Điện nông thôn

Nội dung đang cập nhật

Khu tập thể, cụm dân cư

Nội dung đang cập nhật

Tổ hợp thương mại - dịch vụ - sinh hoạt

Nội dung đang cập nhật

Khu công nghiệp

Nội dung đang cập nhật

Điều chỉnh khung giá bán buôn điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam bán cho các Tổng công ty Điện lực năm 2020 tại Quyết định số 1739/QĐ-BCT ngày 01 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định khung giá bán buôn điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam bán cho các Tổng công ty Điện lực Việt Nam năm 2020 (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) như sau:

Nội dung đang cập nhật

Giá mua điện bình quân tháng của EVN

Nội dung đang cập nhật