thùng 376,58 USD/tấn
15/01/2019 58,98 USD/thùng 60.82 USD/thùng 72,07 USD/thùng 71,03 USD/thùng 367,22 USD/tấn
14/01/2019 59,97 USD/thùng 61.65 USD/thùng 72,64 USD/thùng 71,25 USD/thùng 372,59 USD/tấn
11/01/2019 61,88 USD/thùng 63.9 USD/thùng 74,83 USD/thùng 73,47 USD/thùng 386,10 USD/tấn
10/01/2019 60,50 USD/thùng 62 USD/thùng 73,13 USD/thùng 71,53 USD/thùng 380,50 USD/tấn
09/01/2019 58,92 USD/thùng 60.97 USD/thùng 71,80 USD/thùng 70,04 USD/thùng 371,35 USD/tấn
08/01/2019 58,00 USD/thùng 60.32 USD/thùng 70,39 USD/thùng 68,85 USD/thùng 361,18 USD/tấn
07/01/2019 59,94 USD/thùng 62.26 USD/thùng 70,75 USD/thùng 69,22 USD/thùng 365,84 USD/tấn
04/01/2019 58,36 USD/thùng 60.68 USD/thùng 68,58 USD/thùng 66,94 USD/thùng 355,71 USD/tấn
03/01/2019 55,36 USD/thùng 57.36 USD/thùng 66,25 USD/thùng 63,88 USD/thùng 336,05 USD/tấn
02/01/2019 52,82 USD/thùng 54.96 USD/thùng 64,53 USD/thùng 61,60 USD/thùng 327,26 USD/tấn
28/12/2018 53,78 USD/thùng 55.92 USD/thùng 65,74 USD/thùng 62,61 USD/thùng 337,32 USD/tấn
27/12/2018 54,19 USD/thùng 55.98 USD/thùng 66,43 USD/thùng 63,55 USD/thùng 339,36 USD/tấn
26/12/2018 51,31 USD/thùng 53.4 USD/thùng 63,27 USD/thùng 60,30 USD/thùng 316,92 USD/tấn
21/12/2018 54,15 USD/thùng 56.64 USD/thùng 67,49 USD/thùng 64,58 USD/thùng 339,63 USD/tấn
20/12/2018 55,18 USD/thùng 57.67 USD/thùng 68,88 USD/thùng 66,14 USD/thùng 339,09 USD/tấn
19/12/2018 55,93 USD/thùng 58.42 USD/thùng 68,97 USD/thùng 66,87 USD/thùng 334,64 USD/tấn
18/12/2018 57,95 USD/thùng 60.44 USD/thùng 70,84 USD/thùng 68,84 USD/thùng 348,55 USD/tấn
17/12/2018 59,62 USD/thùng 62.11 USD/thùng 72,89 USD/thùng 70,62 USD/thùng 362,79 USD/tấn
14/12/2018 60,46 USD/thùng 62.95 USD/thùng 73,38 USD/thùng 71,59 USD/thùng 378,14 USD/tấn
13/12/2018 58,87 USD/thùng 60.53 USD/thùng 72,74 USD/thùng 70,54 USD/thùng 373,85 USD/tấn
12/12/2018 59,78 USD/thùng 61.44 USD/thùng 72,93 USD/thùng 70,97 USD/thùng 379,58 USD/tấn
11/12/2018 58,91 USD/thùng 60.57 USD/thùng 72,64 USD/thùng 70,38 USD/thùng 376,82 USD/tấn
10/12/2018 60,96 USD/thùng 62.78 USD/thùng 73,96 USD/thùng 72,43 USD/thùng 391,13 USD/tấn
07/12/2018 59,87 USD/thùng 61.69 USD/thùng 72,31 USD/thùng 70,77 USD/thùng 378,52 USD/tấn
06/12/2018 60,02 USD/thùng 61.84 USD/thùng 73,02 USD/thùng 71,48 USD/thùng 390,74 USD/tấn
05/12/2018 59,40 USD/thùng 61.31 USD/thùng 73,36 USD/thùng 71,91 USD/thùng 397,67 USD/tấn
04/12/2018 61,03 USD/thùng 62.87 USD/thùng 75,34 USD/thùng 73,94 USD/thùng 414,42 USD/tấn
03/12/2018 61,82 USD/thùng 63.71 USD/thùng 76,07 USD/thùng 74,19 USD/thùng 406,98 USD/tấn
30/11/2018 59,70 USD/thùng 60.94 USD/thùng 73,93 USD/thùng 72,04 USD/thùng 391,75 USD/tấn
29/11/2018 57,83 USD/thùng 59.74 USD/thùng 74,15 USD/thùng 71,82 USD/thùng 381,39 USD/tấn
28/11/2018 59,92 USD/thùng 61.58 USD/thùng 76,60 USD/thùng 74,42 USD/thùng 405,72 USD/tấn
27/11/2018 60,05 USD/thùng 61.67 USD/thùng 75,71 USD/thùng 73,46 USD/thùng 406,61 USD/tấn
22/11/2018 63,99 USD/thùng 66.24 USD/thùng 78,95 USD/thùng 77,43 USD/thùng 429,22 USD/tấn
21/11/2018 64,98 USD/thùng 67.13 USD/thùng 80,11 USD/thùng 78,26 USD/thùng 428,76 USD/tấn
20/11/2018 67,85 USD/thùng 69.85 USD/thùng 82,97 USD/thùng 81,61 USD/thùng 451,56 USD/tấn
19/11/2018 67,88 USD/thùng 69.48 USD/thùng 84,61 USD/thùng 83,32 USD/thùng 450,26 USD/tấn
16/11/2018 67,88 USD/thùng 69.48 USD/thùng 84,61 USD/thùng 83,32 USD/thùng 450,26 USD/tấn
15/11/2018 66,81 USD/thùng 68.5 USD/thùng 84,61 USD/thùng 83,48 USD/thùng 445,20 USD/tấn
14/11/2018 65,81 USD/thùng 67.78 USD/thùng 83,24 USD/thùng 82,26 USD/thùng 436,51 USD/tấn
13/11/2018 69,57 USD/thùng 71 USD/thùng 87,23 USD/thùng 86,32 USD/thùng 457,55 USD/tấn
12/11/2018 70,86 USD/thùng 72.43 USD/thùng 88,80 USD/thùng 87,83 USD/thùng 470,56 USD/tấn
09/11/2018 69,92 USD/thùng 71.49 USD/thùng 86,68 USD/thùng 86,08 USD/thùng 464,13 USD/tấn
08/11/2018 71,50 USD/thùng 73.07 USD/thùng 89,64 USD/thùng 88,94 USD/thùng 485,47 USD/tấn
07/11/2018 72,78 USD/thùng 74.35 USD/thùng 87,99 USD/thùng 87,69 USD/thùng 482,59 USD/tấn
06/11/2018 73,75 USD/thùng 75.42 USD/thùng 87,33 USD/thùng 87,46 USD/thùng 483,78 USD/tấn
05/11/2018 73,75 USD/thùng 75.42 USD/thùng 87,33 USD/thùng 87,46 USD/thùng 483,78 USD/tấn
02/11/2018 74,53 USD/thùng 76.2 USD/thùng 88,95 USD/thùng 89,00 USD/thùng 482,47 USD/tấn
31/10/2018 79,79 USD/thùng 81.46 USD/thùng 93,07 USD/thùng 92,82 USD/thùng 491,67 USD/tấn
30/10/2018 79,44 USD/thùng 81.23 USD/thùng 92,67 USD/thùng 92,90 USD/thùng 492,98 USD/tấn
29/10/2018 78,98 USD/thùng 80.92 USD/thùng 93,33 USD/thùng 93,63 USD/thùng 496,75 USD/tấn
26/10/2018 78,96 USD/thùng 80.75 USD/thùng 92,71 USD/thùng 93,56 USD/thùng 490,25 USD/tấn
25/10/2018 79,23 USD/thùng 81.28 USD/thùng 91,72 USD/thùng 92,34 USD/thùng 484,15 USD/tấn
24/10/2018 79,09 USD/thùng 81.14 USD/thùng 91,80 USD/thùng 91,95 USD/thùng 480,56 USD/tấn
23/10/2018 81,63 USD/thùng 83.46 USD/thùng 94,61 USD/thùng 94,62 USD/thùng 492,22 USD/tấn
22/10/2018 83,63 USD/thùng 85.46 USD/thùng 95,54 USD/thùng 95,43 USD/thùng 504,41 USD/tấn
19/10/2018 82,93 USD/thùng 84.76 USD/thùng 93,96 USD/thùng 94,07 USD/thùng 498,59 USD/tấn
18/10/2018 82,81 USD/thùng 84.72 USD/thùng 94,33 USD/thùng 94,57 USD/thùng 497,66 USD/tấn
17/10/2018 85,92 USD/thùng 87.89 USD/thùng 95,55 USD/thùng 95,99 USD/thùng 504,52 USD/tấn
16/10/2018 85,10 USD/thùng 87.48 USD/thùng 94,22 USD/thùng 94,48 USD/thùng 495,69 USD/tấn
15/10/2018 86,39 USD/thùng 88.77 USD/thùng 94,85 USD/thùng 95,59 USD/thùng 501,25 USD/tấn
12/10/2018 87,65 USD/thùng 90.03 USD/thùng 95,28 USD/thùng 96,14 USD/thùng 496,54 USD/tấn
11/10/2018 88,27 USD/thùng 90.44 USD/thùng 96,16 USD/thùng 96,98 USD/thùng 497,23 USD/tấn
10/10/2018 91,23 USD/thùng 90.44 USD/thùng 96,16 USD/thùng 96,98 USD/thùng 497,23 USD/tấn
09/10/2018 91,10 USD/thùng 93.52 USD/thùng 97,92 USD/thùng 98,82 USD/thùng 517,52 USD/tấn
08/10/2018 89,80 USD/thùng 92.25 USD/thùng 96,29 USD/thùng 97,03 USD/thùng 502,56 USD/tấn
05/10/2018 91,00 USD/thùng 93.45 USD/thùng 97,58 USD/thùng 98,66 USD/thùng 510,62 USD/tấn
01/10/2018 90,91 USD/thùng 92.9 USD/thùng 94,93 USD/thùng 97,39 USD/thùng 490,11 USD/tấn
28/09/2018 89,52 USD/thùng 91.84 USD/thùng 93,96 USD/thùng 95,73 USD/thùng 484,42 USD/tấn
27/09/2018 89,93 USD/thùng 91.87 USD/thùng 94,36 USD/thùng 96,23 USD/thùng 484,44 USD/tấn
26/09/2018 89,30 USD/thùng 91.21 USD/thùng 94,22 USD/thùng 95,66 USD/thùng 480,84 USD/tấn
25/09/2018 89,72 USD/thùng 91.63 USD/thùng 93,70 USD/thùng 95,19 USD/thùng 478,98 USD/tấn
24/09/2018 89,19 USD/thùng 91.24 USD/thùng 92,37 USD/thùng 93,88 USD/thùng 470,67 USD/tấn
21/09/2018 87,92 USD/thùng 89.97 USD/thùng 91,69 USD/thùng 92,77 USD/thùng 465,00 USD/tấn
14/09/2018 87,16 USD/thùng 89 USD/thùng 90,62 USD/thùng 91,41 USD/thùng 452,13 USD/tấn
13/09/2018 87,55 USD/thùng 89.29 USD/thùng 91,17 USD/thùng 92,21 USD/thùng 455,75 USD/tấn
12/09/2018 87,97 USD/thùng 89.67 USD/thùng 91,43 USD/thùng 92,55 USD/thùng 456,20 USD/tấn
11/09/2018 86,51 USD/thùng 88.23 USD/thùng 90,61 USD/thùng 91,71 USD/thùng 452,91 USD/tấn
10/09/2018 85,93 USD/thùng 87.65 USD/thùng 90,70 USD/thùng 91,85 USD/thùng 449,85 USD/tấn
05/09/2018 87,98 USD/thùng 87.98 USD/thùng 90,92 USD/thùng 92,10 USD/thùng 442,90 USD/tấn
04/09/2018 87,52 USD/thùng 89.63 USD/thùng 82,62 USD/thùng 84,28 USD/thùng 455,89 USD/tấn
03/09/2018 86,55 USD/thùng 88.71 USD/thùng 91,30 USD/thùng 92,92 USD/thùng 452,02 USD/tấn
29/08/2018 83,60 USD/thùng 85.75 USD/thùng 89,18 USD/thùng 90,28 USD/thùng 450,26 USD/tấn
28/08/2018 84,40 USD/thùng 86.97 USD/thùng 89,66 USD/thùng 91,09 USD/thùng 451,26 USD/tấn
27/08/2018 83,87 USD/thùng 86.02 USD/thùng 88,63 USD/thùng 90,13 USD/thùng 447,25 USD/tấn
24/08/2018 83,68 USD/thùng 86.16 USD/thùng 88,82 USD/thùng 90,03 USD/thùng 450,87 USD/tấn
23/08/2018 82,93 USD/thùng 85.37 USD/thùng 87,65 USD/thùng 88,66 USD/thùng 448,05 USD/tấn
16/08/2018 81,50 USD/thùng 84.19 USD/thùng 85,05 USD/thùng 85,38 USD/thùng 435,79 USD/tấn
15/08/2018 83,75 USD/thùng 86.5 USD/thùng 85,71 USD/thùng 86,23 USD/thùng 439,31 USD/tấn
13/08/2018 81,67 USD/thùng 84.21 USD/thùng 86,32 USD/thùng 86,66 USD/thùng 446,93 USD/tấn
10/08/2018 80,49 USD/thùng 83.11 USD/thùng 85,32 USD/thùng 85,37 USD/thùng 445,90 USD/tấn
08/08/2018 83,32 USD/thùng 86 USD/thùng 88,10 USD/thùng 87,72 USD/thùng 460,99 USD/tấn
07/08/2018 82,30 USD/thùng 84.54 USD/thùng 87,70 USD/thùng 87,02 USD/thùng 453,43 USD/tấn
06/08/2018 81,19 USD/thùng 83.43 USD/thùng 87,04 USD/thùng 86,26 USD/thùng 453,83 USD/tấn
03/08/2018 80,76 USD/thùng 83.02 USD/thùng 86,40 USD/thùng 85,38 USD/thùng 453,64 USD/tấn
02/08/2018 80,02 USD/thùng 82 USD/thùng 85,47 USD/thùng 84,20 USD/thùng 454,16 USD/tấn
01/08/2018 81,31 USD/thùng 83.27 USD/thùng 88,19 USD/thùng 86,64 USD/thùng 464,42 USD/tấn
31/07/2018 82,78 USD/thùng 84.97 USD/thùng 88,19 USD/thùng 86,64 USD/thùng 464,42 USD/tấn
31/07/2018 70,79 USD/thùng 73.31 USD/thùng 80,52 USD/thùng 80,08 USD/thùng 442,13 USD/tấn
30/07/2018 82,63 USD/thùng 84.99 USD/thùng 88,31 USD/thùng 86,49 USD/thùng 465,59 USD/tấn
27/07/2018 82,48 USD/thùng 84.76 USD/thùng 88,32 USD/thùng 86,86 USD/thùng 466,42 USD/tấn
25/07/2018 82,19 USD/thùng 84.54 USD/thùng 87,32 USD/thùng 85,74 USD/thùng 456,44 USD/tấn
24/07/2018 80,93 USD/thùng 83.2 USD/thùng 86,25 USD/thùng 84,66 USD/thùng 451,49 USD/tấn
23/07/2018 80,27 USD/thùng 82.69 USD/thùng 85,98 USD/thùng 84,32 USD/thùng 453,49 USD/tấn
20/07/2018 79,67 USD/thùng 82.01 USD/thùng 85,94 USD/thùng 84,29 USD/thùng 455,21 USD/tấn
19/07/2018 78,23 USD/thùng 80.48 USD/thùng 84,82 USD/thùng 82,91 USD/thùng 444,94 USD/tấn
18/07/2018 76,97 USD/thùng 79.22 USD/thùng 83,40 USD/thùng 81,73 USD/thùng 733,35 USD/tấn
17/07/2018 77,78 USD/thùng 79.64 USD/thùng 84,14 USD/thùng 82,41 USD/thùng 438,30 USD/tấn
16/07/2018 81,34 USD/thùng 83.01 USD/thùng 86,65 USD/thùng 84,98 USD/thùng 456,75 USD/tấn
13/07/2018 79,31 USD/thùng 81.02 USD/thùng 85,32 USD/thùng 83,43 USD/thùng 449,38 USD/tấn
12/07/2018 80,57 USD/thùng 82.08 USD/thùng 86,64 USD/thùng 84,49 USD/thùng 453,67 USD/tấn
11/07/2018 82,61 USD/thùng 84.16 USD/thùng 89,37 USD/thùng 86,99 USD/thùng 463,34 USD/tấn
10/07/2018 83,87 USD/thùng 85.54 USD/thùng 90,76 USD/thùng 88,31 USD/thùng 470,36 USD/tấn
10/07/2018 72,50 USD/thùng 75.18 USD/thùng 78,74 USD/thùng 78,25 USD/thùng 444,55 USD/tấn
09/07/2018 82,13 USD/thùng 83.93 USD/thùng 89,49 USD/thùng 87,26 USD/thùng 466,84 USD/tấn
05/07/2018 81,50 USD/thùng 83.53 USD/thùng 88,84 USD/thùng 86,67 USD/thùng 460,77 USD/tấn
04/07/2018 81,58 USD/thùng 83.5 USD/thùng 88,37 USD/thùng 86,39 USD/thùng 761,14 USD/tấn
03/07/2018 81,03 USD/thùng 82.98 USD/thùng 87,84 USD/thùng 85,94 USD/thùng 465,35 USD/tấn
02/07/2018 82,61 USD/thùng 84.35 USD/thùng 88,69 USD/thùng 87,43 USD/thùng 470,66 USD/tấn
29/06/2018 82,00 USD/thùng 83.94 USD/thùng 88,30 USD/thùng 87,51 USD/thùng 468,47 USD/tấn
28/06/2018 81,62 USD/thùng 83.38 USD/thùng 87,64 USD/thùng 87,09 USD/thùng 466,40 USD/tấn
27/06/2018 80,29 USD/thùng 82.05 USD/thùng 86,44 USD/thùng 86,06 USD/thùng 458,54 USD/tấn
26/06/2018 79,61 USD/thùng 81.27 USD/thùng 85,36 USD/thùng 85,04 USD/thùng 449,14 USD/tấn
25/06/2018 79,75 USD/thùng 81.31 USD/thùng 85,75 USD/thùng 85,54 USD/thùng 447,37 USD/tấn
22/06/2018 78,66 USD/thùng 80.61 USD/thùng 84,83 USD/thùng 84,75 USD/thùng 439,91 USD/tấn
21/06/2018 77,83 USD/thùng 79.78 USD/thùng 84,52 USD/thùng 84,34 USD/thùng 436,95 USD/tấn
20/06/2018 79,34 USD/thùng 81.4 USD/thùng 85,74 USD/thùng 85,68 USD/thùng 438,69 USD/tấn
18/06/2018 79,13 USD/thùng 81.18 USD/thùng 84,34 USD/thùng 84,27 USD/thùng 431,42 USD/tấn
14/06/2018 81,53 USD/thùng 83.3 USD/thùng 87,05 USD/thùng 87,29 USD/thùng 444,06 USD/tấn
13/06/2018 81,53 USD/thùng 83.3 USD/thùng 87,05 USD/thùng 87,29 USD/thùng 444,06 USD/tấn
12/06/2018 83,19 USD/thùng 85.3 USD/thùng 88,47 USD/thùng 88,52 USD/thùng 453,78 USD/tấn
11/06/2018 83,16 USD/thùng 85.4 USD/thùng 88,00 USD/thùng 88,00 USD/thùng 451,97 USD/tấn
08/06/2018 83,43 USD/thùng 85.49 USD/thùng 88,41 USD/thùng 88,50 USD/thùng 453,25 USD/tấn
07/06/2018 82,31 USD/thùng 84.51 USD/thùng 86,81 USD/thùng 87,06 USD/thùng 445,16 USD/tấn
07/06/2018 18153,00 USD/thùng 20951 USD/thùng 88,19 USD/thùng 86,64 USD/thùng 464,42 USD/tấn
06/06/2018 83,36 USD/thùng 85.45 USD/thùng 87,10 USD/thùng 87,66 USD/thùng 452,63 USD/tấn
05/06/2018 82,92 USD/thùng 85.44 USD/thùng 87,59 USD/thùng 87,83 USD/thùng 450,50 USD/tấn
04/06/2018 84,24 USD/thùng 86.76 USD/thùng 88,39 USD/thùng 88,46 USD/thùng 454,17 USD/tấn
01/06/2018 85,40 USD/thùng 87.92 USD/thùng 89,52 USD/thùng 89,34 USD/thùng 459,25 USD/tấn
31/05/2018 85,36 USD/thùng 87.71 USD/thùng 89,99 USD/thùng 89,70 USD/thùng 455,50 USD/tấn
30/05/2018 84,01 USD/thùng 96.36 USD/thùng 88,75 USD/thùng 88,55 USD/thùng 443,23 USD/tấn
28/05/2018 84,65 USD/thùng 87.01 USD/thùng 88,39 USD/thùng 88,25 USD/thùng 440,11 USD/tấn
25/05/2018 87,60 USD/thùng 89.74 USD/thùng 91,02 USD/thùng 90,66 USD/thùng 451,03 USD/tấn
24/05/2018 88,81 USD/thùng 91.04 USD/thùng 92,51 USD/thùng 92,04 USD/thùng 460,54 USD/tấn
23/05/2018 88,64 USD/thùng 90.82 USD/thùng 91,96 USD/thùng 91,43 USD/thùng 459,18 USD/tấn
22/05/2018 89,78 USD/thùng 91.96 USD/thùng 92,63 USD/thùng 92,25 USD/thùng 462,98 USD/tấn
21/05/2018 88,73 USD/thùng 91.01 USD/thùng 92,50 USD/thùng 91,88 USD/thùng 459,13 USD/tấn
18/05/2018 89,26 USD/thùng 91.75 USD/thùng 92,75 USD/thùng 92,46 USD/thùng 460,29 USD/tấn
17/05/2018 89,42 USD/thùng 92.25 USD/thùng 92,09 USD/thùng 92,04 USD/thùng 459,18 USD/tấn
16/05/2018 86,72 USD/thùng 89.03 USD/thùng 90,40 USD/thùng 90,22 USD/thùng 447,96 USD/tấn
15/05/2018 85,95 USD/thùng 88.26 USD/thùng 90,96 USD/thùng 90,85 USD/thùng 447,30 USD/tấn
14/05/2018 84,46 USD/thùng 86.67 USD/thùng 89,44 USD/thùng 89,14 USD/thùng 438,60 USD/tấn
11/05/2018 85,04 USD/thùng 87.24 USD/thùng 89,75 USD/thùng 89,45 USD/thùng 442,22 USD/tấn
10/05/2018 84,78 USD/thùng 87.17 USD/thùng 89,99 USD/thùng 89,54 USD/thùng 436,58 USD/tấn
09/05/2018 83,81 USD/thùng 86.18 USD/thùng 89,50 USD/thùng 89,18 USD/thùng 433,37 USD/tấn
08/05/2018 81,59 USD/thùng 83.66 USD/thùng 88,09 USD/thùng 87,62 USD/thùng 423,97 USD/tấn
07/05/2018 81,89 USD/thùng 83.89 USD/thùng 88,32 USD/thùng 87,80 USD/thùng 422,12 USD/tấn
04/05/2018 80,13 USD/thùng 82.2 USD/thùng 85,93 USD/thùng 85,32 USD/thùng 410,69 USD/tấn
03/05/2018 80,16 USD/thùng 82.44 USD/thùng 86,66 USD/thùng 85,78 USD/thùng 412,60 USD/tấn
02/05/2018 80,68 USD/thùng 83.25 USD/thùng 87,79 USD/thùng 85,79 USD/thùng 423,12 USD/tấn
27/04/2018 81,24 USD/thùng 84.21 USD/thùng 87,95 USD/thùng 86,44 USD/thùng 414,55 USD/tấn
26/04/2018 80,45 USD/thùng 83.22 USD/thùng 87,93 USD/thùng 86,09 USD/thùng 412,07 USD/tấn
25/04/2018 80,83 USD/thùng 83.34 USD/thùng 87,68 USD/thùng 85,66 USD/thùng 403,93 USD/tấn
24/04/2018 81,83 USD/thùng 84.78 USD/thùng 88,12 USD/thùng 86,61 USD/thùng 407,80 USD/tấn
20/04/2018 80,21 USD/thùng 0 USD/thùng 87,02 USD/thùng 85,50 USD/thùng 404,05 USD/tấn
19/04/2018 79,74 USD/thùng 0 USD/thùng 86,97 USD/thùng 85,90 USD/thùng 408,40 USD/tấn
18/04/2018 78,28 USD/thùng 0 USD/thùng 85,35 USD/thùng 83,96 USD/thùng 399,29 USD/tấn
17/04/2018 77,59 USD/thùng 0 USD/thùng 85,20 USD/thùng 83,40 USD/thùng 396,63 USD/tấn
16/04/2018 77,46 USD/thùng 0 USD/thùng 85,64 USD/thùng 83,64 USD/thùng 397,55 USD/tấn
13/04/2018 78,70 USD/thùng USD/thùng 76,25 USD/thùng 84,47 USD/thùng 399,25 USD/tấn
12/04/2018 78,65 USD/thùng USD/thùng 86,41 USD/thùng 84,67 USD/thùng 397,00 USD/tấn
11/04/2018 77,60 USD/thùng USD/thùng 84,93 USD/thùng 83,21 USD/thùng 389,62 USD/tấn
10/04/2018 77,11 USD/thùng USD/thùng 83,21 USD/thùng 81,88 USD/thùng 390,14 USD/tấn
09/04/2018 75,35 USD/thùng USD/thùng 81,26 USD/thùng 79,95 USD/thùng 385,86 USD/tấn
06/04/2018 75,80 USD/thùng USD/thùng 81,41 USD/thùng 80,05 USD/thùng 387,16 USD/tấn
05/04/2018 76,40 USD/thùng USD/thùng 81,79 USD/thùng 80,47 USD/thùng 385,26 USD/tấn
04/04/2018 75,71 USD/thùng USD/thùng 81,91 USD/thùng 80,60 USD/thùng 375,99 USD/tấn
03/04/2018 75,71 USD/thùng USD/thùng 81,91 USD/thùng 80,60 USD/thùng 375,99 USD/tấn
02/04/2018 78,00 USD/thùng USD/thùng 83,32 USD/thùng 82,71 USD/thùng 381,36 USD/tấn
29/03/2018 77,66 USD/thùng USD/thùng 81,97 USD/thùng 81,73 USD/thùng 377,39 USD/tấn
28/03/2018 77,31 USD/thùng USD/thùng 81,86 USD/thùng 81,63 USD/thùng 378,58 USD/tấn
27/03/2018 77,31 USD/thùng USD/thùng 81,86 USD/thùng 81,63 USD/thùng 378,58 USD/tấn
26/03/2018 77,75 USD/thùng USD/thùng 81,56 USD/thùng 81,19 USD/thùng 384,74 USD/tấn
23/03/2018 77,08 USD/thùng USD/thùng 80,83 USD/thùng 80,28 USD/thùng 381,20 USD/tấn
22/03/2018 76,57 USD/thùng USD/thùng 80,90 USD/thùng 80,48 USD/thùng 379,96 USD/tấn
21/03/2018 75,07 USD/thùng USD/thùng 79,23 USD/thùng 78,96 USD/thùng 372,26 USD/tấn
20/03/2018 74,07 USD/thùng USD/thùng 78,27 USD/thùng 78,05 USD/thùng 370,77 USD/tấn
19/03/2018 73,82 USD/thùng USD/thùng 77,30 USD/thùng 77,39 USD/thùng 368,78 USD/tấn
16/03/2018 73,07 USD/thùng USD/thùng 76,39 USD/thùng 76,55 USD/thùng 367,36 USD/tấn
15/03/2018 72,89 USD/thùng USD/thùng 76,32 USD/thùng 76,47 USD/thùng 365,36 USD/tấn
14/03/2018 71,80 USD/thùng USD/thùng 76,73 USD/thùng 76,09 USD/thùng 365,41 USD/tấn
13/03/2018 72,39 USD/thùng USD/thùng 76,72 USD/thùng 75,99 USD/thùng 369,23 USD/tấn
12/03/2018 72,60 USD/thùng USD/thùng 77,55 USD/thùng 76,60 USD/thùng 371,53 USD/tấn
09/03/2018 71,53 USD/thùng USD/thùng 76,85 USD/thùng 75,31 USD/thùng 359,38 USD/tấn
08/03/2018 72,27 USD/thùng USD/thùng 77,77 USD/thùng 75,84 USD/thùng 361,87 USD/tấn
07/03/2018 73,17 USD/thùng USD/thùng 78,76 USD/thùng 75,85 USD/thùng 365,75 USD/tấn
06/03/2018 73,25 USD/thùng USD/thùng 79,54 USD/thùng 75,66 USD/thùng 364,14 USD/tấn
05/03/2018 73,25 USD/thùng USD/thùng 79,54 USD/thùng 75,66 USD/thùng 364,14 USD/tấn
02/03/2018 72,43 USD/thùng USD/thùng 79,28 USD/thùng 74,73 USD/thùng 359,49 USD/tấn
01/03/2018 73,65 USD/thùng USD/thùng 80,15 USD/thùng 75,88 USD/thùng 362,39 USD/tấn
28/02/2018 75,01 USD/thùng USD/thùng 81,84 USD/thùng 77,82 USD/thùng 369,44 USD/tấn
27/02/2018 75,06 USD/thùng USD/thùng 83,17 USD/thùng 79,11 USD/thùng 373,65 USD/tấn
26/02/2018 74,76 USD/thùng USD/thùng 83,81 USD/thùng 78,77 USD/thùng 375,68 USD/tấn
23/02/2018 73,39 USD/thùng USD/thùng 81,45 USD/thùng 77,29 USD/thùng 371,59 USD/tấn
22/02/2018 72,41 USD/thùng USD/thùng 79,31 USD/thùng 76,05 USD/thùng 365,39 USD/tấn
21/02/2018 72,00 USD/thùng USD/thùng 78,33 USD/thùng 75,75 USD/thùng 361,72 USD/tấn
20/02/2018 73,28 USD/thùng USD/thùng 78,44 USD/thùng 76,42 USD/thùng 368,78 USD/tấn
19/02/2018 72,80 USD/thùng USD/thùng 78,56 USD/thùng 76,23 USD/thùng 369,44 USD/tấn
14/02/2018 70,09 USD/thùng USD/thùng 75,40 USD/thùng 72,96 USD/thùng 358,25 USD/tấn
13/02/2018 70,86 USD/thùng USD/thùng 76,22 USD/thùng 73,99 USD/thùng 359,92 USD/tấn
12/02/2018 72,38 USD/thùng USD/thùng 76,56 USD/thùng 74,83 USD/thùng 357,30 USD/tấn
09/02/2018 73,25 USD/thùng USD/thùng 77,84 USD/thùng 76,11 USD/thùng 359,28 USD/tấn
08/02/2018 73,58 USD/thùng USD/thùng 79,02 USD/thùng 76,93 USD/thùng 363,96 USD/tấn
07/02/2018 76,00 USD/thùng USD/thùng 81,73 USD/thùng 79,30 USD/thùng 376,78 USD/tấn
06/02/2018 76,12 USD/thùng USD/thùng 81,56 USD/thùng 79,46 USD/thùng 378,06 USD/tấn
05/02/2018 77,45 USD/thùng USD/thùng 82,08 USD/thùng 80,37 USD/thùng 380,04 USD/tấn
02/02/2018 79,85 USD/thùng USD/thùng 84,45 USD/thùng 82,97 USD/thùng 390,24 USD/tấn
01/02/2018 78,49 USD/thùng USD/thùng 82,83 USD/thùng 82,04 USD/thùng 389,69 USD/tấn
31/01/2018 77,14 USD/thùng USD/thùng 81,46 USD/thùng 81,25 USD/thùng 384,60 USD/tấn
30/01/2018 78,11 USD/thùng USD/thùng 81,81 USD/thùng 81,87 USD/thùng 384,99 USD/tấn
29/01/2018 79,31 USD/thùng USD/thùng 83,59 USD/thùng 83,64 USD/thùng 389,69 USD/tấn
26/01/2018 78,47 USD/thùng USD/thùng 83,12 USD/thùng 83,19 USD/thùng 389,41 USD/tấn
25/01/2018 78,79 USD/thùng USD/thùng 83,28 USD/thùng 83,54 USD/thùng 393,92 USD/tấn
24/01/2018 77,62 USD/thùng USD/thùng 81,75 USD/thùng 81,96 USD/thùng 385,25 USD/tấn
23/01/2018 77,13 USD/thùng USD/thùng 81,09 USD/thùng 81,11 USD/thùng 383,70 USD/tấn
22/01/2018 76,97 USD/thùng USD/thùng 80,50 USD/thùng 80,35 USD/thùng 385,12 USD/tấn
19/01/2018 76,55 USD/thùng USD/thùng 80,07 USD/thùng 79,84 USD/thùng 381,72 USD/tấn
18/01/2018 76,98 USD/thùng USD/thùng 80,72 USD/thùng 80,65 USD/thùng 383,45 USD/tấn
17/01/2018 76,48 USD/thùng USD/thùng 81,22 USD/thùng 80,82 USD/thùng 378,07 USD/tấn
16/01/2018 76,99 USD/thùng USD/thùng 81,82 USD/thùng 81,25 USD/thùng 382,43 USD/tấn
15/01/2018 77,19 USD/thùng USD/thùng 81,70 USD/thùng 80,98 USD/thùng 384,75 USD/tấn
12/01/2018 76,20 USD/thùng USD/thùng 81,04 USD/thùng 70,27 USD/thùng 381,12 USD/tấn
11/01/2018 77,04 USD/thùng USD/thùng 80,82 USD/thùng 80,18 USD/thùng 381,25 USD/tấn
10/01/2018 77,35 USD/thùng USD/thùng 80,66 USD/thùng 80,18 USD/thùng 380,78 USD/tấn
09/01/2018 75,73 USD/thùng USD/thùng 79,34 USD/thùng 79,24 USD/thùng 379,97 USD/tấn
08/01/2018 74,81 USD/thùng USD/thùng 79,19 USD/thùng 79,15 USD/thùng 376,93 USD/tấn
05/01/2018 74,92 USD/thùng USD/thùng 79,59 USD/thùng 79,63 USD/thùng 378,22 USD/tấn
04/01/2018 74,98 USD/thùng USD/thùng 80,16 USD/thùng 80,00 USD/thùng 378,97 USD/tấn
03/01/2018 73,46 USD/thùng USD/thùng 78,84 USD/thùng 78,58 USD/thùng 375,85 USD/tấn
02/01/2018 74,43 USD/thùng USD/thùng 79,13 USD/thùng 78,72 USD/thùng 378,84 USD/tấn
29/12/2017 74,61 USD/thùng USD/thùng 79,44 USD/thùng 78,70 USD/thùng 377,44 USD/tấn
28/12/2017 74,36 USD/thùng USD/thùng 78,50 USD/thùng 78,00 USD/thùng 376,12 USD/tấn
27/12/2017 74,45 USD/thùng USD/thùng 78,60 USD/thùng 78,27 USD/thùng 379,88 USD/tấn
26/12/2017 73,45 USD/thùng USD/thùng 76,69 USD/thùng 76,77 USD/thùng 372,86 USD/tấn
22/12/2017 73,33 USD/thùng USD/thùng 76,23 USD/thùng 76,34 USD/thùng 372,53 USD/tấn
21/12/2017 72,89 USD/thùng USD/thùng 75,75 USD/thùng 75,81 USD/thùng 368,70 USD/tấn
20/12/2017 73,02 USD/thùng USD/thùng 75,75 USD/thùng 75,81 USD/thùng 368,70 USD/tấn
19/12/2017 72,99 USD/thùng USD/thùng 75,28 USD/thùng 75,28 USD/thùng 368,01 USD/tấn
18/12/2017 73,07 USD/thùng USD/thùng 74,74 USD/thùng 74,69 USD/thùng 366,03 USD/tấn
15/12/2017 73,42 USD/thùng USD/thùng 74,51 USD/thùng 74,68 USD/thùng 364,00 USD/tấn
14/12/2017 72,41 USD/thùng USD/thùng 74,04 USD/thùng 74,18 USD/thùng 358,89 USD/tấn
13/12/2017 73,78 USD/thùng USD/thùng 75,58 USD/thùng 75,41 USD/thùng 362,07 USD/tấn
12/12/2017 75,05 USD/thùng USD/thùng 76,69 USD/thùng 76,59 USD/thùng 370,82 USD/tấn
11/12/2017 72,97 USD/thùng USD/thùng 74,88 USD/thùng 74,67 USD/thùng 358,99 USD/tấn
08/12/2017 72,55 USD/thùng USD/thùng 74,01 USD/thùng 73,94 USD/thùng 353,66 USD/tấn
07/12/2017 71,60 USD/thùng USD/thùng 72,53 USD/thùng 72,48 USD/thùng 350,31 USD/tấn
06/12/2017 72,55 USD/thùng USD/thùng 74,03 USD/thùng 73,84 USD/thùng 358,80 USD/tấn
05/12/2017 72,10 USD/thùng USD/thùng 73,22 USD/thùng 73,02 USD/thùng 359,24 USD/tấn
04/12/2017 73,08 USD/thùng USD/thùng 74,53 USD/thùng 74,10 USD/thùng 367,51 USD/tấn
01/12/2017 73,35 USD/thùng USD/thùng 73,79 USD/thùng 73,34 USD/thùng 366,68 USD/tấn
30/11/2017 73,18 USD/thùng USD/thùng 73,98 USD/thùng 73,46 USD/thùng 364,89 USD/tấn
29/11/2017 73,32 USD/thùng USD/thùng 74,58 USD/thùng 74,21 USD/thùng 364,52 USD/tấn
28/11/2017 73,92 USD/thùng USD/thùng 74,98 USD/thùng 74,61 USD/thùng 366,66 USD/tấn
27/11/2017 73,64 USD/thùng USD/thùng 75,03 USD/thùng 74,40 USD/thùng 369,15 USD/tấn
24/11/2017 73,74 USD/thùng USD/thùng 75,46 USD/thùng 74,81 USD/thùng 369,11 USD/tấn
23/11/2017 72,91 USD/thùng USD/thùng 74,67 USD/thùng 74,26 USD/thùng 367,40 USD/tấn
22/11/2017 73,41 USD/thùng USD/thùng 75,15 USD/thùng 74,98 USD/thùng 367,86 USD/tấn
21/11/2017 72,75 USD/thùng USD/thùng 74,49 USD/thùng 74,28 USD/thùng 365,37 USD/tấn
20/11/2017 72,82 USD/thùng USD/thùng 74,48 USD/thùng 74,09 USD/thùng 368,02 USD/tấn
17/11/2017 71,44 USD/thùng USD/thùng 73,20 USD/thùng 72,61 USD/thùng 362,70 USD/tấn
16/11/2017 72,20 USD/thùng USD/thùng 73,74 USD/thùng 72,97 USD/thùng 366,18 USD/tấn
15/11/2017 71,94 USD/thùng USD/thùng 73,00 USD/thùng 72,00 USD/thùng 362,62 USD/tấn
14/11/2017 73,70 USD/thùng USD/thùng 74,36 USD/thùng 73,04 USD/thùng 371,28 USD/tấn
13/11/2017 74,48 USD/thùng USD/thùng 74,59 USD/thùng 72,96 USD/thùng 374,21 USD/tấn
10/11/2017 74,58 USD/thùng USD/thùng 75,00 USD/thùng 73,33 USD/thùng 377,15 USD/tấn
09/11/2017 74,05 USD/thùng USD/thùng 74,42 USD/thùng 72,64 USD/thùng 373,46 USD/tấn
08/11/2017 73,90 USD/thùng USD/thùng 74,47 USD/thùng 72,74 USD/thùng 372,66 USD/tấn
07/11/2017 74,61 USD/thùng USD/thùng 74,98 USD/thùng 73,52 USD/thùng 381,42 USD/tấn
06/11/2017 72,94 USD/thùng USD/thùng 73,44 USD/thùng 71,75 USD/thùng 372,08 USD/tấn
03/11/2017 71,46 USD/thùng USD/thùng 71,45 USD/thùng 70,09 USD/thùng 361,34 USD/tấn
02/11/2017 70,91 USD/thùng USD/thùng 71,05 USD/thùng 70,45 USD/thùng 358,92 USD/tấn
01/11/2017 71,88 USD/thùng USD/thùng 72,30 USD/thùng 72,05 USD/thùng 366,40 USD/tấn
31/10/2017 70,05 USD/thùng USD/thùng 71,32 USD/thùng 71,17 USD/thùng 359,54 USD/tấn
30/10/2017 70,57 USD/thùng USD/thùng 71,44 USD/thùng 71,21 USD/thùng 355,54 USD/tấn
27/10/2017 69,32 USD/thùng USD/thùng 70,35 USD/thùng 70,22 USD/thùng 346,30 USD/tấn
26/10/2017 68,60 USD/thùng USD/thùng 69,09 USD/thùng 69,07 USD/thùng 341,97 USD/tấn
25/10/2017 68,55 USD/thùng USD/thùng 69,49 USD/thùng 69,57 USD/thùng 343,25 USD/tấn
24/10/2017 66,86 USD/thùng USD/thùng 68,05 USD/thùng 68,04 USD/thùng 338,89 USD/tấn
23/10/2017 67,70 USD/thùng USD/thùng 69,02 USD/thùng 68,90 USD/thùng 342,37 USD/tấn
20/10/2017 67,37 USD/thùng USD/thùng 67,83 USD/thùng 67,76 USD/thùng 335,92 USD/tấn
19/10/2017 67,73 USD/thùng USD/thùng 67,82 USD/thùng 68,22 USD/thùng 336,41 USD/tấn
17/10/2017 68,35 USD/thùng USD/thùng 68,94 USD/thùng 69,41 USD/thùng 342,23 USD/tấn
16/10/2017 68,32 USD/thùng USD/thùng 68,58 USD/thùng 69,15 USD/thùng 339,74 USD/tấn
13/10/2017 67,04 USD/thùng USD/thùng 67,89 USD/thùng 68,58 USD/thùng 336,04 USD/tấn
12/10/2017 66,61 USD/thùng USD/thùng 67,16 USD/thùng 67,84 USD/thùng 333,78 USD/tấn
11/10/2017 66,41 USD/thùng USD/thùng 67,04 USD/thùng 67,94 USD/thùng 331,34 USD/tấn
10/10/2017 66,11 USD/thùng USD/thùng 66,07 USD/thùng 66,95 USD/thùng 326,07 USD/tấn
09/10/2017 65,19 USD/thùng USD/thùng 66,29 USD/thùng 66,82 USD/thùng 324,10 USD/tấn
06/10/2017 67,29 USD/thùng USD/thùng 68,15 USD/thùng 68,64 USD/thùng 333,13 USD/tấn
05/10/2017 66,78 USD/thùng USD/thùng 67,45 USD/thùng 67,87 USD/thùng 329,21 USD/tấn
04/10/2017 65,01 USD/thùng USD/thùng 66,22 USD/thùng 66,52 USD/thùng 325,94 USD/tấn
03/10/2017 65,15 USD/thùng USD/thùng 67,35 USD/thùng 37,61 USD/thùng 330,20 USD/tấn
02/10/2017 66,45 USD/thùng USD/thùng 69,02 USD/thùng 69,39 USD/thùng 334,28 USD/tấn
29/09/2017 67,85 USD/thùng USD/thùng 70,28 USD/thùng 70,37 USD/thùng 338,60 USD/tấn
28/09/2017 67,24 USD/thùng USD/thùng 70,52 USD/thùng 70,04 USD/thùng 336,39 USD/tấn
27/09/2017 68,23 USD/thùng USD/thùng 70,84 USD/thùng 70,23 USD/thùng 336,50 USD/tấn
26/09/2017 69,28 USD/thùng USD/thùng 70,64 USD/thùng 70,06 USD/thùng 337,39 USD/tấn
25/09/2017 67,65 USD/thùng USD/thùng 68,97 USD/thùng 68,33 USD/thùng 336,34 USD/tấn
22/09/2017 67,12 USD/thùng USD/thùng 69,27 USD/thùng 68,81 USD/thùng 333,96 USD/tấn
21/09/2017 66,63 USD/thùng USD/thùng 68,72 USD/thùng 68,73 USD/thùng 335,28 USD/tấn
20/09/2017 66,93 USD/thùng USD/thùng 68,14 USD/thùng 68,35 USD/thùng 333,76 USD/tấn
19/09/2017 67,47 USD/thùng USD/thùng 68,09 USD/thùng 68,26 USD/thùng 333,91 USD/tấn
18/09/2017 68,15 USD/thùng USD/thùng 68,09 USD/thùng 68,25 USD/thùng 335,22 USD/tấn
15/09/2017 67,77 USD/thùng USD/thùng 67,39 USD/thùng 68,28 USD/thùng 332,42 USD/tấn
14/09/2017 67,74 USD/thùng USD/thùng 67,61 USD/thùng 68,43 USD/thùng 334,31 USD/tấn
13/09/2017 67,39 USD/thùng USD/thùng 66,41 USD/thùng 67,48 USD/thùng 325,74 USD/tấn
12/09/2017 66,97 USD/thùng USD/thùng 65,97 USD/thùng 67,16 USD/thùng 319,19 USD/tấn
11/09/2017 67,22 USD/thùng USD/thùng 66,58 USD/thùng 67,83 USD/thùng 320,32 USD/tấn
08/09/2017 67,85 USD/thùng USD/thùng 68,23 USD/thùng 69,37 USD/thùng 325,63 USD/tấn
07/09/2017 67,24 USD/thùng USD/thùng 67,71 USD/thùng 68,84 USD/thùng 328,36 USD/tấn
06/09/2017 67,73 USD/thùng USD/thùng 66,71 USD/thùng 67,78 USD/thùng 321,23 USD/tấn
05/09/2017 67,53 USD/thùng USD/thùng 65,50 USD/thùng 66,74 USD/thùng 313,56 USD/tấn
04/09/2017 67,64 USD/thùng USD/thùng 65,65 USD/thùng 66,21 USD/thùng 312,34 USD/tấn
31/08/2017 67,27 USD/thùng USD/thùng 64,37 USD/thùng 64,23 USD/thùng 305,28 USD/tấn
30/08/2017 67,18 USD/thùng USD/thùng 64,85 USD/thùng 64,41 USD/thùng 309,12 USD/tấn
29/08/2017 65,03 USD/thùng USD/thùng 63,52 USD/thùng 63,55 USD/thùng 307,69 USD/tấn
28/08/2017 65,71 USD/thùng USD/thùng 63,69 USD/thùng 64,05 USD/thùng 308,16 USD/tấn
25/08/2017 65,51 USD/thùng USD/thùng 63,65 USD/thùng 64,08 USD/thùng 308,47 USD/tấn
24/08/2017 64,92 USD/thùng USD/thùng 63,08 USD/thùng 63,86 USD/thùng 306,96 USD/tấn
23/08/2017 64,20 USD/thùng USD/thùng 61,85 USD/thùng 62,32 USD/thùng 303,55 USD/tấn
22/08/2017 65,15 USD/thùng USD/thùng 61,86 USD/thùng 62,37 USD/thùng 305,56 USD/tấn
21/08/2017 65,66 USD/thùng USD/thùng 62,95 USD/thùng 63,15 USD/thùng 309,70 USD/tấn
18/08/2017 64,74 USD/thùng USD/thùng 61,70 USD/thùng 61,85 USD/thùng 302,78 USD/tấn
17/08/2017 64,61 USD/thùng USD/thùng 63,03 USD/thùng 63,83 USD/thùng 306,89 USD/tấn
16/08/2017 64,24 USD/thùng USD/thùng 62,34 USD/thùng 62,74 USD/thùng 304,22 USD/tấn
15/08/2017 63,66 USD/thùng USD/thùng 62,06 USD/thùng 62,50 USD/thùng 301,30 USD/tấn
14/08/2017 64,61 USD/thùng USD/thùng 63,03 USD/thùng 63,83 USD/thùng 306,89 USD/tấn
11/08/2017 64,10 USD/thùng USD/thùng 62,22 USD/thùng 62,95 USD/thùng 303,44 USD/tấn
10/08/2017 64,96 USD/thùng USD/thùng 64,04 USD/thùng 64,56 USD/thùng 314,10 USD/tấn
08/08/2017 64,76 USD/thùng USD/thùng 63,46 USD/thùng 63,79 USD/thùng 314,32 USD/tấn
07/08/2017 64,24 USD/thùng USD/thùng 63,36 USD/thùng 63,49 USD/thùng 310,44 USD/tấn
03/08/2017 63,42 USD/thùng USD/thùng 63,94 USD/thùng 64,69 USD/thùng 307,11 USD/tấn
02/08/2017 63,22 USD/thùng USD/thùng 63,28 USD/thùng 64,30 USD/thùng 305,19 USD/tấn
01/08/2017 64,32 USD/thùng USD/thùng 64,66 USD/thùng 65,77 USD/thùng 315,10 USD/tấn
31/07/2017 63,54 USD/thùng USD/thùng 64,28 USD/thùng 65,42 USD/thùng 312,18 USD/tấn
28/07/2017 62,54 USD/thùng USD/thùng 62,93 USD/thùng 64,03 USD/thùng 307,25 USD/tấn
27/07/2017 61,38 USD/thùng USD/thùng 62,49 USD/thùng 63,82 USD/thùng 307,89 USD/tấn
26/07/2017 60,61 USD/thùng USD/thùng 61,71 USD/thùng 62,49 USD/thùng 307,01 USD/tấn
25/07/2017 58,99 USD/thùng USD/thùng 59,56 USD/thùng 60,92 USD/thùng 298,43 USD/tấn
24/07/2017 58,66 USD/thùng USD/thùng 59,03 USD/thùng 60,24 USD/thùng 293,76 USD/tấn
21/07/2017 61,23 USD/thùng USD/thùng 60,76 USD/thùng 61,97 USD/thùng 301,82 USD/tấn
20/07/2017 60,71 USD/thùng USD/thùng 60,97 USD/thùng 62,08 USD/thùng 307,06 USD/tấn
19/07/2017 59,10 USD/thùng USD/thùng 59,15 USD/thùng 60,18 USD/thùng 299,06 USD/tấn
18/07/2017 58,33 USD/thùng USD/thùng 58,95 USD/thùng 60,00 USD/thùng 295,48 USD/tấn
17/07/2017 58,76 USD/thùng USD/thùng 59,43 USD/thùng 60,65 USD/thùng 299,95 USD/tấn
14/07/2017 57,57 USD/thùng USD/thùng 58,43 USD/thùng 60,04 USD/thùng 297,59 USD/tấn
13/07/2017 56,93 USD/thùng USD/thùng 57,32 USD/thùng 58,84 USD/thùng 291,62 USD/tấn
12/07/2017 58,41 USD/thùng USD/thùng 59,01 USD/thùng 60,21 USD/thùng 295,63 USD/tấn
11/07/2017 56,77 USD/thùng USD/thùng 57,07 USD/thùng 58,52 USD/thùng 284,63 USD/tấn
10/07/2017 56,72 USD/thùng USD/thùng 57,21 USD/thùng 58,33 USD/thùng 290,17 USD/tấn
07/07/2017 57,39 USD/thùng USD/thùng 57,87 USD/thùng 59,28 USD/thùng 292,84 USD/tấn
06/07/2017 58,09 USD/thùng USD/thùng 59,56 USD/thùng 61,12 USD/thùng 299,09 USD/tấn
05/07/2017 58,35 USD/thùng USD/thùng 60,25 USD/thùng 61,93 USD/thùng 304,58 USD/tấn
04/07/2017 58,32 USD/thùng USD/thùng 59,98 USD/thùng 61,29 USD/thùng 302,61 USD/tấn
03/07/2017 57,50 USD/thùng USD/thùng 59,13 USD/thùng 60,20 USD/thùng 304,15 USD/tấn
30/06/2017 56,38 USD/thùng USD/thùng 57,90 USD/thùng 58,89 USD/thùng 299,02 USD/tấn
29/06/2017 56,75 USD/thùng USD/thùng 57,85 USD/thùng 58,74 USD/thùng 295,69 USD/tấn
28/06/2017 55,11 USD/thùng USD/thùng 56,39 USD/thùng 57,03 USD/thùng 292,51 USD/tấn
27/06/2017 55,42 USD/thùng USD/thùng 55,88 USD/thùng 56,31 USD/thùng 291,48 USD/tấn
23/06/2017 54,41 USD/thùng USD/thùng 55,17 USD/thùng 55,54 USD/thùng 286,33 USD/tấn
22/06/2017 54,00 USD/thùng USD/thùng 54,51 USD/thùng 54,85 USD/thùng 283,53 USD/tấn
21/06/2017 54,63 USD/thùng USD/thùng 55,52 USD/thùng 55,93 USD/thùng 286,96 USD/tấn
20/06/2017 56,07 USD/thùng USD/thùng 56,65 USD/thùng 57,21 USD/thùng 292,06 USD/tấn
19/06/2017 55,94 USD/thùng USD/thùng 56,56 USD/thùng 57,35 USD/thùng 292,34 USD/tấn
16/06/2017 56,35 USD/thùng USD/thùng 56,72 USD/thùng 57,42 USD/thùng 290,91 USD/tấn
15/06/2017 55,42 USD/thùng USD/thùng 56,44 USD/thùng 56,85 USD/thùng 289,76 USD/tấn
14/06/2017 57,28 USD/thùng USD/thùng 57,10 USD/thùng 57,95 USD/thùng 295,61 USD/tấn
13/06/2017 58,14 USD/thùng USD/thùng 57,32 USD/thùng 57,99 USD/thùng 296,90 USD/tấn
12/06/2017 58,52 USD/thùng USD/thùng 57,25 USD/thùng 57,72 USD/thùng 294,53 USD/tấn
09/06/2017 58,20 USD/thùng USD/thùng 56,46 USD/thùng 56,87 USD/thùng 294,51 USD/tấn
08/06/2017 58,85 USD/thùng USD/thùng 56,97 USD/thùng 57,44 USD/thùng 295,83 USD/tấn
07/06/2017 60,03 USD/thùng USD/thùng 57,74 USD/thùng 58,27 USD/thùng 299,64 USD/tấn
06/06/2017 59,88 USD/thùng USD/thùng 57,69 USD/thùng 58,15 USD/thùng 297,32 USD/tấn
05/06/2017 60,68 USD/thùng USD/thùng 58,87 USD/thùng 59,09 USD/thùng 303,18 USD/tấn
02/06/2017 60,42 USD/thùng USD/thùng 58,23 USD/thùng 58,63 USD/thùng 298,59 USD/tấn
01/06/2017 62,08 USD/thùng USD/thùng 60,66 USD/thùng 60,30 USD/thùng 304,15 USD/tấn
31/05/2017 62,03 USD/thùng USD/thùng 60,91 USD/thùng 60,69 USD/thùng 303,27 USD/tấn
30/05/2017 62,23 USD/thùng USD/thùng 61,67 USD/thùng 61,29 USD/thùng 305,83 USD/tấn
29/05/2017 62,31 USD/thùng USD/thùng 61,76 USD/thùng 61,53 USD/thùng 306,62 USD/tấn
26/05/2017 62,03 USD/thùng USD/thùng 61,69 USD/thùng 61,44 USD/thùng 307,71 USD/tấn
25/05/2017 63,68 USD/thùng USD/thùng 64,18 USD/thùng 64,01 USD/thùng 323,36 USD/tấn
24/05/2017 64,42 USD/thùng USD/thùng 64,03 USD/thùng 63,97 USD/thùng 320,04 USD/tấn
23/05/2017 63,61 USD/thùng USD/thùng 63,05 USD/thùng 63,12 USD/thùng 312,08 USD/tấn
22/05/2017 64,48 USD/thùng USD/thùng 63,24 USD/thùng 63,58 USD/thùng 316,77 USD/tấn
19/05/2017 63,67 USD/thùng USD/thùng 62,28 USD/thùng 62,68 USD/thùng 316,50 USD/tấn
18/05/2017 62,06 USD/thùng USD/thùng 60,99 USD/thùng 61,30 USD/thùng 312,37 USD/tấn
17/05/2017 61,79 USD/thùng USD/thùng 60,30 USD/thùng 60,60 USD/thùng 307,31 USD/tấn
16/05/2017 61,90 USD/thùng USD/thùng 60,84 USD/thùng 61,06 USD/thùng 309,73 USD/tấn
15/05/2017 62,54 USD/thùng USD/thùng 60,84 USD/thùng 61,38 USD/thùng 308,05 USD/tấn
12/05/2017 61,13 USD/thùng USD/thùng 59,42 USD/thùng 60,26 USD/thùng 303,46 USD/tấn
11/05/2017 61,35 USD/thùng USD/thùng 59,44 USD/thùng 60,68 USD/thùng 303,79 USD/tấn
09/05/2017 59,74 USD/thùng USD/thùng 58,31 USD/thùng 59,24 USD/thùng 295,05 USD/tấn
08/05/2017 58,90 USD/thùng USD/thùng 58,33 USD/thùng 59,02 USD/thùng 296,61 USD/tấn
05/05/2017 57,76 USD/thùng USD/thùng 57,57 USD/thùng 58,00 USD/thùng 290,92 USD/tấn
04/05/2017 58,97 USD/thùng USD/thùng 58,70 USD/thùng 59,26 USD/thùng 300,09 USD/tấn
03/05/2017 59,94 USD/thùng USD/thùng 59,31 USD/thùng 60,42 USD/thùng 301,33 USD/tấn
02/05/2017 60,60 USD/thùng USD/thùng 61,18 USD/thùng 61,43 USD/thùng 304,23 USD/tấn
28/04/2017 61,73 USD/thùng USD/thùng 61,00 USD/thùng 62,39 USD/thùng 303,69 USD/tấn
27/04/2017 61,21 USD/thùng USD/thùng 61,00 USD/thùng 62,55 USD/thùng 300,34 USD/tấn
25/04/2017 62,93 USD/thùng USD/thùng 61,95 USD/thùng 63,13 USD/thùng 302,15 USD/tấn
24/04/2017 63,92 USD/thùng USD/thùng 63,00 USD/thùng 64,18 USD/thùng 306,79 USD/tấn
21/04/2017 64,85 USD/thùng USD/thùng 63,43 USD/thùng 64,20 USD/thùng 308,82 USD/tấn
20/04/2017 64,65 USD/thùng USD/thùng 63,88 USD/thùng 64,42 USD/thùng 310,98 USD/tấn
19/04/2017 66,03 USD/thùng USD/thùng 65,33 USD/thùng 65,97 USD/thùng 319,81 USD/tấn
18/04/2017 66,23 USD/thùng USD/thùng 65,25 USD/thùng 65,98 USD/thùng 317,75 USD/tấn
17/04/2017 66,36 USD/thùng USD/thùng 65,46 USD/thùng 66,35 USD/thùng 319,39 USD/tấn
13/04/2017 66,78 USD/thùng USD/thùng 65,92 USD/thùng 66,94 USD/thùng 321,91 USD/tấn
12/04/2017 67,58 USD/thùng USD/thùng 66,52 USD/thùng 67,17 USD/thùng 324,72 USD/tấn
11/04/2017 66,34 USD/thùng USD/thùng 65,76 USD/thùng 66,36 USD/thùng 321,75 USD/tấn
10/04/2017 65,65 USD/thùng USD/thùng 65,30 USD/thùng 65,72 USD/thùng 320,38 USD/tấn
07/04/2017 66,08 USD/thùng USD/thùng 65,33 USD/thùng 65,75 USD/thùng 320,85 USD/tấn
06/04/2017 64,83 USD/thùng USD/thùng 64,00 USD/thùng 64,43 USD/thùng 311,99 USD/tấn
05/04/2017 65,39 USD/thùng USD/thùng 64,11 USD/thùng 64,46 USD/thùng 312,72 USD/tấn
04/04/2017 63,94 USD/thùng USD/thùng 61,97 USD/thùng 62,60 USD/thùng 300,96 USD/tấn
03/04/2017 64,19 USD/thùng USD/thùng 62,66 USD/thùng 63,34 USD/thùng 302,40 USD/tấn
31/03/2017 63,27 USD/thùng USD/thùng 62,27 USD/thùng 62,72 USD/thùng 299,41 USD/tấn
29/03/2017 61,92 USD/thùng USD/thùng 61,33 USD/thùng 62,02 USD/thùng 292,19 USD/tấn
27/03/2017 59,98 USD/thùng USD/thùng 59,55 USD/thùng 60,21 USD/thùng 284,88 USD/tấn
24/03/2017 60,25 USD/thùng USD/thùng 59,63 USD/thùng 60,17 USD/thùng 286,25 USD/tấn
23/03/2017 60,95 USD/thùng USD/thùng 59,83 USD/thùng 60,35 USD/thùng 288,24 USD/tấn
22/03/2017 60,60 USD/thùng USD/thùng 59,79 USD/thùng 60,62 USD/thùng 287,94 USD/tấn
21/03/2017 61,55 USD/thùng USD/thùng 61,02 USD/thùng 61,97 USD/thùng 292,59 USD/tấn
20/03/2017 60,55 USD/thùng USD/thùng 60,44 USD/thùng 61,50 USD/thùng 292,28 USD/tấn
17/03/2017 60,75 USD/thùng USD/thùng 60,42 USD/thùng 61,53 USD/thùng 294,41 USD/tấn
16/03/2017 61,16 USD/thùng USD/thùng 61,07 USD/thùng 62,29 USD/thùng 298,39 USD/tấn
15/03/2017 60,67 USD/thùng USD/thùng 60,52 USD/thùng 61,85 USD/thùng 291,29 USD/tấn
14/03/2017 60,33 USD/thùng USD/thùng 60,12 USD/thùng 61,56 USD/thùng 290,48 USD/tấn
13/03/2017 60,50 USD/thùng USD/thùng 60,43 USD/thùng 61,76 USD/thùng 295,41 USD/tấn
10/03/2017 61,96 USD/thùng USD/thùng 61,61 USD/thùng 62,82 USD/thùng 301,40 USD/tấn
09/03/2017 63,43 USD/thùng USD/thùng 62,98 USD/thùng 64,41 USD/thùng 311,94 USD/tấn
08/03/2017 64,70 USD/thùng USD/thùng 65,02 USD/thùng 66,12 USD/thùng 318,75 USD/tấn
07/03/2017 64,36 USD/thùng USD/thùng 65,26 USD/thùng 66,56 USD/thùng 319,54 USD/tấn
06/03/2017 62,83 USD/thùng USD/thùng 64,49 USD/thùng 65,88 USD/thùng 313,71 USD/tấn
03/03/2017 63,07 USD/thùng USD/thùng 64,59 USD/thùng 65,88 USD/thùng 315,74 USD/tấn
02/03/2017 63,46 USD/thùng USD/thùng 65,49 USD/thùng 66,75 USD/thùng 317,08 USD/tấn
01/03/2017 64,81 USD/thùng USD/thùng 65,91 USD/thùng 67,24 USD/thùng 324,36 USD/tấn
28/02/2017 65,47 USD/thùng USD/thùng 66,49 USD/thùng 67,03 USD/thùng 328,27 USD/tấn
27/02/2017 66,82 USD/thùng USD/thùng 66,90 USD/thùng 67,52 USD/thùng 330,09 USD/tấn
24/02/2017 66,51 USD/thùng USD/thùng 66,49 USD/thùng 67,21 USD/thùng 322,93 USD/tấn
23/02/2017 66,54 USD/thùng USD/thùng 66,80 USD/thùng 67,58 USD/thùng 323,10 USD/tấn
22/02/2017 65,37 USD/thùng USD/thùng 66,41 USD/thùng 67,21 USD/thùng 320,81 USD/tấn
21/02/2017 67,45 USD/thùng USD/thùng 66,66 USD/thùng 67,24 USD/thùng 323,79 USD/tấn
20/02/2017 67,27 USD/thùng USD/thùng 66,40 USD/thùng 67,27 USD/thùng 323,02 USD/tấn
17/02/2017 66,45 USD/thùng USD/thùng 65,85 USD/thùng 66,64 USD/thùng 321,86 USD/tấn
16/02/2017 68,61 USD/thùng USD/thùng 66,33 USD/thùng 66,71 USD/thùng 328,22 USD/tấn
15/02/2017 68,36 USD/thùng USD/thùng 65,85 USD/thùng 66,24 USD/thùng 323,39 USD/tấn
14/02/2017 68,62 USD/thùng USD/thùng 65,79 USD/thùng 66,31 USD/thùng 321,92 USD/tấn
13/02/2017 69,28 USD/thùng USD/thùng 66,79 USD/thùng 67,30 USD/thùng 328,34 USD/tấn
10/02/2017 68,89 USD/thùng USD/thùng 65,93 USD/thùng 66,41 USD/thùng 320,89 USD/tấn
09/02/2017 68,42 USD/thùng USD/thùng 66,00 USD/thùng 66,52 USD/thùng 319,43 USD/tấn
08/02/2017 66,28 USD/thùng USD/thùng 64,94 USD/thùng 65,87 USD/thùng 315,69 USD/tấn
07/02/2017 67,20 USD/thùng USD/thùng 65,82 USD/thùng 66,26 USD/thùng 319,84 USD/tấn
06/02/2017 68,53 USD/thùng USD/thùng 66,97 USD/thùng 67,16 USD/thùng 324,20 USD/tấn
03/02/2017 68,07 USD/thùng USD/thùng 66,88 USD/thùng 66,89 USD/thùng 325,72 USD/tấn
02/02/2017 69,43 USD/thùng USD/thùng 66,75 USD/thùng 66,77 USD/thùng 316,93 USD/tấn
01/02/2017 68,04 USD/thùng USD/thùng 65,08 USD/thùng 65,15 USD/thùng 311,20 USD/tấn
31/01/2017 66,63 USD/thùng USD/thùng 64,37 USD/thùng 64,78 USD/thùng 310,87 USD/tấn
27/01/2017 67,45 USD/thùng USD/thùng 65,05 USD/thùng 65,85 USD/thùng 323,21 USD/tấn
26/01/2017 66,81 USD/thùng USD/thùng 64,84 USD/thùng 65,48 USD/thùng 322,78 USD/tấn
25/01/2017 66,45 USD/thùng USD/thùng 64,62 USD/thùng 64,93 USD/thùng 317,43 USD/tấn
24/01/2017 67,31 USD/thùng USD/thùng 65,08 USD/thùng 65,15 USD/thùng 324,68 USD/tấn
23/01/2017 66,55 USD/thùng USD/thùng 64,77 USD/thùng 64,71 USD/thùng 326,09 USD/tấn
20/01/2017 66,05 USD/thùng USD/thùng 63,80 USD/thùng 63,95 USD/thùng 318,64 USD/tấn
19/01/2017 66,30 USD/thùng USD/thùng 64,28 USD/thùng 64,07 USD/thùng 324,42 USD/tấn
17/01/2017 67,54 USD/thùng USD/thùng 65,31 USD/thùng 65,21 USD/thùng 334,29 USD/tấn
17/01/2017 66,81 USD/thùng USD/thùng 64,84 USD/thùng 65,48 USD/thùng 322,78 USD/tấn
16/01/2017 66,77 USD/thùng USD/thùng 65,15 USD/thùng 64,90 USD/thùng 336,64 USD/tấn
13/01/2017 67,85 USD/thùng USD/thùng 65,85 USD/thùng 65,59 USD/thùng 340,29 USD/tấn
12/01/2017 66,38 USD/thùng USD/thùng 65,49 USD/thùng 65,32 USD/thùng 331,49 USD/tấn
11/01/2017 64,28 USD/thùng USD/thùng 63,46 USD/thùng 63,40 USD/thùng 319,58 USD/tấn
10/01/2017 64,87 USD/thùng USD/thùng 64,68 USD/thùng 64,71 USD/thùng 330,90 USD/tấn
09/01/2017 66,63 USD/thùng USD/thùng 66,31 USD/thùng 66,12 USD/thùng 341,76 USD/tấn
06/01/2017 67,01 USD/thùng USD/thùng 66,32 USD/thùng 66,24 USD/thùng 345,67 USD/tấn
05/01/2017 67,49 USD/thùng USD/thùng 65,64 USD/thùng 65,51 USD/thùng 343,61 USD/tấn
04/01/2017 67,17 USD/thùng USD/thùng 65,82 USD/thùng 65,50 USD/thùng 337,63 USD/tấn
03/01/2017 68,17 USD/thùng USD/thùng 66,88 USD/thùng 66,37 USD/thùng 336,87 USD/tấn
30/12/2016 68,01 USD/thùng USD/thùng 66,56 USD/thùng 65,81 USD/thùng 338,52 USD/tấn
29/12/2016 68,08 USD/thùng USD/thùng 66,92 USD/thùng 65,94 USD/thùng 339,02 USD/tấn
28/12/2016 67,22 USD/thùng USD/thùng 66,66 USD/thùng 65,38 USD/thùng 336,82 USD/tấn
27/12/2016 66,66 USD/thùng USD/thùng 65,14 USD/thùng 63,82 USD/thùng 330,17 USD/tấn
23/12/2016 65,76 USD/thùng USD/thùng 64,29 USD/thùng 63,04 USD/thùng 328,34 USD/tấn
21/12/2016 65,32 USD/thùng USD/thùng 65,28 USD/thùng 64,05 USD/thùng 332,17 USD/tấn
20/12/2016 64,00 USD/thùng USD/thùng 64,30 USD/thùng 63,40 USD/thùng 331,07 USD/tấn
19/12/2016 64,75 USD/thùng USD/thùng 65,09 USD/thùng 64,17 USD/thùng 337,03 USD/tấn
16/12/2016 62,98 USD/thùng USD/thùng 63,64 USD/thùng 62,57 USD/thùng 328,78 USD/tấn
15/12/2016 63,61 USD/thùng USD/thùng 63,66 USD/thùng 62,40 USD/thùng 324,94 USD/tấn
14/12/2016 63,69 USD/thùng USD/thùng 64,35 USD/thùng 62,97 USD/thùng 326,21 USD/tấn
13/12/2016 63,84 USD/thùng USD/thùng 64,77 USD/thùng 63,57 USD/thùng 326,65 USD/tấn
12/12/2016 65,18 USD/thùng USD/thùng 66,07 USD/thùng 64,93 USD/thùng 336,82 USD/tấn
09/12/2016 63,00 USD/thùng USD/thùng 63,27 USD/thùng 61,97 USD/thùng 320,56 USD/tấn
08/12/2016 62,00 USD/thùng USD/thùng 62,31 USD/thùng 61,10 USD/thùng 314,47 USD/tấn
07/12/2016 62,48 USD/thùng USD/thùng 62,25 USD/thùng 60,91 USD/thùng 319,35 USD/tấn
06/12/2016 63,28 USD/thùng USD/thùng 63,00 USD/thùng 61,63 USD/thùng 322,84 USD/tấn
05/12/2016 63,15 USD/thùng USD/thùng 63,19 USD/thùng 61,91 USD/thùng 316,63 USD/tấn
02/12/2016 62,19 USD/thùng USD/thùng 62,23 USD/thùng 60,64 USD/thùng 310,04 USD/tấn
01/12/2016 59,99 USD/thùng USD/thùng 60,06 USD/thùng 58,54 USD/thùng 309,83 USD/tấn
30/11/2016 56,40 USD/thùng USD/thùng 56,91 USD/thùng 56,47 USD/thùng 286,72 USD/tấn
29/11/2016 57,46 USD/thùng USD/thùng 57,58 USD/thùng 56,88 USD/thùng 289,61 USD/tấn
28/11/2016 56,19 USD/thùng USD/thùng 56,19 USD/thùng 55,26 USD/thùng 281,96 USD/tấn
25/11/2016 58,27 USD/thùng USD/thùng 58,49 USD/thùng 57,99 USD/thùng 290,00 USD/tấn
24/11/2016 58,95 USD/thùng USD/thùng 58,48 USD/thùng 58,11 USD/thùng 288,35 USD/tấn
23/11/2016 58,62 USD/thùng USD/thùng 59,08 USD/thùng 58,71 USD/thùng 291,83 USD/tấn
22/11/2016 58,78 USD/thùng USD/thùng 59,07 USD/thùng 58,52 USD/thùng 291,49 USD/tấn
21/11/2016 57,13 USD/thùng USD/thùng 57,20 USD/thùng 57,09 USD/thùng 283,76 USD/tấn
18/11/2016 55,44 USD/thùng USD/thùng 55,26 USD/thùng 55,27 USD/thùng 271,66 USD/tấn
17/11/2016 55,44 USD/thùng USD/thùng 55,66 USD/thùng 55,87 USD/thùng 273,85 USD/tấn
16/11/2016 55,04 USD/thùng USD/thùng 55,68 USD/thùng 56,14 USD/thùng 272,92 USD/tấn
15/11/2016 53,56 USD/thùng USD/thùng 54,39 USD/thùng 54,82 USD/thùng 263,23 USD/tấn
14/11/2016 53,73 USD/thùng USD/thùng 54,68 USD/thùng 55,10 USD/thùng 262,71 USD/tấn
11/11/2016 55,25 USD/thùng USD/thùng 55,62 USD/thùng 56,19 USD/thùng 266,58 USD/tấn
10/11/2016 55,81 USD/thùng USD/thùng 56,48 USD/thùng 56,94 USD/thùng 273,64 USD/tấn
09/11/2016 54,71 USD/thùng USD/thùng 55,38 USD/thùng 56,00 USD/thùng 266,38 USD/tấn
08/11/2016 54,92 USD/thùng USD/thùng 55,63 USD/thùng 56,34 USD/thùng 270,86 USD/tấn
07/11/2016 55,37 USD/thùng USD/thùng 55,49 USD/thùng 56,64 USD/thùng 270,86 USD/tấn
04/11/2016 56,34 USD/thùng USD/thùng 55,49 USD/thùng 56,88 USD/thùng 271,30 USD/tấn
03/11/2016 56,96 USD/thùng USD/thùng 56,13 USD/thùng 57,49 USD/thùng 270,94 USD/tấn
02/11/2016 57,74 USD/thùng USD/thùng 56,84 USD/thùng 58,16 USD/thùng 270,18 USD/tấn
01/11/2016 60,89 USD/thùng USD/thùng 59,28 USD/thùng 60,28 USD/thùng 279,30 USD/tấn
31/10/2016 59,70 USD/thùng USD/thùng 60,51 USD/thùng 60,93 USD/thùng 286,11 USD/tấn
28/10/2016 60,50 USD/thùng USD/thùng 60,85 USD/thùng 61,30 USD/thùng 286,41 USD/tấn
27/10/2016 60,76 USD/thùng USD/thùng 60,93 USD/thùng 61,38 USD/thùng 287,23 USD/tấn
26/10/2016 60,11 USD/thùng USD/thùng 60,53 USD/thùng 60,88 USD/thùng 288,33 USD/tấn
25/10/2016 61,53 USD/thùng USD/thùng 61,83 USD/thùng 62,58 USD/thùng 293,27 USD/tấn
24/10/2016 61,94 USD/thùng USD/thùng 61,63 USD/thùng 62,34 USD/thùng 293,26 USD/tấn
21/10/2016 60,75 USD/thùng USD/thùng 60,77 USD/thùng 61,50 USD/thùng 288,90 USD/tấn
20/10/2016 61,15 USD/thùng USD/thùng 61,40 USD/thùng 62,05 USD/thùng 292,41 USD/tấn
19/10/2016 61,34 USD/thùng USD/thùng 61,98 USD/thùng 62,30 USD/thùng 292,00 USD/tấn
18/10/2016 60,64 USD/thùng USD/thùng 61,22 USD/thùng 61,48 USD/thùng 287,16 USD/tấn
17/10/2016 60,21 USD/thùng USD/thùng 61,12 USD/thùng 61,28 USD/thùng 286,79 USD/tấn
14/10/2016 60,66 USD/thùng USD/thùng 61,99 USD/thùng 62,18 USD/thùng 289,95 USD/tấn
13/10/2016 59,54 USD/thùng USD/thùng 61,18 USD/thùng 61,53 USD/thùng 282,93 USD/tấn
12/10/2016 60,44 USD/thùng USD/thùng 62,05 USD/thùng 62,20 USD/thùng 288,44 USD/tấn
11/10/2016 60,11 USD/thùng USD/thùng 61,81 USD/thùng 61,62 USD/thùng 289,75 USD/tấn
10/10/2016 59,10 USD/thùng USD/thùng 60,67 USD/thùng 60,39 USD/thùng 282,53 USD/tấn
07/10/2016 59,86 USD/thùng USD/thùng 61,81 USD/thùng 61,52 USD/thùng 288,27 USD/tấn
06/10/2016 58,50 USD/thùng USD/thùng 60,41 USD/thùng 60,26 USD/thùng 276,98 USD/tấn
05/10/2016 59,54 USD/thùng USD/thùng 60,48 USD/thùng 60,44 USD/thùng 276,67 USD/tấn
04/10/2016 57,83 USD/thùng USD/thùng 58,72 USD/thùng 58,60 USD/thùng 266,58 USD/tấn
03/10/2016 57,55 USD/thùng USD/thùng 59,19 USD/thùng 59,16 USD/thùng 273,17 USD/tấn
30/09/2016 57,12 USD/thùng USD/thùng 57,39 USD/thùng 57,41 USD/thùng 263,29 USD/tấn
29/09/2016 57,45 USD/thùng USD/thùng 56,79 USD/thùng 56,76 USD/thùng 264,82 USD/tấn
28/09/2016 55,50 USD/thùng USD/thùng 54,52 USD/thùng 54,24 USD/thùng 253,32 USD/tấn
28/09/2016 60,50 USD/thùng USD/thùng 60,85 USD/thùng 61,30 USD/thùng 286,41 USD/tấn
27/09/2016 55,60 USD/thùng USD/thùng 55,03 USD/thùng 54,79 USD/thùng 258,37 USD/tấn
26/09/2016 54,50 USD/thùng USD/thùng 54,01 USD/thùng 53,59 USD/thùng 256,16 USD/tấn
23/09/2016 55,95 USD/thùng USD/thùng 55,73 USD/thùng 55,17 USD/thùng 262,39 USD/tấn
22/09/2016 56,31 USD/thùng USD/thùng 55,62 USD/thùng 54,82 USD/thùng 262,57 USD/tấn
21/09/2016 55,86 USD/thùng USD/thùng 55,08 USD/thùng 54,38 USD/thùng 260,66 USD/tấn
20/09/2016 54,28 USD/thùng USD/thùng 53,43 USD/thùng 53,43 USD/thùng 255,12 USD/tấn
19/09/2016 55,80 USD/thùng USD/thùng 54,38 USD/thùng 53,98 USD/thùng 254,58 USD/tấn
16/09/2016 55,71 USD/thùng USD/thùng 54,03 USD/thùng 53,58 USD/thùng 252,67 USD/tấn
15/09/2016 54,67 USD/thùng USD/thùng 53,37 USD/thùng 53,08 USD/thùng 248,29 USD/tấn
14/09/2016 55,31 USD/thùng USD/thùng 55,40 USD/thùng 54,90 USD/thùng 255,14 USD/tấn
13/09/2016 55,61 USD/thùng USD/thùng 55,34 USD/thùng 54,80 USD/thùng 253,39 USD/tấn
09/09/2016 57,76 USD/thùng USD/thùng 56,71 USD/thùng 56,49 USD/thùng 264,79 USD/tấn
08/09/2016 57,10 USD/thùng USD/thùng 56,06 USD/thùng 55,96 USD/thùng 261,12 USD/tấn
07/09/2016 54,64 USD/thùng USD/thùng 54,96 USD/thùng 54,68 USD/thùng 255,74 USD/tấn
06/09/2016 53,92 USD/thùng USD/thùng 54,57 USD/thùng 54,15 USD/thùng 256,62 USD/tấn
05/09/2016 54,95 USD/thùng USD/thùng 55,92 USD/thùng 55,32 USD/thùng 260,39 USD/tấn
02/09/2016 52,36 USD/thùng USD/thùng 53,14 USD/thùng 52,40 USD/thùng 243,77 USD/tấn
01/09/2016 53,70 USD/thùng USD/thùng 54,26 USD/thùng 53,61 USD/thùng 250,29 USD/tấn
31/08/2016 54,30 USD/thùng USD/thùng 55,50 USD/thùng 55,12 USD/thùng 258,18 USD/tấn
30/08/2016 56,25 USD/thùng USD/thùng 56,74 USD/thùng 56,45 USD/thùng 264,18 USD/tấn
29/08/2016 56,89 USD/thùng USD/thùng 55,94 USD/thùng 55,84 USD/thùng 258,28 USD/tấn
26/08/2016 56,25 USD/thùng USD/thùng 56,37 USD/thùng 56,33 USD/thùng 259,14 USD/tấn
25/08/2016 54,85 USD/thùng USD/thùng 56,00 USD/thùng 56,04 USD/thùng 253,92 USD/tấn
24/08/2016 54,35 USD/thùng USD/thùng 56,18 USD/thùng 56,33 USD/thùng 255,88 USD/tấn
23/08/2016 53,65 USD/thùng USD/thùng 55,82 USD/thùng 56,01 USD/thùng 253,99 USD/tấn
22/08/2016 54,89 USD/thùng USD/thùng 57,31 USD/thùng 57,38 USD/thùng 263,53 USD/tấn
19/08/2016 55,02 USD/thùng USD/thùng 57,58 USD/thùng 57,74 USD/thùng 264,43 USD/tấn
18/08/2016 54,75 USD/thùng USD/thùng 56,98 USD/thùng 57,06 USD/thùng 260,05 USD/tấn
17/08/2016 52,90 USD/thùng USD/thùng 55,37 USD/thùng 55,39 USD/thùng 253,53 USD/tấn
16/08/2016 53,08 USD/thùng USD/thùng 55,39 USD/thùng 55,47 USD/thùng 248,93 USD/tấn
15/08/2016 51,53 USD/thùng USD/thùng 54,42 USD/thùng 54,55 USD/thùng 241,91 USD/tấn
12/08/2016 50,30 USD/thùng USD/thùng 52,81 USD/thùng 52,82 USD/thùng 234,16 USD/tấn
11/08/2016 46,72 USD/thùng USD/thùng 49,96 USD/thùng 49,84 USD/thùng 220,80 USD/tấn
10/08/2016 48,16 USD/thùng USD/thùng 50,48 USD/thùng 50,47 USD/thùng 225,79 USD/tấn
08/08/2016 48,53 USD/thùng USD/thùng 50,70 USD/thùng 50,73 USD/thùng 226,74 USD/tấn
05/08/2016 47,81 USD/thùng USD/thùng 49,99 USD/thùng 49,91 USD/thùng 225,13 USD/tấn
04/08/2016 47,16 USD/thùng USD/thùng 49,12 USD/thùng 48,84 USD/thùng 220,35 USD/tấn
03/08/2016 45,41 USD/thùng USD/thùng 47,83 USD/thùng 47,34 USD/thùng 209,65 USD/tấn
02/08/2016 45,75 USD/thùng USD/thùng 47,67 USD/thùng 47,43 USD/thùng 212,76 USD/tấn
01/08/2016 46,07 USD/thùng USD/thùng 49,21 USD/thùng 49,37 USD/thùng 222,26 USD/tấn
29/07/2016 44,78 USD/thùng USD/thùng 49,03 USD/thùng 48,90 USD/thùng 218,88 USD/tấn
27/07/2016 47,56 USD/thùng USD/thùng 51,49 USD/thùng 51,08 USD/thùng 228,26 USD/tấn
26/07/2016 46,83 USD/thùng USD/thùng 51,71 USD/thùng 51,11 USD/thùng 228,82 USD/tấn
25/07/2016 48,34 USD/thùng USD/thùng 53,34 USD/thùng 52,81 USD/thùng 236,10 USD/tấn
22/07/2016 48,36 USD/thùng USD/thùng 53,29 USD/thùng 52,57 USD/thùng 235,30 USD/tấn
21/07/2016 49,26 USD/thùng USD/thùng 54,95 USD/thùng 54,74 USD/thùng 242,25 USD/tấn
20/07/2016 48,57 USD/thùng USD/thùng 54,20 USD/thùng 53,90 USD/thùng 239,51 USD/tấn
19/07/2016 49,66 USD/thùng USD/thùng 53,78 USD/thùng 53,38 USD/thùng 243,58 USD/tấn
18/07/2016 51,22 USD/thùng USD/thùng 54,56 USD/thùng 54,24 USD/thùng 249,13 USD/tấn
15/07/2016 50,53 USD/thùng USD/thùng 53,81 USD/thùng 53,68 USD/thùng 246,55 USD/tấn
14/07/2016 49,65 USD/thùng USD/thùng 53,87 USD/thùng 54,06 USD/thùng 246,77 USD/tấn
13/07/2016 49,77 USD/thùng USD/thùng 55,82 USD/thùng 55,88 USD/thùng 251,30 USD/tấn
12/07/2016 49,83 USD/thùng USD/thùng 55,74 USD/thùng 55,68 USD/thùng 247,32 USD/tấn
11/07/2016 47,84 USD/thùng USD/thùng 54,98 USD/thùng 54,99 USD/thùng 245,23 USD/tấn
08/07/2016 48,49 USD/thùng USD/thùng 55,81 USD/thùng 55,83 USD/thùng 247,20 USD/tấn
07/07/2016 51,40 USD/thùng USD/thùng 57,73 USD/thùng 58,00 USD/thùng 254,54 USD/tấn
05/07/2016 53,02 USD/thùng USD/thùng 57,02 USD/thùng 57,30 USD/thùng 247,60 USD/tấn
04/07/2016 54,62 USD/thùng USD/thùng 58,77 USD/thùng 59,14 USD/thùng 256,36 USD/tấn
01/07/2016 53,41 USD/thùng USD/thùng 57,28 USD/thùng 57,86 USD/thùng 253,11 USD/tấn
30/06/2016 55,10 USD/thùng USD/thùng 58,47 USD/thùng 59,00 USD/thùng 261,29 USD/tấn
29/06/2016 54,79 USD/thùng USD/thùng 57,57 USD/thùng 57,87 USD/thùng 255,61 USD/tấn
28/06/2016 54,23 USD/thùng USD/thùng 56,57 USD/thùng 56,60 USD/thùng 241,62 USD/tấn
27/06/2016 55,39 USD/thùng USD/thùng 56,91 USD/thùng 56,64 USD/thùng 240,69 USD/tấn
24/06/2016 55,95 USD/thùng USD/thùng 56,88 USD/thùng 56,71 USD/thùng 241,01 USD/tấn
23/06/2016 57,63 USD/thùng USD/thùng 58,38 USD/thùng 58,04 USD/thùng 246,67 USD/tấn
22/06/2016 58,25 USD/thùng USD/thùng 59,48 USD/thùng 59,07 USD/thùng 249,94 USD/tấn
21/06/2016 57,40 USD/thùng USD/thùng 58,81 USD/thùng 58,36 USD/thùng 243,86 USD/tấn
20/06/2016 56,55 USD/thùng USD/thùng 58,97 USD/thùng 58,56 USD/thùng 242,41 USD/tấn
17/06/2016 54,55 USD/thùng USD/thùng 56,10 USD/thùng 55,88 USD/thùng 229,45 USD/tấn
16/06/2016 54,62 USD/thùng USD/thùng 57,10 USD/thùng 56,76 USD/thùng 229,79 USD/tấn
15/06/2016 54,75 USD/thùng USD/thùng 58,45 USD/thùng 57,90 USD/thùng 233,98 USD/tấn
14/06/2016 55,52 USD/thùng USD/thùng 58,33 USD/thùng 57,81 USD/thùng 234,38 USD/tấn
13/06/2016 56,53 USD/thùng USD/thùng 58,67 USD/thùng 58,29 USD/thùng 239,83 USD/tấn
10/06/2016 58,41 USD/thùng USD/thùng 59,87 USD/thùng 59,77 USD/thùng 245,59 USD/tấn
09/06/2016 58,88 USD/thùng USD/thùng 60,72 USD/thùng 60,90 USD/thùng 248,29 USD/tấn
08/06/2016 56,91 USD/thùng USD/thùng 60,04 USD/thùng 60,32 USD/thùng 244,49 USD/tấn
07/06/2016 56,84 USD/thùng USD/thùng 58,41 USD/thùng 58,59 USD/thùng 236,52 USD/tấn
06/06/2016 57,68 USD/thùng USD/thùng 58,08 USD/thùng 58,07 USD/thùng 233,69 USD/tấn
03/06/2016 58,09 USD/thùng USD/thùng 58,50 USD/thùng 58,46 USD/thùng 233,67 USD/tấn
02/06/2016 58,18 USD/thùng USD/thùng 58,39 USD/thùng 58,15 USD/thùng 230,98 USD/tấn
01/06/2016 57,12 USD/thùng USD/thùng 57,77 USD/thùng 57,34 USD/thùng 226,84 USD/tấn
31/05/2016 57,96 USD/thùng USD/thùng 58,36 USD/thùng 57,92 USD/thùng 233,87 USD/tấn
30/05/2016 58,12 USD/thùng USD/thùng 58,03 USD/thùng 57,35 USD/thùng 229,30 USD/tấn
27/05/2016 57,62 USD/thùng USD/thùng 57,85 USD/thùng 56,93 USD/thùng 226,80 USD/tấn
26/05/2016 59,02 USD/thùng USD/thùng 58,78 USD/thùng 57,96 USD/thùng 231,64 USD/tấn
25/05/2016 59,22 USD/thùng USD/thùng 58,93 USD/thùng 58,02 USD/thùng 229,88 USD/tấn
24/05/2016 58,66 USD/thùng USD/thùng 56,89 USD/thùng 56,08 USD/thùng 224,68 USD/tấn
23/05/2016 57,36 USD/thùng USD/thùng 57,08 USD/thùng 56,49 USD/thùng 229,08 USD/tấn
20/05/2016 57,87 USD/thùng USD/thùng 57,32 USD/thùng 56,75 USD/thùng 230,33 USD/tấn
19/05/2016 57,00 USD/thùng USD/thùng 56,01 USD/thùng 55,74 USD/thùng 223,04 USD/tấn
18/05/2016 58,05 USD/thùng USD/thùng 56,75 USD/thùng 56,22 USD/thùng 227,18 USD/tấn
17/05/2016 57,69 USD/thùng USD/thùng 56,33 USD/thùng 56,02 USD/thùng 230,33 USD/tấn
16/05/2016 57,28 USD/thùng USD/thùng 55,36 USD/thùng 55,61 USD/thùng 231,50 USD/tấn
13/05/2016 55,75 USD/thùng USD/thùng 53,84 USD/thùng 54,35 USD/thùng 225,72 USD/tấn
12/05/2016 55,80 USD/thùng USD/thùng 54,20 USD/thùng 54,90 USD/thùng 227,92 USD/tấn
11/05/2016 52,02 USD/thùng USD/thùng 51,90 USD/thùng 52,31 USD/thùng 213,17 USD/tấn
10/05/2016 51,41 USD/thùng USD/thùng 50,69 USD/thùng 50,81 USD/thùng 207,10 USD/tấn
09/05/2016 53,09 USD/thùng USD/thùng 52,14 USD/thùng 52,15 USD/thùng 217,03 USD/tấn
06/05/2016 52,19 USD/thùng USD/thùng 51,09 USD/thùng 50,96 USD/thùng 209,67 USD/tấn
05/05/2016 53,32 USD/thùng USD/thùng 52,36 USD/thùng 52,00 USD/thùng 216,96 USD/tấn
04/05/2016 52,96 USD/thùng USD/thùng 51,74 USD/thùng 50,94 USD/thùng 212,88 USD/tấn
03/05/2016 54,08 USD/thùng USD/thùng 52,92 USD/thùng 52,38 USD/thùng 215,38 USD/tấn
29/04/2016 56,56 USD/thùng USD/thùng 55,58 USD/thùng 54,82 USD/thùng 225,29 USD/tấn
28/04/2016 55,70 USD/thùng USD/thùng 54,50 USD/thùng 53,99 USD/thùng 218,58 USD/tấn
27/04/2016 55,85 USD/thùng USD/thùng 53,76 USD/thùng 53,47 USD/thùng 216,23 USD/tấn
26/04/2016 53,48 USD/thùng USD/thùng 51,90 USD/thùng 51,44 USD/thùng 203,40 USD/tấn
25/04/2016 52,70 USD/thùng USD/thùng 51,65 USD/thùng 51,12 USD/thùng 202,77 USD/tấn
22/04/2016 52,57 USD/thùng USD/thùng 51,70 USD/thùng 51,35 USD/thùng 201,86 USD/tấn
21/04/2016 52,47 USD/thùng USD/thùng 51,92 USD/thùng 51,95 USD/thùng 204,40 USD/tấn
20/04/2016 50,19 USD/thùng USD/thùng 48,96 USD/thùng 48,34 USD/thùng 191,02 USD/tấn
19/04/2016 49,37 USD/thùng USD/thùng 49,25 USD/thùng 48,34 USD/thùng 190,25 USD/tấn
18/04/2016 48,31 USD/thùng USD/thùng 47,17 USD/thùng 46,08 USD/thùng 178,93 USD/tấn
15/04/2016 51,05 USD/thùng USD/thùng 49,52 USD/thùng 48,12 USD/thùng 191,32 USD/tấn
14/04/2016 52,42 USD/thùng USD/thùng 50,09 USD/thùng 48,24 USD/thùng 192,39 USD/tấn
13/04/2016 52,71 USD/thùng USD/thùng 50,22 USD/thùng 48,69 USD/thùng 193,29 USD/tấn
12/04/2016 53,35 USD/thùng USD/thùng 49,19 USD/thùng 47,68 USD/thùng 192,81 USD/tấn
11/04/2016 51,55 USD/thùng USD/thùng 47,65 USD/thùng 45,81 USD/thùng 189,22 USD/tấn
08/04/2016 50,21 USD/thùng USD/thùng 47,24 USD/thùng 45,07 USD/thùng 180,39 USD/tấn
07/04/2016 49,23 USD/thùng USD/thùng 46,85 USD/thùng 44,68 USD/thùng 178,05 USD/tấn
06/04/2016 48,29 USD/thùng USD/thùng 44,74 USD/thùng 41,97 USD/thùng 168,91 USD/tấn
05/04/2016 47,68 USD/thùng USD/thùng 44,36 USD/thùng 41,02 USD/thùng 165,18 USD/tấn
04/04/2016 48,27 USD/thùng USD/thùng 46,05 USD/thùng 42,59 USD/thùng 171,91 USD/tấn
01/04/2016 49,62 USD/thùng USD/thùng 47,88 USD/thùng 44,92 USD/thùng 179,11 USD/tấn
31/03/2016 50,36 USD/thùng USD/thùng 47,05 USD/thùng 44,34 USD/thùng 174,55 USD/tấn
30/03/2016 51,85 USD/thùng USD/thùng 47,56 USD/thùng 44,99 USD/thùng 181,07 USD/tấn
29/03/2016 51,68 USD/thùng USD/thùng 47,23 USD/thùng 45,06 USD/thùng 180,41 USD/tấn
28/03/2016 52,76 USD/thùng USD/thùng 48,12 USD/thùng 46,31 USD/thùng 185,21 USD/tấn
24/03/2016 51,69 USD/thùng USD/thùng 48,08 USD/thùng 46,41 USD/thùng 182,21 USD/tấn
23/03/2016 53,10 USD/thùng USD/thùng 49,31 USD/thùng 47,72 USD/thùng 186,74 USD/tấn
22/03/2016 51,86 USD/thùng USD/thùng 48,99 USD/thùng 47,39 USD/thùng 186,91 USD/tấn
21/03/2016 50,58 USD/thùng USD/thùng 48,54 USD/thùng 47,08 USD/thùng 182,24 USD/tấn
18/03/2016 51,11 USD/thùng USD/thùng 49,65 USD/thùng 47,86 USD/thùng 185,03 USD/tấn
17/03/2016 50,94 USD/thùng USD/thùng 49,52 USD/thùng 47,69 USD/thùng 186,27 USD/tấn
16/03/2016 49,29 USD/thùng USD/thùng 47,51 USD/thùng 45,33 USD/thùng 171,19 USD/tấn
15/03/2016 49,10 USD/thùng USD/thùng 46,92 USD/thùng 44,97 USD/thùng 173,33 USD/tấn
14/03/2016 50,60 USD/thùng USD/thùng 47,98 USD/thùng 46,26 USD/thùng 184,60 USD/tấn
11/03/2016 51,79 USD/thùng USD/thùng 48,72 USD/thùng 47,15 USD/thùng 186,60 USD/tấn
10/03/2016 51,55 USD/thùng USD/thùng 48,23 USD/thùng 46,64 USD/thùng 186,29 USD/tấn
09/03/2016 49,02 USD/thùng USD/thùng 47,44 USD/thùng 45,94 USD/thùng 175,45 USD/tấn
08/03/2016 48,77 USD/thùng USD/thùng 48,08 USD/thùng 46,52 USD/thùng 176,85 USD/tấn
07/03/2016 47,32 USD/thùng USD/thùng 46,48 USD/thùng 44,73 USD/thùng 168,87 USD/tấn
04/03/2016 44,86 USD/thùng USD/thùng 44,35 USD/thùng 42,72 USD/thùng 159,14 USD/tấn
03/03/2016 44,57 USD/thùng USD/thùng 44,03 USD/thùng 42,19 USD/thùng 154,21 USD/tấn
02/03/2016 44,05 USD/thùng USD/thùng 44,30 USD/thùng 42,07 USD/thùng 159,85 USD/tấn
01/03/2016 44,87 USD/thùng USD/thùng 44,27 USD/thùng 42,02 USD/thùng 162,34 USD/tấn
29/02/2016 42,92 USD/thùng USD/thùng 42,74 USD/thùng 40,14 USD/thùng 152,26 USD/tấn
26/02/2016 44,67 USD/thùng USD/thùng 42,88 USD/thùng 40,22 USD/thùng 155,51 USD/tấn
25/02/2016 42,10 USD/thùng USD/thùng 42,10 USD/thùng 39,33 USD/thùng 149,11 USD/tấn
24/02/2016 40,07 USD/thùng USD/thùng 40,24 USD/thùng 38,10 USD/thùng 146,55 USD/tấn
23/02/2016 40,71 USD/thùng USD/thùng 41,40 USD/thùng 39,30 USD/thùng 151,82 USD/tấn
22/02/2016 40,43 USD/thùng USD/thùng 41,47 USD/thùng 39,20 USD/thùng 152,47 USD/tấn
19/02/2016 40,10 USD/thùng USD/thùng 42,91 USD/thùng 40,28 USD/thùng 152,91 USD/tấn
18/02/2016 40,96 USD/thùng USD/thùng 42,86 USD/thùng 40,72 USD/thùng 159,00 USD/tấn
17/02/2016 39,14 USD/thùng USD/thùng 40,17 USD/thùng 38,13 USD/thùng 146,34 USD/tấn
16/02/2016 43,35 USD/thùng USD/thùng 43,01 USD/thùng 41,02 USD/thùng 165,15 USD/tấn
15/02/2016 42,45 USD/thùng USD/thùng 41,33 USD/thùng 39,16 USD/thùng 157,62 USD/tấn
12/02/2016 39,68 USD/thùng USD/thùng 39,30 USD/thùng 36,99 USD/thùng 145,45 USD/tấn
11/02/2016 37,79 USD/thùng USD/thùng 37,63 USD/thùng 35,11 USD/thùng 143,93 USD/tấn
10/02/2016 37,16 USD/thùng USD/thùng 37,81 USD/thùng 35,03 USD/thùng 141,99 USD/tấn
05/02/2016 42,45 USD/thùng USD/thùng 40,81 USD/thùng 38,27 USD/thùng 159,50 USD/tấn
04/02/2016 42,64 USD/thùng USD/thùng 42,33 USD/thùng 39,07 USD/thùng 164,28 USD/tấn
03/02/2016 39,85 USD/thùng USD/thùng 40,07 USD/thùng 36,49 USD/thùng 152,64 USD/tấn
02/02/2016 43,82 USD/thùng USD/thùng 39,98 USD/thùng 36,64 USD/thùng 155,63 USD/tấn
01/02/2016 46,39 USD/thùng USD/thùng 40,66 USD/thùng 37,53 USD/thùng 170,83 USD/tấn
29/01/2016 47,27 USD/thùng USD/thùng 40,24 USD/thùng 37,86 USD/thùng 170,63 USD/tấn
28/01/2016 45,43 USD/thùng USD/thùng 38,96 USD/thùng 36,49 USD/thùng 157,79 USD/tấn
27/01/2016 44,49 USD/thùng USD/thùng 36,90 USD/thùng 34,54 USD/thùng 148,30 USD/tấn
26/01/2016 44,18 USD/thùng USD/thùng 34,71 USD/thùng 32,48 USD/thùng 145,58 USD/tấn
25/01/2016 46,89 USD/thùng USD/thùng 37,36 USD/thùng 35,18 USD/thùng 158,74 USD/tấn
22/01/2016 46,48 USD/thùng USD/thùng 35,39 USD/thùng 33,38 USD/thùng 152,12 USD/tấn
21/01/2016 43,94 USD/thùng USD/thùng 32,26 USD/thùng 30,29 USD/thùng 139,72 USD/tấn
20/01/2016 43,65 USD/thùng USD/thùng 33,07 USD/thùng 31,21 USD/thùng 132,71 USD/tấn
19/01/2016 45,05 USD/thùng USD/thùng 35,71 USD/thùng 33,72 USD/thùng 136,07 USD/tấn
18/01/2016 43,38 USD/thùng USD/thùng 34,56 USD/thùng 32,97 USD/thùng 138,13 USD/tấn
15/01/2016 45,65 USD/thùng USD/thùng 36,57 USD/thùng 34,94 USD/thùng 142,26 USD/tấn
14/01/2016 46,46 USD/thùng USD/thùng 36,73 USD/thùng 34,77 USD/thùng 137,16 USD/tấn
13/01/2016 47,44 USD/thùng USD/thùng 38,29 USD/thùng 35,98 USD/thùng 141,83 USD/tấn
12/01/2016 47,91 USD/thùng USD/thùng 37,86 USD/thùng 36,03 USD/thùng 144,99 USD/tấn
11/01/2016 47,91 USD/thùng USD/thùng 39,57 USD/thùng 38,19 USD/thùng 150,37 USD/tấn
08/01/2016 49,82 USD/thùng USD/thùng 40,85 USD/thùng 39,73 USD/thùng 160,46 USD/tấn
07/01/2016 48,00 USD/thùng USD/thùng 39,71 USD/thùng 38,85 USD/thùng 150,44 USD/tấn
06/01/2016 51,77 USD/thùng USD/thùng 42,95 USD/thùng 41,94 USD/thùng 162,93 USD/tấn
05/01/2016 53,55 USD/thùng USD/thùng 43,07 USD/thùng 42,16 USD/thùng 166,79 USD/tấn
04/01/2016 52,63 USD/thùng USD/thùng 43,34 USD/thùng 42,31 USD/thùng 169,86 USD/tấn
31/12/2015 51,98 USD/thùng USD/thùng 43,44 USD/thùng 42,40 USD/thùng 163,22 USD/tấn
30/12/2015 51,90 USD/thùng USD/thùng 44,61 USD/thùng 43,59 USD/thùng 165,96 USD/tấn
29/12/2015 50,99 USD/thùng USD/thùng 44,16 USD/thùng 43,10 USD/thùng 163,14 USD/tấn
28/12/2015 51,70 USD/thùng USD/thùng 44,19 USD/thùng 43,20 USD/thùng 164,87 USD/tấn
24/12/2015 52,48 USD/thùng USD/thùng 45,38 USD/thùng 44,29 USD/thùng 166,00 USD/tấn
23/12/2015 49,46 USD/thùng USD/thùng 44,33 USD/thùng 43,27 USD/thùng 159,00 USD/tấn
22/12/2015 50,56 USD/thùng USD/thùng 44,63 USD/thùng 43,36 USD/thùng 158,23 USD/tấn
21/12/2015 52,06 USD/thùng USD/thùng 44,61 USD/thùng 43,06 USD/thùng 155,80 USD/tấn
18/12/2015 53,29 USD/thùng USD/thùng 45,30 USD/thùng 42,91 USD/thùng 163,24 USD/tấn
17/12/2015 51,12 USD/thùng USD/thùng 45,38 USD/thùng 42,75 USD/thùng 163,73 USD/tấn
16/12/2015 52,69 USD/thùng USD/thùng 46,11 USD/thùng 44,19 USD/thùng 170,91 USD/tấn
15/12/2015 52,36 USD/thùng USD/thùng 45,51 USD/thùng 44,34 USD/thùng 173,13 USD/tấn
14/12/2015 55,25 USD/thùng USD/thùng 47,12 USD/thùng 45,95 USD/thùng 176,63 USD/tấn
11/12/2015 54,71 USD/thùng USD/thùng 48,50 USD/thùng 47,96 USD/thùng 184,87 USD/tấn
10/12/2015 53,31 USD/thùng USD/thùng 49,37 USD/thùng 49,17 USD/thùng 186,02 USD/tấn
09/12/2015 51,92 USD/thùng USD/thùng 49,31 USD/thùng 49,19 USD/thùng 185,16 USD/tấn
08/12/2015 51,76 USD/thùng USD/thùng 49,62 USD/thùng 49,66 USD/thùng 186,73 USD/tấn
07/12/2015 53,70 USD/thùng USD/thùng 52,00 USD/thùng 52,55 USD/thùng 196,61 USD/tấn
04/12/2015 54,54 USD/thùng USD/thùng 53,37 USD/thùng 53,88 USD/thùng 206,08 USD/tấn
03/12/2015 53,88 USD/thùng USD/thùng 52,82 USD/thùng 52,93 USD/thùng 202,81 USD/tấn
02/12/2015 55,71 USD/thùng USD/thùng 54,02 USD/thùng 54,21 USD/thùng 216,41 USD/tấn
01/12/2015 56,06 USD/thùng USD/thùng 54,75 USD/thùng 54,86 USD/thùng 218,17 USD/tấn
30/11/2015 56,33 USD/thùng USD/thùng 55,61 USD/thùng 55,64 USD/thùng 215,98 USD/tấn
27/11/2015 56,23 USD/thùng USD/thùng 55,91 USD/thùng 55,75 USD/thùng 220,05 USD/tấn
26/11/2015 56,71 USD/thùng USD/thùng 56,57 USD/thùng 56,70 USD/thùng 226,06 USD/tấn
25/11/2015 57,28 USD/thùng USD/thùng 56,95 USD/thùng 57,04 USD/thùng 227,49 USD/tấn
24/11/2015 55,67 USD/thùng USD/thùng 56,51 USD/thùng 56,97 USD/thùng 224,25 USD/tấn
23/11/2015 53,62 USD/thùng USD/thùng 55,07 USD/thùng 55,52 USD/thùng 215,20 USD/tấn
20/11/2015 54,42 USD/thùng USD/thùng 55,62 USD/thùng 55,95 USD/thùng 216,95 USD/tấn
19/11/2015 54,61 USD/thùng USD/thùng 55,92 USD/thùng 56,16 USD/thùng 220,31 USD/tấn
18/11/2015 54,03 USD/thùng USD/thùng 55,74 USD/thùng 55,90 USD/thùng 217,52 USD/tấn
17/11/2015 53,75 USD/thùng USD/thùng 55,71 USD/thùng 56,07 USD/thùng 222,80 USD/tấn
16/11/2015 54,71 USD/thùng USD/thùng 55,84 USD/thùng 56,02 USD/thùng 220,97 USD/tấn
13/11/2015 55,45 USD/thùng USD/thùng 57,06 USD/thùng 57,09 USD/thùng 224,37 USD/tấn
12/11/2015 56,90 USD/thùng USD/thùng 57,78 USD/thùng 57,71 USD/thùng 228,84 USD/tấn
11/11/2015 57,28 USD/thùng USD/thùng 58,88 USD/thùng 58,49 USD/thùng 236,39 USD/tấn
09/11/2015 57,97 USD/thùng USD/thùng 59,47 USD/thùng 59,05 USD/thùng 239,92 USD/tấn
06/11/2015 58,73 USD/thùng USD/thùng 59,28 USD/thùng 59,01 USD/thùng 241,53 USD/tấn
05/11/2015 58,30 USD/thùng USD/thùng 59,85 USD/thùng 59,69 USD/thùng 243,65 USD/tấn
04/11/2015 59,60 USD/thùng USD/thùng 61,71 USD/thùng 61,54 USD/thùng 249,01 USD/tấn
03/11/2015 57,80 USD/thùng USD/thùng 59,67 USD/thùng 59,38 USD/thùng 243,19 USD/tấn
02/11/2015 58,91 USD/thùng USD/thùng 59,99 USD/thùng 59,57 USD/thùng 246,18 USD/tấn
30/10/2015 58,74 USD/thùng USD/thùng 58,50 USD/thùng 58,32 USD/thùng 242,35 USD/tấn
29/10/2015 59,39 USD/thùng USD/thùng 58,65 USD/thùng 58,39 USD/thùng 243,78 USD/tấn
28/10/2015 57,60 USD/thùng USD/thùng 57,07 USD/thùng 56,92 USD/thùng 236,05 USD/tấn
27/10/2015 57,24 USD/thùng USD/thùng 56,55 USD/thùng 56,63 USD/thùng 235,45 USD/tấn
26/10/2015 57,97 USD/thùng USD/thùng 57,60 USD/thùng 57,94 USD/thùng 236,68 USD/tấn
23/10/2015 58,24 USD/thùng USD/thùng 58,36 USD/thùng 58,57 USD/thùng 237,04 USD/tấn
22/10/2015 57,70 USD/thùng USD/thùng 57,84 USD/thùng 58,15 USD/thùng 238,09 USD/tấn
21/10/2015 56,90 USD/thùng USD/thùng 57,23 USD/thùng 57,33 USD/thùng 237,51 USD/tấn
20/10/2015 57,04 USD/thùng USD/thùng 57,59 USD/thùng 57,52 USD/thùng 235,24 USD/tấn
19/10/2015 59,50 USD/thùng USD/thùng 58,77 USD/thùng 58,79 USD/thùng 241,28 USD/tấn
16/10/2015 61,11 USD/thùng USD/thùng 59,41 USD/thùng 59,12 USD/thùng 243,50 USD/tấn
15/10/2015 61,11 USD/thùng USD/thùng 58,41 USD/thùng 58,51 USD/thùng 241,06 USD/tấn
14/10/2015 61,06 USD/thùng USD/thùng 58,26 USD/thùng 58,58 USD/thùng 243,57 USD/tấn
13/10/2015 61,88 USD/thùng USD/thùng 59,68 USD/thùng 59,79 USD/thùng 245,54 USD/tấn
12/10/2015 63,48 USD/thùng USD/thùng 62,36 USD/thùng 62,50 USD/thùng 258,97 USD/tấn
09/10/2015 62,81 USD/thùng USD/thùng 62,42 USD/thùng 62,92 USD/thùng 259,67 USD/tấn
08/10/2015 62,60 USD/thùng USD/thùng 62,19 USD/thùng 61,92 USD/thùng 256,31 USD/tấn
07/10/2015 64,50 USD/thùng USD/thùng 63,81 USD/thùng 62,98 USD/thùng 263,36 USD/tấn
06/10/2015 62,74 USD/thùng USD/thùng 60,49 USD/thùng 59,47 USD/thùng 246,66 USD/tấn
05/10/2015 62,97 USD/thùng USD/thùng 59,98 USD/thùng 58,99 USD/thùng 244,37 USD/tấn
02/10/2015 62,87 USD/thùng USD/thùng 59,23 USD/thùng 58,32 USD/thùng 235,90 USD/tấn
01/10/2015 64,67 USD/thùng USD/thùng 59,70 USD/thùng 59,16 USD/thùng 236,86 USD/tấn
30/09/2015 61,71 USD/thùng USD/thùng 58,73 USD/thùng 58,53 USD/thùng 231,23 USD/tấn
29/09/2015 61,46 USD/thùng USD/thùng 58,15 USD/thùng 58,11 USD/thùng 228,03 USD/tấn
28/09/2015 62,23 USD/thùng USD/thùng 58,59 USD/thùng 58,77 USD/thùng 233,89 USD/tấn
25/09/2015 61,92 USD/thùng USD/thùng 58,78 USD/thùng 59,15 USD/thùng 233,88 USD/tấn
23/09/2015 64,07 USD/thùng USD/thùng 60,07 USD/thùng 60,60 USD/thùng 236,91 USD/tấn
22/09/2015 62,06 USD/thùng USD/thùng 57,95 USD/thùng 58,45 USD/thùng 225,53 USD/tấn
21/09/2015 60,66 USD/thùng USD/thùng 57,68 USD/thùng 58,25 USD/thùng 226,69 USD/tấn
18/09/2015 61,27 USD/thùng USD/thùng 59,00 USD/thùng 59,30 USD/thùng 236,74 USD/tấn
17/09/2015 61,58 USD/thùng USD/thùng 59,41 USD/thùng 59,63 USD/thùng 238,33 USD/tấn
16/09/2015 60,53 USD/thùng USD/thùng 58,07 USD/thùng 58,45 USD/thùng 234,37 USD/tấn
15/09/2015 59,14 USD/thùng USD/thùng 57,33 USD/thùng 58,18 USD/thùng 229,14 USD/tấn
14/09/2015 60,70 USD/thùng USD/thùng 58,19 USD/thùng 59,03 USD/thùng 232,80 USD/tấn
10/09/2015 60,50 USD/thùng USD/thùng 58,36 USD/thùng 59,14 USD/thùng 229,74 USD/tấn
09/09/2015 62,29 USD/thùng USD/thùng 60,63 USD/thùng 61,26 USD/thùng 242,82 USD/tấn
08/09/2015 61,17 USD/thùng USD/thùng 58,80 USD/thùng 59,47 USD/thùng 238,42 USD/tấn
07/09/2015 62,11 USD/thùng USD/thùng 59,89 USD/thùng 60,56 USD/thùng 246,65 USD/tấn
04/09/2015 62,86 USD/thùng USD/thùng 61,01 USD/thùng 61,51 USD/thùng 252,80 USD/tấn
03/09/2015 62,46 USD/thùng USD/thùng 60,36 USD/thùng 60,86 USD/thùng 255,40 USD/tấn
02/09/2015 60,39 USD/thùng USD/thùng 58,05 USD/thùng 58,66 USD/thùng 244,57 USD/tấn
01/09/2015 62,63 USD/thùng USD/thùng 60,82 USD/thùng 61,65 USD/thùng 261,47 USD/tấn
31/08/2015 59,17 USD/thùng USD/thùng 58,18 USD/thùng 58,54 USD/thùng 243,36 USD/tấn
28/08/2015 57,56 USD/thùng USD/thùng 56,29 USD/thùng 56,63 USD/thùng 226,85 USD/tấn
27/08/2015 54,62 USD/thùng USD/thùng 53,87 USD/thùng 54,26 USD/thùng 210,62 USD/tấn
26/08/2015 54,61 USD/thùng USD/thùng 53,12 USD/thùng 53,33 USD/thùng 199,94 USD/tấn
25/08/2015 55,05 USD/thùng USD/thùng 53,13 USD/thùng 53,09 USD/thùng 202,50 USD/tấn
24/08/2015 56,57 USD/thùng USD/thùng 53,96 USD/thùng 54,13 USD/thùng 209,79 USD/tấn
21/08/2015 58,35 USD/thùng USD/thùng 55,96 USD/thùng 55,70 USD/thùng 231,30 USD/tấn
20/08/2015 59,70 USD/thùng USD/thùng 56,84 USD/thùng 56,28 USD/thùng 239,10 USD/tấn
19/08/2015 62,64 USD/thùng USD/thùng 58,50 USD/thùng 58,28 USD/thùng 251,61 USD/tấn
18/08/2015 62,76 USD/thùng USD/thùng 57,61 USD/thùng 57,67 USD/thùng 251,91 USD/tấn
17/08/2015 63,24 USD/thùng USD/thùng 57,79 USD/thùng 57,37 USD/thùng 255,90 USD/tấn
14/08/2015 65,10 USD/thùng USD/thùng 58,07 USD/thùng 57,98 USD/thùng 259,04 USD/tấn
13/08/2015 66,26 USD/thùng USD/thùng 59,67 USD/thùng 59,87 USD/thùng 266,51 USD/tấn
12/08/2015 65,47 USD/thùng USD/thùng 58,05 USD/thùng 58,79 <